Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề xuất Văn phòng Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sáng 27/12, Đoàn cán bộ của Văn phòng chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh tiếp và làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (thứ hai trái sang) tại buổi làm việc sáng nay.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc với đoàn

Theo báo cáo, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh xác định quan điểm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh và bền vững, lấy con người là trung tâm, khoa học - công nghệ là động lực phát triển, tận dụng tốt nhất cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển nhanh trên cơ sở tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, an sinh xã hội, y tế và xóa đói giảm nghèo, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường mở rộng hội nhập quốc tế…

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lê Trung Phước: Đề xuất các bộ, ngành trung ương tiếp tục làm việc với nước bạn Lào để thống nhất các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam) - Nậm Phao (Lào); nâng cấp Quốc lộ 8A tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa…

Quy hoạch tỉnh cũng xác định các mục tiêu cụ thể thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực, dự án lớn.

Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030 là: tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ đạt khoảng 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người vào năm 2025 và 220 triệu đồng vào năm 2030; thu ngân sách tăng bình quân khoảng 14-15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5-2%; giữ ổn định độ che phủ rừng trên 52%; đến năm 2030, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thông được sử dụng nước sạch đạt 90%...

Đến năm 2050, Hà Tĩnh trở thành một cực phát triển quan trọng của khu vực, hành lang kinh tế Đông - Tây với các tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, là điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc - Nam, Đông – Tây với hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển hiện đại…

Hà Tĩnh xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trong thời kỳ quy hoạch gồm: 4 lĩnh vực trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 1 trung tâm động lực, 3 nền tảng.

Tại cuộc họp, đại biểu đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, cụ thể như: những chồng chéo giữa Luật Quy hoạch và Nghị định hướng dẫn luật; nội dung, mức độ tích hợp quy hoạch tỉnh chưa được quy định rõ…

Đại biểu đề xuất cụ thể đến từng dự án, chương trình trên địa bàn tỉnh và đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, đôn đốc các bộ sớm có văn bản thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh gửi về Bộ Kế hoạch và đầu tư để tổ chức họp Hội đồng thẩm định, nhằm sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai nhưng Hà Tĩnh đã và đang huy động tốt các nguồn lực từ trong Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Chính phủ sớm báo cáo Bộ Chính trị để cho ý kiến về việc dừng dự án Mỏ sắt Thạch Khê; cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 8A tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa liên quốc gia. Đồng thời, mong muốn Văn phòng Chính phủ tiếp tục có các chỉ đạo chặt chẽ hơn với Bộ Thông tin và truyền thông qua đó định hướng nguồn thông tin chính thống đối với các cơ quan báo chí khi đưa tin về dự án Formosa; tránh những thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến dự án và các nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Văn phòng Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch của tỉnh; đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ghi nhận: Hà Tĩnh là địa phương tích cực, trách nhiệm và kiên trì trong lập Quy hoạch tỉnh, đây là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước trình thẩm định Quy hoạch tỉnh.

Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân tích một số nội dung các dự án được tỉnh đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030; đồng thời, đề nghị tỉnh cần chủ động trong công tác xây dựng quy hoạch; nghiên cứu kỹ các bộ luật, đối với những vấn đề còn bất cập, cần tiếp tục mạnh dạn kiến nghị, đề xuất.

Bên cạnh đó, tỉnh cần lựa chọn, xem xét kỹ các nội dung, dự án, chương trình để đưa vào quy hoạch theo từng giai đoạn phù hợp tình hình thực tiễn; tránh “ôm đồm” đưa vào quy hoạch quá nhiều dự án, chương trình trong một giai đoạn.

Với những đề xuất của tỉnh, Văn phòng Chính phủ sẽ xem xét, chọn lọc để báo cáo Chính phủ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast