Cập nhật kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Hà Tĩnh trên nền tảng số

(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm truyền thông KH&CN Hà Tĩnh và cập nhật kịp thời kết quả hoạt động KH&CN của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn tỉnh.

Cập nhật kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Hà Tĩnh trên nền tảng số

Ngày 17/2, Sở KH&CN tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hoạt động truyền thông khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cập nhật kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Hà Tĩnh trên nền tảng số

Phó Giám đốc Sở KH&CN Phan Trọng Bình: Các đơn vị liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình truyền thông trên nền tảng số và mạng xã hội.

Những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống, khẳng định vai trò là động lực phát triển KT-XH. Song hành cùng các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là hoạt động truyền thông - với nhiệm vụ là cầu nối truyền tải thông tin, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của ngành KH&CN.

Cập nhật kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Hà Tĩnh trên nền tảng số

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao đổi tại hội nghị.

Truyền thông khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng, góp phần giới thiệu những kết quả trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, những thành tựu nổi bật của KHCN trong nước và thế giới.

Đồng thời, giúp công chúng nhận thức rõ hơn về tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. Truyền thông cũng góp phần tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KHCN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống.

Cập nhật kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Hà Tĩnh trên nền tảng số

Mô hình ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã trao đổi, truyền đạt các kỹ năng cơ bản trong hình thành ý tưởng, xây dựng các tin, bài về hoạt động KH&CN; kỹ năng xây dựng hình ảnh, phóng sự, phỏng vấn...; kỹ năng để nâng cao chất lượng các tin, bài, ảnh, phóng sự; nâng cao chất lượng các ấn phẩm khoa học cả về nội dung và hình thức.

Chương trình tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cho các ấn phẩm truyền thông KH&CN Hà Tĩnh và cập nhật kịp thời kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị trong toàn tỉnh.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Phát hiện dược chất quý từ trứng cầu gai vàng

Phát hiện dược chất quý từ trứng cầu gai vàng

Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên phát hiện trong loài cầu gai vàng có nhiều hợp chất có dược tính tiềm năng, tìm cách nghiên cứu chiết xuất.