(Baohatinh.vn) - Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay các nghị quyết là một trong những yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đặt ra cho các cấp, ngành, địa phương tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XVII sáng nay (17/7).

Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay các nghị quyết là một trong những yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đặt ra cho các cấp, ngành, địa phương tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XVII sáng nay (17/7).

Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, các ban HĐND tỉnh đã có thẩm tra, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, đề nghị bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp; các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp 216 ý kiến về các nội dung.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã phân tích sâu thêm: Chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; công nghiệp phụ thuộc vào các dự án FDI; nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn các địa phương có điều kiện tương đồng; du lịch, dịch vụ tăng chậm, chỉ đạt 4%; một số dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm tiến độ; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn; quản lý nhà nước có một số lĩnh vực còn buông lỏng; cải cách hành chính còn nhiều tồn tại. Các vấn đề xã hội, an ninh trật tự còn tiềm ẩn…

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng chất vấn và trả lời chất vấn 11 nội dung, trong đó tập trung 3 nhóm vấn đề lớn liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường, công thương, giáo dục và đào tạo chất vấn trực tiếp tại hội trường. Những nội dung này được các đại biểu Hội đồng và cử tri toàn tỉnh hết sức quan tâm.

Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau khi các thành viên UBND tỉnh trả lời, giải trình, các đồng chí Phó Chủ tịch thay mặt UBND tỉnh tiếp thu, phân tích, làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của các ngành chức năng; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận và kết luận của chủ tọa Kỳ họp để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, hiệu quả.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đặng Quốc Khánh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Văn Sao, nguyên Giám đốc Công an tỉnh. HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong những năm qua đối với tỉnh nhà.

Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nhuần. Tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kỳ họp đã thảo luận, đi đến thống nhất cao ban hành 21 nghị quyết.

Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 rất nặng nề. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao hơn, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế, tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh đảm bảo đồng bộ, khả thi; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ không chỉ của 6 tháng cuối năm mà còn cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp. Chỉ đạo triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách đã ban hành tại Kỳ họp này và các kỳ họp trước.

Hoàn thành kỳ được và phải đảm bảo chất lượng việc rà soát Quy hoạch tỉnh đến năm 2020 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, gắn với đánh giá kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2026.

Rà soát, đánh giá toàn diện các khu kinh tế, đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng. Từ đó xử lý dứt điểm tồn đọng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các dự án, nhất là dự án chế biến, chế tạo, logistics, dịch vụ cảng biển... góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển.

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa bão và tiến hành kịp thời, chặt chẽ thủ tục giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn.-Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm; chú trọng tuyên truyền để chính người dân tự chủ, tự giác thực hiện, vì lợi ích thiết thân của người dân.

Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách. Điều hành, quản lý chi ngân sách bám sát dự toán, kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ quy định và phù hợp với tiến độ thu ngân sách.

Thứ hai tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, bảo đảm đúng lộ trình. Khi có ý kiến của Trung ương thì tiến hành triển khai kịp thời, đồng bộ; nhất là bố trí, sắp xếp cán bộ xã; bố trí, sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất; cơ chế, chính sách… sau sắp xếp xã.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đánh giá các chỉ số thành phần để có giải pháp chỉ đạo, cải thiện, tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh và các trung tâm hành chính công cấp huyện đã được Đoàn giám sát cải cách hành chính của Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra.

Cần nghiên cứu kỹ để phân công, phân cấp trên một số lĩnh vực: công tác thẩm định, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới; tuyển dụng viên chức; nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh...

Thứ tư, rà soát toàn diện quy hoạch khai thác khoáng sản; kịp thời đóng cửa các mỏ không hiệu quả, không phù hợp với quy hoạch. Đồng thời cấp phép khai thác các mỏ đảm bảo quy định, đáp ứng nhu cầu xây dựng và thị trường; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các các hoạt động khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn.

Thứ năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020, nhất là việc tuyển dụng giáo viên các cấp học. Tiếp tục bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên gắn với tinh giản biên chế; giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo tỷ lệ giáo viên theo quy định.

Thứ sáu, chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai kịp thời các đề án, chính sách về an sinh xã hội, giải quyết việc làm; chính sách hỗ trợ dạy nghề, chương trình hợp tác về xuất khẩu lao động.

Thứ bảy, tập trung các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, nhất là tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng tổ chức các hoạt động và xây dựng các công trình trái phép, ma túy, tín dụng đen.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc kịp thời, đồng bộ; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác; chủ động xử lý những tiềm ẩn, không để phát sinh phức tạp; phải xác định đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đảm bảo ổn định để phát triển.

Thứ tám, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã có kết luận chỉ đạo, lộ trình và phương án xử lý; tập trung giải quyết tồn đọng, vướng mắc ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường.

Thứ chín, sau Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đề nghị các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đối thoại, tiếp nhận các ý kiến giám sát, phản biện, nhất là việc thực hiện các chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đưa các nghị quyết HĐND tỉnh sớm vào cuộc sống, có hiệu quả; thường xuyên cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng cho cử tri và nhân dân biết.

Về một số nhiệm vụ trước mắt:

Các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát vụ hè -thu, vụ đông, phấn đấu vượt mức chỉ tiêu đề ra; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.

Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai, phòng chống hạn hán; kiên quyết, kiên trì, có hiệu quả về công tác phòng cháy rừng, cháy nổ; chủ động phòng chống bão lũ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn đê kè, hồ đập trước mùa mưa lũ 2019.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo dân chủ, công khai việc lấy ý kiến cử tri, lấy ý kiến HĐND cấp xã, cấp huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sớm hoàn thiện Đề án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để trình HĐND tỉnh trong tháng 8.

Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với nước nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Đồng Lộc; tưởng niệm 51 năm ngày hy sinh của 10 nữ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc; 60 năm đường Trường Sơn; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tình hình 6 tháng cuối năm 2019 có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. HĐND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]