Cập nhật: 19:10 11/01/2023
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo chia sẻ những khó khăn với tỉnh nhà; tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Hà Tĩnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo chia sẻ những khó khăn với tỉnh nhà; tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Hà Tĩnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chiều 11/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và mừng xuân Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi gặp mặt. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo đồng hành, đóng góp vào sự phát triển

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tình hình kinh tế - xã hội giữ xu hướng phục hồi và phát triển. Trong thành quả chung đó có sự chung sức, đồng hành, đóng góp, sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân và các nhà báo tỉnh nhà.

Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã tham gia tích cực trên các lĩnh vực công tác, đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp; giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp, đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học, công nghệ vào hoạt động thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ đời sống Nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Tiến sĩ Cao Đức Danh (Sở KH&CN) đề xuất một số ý kiến góp ý cho sự phát triển của ngành KH&CN.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đội ngũ trí thức đã tham gia xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của bản thân đối với ngành giáo dục.

Đội ngũ trí thức đã tập trung vào nhiệm vụ ứng dụng phát triển, đổi mới sáng tạo, tích cực tham mưu, tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào dự thảo các dự án luật của Quốc hội, các chương trình, đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Quang Hồng chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo tồn di tích, nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân đã xây dựng, sáng tạo được nhiều tác phẩm giá trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân.

Đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân đã tích cực lao động sáng tạo, tham gia nhiều diễn đàn, sự kiện và vinh dự đạt 17 giải thưởng quan trọng trong các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật cấp khu vực và quốc gia.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Nhà báo Khắc Hiển (Báo Nhà báo và Công luận) cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh tới sự phát triển của báo chí.

Đội ngũ báo chí hoạt động cơ bản đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát các nhiệm vụ chính trị và định hướng của tỉnh, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống.

Năm 2022, báo chí đã tuyên truyền kịp thời, đầy đủ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; có nhiều tin bài tuyên truyền đậm nét về các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đóng góp quan trọng trong việc phản ánh chân thực bức tranh kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh nhà.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Trương Mai Thủy hứa quyết tâm cùng tập thể Báo Hà Tĩnh đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Các nhà báo đã tích cực cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, địa bàn; chủ động đấu tranh chống tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích chung mà Hà Tĩnh đạt được trong năm vừa qua; đồng thời chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, các giải pháp để có nhiều đóng góp hơn vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Nhạc sĩ Quốc Việt gửi tới buổi gặp mặt ca khúc mới sáng tác.

Năm 2023, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển. Đa dạng hoá các hoạt động khâu nối, tập hợp trí thức, trí thức trẻ, trí thức trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế bằng các chương trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đội ngũ văn nghệ sĩ phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chất lượng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Tạo điều kiện thuận lợi và động viên đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tinh thần say mê lao động, sáng tạo văn học nghệ thuật.

Đội ngũ báo chí tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2023.

Tích cực tuyên truyền, cổ vũ, lan tỏa các điển hình tiên tiến, những giá trị tích cực, tốt đẹp trên các lĩnh vực, địa bàn; chủ động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái thù địch…

Phát huy sức sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào phát triển chung của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh luôn thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn và trân trọng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đến lĩnh vực hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, tạo điều kiện, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

Thông tin về một số thuận lợi, khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, phát huy sức sáng tạo để có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Hà Tĩnh.

Đình Nhất - Anh Tấn


Đình Nhất - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]