Cập nhật: 19:09 04/08/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng thời nhấn mạnh cần tổ chức đại hội khoa học, đổi mới, mang khí thế tuổi trẻ, xứng đáng là đại hội điểm cả nước.

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng thời nhấn mạnh cần tổ chức đại hội khoa học, đổi mới, mang khí thế tuổi trẻ, xứng đáng là đại hội điểm cả nước.

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Chiều 4/8, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ của Trung ương Đoàn.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh cả nước bài bản, nghiêm túc

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Được Trung ương Đoàn lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh cả nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội điểm.

Tỉnh đoàn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các công văn, chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp và các văn bản riêng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ Đoàn.

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội nghị.

Về công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp sơ sở, cấp huyện và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn phương pháp, quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ... bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của hơn 400 cán bộ đoàn tại 24 điểm cầu toàn tỉnh.

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Thành viên tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ của Trung ương Đoàn dự hội nghị.

Kết quả, 3.973 đơn vị cấp chi đoàn hoàn thành tổ chức đại hội vào ngày 25/01/2022; 491 đơn vị cấp cơ sở hoàn thành vào ngày 15/5/2022 (toàn tỉnh có 320/491 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 65%).

Đến ngày 18/7/2022, tổ chức thành công 18/18 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương (10/18 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 56%).

Đại hội Đoàn các cấp đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy và Đoàn cấp trên, thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của đại hội theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Văn kiện được xây dựng kỹ lưỡng, khoa học; công tác chuẩn bị nhân sự kỹ càng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi…

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Ông Lê Thanh Tú - Quyền Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến các ban Trung ương Đoàn góp ý đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

Để chuẩn bị tốt cho đại hội điểm cấp tỉnh cả nước, thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tích cực tiếp nhận chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai công tác chuẩn bị đại hội bài bản, nghiêm túc.

Theo kế hoạch, dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào ngày 15-16/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh với 377 đại biểu tham gia, trong đó có 208 đại biểu chính thức.

Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành bài bản với 7 lần lấy ý kiến góp ý, đề xuất và hiến kế của các cấp bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi toàn tỉnh, cán bộ Đoàn truyền thống. Đã xây dựng Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII; Dự thảo nghị quyết đại hội, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội…

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị: Báo cáo chính trị cần có đánh giá, nhận định cụ thể về đóng góp của các phong trào thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh nhà và có minh họa cụ thể; cần phân tích sâu hơn các tồn tại hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng dự thảo các đề án nhân sự; quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới, trình Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền đại hội được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức; các hoạt động chào mừng của tuổi trẻ được triển khai sôi nổi với 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 136 công trình cấp huyện và 1.842 công trình cấp cơ sở...

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tập trung cao để tổ chức đại hội điểm nhanh, gọn và khoa học. Báo cáo chính trị cần bám sát nghị quyết đại hội Đảng, có nhận định cụ thể ở từng nội dung báo cáo. Cần phân tích sâu hơn các tồn tại, hạn chế, đặc biệt là hạn chế trong vai trò tham mưu của tổ chức Đoàn với cấp ủy, chính quyền, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, cần xác định nhiệm vụ đi đầu của thanh niên trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số. Các tham luận phải thể hiện được sự nghiêm túc, khí thế, tinh thần của thanh niên, gắn với các đề án tổ chức Đoàn triển khai trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự cần lưu ý cán bộ trẻ, tạo nguồn kế cận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với các thông tin, tài liệu được báo cáo; đồng thời tập trung góp ý một số nội dung cụ thể như: góp ý báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ, tồn tại hạn chế; tập trung công tác tuyên truyền cao điểm trước đại hội; góp ý đề án nhân sự, tiêu chuẩn đại biểu; chuyển đổi số trong quá trình tổ chức đại hội…

Tổ chức đại hội khoa học, đổi mới, mang sắc thái và khí thế tuổi trẻ

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương thông tin nhanh về tình hình tổ chức đại hội Đoàn các cấp trong toàn quốc; đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quan tâm, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được chọn làm đại hội điểm khu vực.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội Trung ương Đoàn và ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ đó, tổ chức đại hội đảm bảo sự sáng tạo của thanh niên; phát huy điểm riêng, thế mạnh của thanh niên Hà Tĩnh. Báo cáo chính trị cần bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số trong quá trình tổ chức đại hội…

Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị cho đại hội của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; đã linh hoạt, khoa học trong phát động các phong trào thi đua, tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương.

Dự thảo báo cáo chính trị phản ánh khá đầy đủ, khá toàn diện, tuy nhiên, cần bám sát hơn chương trình trọng tâm của Trung ương Đoàn và nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tổ chức Đoàn cần tập trung khơi dậy tiềm năng, văn hóa con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đổi mới phương thức sinh hoạt Đoàn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thường xuyên quan tâm tới công tác đội, phong trào thiếu nhi, phát huy vai trò của giáo viên là tổng phụ trách đội, liên đội, chú trọng giáo dục kỹ năng sống.

Báo cáo chính trị cũng cần làm rõ hơn về vai trò của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; đặc biệt quan tâm vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính; báo cáo rõ hơn về quan hệ quốc tế, nhất là đối với các tỉnh biên giới Việt - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với đề án nhân sự đã chuẩn bị; đồng thời góp ý thêm một số nội dung về thảo luận tổ, danh sách đại biểu khách mời, tham luận, chương trình văn nghệ chào mừng…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, cần xây dựng kịch bản đại hội gọn, khoa học, mang khí thế, sắc thái của tuổi trẻ.

  • Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ
    Hà Tĩnh sẵn sàng cho đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh cả nước

    Là đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh cả nước, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đang được tiến hành một cách bài bản, chất lượng, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả và thiết thực.

  • Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khoa học, đổi mới, thể hiện khí thế tuổi trẻ
    Tinh thần anh Lý Tự Trọng - khát vọng của thanh niên Hà Tĩnh

    Hy sinh khi tròn 17 tuổi, nhưng tinh thần, chí khí và tuyên ngôn bất tử của anh hùng Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” vẫn luôn là ngọn đuốc sáng ngời thôi thúc khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng.

Đình Nhất - Lê Tuấn


Đình Nhất - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]