Từ khóa: "dạy nghề nông dân"

9 kết quả

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Đức Thọ: “Đi cũng dở, ở chẳng xong”!

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Đức Thọ: “Đi cũng dở, ở chẳng xong”!

Những năm trước không tuyển sinh được nên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) huyện Đức Thọ nằm trong lộ trình phải giải thể. Trớ trêu ở chỗ, 2 năm lại nay, học sinh tìm đến ngày càng đông và dự báo sẽ còn tăng nhanh khiến nhà trường bối rối… “đi cũng dở, ở chẳng xong”.