(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân đã đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Huyện Nghi Xuân đã đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 12/5, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Nghị quyết 02) và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương dự hội nghị.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Trần Quỳnh Thao chủ trì hội nghị

Qua 5 năm thực hiện, Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân huyện Nghi Xuân đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong bàn bạc, thống nhất trong hành động, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành Nguyễn Xuân Hồng: Nhờ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên các công trình, dự án trên địa bàn đều đảm bảo đúng tiến độ; đặc biệt là phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được người dân đồng thuận và tích cực tham gia.

Huyện Nghi Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho trên 5.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo Quy định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, chất lượng các kỳ họp, phiên họp, các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên. UBND huyện thực hiện chỉ đạo quản lý, điều hành theo hướng cụ thể, gần dân, phục vụ Nhân dân, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết dứt điểm hàng trăm vụ việc, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân đã đồng thuận hiến cây, hiến đất, tài sản và huy động ngày công để lao động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2022, toàn huyện đã huy động được 294 tỷ đồng từ người dân tham gia đóng góp, gần 68 tỷ đồng từ con em xa quê; làm mới 71 km đường giao thông, 75 km kênh mương thoát nước; xây mới, nâng cấp 64 nhà văn hoá... Nghi Xuân đạt chuẩn NTM năm 2018. Hiện tại, toàn huyện có 5 xã NTM nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Theo đó, đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,41%. Từ năm 2017 đến nay, các xã, thị trấn đã tiếp nhận 313 vụ việc, giải quyết 250 vụ, đạt tỷ lệ 80%.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhiều hộ dân tổ dân phố 8B - thị trấn Xuân An tự nguyện hiến đất, thảm nhựa nhiều tuyến đường giao thông.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như: quán triệt, tuyên truyền chưa thường xuyên, triệt để; cụ thể hoá Nghị quyết số 02 chưa đáp ứng thực tiễn; nhận thức việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của một số người đứng đầu còn chưa đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể còn thiếu kịp thời...

Thời gian tới, huyện Nghi Xuân đã đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Lãnh đạo xã Xuân Lĩnh chỉ đạo thi công mở rộng tuyến đường tại thôn 3 sau khi 20 hộ dân tự nguyện hiến gần 800m2 đất trị giá gần 3 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Thực hiện tốt chế độ công khai, lấy ý kiến Nhân dân trong xây dựng, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; quan tâm hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh nhấn mạnh: sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02, trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Nghi Xuân được nâng lên rõ rệt, tạo hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thời gian tới, huyện Nghi Xuân phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành quy chế, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng đối thoại với người dân theo phương châm càng nhiều càng tốt để xử lý những vấn đề vướng mắc và cung cấp thông tin cho bà con nhân dân.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, thời gian qua, quy chế làm việc của một số địa phương còn sơ sài; việc thực hiện quy chế dân chủ tại một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thấu đáo dẫn đến tình trạng xuất hiện đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gây mất ổn định tình hình.

Thời gian tới, đề nghị các địa phương rà soát bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc đầy đủ, chi tiết, cụ thể để triển khai công việc thuận lợi; cần tập trung quan tâm hướng dẫn quy trình huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu xã hội hoá nhằm tăng niềm tin của Nhân dân vào các cấp chính quyền. Tập trung kiểm soát các đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trước đó, Huyện ủy Nghi Xuân cũng đã làm lễ công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân giai đoạn 1930 - 2020, gồm 2 phần, 8 chương, dày 385 trang. Đây là cuốn tư liệu ghi lại những thông tin lịch sử qua các thời kỳ nhằm khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ mai sau.

Nghi Xuân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân giai đoạn 1930 - 2020 vừa được công bố.

Tin liên quan:

Hoài Nam


Hoài Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]