(Baohatinh.vn) - Ngoài lễ ra quân huấn luyện cụm trung tâm tiến hành tại Bộ CHQS tỉnh, trong sáng nay, các địa phương, đơn vị tại Hà Tĩnh cũng sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2017 với khí thế quyết tâm cao.

Sôi nổi ra quân huấn luyện ở các địa phương, đơn vị

Ngoài lễ ra quân huấn luyện cụm trung tâm tiến hành tại Bộ CHQS tỉnh, trong sáng nay, các địa phương, đơn vị tại Hà Tĩnh cũng sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2017 với khí thế quyết tâm cao.

Tại lễ ra quân ở TX Kỳ Anh, đại diện Ban CHQS thị xã đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo...

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn và phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan trong chỉ đạo, theo dõi và quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hiệu quả. Gắn huấn luyện quân sự với thực hiện đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Tiếp tục nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng trong lực lượng DQTV với chỉ tiêu cụ thể: Tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân nòng cốt đạt trên 30% biên chế trở lên. Quân số huấn luyện đạt 98% trở lên; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực có trên 85%; lực lượng DQTV có trên 80% khá, giỏi. Công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện đủ phục vụ cho nội dung, chương trình huấn luyện; có nhiều hoạt động phong phú cổ động thao trường.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Quá trình huấn luyện, hội thao, diễn tập bảo đảm 100% an toàn về người và vũ khí thiết bị. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng điểm “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”.

* Tham dự lễ ra quân, huấn luyện huyện Nghi Xuân có trên 950 chiến sỹ thuộc các lực lượng thường trưc, dân quân tự vệ, dự bị động viên và học sinh THPT; Ban Chỉ huy quân sự 19 xã, thị trấn và 10 đơn vị tự vệ của các cơ quan huyện.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Chương trình huấn luyện năm 2017 tập trung tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai có hiệu quả mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2017 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện; huấn luyện đảm bảo đúng kế hoạch, chương trình nội dung, thời gian.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Đối với lực lượng thường trực quân số đảm bảo 100%; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khs giỏi; lực lượng DQTV, DBĐV 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80,3% khá giỏi.

* Năm 2017, công tác huấn luyện của LLVT huyện Hương Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, đổi mới về phương pháp huấn luyện. Đồng thời, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, lấy thực hành làm chính.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Trong công tác huấn luyện tập trung giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Huấn luyện lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới, cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; SSCĐ trong mọi tình huống, cũng như ứng phó các sự cố, thảm họa, thiên tai có thể xảy ra…

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Sau huấn luyện huyện Hương Sơn sẽ tổ chức hội thi, hội thao đánh giá chất lượng huấn luyện năm 2017; phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt loại khá, giỏi; Đơn vị đạt huấn luyện giỏi.

* Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu năm 2017 của cấp trên, lực lương vũ trang huyện Vũ Quang sẽ tổ chức huấn luyện cho sỹ quan và cơ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, dự bị động viên, dân quân tự vệ 12 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị. Đồng thời bồi dưỡng, kiến thức Quốc phòng an ninh cho 100% đối tượng theo phân cấp.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Phương châm huấn luyện là "Cơ bản - thiết thực – vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, thực tế chiến đấu với cường độ cao trong điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao, lấy thực hành làm chính; chú trọng đẩy mạnh xây dựng đội ngủ chính quy, tinh nhuệ, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Sau huấn luyện sẽ tiến hành tổ chức Hội thao ở các cụm để kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, cũng như mô hình học cụ, giáo án phục vụ huấn luyện, sổ sách nghiệp vụ chuyên môn.

* Năm 2017, Hải đội 102, Vùng Cảnh sát Biển 1 tập trung huấn luyện cơ bản, vững chắc cho cán bộ, chiến sỹ về chuyên ngành cảnh sát biển, kỹ chiến thuật tàu; các nội dung về quy trình kiểm tra, kiểm soát, pháp luật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, có đủ năng lực, trình độ xử lý, thực thi pháp luật và thực hiện đúng đối sách trên biển.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Huấn luyện nắm chắc pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và hiệp ước, hiệp định, công ước quốc tế có liên quan đến biển, đảo; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong khu vực tuần tra, xử lý linh hoạt các tình huống, đúng pháp luật, giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên biển; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục truyền thống, văn hoá của dân tộc, quân đội và đơn vị, nhất là tuyên truyền về các sự kiện chính trị và các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, quân đội và cảnh sát biển trong năm 2017.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Các đơn vị tàu thuộc Hải đội 102 ký cam kết thực hiện tốt đợt ra quân huấn luyện

Với khí thế sôi nổi bước vào mùa huấn luyện mới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 quyết tấm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, đạt kết quả cao nhất trong đợt thi đua cao điểm; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trực tiếp trong duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc.

soi noi ra quan huan luyen o cac dia phuong don vi

Chuẩn bị ra khơi bảo vệ vùng biển Tổ quốc

P.V-C.T.V


P.V-C.T.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]