Công bố quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050

(Baohatinh.vn) - Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm khai thác thế mạnh của địa phương, tạo cơ chế thuận lợi thu hút đầu tư và đón đầu xu thế phát triển giai đoạn mới.

Công bố quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050

Sáng 23/4, UBND huyện Thạch Hà tổ chức lễ công bố Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Huyện Thạch Hà là vùng kinh tế tổng hợp, có vai trò quan trọng trong sự phát triển KT - XH của tỉnh, là vùng có tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa lịch sử, là trung tâm thương mại, dịch vụ phía Bắc của TP Hà Tĩnh và là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Thạch Hà (22 xã, thị trấn) với tổng diện tích tự nhiên 353,91 km2; phía Bắc giáp huyện Can Lộc và Lộc Hà, phía Nam giáp huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh; phía Tây giáp huyện Can Lộc và Hương Khê; phía Đông giáp Biển Đông.

Quy mô dân số hiện trạng khoảng 138.180 người, đến năm 2035 khoảng 175.348 người, đến năm 2050 khoảng 219.226 người.

Công bố quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050

Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngô Đức Quy thông qua Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2025.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh; phát huy thế mạnh của địa phương, các tiềm năng về thương mại dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện nhà trong phát triển KT - XH; thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở KT - XH khung hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện để phát triển KT - XH theo hướng cân bằng và bền vững.

Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị; bảo vệ môi trường, di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Công bố quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050

Cán bộ kỹ thuật Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Phan Văn Hoàng giới thiệu những nội dung chính của Đồ án Quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Về định hướng, phát triển không gian vùng huyện Thạch Hà đa dạng, phù hợp đặc điểm tự nhiên và vị trí địa lý của từng vùng: trà sơn, đồng bằng và ven biển; phát triển đô thị Thạch Hà trở thành đô thị loại IV và là một trong những đô thị vệ tinh quan trọng của TP Hà Tĩnh.

Theo đó, vùng đô thị và vùng kinh tế ven đô sẽ phát triển đô thị và dịch vụ đô thị; vùng trà sơn phát triển kinh tế vườn đồi kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng; vùng đồng bằng, trung du phát triển nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; vùng biển ngang phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch tâm linh, sinh thái, sản xuất nông nghiệp trên cát, đánh bắt thủy hải sản.

Công bố quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050

Thị trấn Thạch Hà hôm nay. Ảnh: Huy Tùng

Phân vùng phát triển đô thị gồm thị trấn Thạch Hà (14,93 km2), đô thị Việt Tiến (20,01 km2), đô thị du lịch biển Văn Trị (22,76 km2).

Phân vùng phát triển nông thôn gồm vùng dân cư nông thôn; vùng sản xuất nông nghiệp (vùng đồi núi phía Tây Nam, vùng đồng bằng, vùng biển ngang).

Quy hoạch cũng đã đề cập tới việc phân vùng phát triển công nghiệp, phát triển trung tâm kinh tế, phát triển du lịch, phát triển hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, tại lễ công bố, các đại biểu còn được nghe về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông; chuẩn bị kỹ thuật; cấp điện; cấp nước; thông tin liên lạc; thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang; bảo vệ môi trường. Các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện...

Công bố quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Nguyễn Phùng Lưu đề xuất HĐND huyện bố trí nguồn kinh phí hợp lý để thực hiện từng bước Đồ án quy hoạch vùng huyện.

UBND huyện Thạch Hà đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục có nghiên cứu kỹ Đồ án quy hoạch; bám sát Đồ án quy hoạch chung của huyện đã được tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật (hiện nay đã có 7 xã đang tiến hành quy hoạch chung); điều chỉnh thực trạng tại địa phương cho phù hợp.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast