Cập nhật: 12:22 01/03/2021
(Baohatinh.vn) - Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm đại hội cấp cơ sở.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm đại hội cấp cơ sở.

Sáng nay (1/3), Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên.

Về dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ dự đại hội.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Phú Gia đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” được Hội triển khai đồng bộ.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Thị Hợi trình bày báo cáo tại đại hội.

Đến nay, toàn xã có 1.255/1.525 hộ gia đình “5 không 3 sạch” (tăng 13% so với nhiệm kỳ trước); 3 chi hội đạt chi hội “5 không 3 sạch”. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ xây dựng 3 tổ hợp tác; đào tạo nghề cho 58 lao động; xây dựng 48 mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ 40 - 200 triệu đồng/năm…

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt khi tham dự đại hội.

Hội cũng chỉ đạo thành lập các tổ nhà sạch, vườn đẹp, vận động, giúp đỡ cải tạo 102 vườn tạp, 360 hộ sắp xếp nhà cửa gọn gàng; vận động 716 hộ tự chỉnh trang vườn, hướng dân xây dựng 18 vườn mẫu; xây dựng 109 hố rác gia đình; vận động nâng cấp 24 nhà ở.

Tổ chức 85 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới với hơn 25 nghìn lượt hội viên tham gia; hướng dẫn xây dựng thành công 2 khu dân cư mẫu; 11 vườn mẫu…

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chị Nguyễn Thị Lương, đoàn đại biểu thôn Phú Vinh: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, trước hết chúng tôi linh hoạt, không "đóng khung" sinh hoạt bằng hình thức truyền thống trong hội trường mà thông qua tổ liên gia, tham gia lao động tập thể; các chủ đề trao đổi đơn giản, dễ truyền thụ và gần gũi với chị em; đặc biệt tích cực lan tỏa, chia sẻ thông tin thông qua mạng xã hội.

Hội huy động đóng góp nguồn tiết kiệm tại chi tổ với gần 500 triệu đồng, 1.180 lượt thành viên tham gia giúp 35 lượt hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; 843 người tham gia ống tiền, hũ gạo tiết kiệm thu được 650 triệu đồng…

Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được quan tâm, tỷ lệ tập hợp hội viên đến cuối nhiệm kỳ đạt 87%.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chị Tăng Thị Thủy, đoàn đại biểu thôn Phú Thành: Mỗi chi hội cần thành lập các câu lạc bộ xây dựng hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ từ đó nhân rộng, lan tỏa trong toàn hội viên nhằm hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.

Đại hội cũng được nghe thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân và thảo luận giải pháp nhằm triển khai hiệu quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Phú Gia xác định 2 nội dung đột phá là: Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khai thác và phát huy thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với với sản phẩm OCOP, tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng hội viên và chất lượng sinh hoạt chi hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Toàn cảnh đại hội.

Cùng với đó, Hội tập trung thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Hội xác định 8 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu như: Mỗi năm giúp 3 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo; hỗ trợ khởi nghiệp cho 5 - 10 hội viên; cuối nhiệm kỳ có 95% hộ gia đình đạt gia đình “5 không 3 sạch”; tăng tỷ lệ tập hợp hội viên lên 89%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trương Thị Hằng đề nghị: Hội LHPN xã và các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền đến các hội viên bằng nhiều hình thức; chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi hội; bám sát chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong quá trình thực hiện các phong trào, cuộc vận động; phát huy lợi thế của địa phương, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm đến phụ nữ yếu thế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu biểu quyết bầu 15 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 15 chị tham gia Ban Chấp hành phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 8 chị dự đại hội phụ nữ cấp trên (không tính 1 đại biểu đương nhiên).

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 3 chị tham gia Ủy viên Ban Thường vụ. Chị Trần Thị Hợi được bầu tái cử Chủ tịch Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Thị Hợi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]