(Baohatinh.vn) - Ngày 17/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu có buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

Đơn giản hóa thủ tục tài chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch

Ngày 17/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu có buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

Đơn giản hóa thủ tục tài chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch

Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Tài chính đã chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá cao trên cả 6 lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực cải cách tài chính công; qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, về cải cách thể chế, trong 3 năm (2015 - 2018), Sở đã tham mưu, ban hành 57 văn bản quy phạm pháp luật (18 nghị quyết HĐND tỉnh, 39 quyết định của UBND tỉnh).

Đơn giản hóa thủ tục tài chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng báo cáo thực hiện CCHC giai đoạn 2015-2018, đồng thời đề nghị thường xuyên tổ chức, hướng dẫn thực hiện việc rà soát các văn bản QPPL, các chế độ, chính sách để bổ sung, sửa đổi, thay thế kịp thời...

Về cải cách thủ tục hành chính, Sở thường xuyên cập nhật, cải cách, kiểm soát Bộ thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; thực hiện công khai 100% TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhận khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC.

Giai đoạn 2015 - 2018, Sở đã tiếp nhận 11.037 hồ sơ TTHC, các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Đặc biệt, năm 2018 chỉ số xếp loại CCHC của Sở được UBND tỉnh đánh giá cao và xếp thứ 4/20 khối sở, ngành.

Về cải cách tài chính công, giai đoạn 2015 - 2018, đã thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đơn giản hóa thủ tục tài chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Đề nghị có lộ trình sắp xếp đảm bảo đủ số phòng theo cơ cấu tổ chức bộ máy được quy định; quan tâm tập huấn CCHC cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch về tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường xã hội hóa đối với các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục… góp phần thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương của Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Tài chính cần quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao đạo đức công vụ của CBCCVC;

Đơn giản hóa thủ tục tài chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch

Triển khai việc xây dựng và công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đảm bảo thời gian; sớm hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết TW6;

Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kế toán cấp xã; tiếp tục thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kịp thời công bố, đơn giản hóa các TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch;

Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện cấp mã số QHNS, đầu tư XDCB qua mạng hướng đến mục tiêu 100% hồ sơ được thực hiện qua mạng - dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tin liên quan:

Lê Trang


Lê Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]