Từ khóa: "Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy"

12 kết quả

Những bài học ngoại giao trước ngày toàn quốc kháng chiến

Những bài học ngoại giao trước ngày toàn quốc kháng chiến

Kể từ thời khắc tiếng đại bác từ Pháo đài Láng rền vang mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bắt đầu, tròn 70 năm đã trôi qua. Dân tộc Việt Nam từ trong khói lửa chiến tranh “đứng dậy sáng lòa”, hàn gắn những vết thương chiến tranh, mạnh mẽ, năng động hòa nhập vào dòng chảy của thời đại. Nhưng những bài học lịch sử trong quá khứ vẫn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt trong giai đoạn sức mạnh mềm của ngoại giao được đề cao.