Từ khóa: "Đô thị loại 4"

14 kết quả

Sức bật của Thạch Hà trong tầm nhìn quy hoạch

Sức bật của Thạch Hà trong tầm nhìn quy hoạch

Công tác quy hoạch là yếu tố quan trọng để Thạch Hà (Hà Tĩnh) “lọt” vào mắt xanh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là bước đệm tạo sức bật để địa phương phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu… Kết quả này là dấu ấn một nhiệm kỳ thành công, tạo động lực, quyết tâm cho Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.