(Baohatinh.vn) - Tại buổi làm việc chiều nay (13/12) của Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị được tập hợp qua các cuộc tiếp xúc của cử tri trước thềm kỳ họp.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Tại buổi làm việc chiều nay (13/12) của Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị được tập hợp qua các cuộc tiếp xúc của cử tri trước thềm kỳ họp.

Tiếp thu, trả lời 46 câu hỏi, kiến nghị của cử tri

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 liên quan đến 5 lĩnh vực, với 46 câu hỏi, phân thành 13 nhóm vấn đề.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trả lời các ý kiến, kiến nghị được tập hợp qua các cuộc tiếp xúc của cử tri trước Kỳ họp thứ 12

Theo đó, lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp - nông thôn có 10 câu hỏi với 15 kiến nghị, được chia thành 2 nhóm vấn đề; riêng lĩnh vực nông nghiệp có 8 câu hỏi với 13 kiến nghị. Lĩnh vực tài nguyên môi trường có 13 câu hỏi, chia thành 3 nhóm vấn đề: đất đai, môi trường, khoáng sản.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Lĩnh vực đầu tư, giao thông, xây dựng có 5 câu hỏi, chia thành 2 nhóm vấn đề về kiến nghị đầu tư các công trình dự án và bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có 7 câu hỏi, chia thành 4 nhóm vấn đề liên quan đến văn hoá, y tế, lao động việc làm, bảo trợ xã hội.

Lĩnh vực nội vụ tư pháp và các vấn đề khác có 11 câu hỏi, chia thành 2 nhóm vấn đề về nội vụ và các vấn đề khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, thời gian qua, các nội dung trên đã được UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Các ý kiến được cử tri toàn tỉnh đề xuất tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước thềm kỳ họp.

Một số nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý hoặc đang thực hiện các giải pháp để thực hiện các kiến nghị chính đáng của cử tri. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Trung ương, tỉnh đã có báo cáo cụ thể.

UBND tỉnh cũng đăng tải báo cáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để cử tri, bà con nhân dân biết và kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục xử lý những kiến nghị của cử tri

Trong phần báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã trả lời, làm rõ nhiều câu hỏi, kiến nghị.

Đối với ý kiến của cử tri liên quan đến chế độ hỗ trợ cho đội ngũ kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại cơ sở giết mổ tập trung và đội ngũ cán bộ thú y cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Trên địa bàn tỉnh có 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với 62 cán bộ chuyên môn hợp đồng để trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ.

Đây là công việc đặc thù, điều kiện làm việc khó khăn, nguồn thu nhập hiện nay rất thấp do số lượng gia súc, gia cầm đưa vào cơ sở giết mổ tập trung giảm (bình quân khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng).

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Cán bộ kiểm dịch thực hiện công đoạn kiểm dịch theo quy định tại Lò mổ tập trung xã Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh.

Chia sẻ khó khăn này, trước mắt, yêu cầu các địa phương quan tâm bố trí kinh phí để hỗ trợ thêm cho đội ngũ kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và cán bộ thú y cơ sở.

Thời gian tới, triển khai Luật Chăn nuôi năm 2018, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thú y cơ sở; trong đó có nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ này.

Trả lời ý kiến của cử tri huyện Thạch Hà về đề nghị tỉnh giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân tại các xã chịu ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang tích cực phối hợp các bộ, ngành liên quan làm việc với Chính phủ về chủ trương dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (vấn đề này đang được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo trình xin ý kiến Bộ Chính trị).

Trước mắt, giao UBND huyện Thạch Hà tổ chức quản lý tốt quy hoạch, làm tốt công tác an sinh xã hội cho nhân dân vùng ảnh hưởng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Cử tri kiến nghị giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân tại các xã chịu ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Anh đề nghị có chủ trương, cơ chế xử lý việc giao đất trái thẩm quyền tại các địa phương, đảm bảo quyền lợi cho người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết: Kết quả tổng hợp đến ngày 30/11/2019 tại 10/13 huyện có 1.347 hộ giao đất sai thẩm quyền với 1.403 lô.

Trong đó, giai đoạn trước ngày 30/4/2013 có 1.202 hộ/1.241 lô đất; giai đoạn từ ngày 30/4/2013 đến 01/7/2014 có 46 hộ/51 lô đất; giai đoạn sau ngày 01/7/2014 có 99 hộ/111 lô đất (gồm huyện Kỳ Anh 98 hộ/110 lô đất, huyện Can Lộc 1 hộ/1 lô đất)

Để có thêm thời gian thực hiện thanh tra, kiểm tra; rà soát báo cáo đầy đủ việc giao, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đề xuất của Sở TN&MT, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7911 ngày 26/11/2019 cho phép gia hạn báo cáo đến ngày 15/12/2019. Sau khi có báo cáo của Sở TN&MT, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12

Hỗ trợ rải thảm tuyến tỉnh lộ quan trọng như đường Ngô Quyền, đường Quang Trung (TP Hà Tĩnh) là một trong số những công trình được cử tri kiến nghị tỉnh bố trí vốn đầu tư.

Về lĩnh vực giao thông, qua tổng hợp, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư, hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa 47 công trình, dự án. Trong đó, có 27 công trình, dự án đã được đầu tư hoặc đã có kế hoạch đầu tư và 20 công trình, dự án còn lại hiện chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được cấp có thẩm quyền thông qua.

UBND tỉnh nhận thấy phản ánh, kiến nghị này của cử tri là thực tế, chính đáng và sẽ giao các ngành, địa phương liên quan kiểm tra cụ thể, đánh giá đầy đủ các yếu tố cần thiết đầu tư, đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo thứ tự ưu tiên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng cam kết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo hiệu quả đối với các nội dung đã báo cáo với cử tri.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]