Từ khóa: "Giáo dục Nghi Xuân"

5 kết quả

Nghi Xuân quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên

Nghi Xuân quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên

Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới để chuẩn hóa đội ngũ quản lý, giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo một cách toàn diện.