Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (19/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 10 năm qua, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đồng bộ, chặt chẽ, sát tình hình thực tiễn.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ. Từng cấp tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 28 gắn với các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp được thành lập và củng cố, kiện toàn đúng quy định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành luôn coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm, tổ chức thanh tra, kiểm tra, diễn tập, sơ kết, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các bất cập, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động của khu vực phòng thủ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về khu vực phòng thủ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh VGP News

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 28; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện được vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP News

Nhận thức, trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ một số nội dung nội dung còn hạn chế để các cấp, ngành kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 28 thời gian tới như: Làm tốt hơn nữa công tác dân vận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nắm, đánh giá, dự báo tình hình; gắn kết chặt chẽ tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia với QPAN; chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 16 tập thể và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2018.

Tại Hà Tĩnh, trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ các mục tiêu, quan điểm, yêu cầu 6 nhiệm vụ và 5 giải pháp, coi trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, với mục tiêu cao nhất là: “Ổn định để phát triển, phát triển phải giữ được ổn định”.

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Phát huy hiệu quả hoạt động xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh, chỉ đạo xây dựng các cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh ở cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast