(Baohatinh.vn) - Kết thúc năm 2013, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhìn lại một năm đầy khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước phục hồi chậm, thiên tai, dịch bệnh xẩy ra ở nhiều địa phương, hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp kém hiệu quả, nhưng tỉnh ta tiếp tục giành được kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là năm tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực KT-XH.

Đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong dân, quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Kết thúc năm 2013, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhìn lại một năm đầy khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước phục hồi chậm, thiên tai, dịch bệnh xẩy ra ở nhiều địa phương, hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp kém hiệu quả, nhưng tỉnh ta tiếp tục giành được kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là năm tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực KT-XH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 4/2013

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bám cơ sở của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; sự nỗ lực của các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, cùng với sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của Trung ương, Hà Tĩnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 19%; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 5.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 47,2% so với năm 2012. Điều đáng mừng là thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao, chiếm 85,6% tổng thu trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 58 ngàn tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch; đây là yếu tố đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh nhà.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, đến nay, lĩnh vực nông nghiệp chỉ còn 18,29%. Cơ cấu sản xuất công nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai khoáng. Bước đầu thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình theo hướng phát triển chiều sâu.

Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ; hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2013, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 59 dự án trong nước và 9 dự án FDI; thành lập mới 510 doanh nghiệp, 114 hợp tác xã. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả rõ nét. Toàn tỉnh đã xây dựng 1.599 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; có 7 xã đã về đích nông thôn mới.

Một việc cần nói đến nữa đó là tỉnh ta đã thực hiện khá tốt công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; trong năm đã hoàn thành việc bồi thường cho hàng ngàn hộ dân để triển khai các dự án, như: mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A, quốc lộ 8A, Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh, hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang... đã di dời hàng ngàn hộ dân đến khu tái định cư, hàng vạn ngôi mộ đến vị trí mới; đời sống của nhân dân ở khu tái định cư được chăm lo đảm bảo.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới” được người dân hưởng ứng tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng. Hiện đã có 2 di sản văn hóa phi vật thể thế giới và quốc gia, 1 di tích quốc gia đặc biệt; hoàn thành việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đề nghị công nhận Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn được nâng lên; năm 2103 có 1 học sinh đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã tạo được chuyển biến bước đầu; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên, nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Y học dự phòng được quan tâm thực hiện, không để dịch bệnh lớn xẩy ra trên địa bàn. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng đầu tư. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai được quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều chính sách ưu đãi, nhờ đó có điều kiện khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Nhiệt điện Vũng Áng I

Qua một năm với nhiều biến động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, khó khăn của nền kinh tế trong nước, nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn được giữ vững. Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tiếp tục được nâng cao. Chủ quyền và an ninh biên giới, vùng biển, hải đảo được bảo vệ vững chắc. Đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp xảy ra, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các đảng bộ, chi bộ đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Một số tập thể, cá nhân có sai phạm được xử lý kỷ luật kịp thời, thấu tình, đạt lý, từng bước uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh ở các ngành, các cấp. Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU, Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 31/QĐ-UBND, Quyết định 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần chấn chỉnh một bước về tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, khắp các miền quê từ thành thị đến nông thôn, người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, song chúng ta vẫn còn những trăn trở, băn khoăn, như: đời sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; mô hình sản xuất có hiệu quả chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số hộ gia đình nông thôn. Tiến độ triển khai một số dự án chưa đạt kế hoạch đề ra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển, chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, nhất là trong chỉ đạo sản xuất, giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới...

Bước sang năm 2014, năm cận kề kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự báo tình hình còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra lại hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trước hết, phải đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên cơ sở tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời thường xuyên chú ý phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ có thể phát sinh khuyết điểm. Chú trọng xây dựng và nâng cao uy tín của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Đường nông thôn mới ở Thiên Lộc (Can Lộc)

Tập trung phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; phát triển hài hòa các vùng ven biển, trung du, miền núi và đồng bằng. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã cam kết; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai. Huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội cho đầu tư phát triển. Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ như công nghệ thông tin, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm...

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Quan tâm chăm lo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh các tuyến biên giới, bờ biển, hải đảo. Tăng cường hoạt động của các lực lượng chức năng trong đấu tranh, truy quét, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn xóm, khối phố, khu dân cư, tạo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phát huy truyền thống và kết quả đạt được của năm 2013, tin tưởng bước sang năm mới 2014, với tinh thần mới, khí thế mới, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp kết thúc năm cũ, bước sang năm mới 2014, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà, con em Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc một năm mới với nhiều niềm tin mới, thắng lợi mới!


Nguyễn Thanh Bình
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]