(Baohatinh.vn) - Kết luận tại buổi làm việc sáng nay (28/6) với BTV Huyện ủy Can Lộc về tình hình triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), kết quả xây dựng NTM và tình hình ANTT trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, việc sáp nhập xã cần phải đi từ nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Kết luận tại buổi làm việc sáng nay (28/6) với BTV Huyện ủy Can Lộc về tình hình triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), kết quả xây dựng NTM và tình hình ANTT trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, việc sáp nhập xã cần phải đi từ nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện Can Lộc đã khảo sát thực trạng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai.

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 tại địa phương

Đến nay, huyện Can Lộc đã sáp nhập 4 hội thành 2 hội (Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức). Đối với cấp cơ sở, sáp nhập 4 hội thành 1 hội (hội người mù, chữ thập đỏ, nạn nhân chất độc da cam, hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi) và sáp nhập 2 hội: khuyến học và hội cựu giáo chức.

Đề án tổng thể thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) toàn huyện Can Lộc xây dựng phương hướng và lộ trình thực hiện cụ thể ở các cấp. Đối với cấp xã, hiện đang hoàn thiện đề án sáp nhập các xã Song Lộc với Trường Lộc; Khánh Lộc với Vĩnh Lộc. Lộ trình đến năm 2021, ở cấp thôn sẽ giảm 636 người, đến sau năm 2021, sẽ tiếp tục giảm thêm 214 người.

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Sao: Huyện cần chủ động các phương án quán triệt đến tận cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, từ đó có phương án xử lý kịp thời, tránh tình trạng người dân bị kẻ xấu lợi dụng, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn...

Thực hiện chương trình xây dựng NTM 2018, đến nay, Can Lộc đạt 361 tiêu chí/21 xã, bình quân đạt 17,1 tiêu chí/xã. Trong đó có 14 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 12-15 tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã có thêm 310 vườn mẫu được triển khai xây dựng mới; chỉnh trang, cải tạo hơn 2.000 vườn hộ….

Thời gian tới, Can Lộc sẽ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đề án của huyện, tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn…

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Can Lộc có nhiều chuyển biến trong nông nghiệp, đặc biệt là vấn đề về kể kiểm soát nguồn giống, sâu bệnh. Về xây dựng NTM, Can Lộc là huyện có tiềm năng nhưng phải nhìn được thực lực của mình để khơi dậy phong trào.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện nhất thể hóa một số chức danh, tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị, xã.

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Can Lộc là địa bàn có truyền thống, có tiềm năng, trong xây dựng NTM, cần đặt mục tiêu cao hơn. Đối với vấn đề sáp nhập xã, Can Lộc có đủ điều kiện để đi tiên phong, nhưng phải cân nhắc, tham mưu giải quyết tình trạng cán bộ dôi dư một cách thấu đáo.

Đối với xây dựng NTM, các đại biểu cho rằng: Tình hình NTM của Can Lộc mặc dù có nhiều biến chuyển, nhưng kết quả chưa rõ ràng, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, việc đầu tư xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu còn hạn chế. Đến thời điểm này, huyện đang đứng ở tốp giữa toàn tỉnh về xây dựng NTM…

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Đề án tổng thể thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở Can Lộc cần chú trọng đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và những cơ sở để thực hiện, từ đó đưa ra cách làm phù hợp, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Vấn đề nhập thôn, xã phải có trình tự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng: Xây dựng NTM ở Can Lộc cần phải hành động, để tạo bước đột phá; cần tiếp tục khơi ngọn lửa quyết tâm trong nhân dân để phát triển phong trào.

Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đối với vấn đề ANTT, Can Lộc cần phải nhìn nhận một cách tổng thể và phân loại đối với các vùng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn kết giữa lãnh đạo với nhân dân. Huyện cần tập trung xây dựng các mô hình an ninh thôn xóm, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, huyện cần tiếp tục quán triệt sâu rộng xuống tận cơ sở, rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ cơ sở để từ đó có sự phân công cán bộ, đảng viên một cách hợp lý, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong sáp nhập xã, cần quan tâm đến việc phát huy truyền thống của từng địa phương, bởi đó cũng là điều kiện, là cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động. Các bước sáp nhập phải đi từ nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

 • Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân
  Sắp xếp hợp lý đơn vị hành chính: Đức Thọ sẽ tiên phong sáp nhập 4 xã

  Theo tờ trình của UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về việc xin chủ trương sáp nhập xã, trong năm 2018, huyện dự định sáp nhập 4 xã còn 2 xã là: Đức Quang với Đức Vĩnh; Đức Tùng với Đức Châu.

 • Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân
  Sáp nhập ngành y tế cần tinh gọn nhưng hiệu quả, không gây xáo trộn

  Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trong buổi làm việc sáng nay (20/5) bàn về Đề án sáp nhập của ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng chủ trì buổi làm việc.

 • Việc sáp nhập xã phải đi từ nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân
  Sáp nhập sở không phải là phép cộng cơ học

  Trao đổi về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến rộng rãi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, đây là vấn đề khá “đụng chạm” nên trong thực tế triển khai chắc sẽ gặp vướng mắc, nhất là về con người, khi sắp xếp sẽ tinh gọn bộ máy, giảm biên chế.

Thúy Ngọc


Thúy Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 nguyễn hồng phương - 10:54 29/06/18

 Trả lời

xã thạch kim và xã thạch bằng nên sáp nhập lại thành một xã để phát triển lên thành phố ven biển

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]