Phân công thành viên Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày 22/11.

phan cong thanh vien chinh phu chuan bi ky hop thu 2 quoc hoi khoa xivToàn cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc kiện toàn bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương theo Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương từ sau Đại hội Đảng XII đến nay.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đánh giá kết quả việc đổi mới trong các kỳ thi năm học 2015-2016 và dự kiến kỳ thi năm học 2016-2017; kết quả chương trình dạy học theo mô hình Việt Nam mới (VNEN); việc dự kiến đưa các môn học ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Trung...) trong các chương trình giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, bổ sung nội dung “Việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” và “tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cho kinh tế-xã hội, giải pháp khắc phục trong thời gian tới” trong Báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, bổ sung nội dung “Bài học kinh nghiệm và các giải pháp để bảo vệ môi trường” trong Báo cáo của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, bổ sung nội dung “Công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ODA giai đoạn 2011-2015” trong Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bổ sung nội dung “Việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cho kinh tế-xã hội, giải pháp khắc phục trong thời gian tới” trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Hội trường.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ giải trình về việc chưa trình Quốc hội đối với hai dự án Luật gồm Luật Công an xã và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast