Gay cấn màn diễn tập phương án “chiến đấu với giặc lửa”

(Baohatinh.vn) - Tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh, với tình huống giả định, các lực lượng tham gia đã mô phỏng quá trình “chiến đấu với giặc lửa” để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast