(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh vừa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng vào việc xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu điển hình trong hợp tác phát triển để lan tỏa và làm sâu sắc hơn nữa các giá trị mà Ngân hàng Thế giới theo đuổi tại Việt Nam.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Hà Tĩnh vừa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng vào việc xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu điển hình trong hợp tác phát triển để lan tỏa và làm sâu sắc hơn nữa các giá trị mà Ngân hàng Thế giới theo đuổi tại Việt Nam.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ký kết "Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2018 - 2020" với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam chiều ngày 21/7 vừa qua

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vui mừng cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế, Hà Tĩnh đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, Ngân hàng Thế giới luôn là tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong tài trợ, hỗ trợ và phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình phát triển.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ ký kết

Đến nay, Ngân hàng Thế giới đã và đang cho vay, tài trợ, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh nhiều dự án (hơn 21 dự án) để nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế, giáo dục đào tạo… với tổng số vốn trên 5.718 tỷ đồng.

Các chương trình, dự án của WB đã đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực quản lý... góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Khung hợp tác chiến lược giữa tỉnh Hà Tĩnh với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam được ký lần này là sáng kiến chung giữa Ngân hàng Thế giới và tỉnh Hà Tĩnh trong dịp Ngài Ousmane Dione thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 12 năm 2017. Từ sáng kiến đó, hai bên thường xuyên trao đổi và phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, thống nhất các nội dung trong Khung hợp tác và đã hoàn thiện tuyên bố chung về chiến lược hợp tác phù hợp với quy định và tôn chỉ hoạt động tương ứng của từng bên nhằm đạt các mục tiêu chung.

Các hoạt động hợp tác nhằm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện cho hợp tác chiến lược Hà Tĩnh - Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2018 - 2022:

1. Cùng ghi nhận lợi ích từ một số dự án và chương trình do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Hà Tĩnh cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện thành công các dự án, chương trình đó;

2. Chia sẻ cam kết hướng đến tăng trưởng, phát triển toàn diện, bền vững và cạnh tranh trong tỉnh; ghi nhận sự cần thiết phải có cách tiếp cận rõ ràng, toàn diện và cơ chế giữa các bên để định kỳ thảo luận chiến lược nhằm rà soát các chương trình đang thực hiện, thiết lập định hướng chiến lược trong tương lai về quan hệ đối tác chiến lược;

3. Hai bên mong muốn tăng cường chia sẻ thông tin và kiến thức, tham gia học tập và nghiên cứu chung, đối thoại chính sách tập thể và phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật trong các sáng kiến đã đồng ý liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm: Nông nghiệp và an toàn thực phẩm; phát triển đô thị và tài nguyên nước; chiến lược hàng hải; bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; phát triển công nghiệp; rà soát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Người ngồi ngoài cùng bên phải là ngài Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, để đạt được các mục tiêu chung theo Khung hợp tác, hai bên dự kiến phối hợp thực hiện theo cách thức chia sẻ kiến thức, ý tưởng và các bài học kinh nghiệm; lập kế hoạch hoạt động chung trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu; tận dụng, khai thác cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có cho các ưu tiên và lợi ích chung.

Phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu và các đánh giá; cùng tham gia đối thoại với các bên liên quan và các bên khác cùng quan tâm đến các hoạt động được hướng tới theo Khung hợp tác. Phối hợp với các tổ chức khác tham gia các hoạt động tương tự, có tính chất bổ trợ hoặc có liên quan đến những hoạt động thuộc phạm vi của Khung hợp tác này; định kỳ đánh giá hiệu quả làm việc hợp tác với nhau, với tham chiếu đến nhiệm vụ và các ưu tiên theo cơ cấu tương ứng của các bên.

Huy động nhân lực của các bên cùng nhau hợp tác hơn nữa trong việc theo đuổi các mục tiêu của Khung hợp tác này; mời các chuyên gia trong nước và quốc tế cung cấp các đánh giá, thẩm định và giám sát độc lập trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến Khung Hợp tác này và các cách khác mà hai bên có thể quyết định.

Hà Tĩnh tin tưởng việc ký kết Khung hợp tác chiến lược này sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, nâng mối quan hệ lên tầm chiến lược trong phát triển giai đoạn 2018 - 2022 để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đòi hỏi thực tiễn giai đoạn mới, giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển.

Tỉnh sẽ thực hiện tốt những nội dung đã được ký kết và xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu điển hình trong hợp tác phát triển để lan tỏa và làm sâu sắc hơn nữa các giá trị mà Ngân hàng Thế giới theo đuổi tại Việt Nam.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao tặng bức tượng Đại thi hào Nguyễn Du cho ngài Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

“Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi”. Ngài Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trích dẫn 2 câu thơ trong cuốn “Truyện Kiều” nổi tiếng của Nguyễn Du xem như đó là sự thể hiện rõ nhất về mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Hà Tĩnh với Ngân hàng Thế giới thời điểm này.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng vui mừng khi trở lại Hà Tĩnh đúng dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, đặc biệt là sự kiện ký kết Khung hợp tác chiến lược trước sự chứng kiến của ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Ngài Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Ngài Ousmane Dione đánh giá, với nền kinh tế đang phát triển và mối liên kết cơ sở hạ tầng tốt, Hà Tĩnh đã trở thành một địa điểm hấp dẫn ở miền Trung Việt Nam cho những người tìm kiếm cơ hội tốt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, công nghiệp và du lịch. WB sẽ hỗ trợ tỉnh với các cam kết liên tục gồm 13 hoạt động đầu tư. Đặc biệt là hỗ trợ tỉnh về việc xây dựng quy hoạch tổng thể tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 và xa hơn nữa.

"Tôi muốn kết luận bằng cách thể hiện sự tự tin của mình trong sự lãnh đạo mạnh mẽ và cam kết của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tầm nhìn của các bạn như được nêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ, bởi đủ nguồn lực sẽ dẫn Hà Tĩnh trở thành động lực chính cho tăng trưởng khu vực miền Trung Việt Nam. Tôi muốn đảm bảo với bạn về sự hợp tác đáng tin cậy của Ngân hàng Thế giới với tỉnh vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh. Tôi mong muốn sự thành công của mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta", Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh.

Xây dựng Hà Tĩnh thành hình mẫu hợp tác phát triển với Ngân hàng Thế giới

Hải Xuân


Hải Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]