(Baohatinh.vn) - Ngày 28/11, Huyện ủy Thạch Hà - Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Thạch Hà học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Ngày 28/11, Huyện ủy Thạch Hà - Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Thạch Hà học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Các đại biểu đã được nghe triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thạch Hà học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị cũng đã quán triệt Kết luận số 156-KL/TW ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyề; những nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thạch Hà học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe quán triệt nhiều nội dung quan trọng

Ngoài ra, hội nghị cũng giới thiệu nội dung Báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; quán triệt Nghị quyết số 50 -NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2020.

Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng. Qua đó, nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thạch Hà học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu quy hoạch Ban Chấp hành Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]