Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

(Baohatinh.vn) - Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đã giúp Lộc Hà (Hà Tĩnh) đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

Chiều 30/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; hoạt động của các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cùng dự.

Năm 2020, Lộc Hà đã tập trung chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng lên…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

Chủ trì điều hành hội nghị.

Hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở Lộc Hà cũng được thể hiện rõ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,12%, tổng giá trị sản xuất đạt 3.995 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 37 triệu đồng/người/năm.

NTM tiếp tục đi vào chiều sâu, hiện huyện có 1 xã đạt NTM nâng cao, hoàn thành 7/9 tiêu chí cấp huyện.

Năm 2021, Lộc Hà triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp, phấn đấu kết nạp 80 đảng viên mới; trên 80% các tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 80% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; trên 20% số đảng bộ, chi bộ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% chính quyền, MTTQ và các đoàn thể “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

Bí thư Huyện ủy Lộc Nguyễn Thế Hoàn giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị

Năm 2021, Lộc Hà tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích gieo trồng đạt 7.780 ha, nuôi trồng thủy sản 478 ha; thu ngân sách đạt 208 tỷ đồng.

Huyện đạt chuẩn NTM, có 2 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, 12 khu dân kiểu mẫu; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%, gia đình thể thao đạt 48%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% đơn vị đạt cơ sở vững mạnh toàn diện; 100% xã ổn định chính trị, TTATXH...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

Thay mặt đoàn công tác BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải mong muốn: Lộc Hà tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn công tác... để nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các vĩnh vực, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phụ vụ cho công cuộc phát triển KT-XH, nhất là các lĩnh vực về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển du lịch - dịch vụ...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho 5 đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

...16 chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt ở cơ sở...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt trận

...và 26 cá nhân xuất sắc

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast