Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

(Baohatinh.vn) - Diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu… Kết quả này là dấu ấn một nhiệm kỳ thành công, tạo động lực, quyết tâm cho Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Kinh tế phát triển, hạ tầng đô thị khang trang

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Thị trấn Phố Châu được đầu tư xây dựng khá đồng bộ theo hướng văn minh đô thị và đô thị loại 4 (Ảnh: Minh Lý).

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn Phố Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Nhưng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân đã tạo thế và lực cho địa phương trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Vòng xuyến ngã tư đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 8A - điểm nhấn đô thị thị trấn Phố Châu (Ảnh: Ánh Dương).

Ngay sau khi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn Phố Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 được ban hành, Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, TM-DV, xây dựng hạ tầng đô thị.

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Chợ Phố Châu được đầu tư mở rộng từ nguồn xã hội hóa, cơ sở vật chất ngày càng khang trang (Ảnh: Minh Lý).

Đến nay, trên địa bàn có 88 doanh nghiệp tư nhân, 1.367 hộ và cơ sở SXKD dịch vụ với quy mô ngày càng được đầu tư mở rộng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Tổng giá trị thu nhập toàn thị trấn đạt 505,4 tỷ đồng, tăng 2,21 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung các giải pháp thu hút đầu tư và có nhiều dự án được phê duyệt, triển khai với tổng mức đầu tư trên 1.514 tỷ đồng.

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình (khối 10, thị trấn Phố Châu) tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 10 lao động; doanh thu đạt trên 1,9 tỷ đồng/năm (Ảnh: Bá Tân).

Song song với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, cấp ủy thị trấn Phố Châu cũng tập trung cao cho công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ theo hướng văn minh đô thị và đô thị loại IV.

Giai đoạn 2016 - 2020 toàn thị trấn huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đạt 896 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 16 tỷ đồng xây mới, nâng cấp 20 công trình trọng điểm như: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Trần Kim Xuyến, Nguyễn Tuấn Thiện, Nguyễn Trãi; hệ thống các trường học, điện chiếu sáng, cổng đèn trang trí trên các tuyến phố.

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa đáp ứng cho việc dạy và học. Chất lượng giáo dục luôn đứng tốp đầu của huyện.

Đến nay, thị trấn Phố Châu đã hoàn thành các tiêu chí văn minh đô thị và đạt 38/49 tiêu chí đô thị loại IV. Nhiều tiêu chí khá bền vững như: kết cấu hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị; cơ cấu trình độ phát triển KT-XH, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp...

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Trụ sở trung tâm hành chính thị trấn Phố Châu được đầu tư nâng cấp, đảm bảo hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV, BCH Đảng bộ thị trấn Phố Châu thường xuyên chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phố Châu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (Ảnh: Bá Tân).

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV, BCH Đảng ủy thị trấn Phố Châu thường xuyên chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hàng năm, các chi bộ trực thuộc đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để đạt kết quả này, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các chương trình, kế hoạch, nghị quyết được xây dựng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cấp ủy.

Thị trấn Phố Châu xây dựng văn minh đô thị

Đường vào khu đô thị Nam thị trấn Phố Châu (Ảnh: Minh Lý).

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiền đề vững chắc để Đảng bộ thị trấn Phố Châu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: phát triển mạnh TM-DV cả về quy mô, loại hình, chất lượng theo hướng bền vững, thành ngành kinh tế chủ đạo, tạo động lực phát triển các ngành nghề khác. Tăng cường thu hút xã hội hóa các dự án đầu tư vào địa bàn. Huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh đô thị và phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%, tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt trên 1.400 tỷ đồng;

- Thu nhập bình quân đầu ngư­ời đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng; giảm hộ nghèo dưới 1%;

- Nâng cao các tiêu chí văn minh đô thị và đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại IV vào giữa nhiệm kỳ;

- Đảng bộ giữ vững trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hằng năm có 90% trở lên chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Châu

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.