(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực...

Đức Thọ tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực...

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Đức Thọ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, huy động các nguồn lực, phát triển KT-XH, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả SXKD. Quá trình triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, đưa nông nghiệp từ 30,5% giảm còn 23%; CN – TTCN – xây dựng từ 31% tăng lên 35,5%; TM-DV từ 38,5% tăng lên 41,5% năm 2015. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng tăng lên 28 triệu đồng vào năm 2015. Đối với các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo từng vùng sinh thái và phát triển nâng cao thu nhập cho người dân, bước đầu thực hiện theo hướng “doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư” theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và tạo ra sản phẩm có quy mô.

Đường về Đức Thọ

Kết quả, thời gian qua, toàn huyện đã hình thành và đưa vào hoạt động 553 mô hình chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt có hiệu quả, giá trị bình quân đạt 70 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong năm 2015 đạt 1.074 tỷ đồng; giá trị sản xuất năm 2015 đạt 1.658,5 tỷ đồng. Toàn huyện có 755 hộ kinh doanh cá thể cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng; 416 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,96%.

BTV Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết, chuyên đề, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả 2 đề án: xây dựng NTM và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Qua 5 năm thực hiện, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM gồm Tùng Ảnh, Trường Sơn và Yên Hồ; dự kiến, cuối năm 2015, có thêm 3 xã về đích gồm: Trung Lễ, Đức Lạng và Thái Yên; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí

Song song với phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, BTV Huyện ủy đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng đã được ban hành. Trên cơ sở các nghị quyết của trung ương, tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của huyện, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Qua đó, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ từ huyện đến cơ sở.

Mùa vàng trên quê hương Đức Thọ

Đặc biệt, Đức Thọ là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức luân chuyển cán bộ cấp trưởng, phó các phòng, ban của UBND và Huyện ủy về làm cán bộ chủ trì tại một số xã còn yếu kém, giúp các địa phương phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền vững mạnh về mọi mặt.

BTV Huyện ủy xác định, xây dựng Đảng phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ cốt cán gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để quần chúng noi theo. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, UBND từ huyện đến cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại với nhân dân; tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, hành động, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của cán bộ, đảng viên.

Với nhiều chủ trương và giải pháp đồng bộ, khoa học, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả khả quan. Các tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được triển khai và đem lại kết quả tích cực. Nhiều cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 83%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, các thiết chế văn hóa được hoàn thiện, vai trò quản lý nhà nước ngày càng được phát huy. Đến nay, toàn huyện có 155/155 thôn, tổ dân phố có bộ hương ước thôn, 126/155 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; 24 nhà văn hóa xã, 111 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn chiếm 90%.

Làng mộc Thái Yên

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng cao, số học sinh giỏi và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. 5 năm qua, Đức Thọ có 31 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 1.484 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 5.138 em đậu đại học; số trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 80%; chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được cải thiện, 85,7% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 72,5%; công tác DS-KHHGĐ tiếp tục được quan tâm... Cùng với đó, công tác QPAN luôn được chú trọng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu được duy trì ở mức cao; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đức Thọ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoạt động của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành huyện NTM trước năm 2020; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thu ngân sách đạt 300 tỷ đồng; xây dựng 1.270 mô hình kinh tế cho thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; tỷ lệ gia đình, thôn văn hóa đạt 90%; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ


Võ Công Hàm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]