Can Lộc kết nạp 8 thanh niên ưu tú vào Đảng trước ngày nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Được kết nạp vào Đảng sẽ giúp các tân binh ở Can Lộc (Hà Tĩnh) có điều kiện phát triển tốt hơn trong môi trường quân ngũ, đem sức trẻ phục vụ Tổ quốc và Nhân dân, đáp ứng sự kỳ vọng lớn lao của gia đình, quê hương cũng như trọng trách mà Đảng và Tổ quốc giao phó.

Can Lộc kết nạp 8 thanh niên ưu tú vào Đảng trước ngày nhập ngũ

Chi bộ thôn Đông Vĩnh, Đảng bộ xã Kim Song Trường trao quyết định kết nạp cho đảng viên Lê Trần Tuấn Vinh.

Từ ngày 3 - 4/2/2023, tại 8 chi bộ thôn, tổ dân phố thuộc 8 đảng bộ: thị trấn Nghèn, Kim Song Trường, Thượng Lộc, Quang Lộc, Thanh Lộc, Phú Lộc, Gia Hanh và Vượng Lộc đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú là những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân trước ngày lên đường nhập ngũ năm 2023.

Đây là những thanh niên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đã được các tổ chức đoàn thể tại các khu dân cư quan tâm, theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Can Lộc kết nạp 8 thanh niên ưu tú vào Đảng trước ngày nhập ngũ

Đảng viên Lê Trần Tuấn Vinh đọc lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng.

Việc cấp ủy các cấp quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với những tân binh ưu tú trước khi nhập ngũ sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhất là về chất lượng chính trị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Can Lộc kết nạp 8 thanh niên ưu tú vào Đảng trước ngày nhập ngũ

Trung tâm Chính trị huyện Can Lộc tổ chức bồi dưỡng chính trị cho các thanh niên ưu tú.

Năm 2023, huyện Can Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 129 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Để nâng cao chất lượng chính trị cho thanh niên nhập ngũ, trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 32 thanh niên ưu tú. Qua bồi dưỡng, sẽ góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho các thanh niên, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái, yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...