(Baohatinh.vn) - Sáng 16/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tại 51 điểm cầu trên toàn quốc để đánh giá tình hình thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sau hơn 1 năm triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tại 51 điểm cầu trên toàn quốc để đánh giá tình hình thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sau hơn 1 năm triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lãnh đạo Sở Tài chính điều hành điểm cầu Hà Tĩnh

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đạt một số kết quả nhất định.

Theo đó, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ. Các bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an đã tích cực trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan cùng dự hội nghị.

Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp trong quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Vì vậy, việc quyết định trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được thông suốt, tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công...

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân trong quá trình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua. Theo đó, một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với luật nhưng chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung; tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm, ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản...

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản trình bày báo cáo đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại hội nghị.

Để Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật được triển khai trong thời gian tới, trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp như: Tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bên cạnh đó, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công từ khâu lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm...

Tại Hà Tĩnh, để triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2743/UBND-TH về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sở Tài chính đã có các công văn đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh…

Đến nay, các đơn vị liên quan đã tổ chức 14 cuộc hội nghị phổ biến, tập huấn cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, phòng tài chính - kế hoạch cấp huyện, UBND cấp xã và các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tin liên quan:

Thành Chung


Thành Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]