Cập nhật: 12:48 05/10/2022
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ngành, địa phương; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh uỷ cùng dự.

Sáng 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quy định, hướng dẫn của Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đồng chí báo cáo viên Tỉnh uỷ cùng dự.

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân (gọi tắt là Nghị quyết số 12), Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, với tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán: Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Cùng với đó là ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là “lá chắn thép” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Việc ban hành Nghị quyết 12 cho thấy quyết tâm chính trị lớn của Trung ương Đảng trong việc nâng cao tiềm lực, sức mạnh của lực lượng CAND trước những thách thức, yêu cầu ngày càng cao.

Do đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải nắm vững, nhận thức sâu sắc về vấn đề này; từ đó quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong cũng đã trình bày Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW...

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đồng chí Nguyễn Kim Minh - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phổ biến, quán triệt Quy định số 58.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Kim Minh - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phổ biến, quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” (gọi tắt là Quy định số 58) và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Quy định số 58 là văn bản thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Quy định số 58 được xây dựng gồm 6 chương, 22 điều, quy định cụ thể nguyên tắc; những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, để thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời ban hành, triển khai thực hiện.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quá trình thực hiện. Nắm vững, hiểu sâu, thực hiện nghiêm túc nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng công an có đủ sức mạnh, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Ngoài việc tổ chức quán triệt nghị quyết, trong quá trình triển khai, Đảng ủy Công an tỉnh phải luôn chú trọng xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về Quy định 58 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Thường trực đánh giá, thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được kết quả quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Kiện toàn, phát huy vai trò của các Ban Chỉ đạo 35, tăng cường quản lý hoạt động của báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]