Từ khóa: "Wto"

12 kết quả

WTO bất ngờ cắt giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2016

WTO bất ngờ cắt giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2016

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 26/9 đã điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2016 xuống nhiều hơn một điểm phần trăm, cảnh báo tốc độ tăng trưởng đã chạm mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.