(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đã quán triệt tốt các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các địa phương ở Hà Tĩnh đã quán triệt tốt các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chiều 22/8, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng, 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để đưa các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận của Trung ương đi vào cuộc sống, huyện Lộc Hà đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, tập huấn đầy đủ, ban hành kịp thời các văn bản về công tác này để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết và việc sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW được thực hiện tốt. Công tác phối hợp của các cấp, ngành trong việc triển khai, quán triệt công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, đồng bộ.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lộc Hà Đặng Xuân Tùng báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của trung ương về công tác dân vận.

Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ đã được tăng cường, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được chú trọng, trong đó tập trung vào việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các quy định, đề án, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy các cấp.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cũng đã phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp ý của Nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp ở Lộc Hà có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. Theo đó, HĐND huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp và xử lý các kiến nghị của Nhân dân. UBND huyện thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, góp phần điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường báo cáo tình hình, kết quả công tác dân vận chính quyền.

Các cơ quan tư pháp đã nghiêm túc thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Lực lượng công an, quân sự phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trư­ơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước đến tận người dân.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tham gia giải quyết nhiều vấn đề ở cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Lộc Hà quan tâm thực hiện tốt. Công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả, hiệu lực; một số vụ việc tồn đọng, phức tạp qua đối thoại, giải thích đã được công dân đồng thuận, chấm dứt khiếu nại, góp phần tạo sự ổn định tình hình an ninh ở cơ sở.

Theo đó, trong 10 năm qua, toàn huyện đã tiếp 11.268 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 3.093 đơn thư các loại.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị ở Lộc Hà cũng đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, huyện đã kiện toàn, bổ sung kịp thời Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, xây dựng lực lượng cộng tác viên (20 người) đủ tiêu chuẩn, xây dựng lực lượng báo cáo viên vững mạnh (30 người), dư luận viên (17 người) tích cực. Các ngành, địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo Tôn giáo, lực lượng 35 của công an, lực lượng 47 của quân sự... để nâng cao khả năng phản ứng nhanh, tạo “bức tường lửa” ngăn ngừa các thông tin xấu độc, định hướng dư luận xã hội, giữ gìn ANTT.

Trên địa bàn cũng đã thành lập được nhiều trang facebook có hàng chục nghìn lượt người theo dõi thường xuyên có các thông tin, bài viết tích cực. Ngoài ra, công tác nắm bắt, theo dõi các tài khoản trên mạng xã hội cũng luôn được chú trọng để ngăn ngừa, phản bác, đấu tranh các thông tin xấu, độc, ảnh hưởng tiêu cực trong dư luận.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đánh giá cao tinh thần vào cuộc và những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Lộc Hà.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Thời gian tới, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cấp, ngành ở Lộc Hà cần tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để các nghị quyết trên vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; các tổ chức cơ sở đảng phải làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục nâng cao công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần tăng cường phối hợp để nắm chắc tình hình, có thông tin kịp thời, có phương án xử lý nhanh các vấn đề ở cơ sở; việc tiếp dân, đối thoại, xử lý các đơn thư phải được thực hiện kịp thời, thực chất.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tặng giấy khen và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Chiều 22/8, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tham dự hội nghị.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu tham dự hội nghị.

10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, huyện Nghi Xuân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành 37 văn bản; UBND, HĐND huyện ban hành 11 văn bản, kế hoạch; đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt với 78 buổi, trên 10.000.000 lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Qua đó, nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân: Thời gian qua, đơn vị tập trung tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo đã tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, toàn huyện đã vận động người dân hiến 97.535 m2 đất trị giá hơn 91 tỷ đồng.

Toàn huyện đã xây dựng 1.340 mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn Nghi Xuân đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Nghi Xuân cũng đã tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải: Thời gian tới, huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp bằng việc cụ chế hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW và các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận thành các quy chế, quy định cụ thể sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp; phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Huyện ủy Nghi Xuân tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Chiều 22/8, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, công tác dân vận trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên.

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được tập trung thực hiện có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. UBND thị xã đã cụ thể hóa, chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã tăng cường phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

HĐND thị xã duy trì và nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của cử tri.

Trong 10 năm, MTTQ thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát và phối hợp tham gia giám sát 53 cuộc, tổ chức 82 hội nghị phản biện. Từ năm 2013 - 2022, thị xã đã tổ chức tiếp 1.124 lượt công dân; tiếp nhận 520 đơn thư, đã giải quyết 520 đơn, đạt 100%; tổ chức 80 cuộc tiếp xúc đối thoại.

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 10 năm qua, toàn thị xã đã đăng ký và xây dựng thành công 667 mô hình dân vận khéo.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam đề nghị, trong thời gian tới, TX Hồng Lĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Tăng cường công tác dân vận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải hết sức coi trọng công tác dân vận, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Tập trung đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tiến Dũng - Hữu Trung - Nam Giang


Tiến Dũng - Hữu Trung - Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]