Loạt smartphone giảm giá mạnh sau Tết
Sau Tết, các nhà bán lẻ đã giảm giá một số mẫu smartphone. Vài model chỉ giảm giá trong thời gian ngắn.
daadx1aebcx14d87x12528x14a3cx15186x13b79x184b7x15a9fxX7x16c7bxfaefx18accx1658bx12a65x1044axX5x1073exXax16474x1afcdx10b4cx156abxXexX3xX7xee2dxX6x1a7ebxXexXbxX1xX14x10f4fxX10xX3x14982xXdx183daxX19xX3xX23xXdx15608xX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6x1347bxX3xXcx1a517xXexX0x18889xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13751xX10xX6xec22xXaxX12x1577cxX6xX33xX3xXcxX36xXex1817fxX3xX4xX2axX4xX3xX20xX1xdb8dxX3x1ace0xX2axX20xX3xX5x182f1xX3x16244x14affxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19x15be8xXexX3xX7x18408xX3xX19x12988xX33xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10x10b0bxX3xec14xX5dxXdxX3xX19xX14xX4bxX10xX5xX3xX4xX1xee6bxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xXexX1x111a2xXdxX3xX23xXdxX6xX20xX3xX20xX23x17fe2xX20xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1869axX14xX4bx191dcxXaxX12xXcx12dccxX3x16bb3xX5dxXdxX3xX20x1390dxX19xX3xX20xX6xXc7xX55xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX66xXdx1087fxX19xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX3xX4bx13a95xX20xX3xXexX1bxeb7exX3xXexX1xX5dxX20xX1xX3xX19x127f2xX6xX3x14c96xX25xX3xX1xX5dxX20xX23xX3xX4x1801axX6xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1x10081xfa6cxX20xX23xX3xX1xXdxff7axX33xX87xX3x10726xX73xXexX3xX7xX77xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX66xX110x122b9xX4xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX66xX2axX20xX23xX3xX4xX1x1aa75xX3x1a06exX3xX20xX1xX110xX3xf811xX6xX5xX6xXfexXc7xX3x1a8c8xX14xXexX10x1b3bexX3xX55xX3xX48xX33xX6x14891xX10xXdxX3xX11bxX6xXexX10xX3x16165x18284xX3x14365xX1bxX14xX3xX1xX6xXc7xX3xXdxX168xX1xX14xX20xX10xX3x1204axX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14762xX20xXexX10xX1bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX14axX6xX5xX6xXfexXc7xX3xX151xX14xXexX10xX155xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX14axX6xX5xX6xXfexXc7xX3xX151xX14xXexX10xX155xX3xX4xX1x19755xX20xX1xX3xX1xX67xX20xX23xX3xX5fxX25xX20xX3xX2xX165xe9f4xX3xX14axXc4xX3xX66xX6xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX66xXdx11388xX33xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3x19299xX55x15b61xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66x10a91xX20xX23xX3xX4x106caxX20xX3xX2x1a0a9xX55xX1f4xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX87xX3x11f34xX1xX110xX111xX20xX23xX3xXexX1bx12fedxX20xX1xX3xX2axXbxX3xX4bx16c04xX20xX23xX3xXexX15xXdxX3xX19xX73xXexX3xX7xX77xX3xX4x1a949xX6xX3xX1xX5dxX20xX23xX3xX20xX1x179fcxX3xX5xX64xX3xXexXcbxX3xX20xX23xX5dxXc7xX3xX1d3x13130xX2xX166xX39xX165xX87xX3xX14axX6xX5xX6xXfexXc7xX3xX151xX14xXexX10xX155xX3xX4x128edxX3xX19xX5dxX20xX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX5x12ab9xX20xX3x1353dxX55xX1f4xX3xXdxX20xX4xX1xX3xX165x19ab7xX55xX3xX5fxX142xXexX3xX4exX3xX168xX10xX20xX3xX1x10893xX3xXexX1bxX12fxX3xXc4xX5xX33xX10xXexX14xX14xXexX1xX3xX20xX23xX110xXa8xXdxX3xX4bxXfbxX20xX23xX3xX4xX264xX3xXexX1xXe1xX3xX66xXdxX1e4xX33xX3x191cexX1xXdxXe1xX20xX3xX2b2xX1xXdxX3xX4xX1xX227xXbxX3xX25xX20xX1xX3xX1xX14x178e3xX4xX3xX4xX1xX33xXc7xXe1xX20xX3xX7xX5xXdxX4bxX10xX3xXexX1xX33xXc7xX36xXexX3xXexX1bxX21fxX20xX1xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX1bxX23xXdxX20x15a66xX3xX165xXbxXfexX3xX6xX33xXexX14xebf9xXaxX12xX0xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX19xX23xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX25xX20xX1xX3xX2xX3xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fcxX39xX39xXdxX87xX5fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX87xXcdxX20xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX1f2xX39xX2x15d62xX1f4xX4bxX166xX165xX165xX165xX155xX37dxX37dxXexX1f4xX1f2xX1f4xX1f2xX5xX2xX87x1619dxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX216xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX14axX6xX5xX6xXfexXc7xX3xX151xX14xXexX10xX155xX3xX66xX6xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX66xXdxX1e4xX33xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xX39xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xX39xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX14axX6xX5xX6xXfexXc7xX3xX151xX14xXexX10xX155xX3xXcdxX7axX20xX3xX20x179dexX19xX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xX20xX1xX264xX19xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX66xX2axX20xX23xX3xX7xX237xX3xX4bxX227xX20xX23xX3xX20xX1xe33cxXexX3xX1xXdxX117xX20xX3xX20xX6xXc7xX3xXcdxX21fxX3xX1xX28bxX3xXexX1bxX12fxX3xXexX77xXexX3xX4xX1xX14xX3xX20xX1xe689xX20xX23xX3xX20xX23xX110xXa8xXdxX3xX4bxXfbxX20xX23xX3xXexX1xX110xXa8xX20xX23xX3xXfexX33xXc7x11bd7xX20xX3xX5xX5dxX19xX3xXcdxXdxX117xX4xX3xXcdxXd2xX20xX3xXbxX1xX202xX20xX23xX3xX1xX14xX2c7xX4xX3xX5xX5dxX19xX3xX20xX23xX1xX1e4xX3xX7xX2axX20xX23xX3xXexX15xX14xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX20xXexX10xX1bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX48xX33xX6xX15cxX10xXdxX3xX11bxX6xXexX10xX3xX165xX166xX3xX168xX1bxX14xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX11bxX7axX33xX3xX48xX33xX6xX15cxX10xXdxX3xX11bxX6xXexX10xX3xX165xX166xX3xX168xX1bxX14xX3xX4xX1xX1c4xX20xX1xX3xX1xX67xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX66xXdxX1e4xX33xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX37dxX55xX1f2xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX3xX4xX202xX20xX3xX2xX1d3xX55xX1f2xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX87xX3xX216xX1xX110xX111xX20xX23xX3xXexX1bxX21fxX20xX1xX3xX2axXbxX3xX4bxX227xX20xX23xX3xXexX15xXdxX3xX19xX73xXexX3xX7xX77xX3xX1xX117xX3xXexX1xX77xX20xX23xX87xX3xX11bxX2axXc7xX3xX4xX1xX14xX3xX2b2xX1xX25xX3xX20xXd2xX20xX23xX3xX4xX1xX227xXbxX3xX25xX20xX1xX3xXexX77xXexX3xXcdxX270xXdxX3xX1xX117xX3xXexX1xX77xX20xX23xX3xX37dxX3xX4xX6xX19xX10xX1bxX6xX3xXbxX1xX1c4xX6xX3xX7xX6xX33xX55xX3xX1xX12fxXbxX3xXexX2axX4xX3xXcdxX270xXdxX3xX13xX10xXdxX4xX6xX3xX5fxX6xX14xX3xX23xX1fdxX19xX3xX1f4xX166xX3xX11bxX168xX55xX3xX165xX166xX3xX11bxX168xX3xXcdxX5dxX3xX1d3xX3xX11bxX168xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX1bxX23xXdxX20xX2fcxX3xX165xXbxXfexX3xX6xX33xXexX14xX306xXaxX12xX0xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX19xX23xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX25xX20xX1xX3xX165xX3xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fcxX39xX39xXdxX87xX5fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX87xXcdxX20xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX1f2xX39xX2xX37dxX1f4xX4bxX166xX165xX165xX165xX155xX37dxX37dxXexX37dxX273xX1f2xX37dxX5xX165xX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX216xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX48xX33xX6xX15cxX10xXdxX3xX11bxX6xXexX10xX3xX165xX166xX3xX168xX1bxX14xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xXexX1bxX6xX20xX23xX3xX5fxe766xX3xX1xX117xX3xXexX1xX77xX20xX23xX3xX37dxX3xX4xX6xX19xX10xX1bxX6xX3xX7xX6xX33xX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xX39xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xX39xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX11bxX6xXexX10xX3xX165xX166xX3xX168xX1bxX14xX3xX5xX5dxX3xX19xX7axX33xX3xX4bxXdxX3xX66xX73xX20xX23xX3x14558xX20xX4bxX1bxX14xXdxX4bxX3xX4xX1x159f6xX6xX3xX20xX1xXdxX1e4xX33xX3xX4x1a76cxX20xX23xX3xX20xX23xX1xX117xX3xX20xX1xX484xXexX3xX1xXdxX117xX20xX3xX20xX6xXc7xX55xX3xX4xX1x153baxX20xX23xX3xX1xX15xX20xX3xX7xX15xX4xX3xX7xXdxX4bdxX33xX3xXexX77xX4xX55xX3xX7xX15xX4xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX5fxX741xX3xX2b2xX1xX2axX4xX55xX3xX4xX25xX19xX3xX5fxXdxX36xX20xX3xXcdxf3a7xX20xX3xXexX6xXc7xX3xXexX1bxX4bdxX20xX3xX19xX5dxX20xX3xX1xX21fxX20xX1xX87xX87xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX20xXexX10xX1bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXdxX168xX1xX14xX20xX10xX3xX177xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xXdxX168xX1xX14xX20xX10xX3xX177xX3xX4xX1xX1c4xX20xX1xX3xX1xX67xX20xX23xX3xX66xX6xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX5fxX2axX20xX3xXexX15xXdxX3xX19xX73xXexX3xX7xX77xX3xX1xX117xX3xXexX1xX77xX20xX23xX3xXcdxX270xXdxX3xX23xXdxX2axX3xX165xX2xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX3xX4xX1xX14xX3xX5fxX25xX20xX3xX273xX1f4xX3xX14axXc4xX55xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX165xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX87xX3xXdxX168xX1xX14xX20xX10xX3xX177xX3xX5xX5dxX3xX19xX7axX33xX3xX66xXdxX117xX20xX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX2b2x1ad57xX3xX20xXdxX117xX19xX3xX2xX166xX3xX20xXd2xX19xX3xX20xX23xX5dxXc7xX3xX7a3xXbxXbxX5xX10xX3xX23xXdxX270xXdxX3xXexX1xXdxX117xX33xX3xX4xX1xXdxX36xX4xX3xXdxX168xX1xX14xX20xX10xX3xX66xXedxX33xX3xXexXdxX4bdxX20xX3xXcdxX270xXdxX3xXexX1xX36xX3xX23xXdxX270xXdxX87xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX1bxX23xXdxX20xX2fcxX3xX165xXbxXfexX3xX6xX33xXexX14xX306xXaxX12xX0xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX19xX23xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX25xX20xX1xX3xX37dxX3xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fcxX39xX39xXdxX87xX5fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX87xXcdxX20xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX1f2xX39xX2xX37dxX1f4xX4bxX166xX165xX165xX165xX155xX37dxX37dxXexX1f4xX273xX206xX1f2xX5xX37dxX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX216xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX168xX1xX14xX20xX10xX3xX177xX3xX5xX5dxX3xX19xX7axX33xX3xX66xXdxX117xX20xX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX2b2xX8e1xX3xX20xXdxX117xX19xX3xX2xX166xX3xX20xXd2xX19xX3xX4xX107xX6xX3xX7a3xXbxXbxX5xX10xX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xX39xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xX39xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX11bxX2axXc7xX3xX7xXf2xX3xX1xX4a4xX33xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX7a3xXbxXbxX5xX10xX3xX7a3xX2xX2xX3xXc4xXdxX14xX20xXdxX4xX55xX3xea02xX6xX4xX10xX188xf50bxX55xX3xX4xX6xX19xX10xX1bxX6xX3xX2b2x19a54xXbxX3xXcdxX5dxX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX4xX1xX15xXc7xX3xXexX1bxX4bdxX20xX3xX20xX1e4xX20xX3xXexX25xX20xX23xX3xXdx14b6cxX4exX87xX3x12607xX808xXc7xX3xX5xX5dxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX36xX4xX3xXdxX168xX1xX14xX20xX10xX3xXbxX1xXfbxX3xX1xX12fxXbxX3xX20xX1xX484xXexX3xX66xXe1xX3xX19xX33xX6xX3xX5xX142xX4xX3xX20xX5dxXc7xX3xXcdxX21fxX3xX4xX264xX3xX19xX7adxX4xX3xX23xXdxX2axX3xXexX77xXexX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX20xXexX10xX1bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX177xXdxX6xX14xX19xXdxX3xX11bxXdxX3xX7a3xX165xX3xX13xXdxXexX10xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX177xXdxX6xX14xX19xXdxX3xX11bxXdxX3xX7a3xX165xX3xX13xXdxXexX10xX3xX4xX1xX1c4xX20xX1xX3xX1xX67xX20xX23xX3xX66xX6xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX5fxX2axX20xX3xXcdxX270xXdxX3xX23xXdxX2axX3xX37dxX55xX1f4xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX55xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX2xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX87xX3xX11bxX2axXc7xX3xX4xX264xX3xX19xX5dxX20xX3xX1xX21fxX20xX1xX3xXab0xX33xX5xX5xX3xX48xXab5xX55xX3xX2b2xX1c4xX4xX1xX3xXexX1xX110xX270xX4xX3xX1f2xX55xX1d3xX1f4xX3xXdxX20xX4xX1xX3xXcdxX5dxX3xXexX8e1xX3xX5xX117xX3xX2xX155xX2fcxX155xX87xX3xX151xX808xX20xX23xX3xX4xX484xXbxX3xX19xX15xX20xX1xX3xX19x12697xX3xX20xX1xX484xXexX3xXexX1bxX4bdxX20xX3xX11bxXdxX3xX7a3xX165xX3xX4xX1xX1c4xX20xX1xX3xX5xX5dxX3xX4xX227xX19xX3xX4xX6xX19xX10xX1bxX6xX3xX2b2xXac0xXbxX3xX2xX165xX3xX11bxX168xX3xXcdxX5dxX3xX165xX166xX3xX11bxX168xX55xX3xX2b2xX1x19ffcxX33xX3xX66xX73xX3x1043cxX39xX2xX87xX1d3xX3xX23xXdxX142xXbxX3xX4xX25xXdxX3xXexX1xXdxX117xX20xX3xX2b2xX1xX33xXc7xX36xXexX3xX66xXdxXe1xX19xX3xX4xX1xX227xXbxX3xXexX1xXdxX36xX33xX3xX7xX2axX20xX23xX3xXexX1bxX4bdxX20xX3xX5fxX25xX20xX3xXexXdxX1e4xX20xX3xX20xX1xXdxX117xX19xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX1bxX23xXdxX20xX2fcxX3xX165xXbxXfexX3xX6xX33xXexX14xX306xXaxX12xX0xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX19xX23xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX25xX20xX1xX3xX1f4xX3xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fcxX39xX39xXdxX87xX5fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX87xXcdxX20xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX1f2xX39xX2xX37dxX1f4xX4bxX166xX165xX165xX165xX155xX37dxX37dxXexX206xX206xX1f2xX1f4xX5xX1f4xX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX216xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX177xXdxX6xX14xX19xXdxX3xX11bxXdxX3xX165xX3xX13xXdxXexX10xX3xX4xX264xX3xX4xX484xX33xX3xX1xX21fxX20xX1xX3xXexX77xXexX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xXexXedxX19xX3xX23xXdxX2axX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xX39xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xX39xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX11bxXdxX3xX7a3xX165xX3xX13xXdxXexX10xX3xX7xX237xX3xX4bxX227xX20xX23xX3xX4xX14xX20xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX4exX20xX6xXbxX4bxX1bxX6xX23xX14xX20xX3xX273xX165xX1f2xX55xX3xX2b2xX36xXexX3xX1xX12fxXbxX3xXcdxX270xXdxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3x15b7fxX7a3xX11bxX3xX37dxX3xX14axXc4xX3xXcdxX5dxX3xX5fxX73xX3xX20xX1xX270xX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xX37dxX165xX3xX14axXc4xX87xX3xX11bxX2axXc7xX3xX4xX1xX15xXc7xX3xX1xX117xX3xX66xXdxX1e4xX33xX3xX1xX5dxX20xX1xX3xX7a3xX20xX4bxX1bxX14xXdxX4bxX3xXadfxX20xX10xX55xX3xXexX1xX110xXa8xX20xX23xX3xXfexX33xXc7xX4bdxX20xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX4x1a101xXbxX3xX20xX1xXe89xXexX3xX4xX2axX4xX3xXbxX1xXedxX20xX3xX19xX1e4xX19xX3xX19xX270xXdxX3xXexXcbxX3xX14axX14xX14xX23xX5xX10xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX20xXexX10xX1bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX151xX14xX2b2xXdxX6xX3xX1d3xX87xX2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX151xX14xX2b2xXdxX6xX3xX1d3xX87xX2xX3xX4xX1xX1c4xX20xX1xX3xX1xX67xX20xX23xX3xX66xX6xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX66xXdxX1e4xX33xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX155xX166xX166xX87xX166xX166xX166xX3xX66xX1fdxX20xX23xX3xX4xX202xX20xX3xX206xX55xX2xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX1fdxX20xX23xX87xX3xX151xX14xX2b2xXdxX6xX3xX1d3xX87xX2xX3xX4xX264xX3xX19xX5dxX20xX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX188xX168xX4exX3xX13xX216xXab5xX3xX273xX55xX2xX3xXdxX20xX4xX1xX3xXab0xX33xX5xX5xX3xX48xXab5x16461xX55xX3xXexX8e1xX3xX5xX117xX3xX2xX155xX2fcxX155xX55xX3xX1xX28bxX3xXexX1bxX12fxX3xX48xXab5xXe33xX2xX166xX87xX3xX11bxX2axXc7xX3xX4bxXfbxX20xX23xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX4exX20xX6xXbxX4bxX1bxX6xX23xX14xX20xX3xX206xX2xX166xX55xX3xXe33xX7a3xX11bxX3xX1f4xX3xX14axXc4xX3xXcdxX5dxX3xX5fxX73xX3xX20xX1xX270xX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xX273xX1f4xX3xX14axXc4xX55xX3xX1xX28bxX3xXexX1bxX12fxX3xX2b2xX1xX10xX3xX4xXb2xX19xX3xXexX1xX64xX3xX20xX1xX270xX3xX20xX23xX14xX5dxXdxX3xX1f4xX166xX166xX3xX14axXc4xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX1bxX23xXdxX20xX2fcxX3xX165xXbxXfexX3xX6xX33xXexX14xX306xXaxX12xX0xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX19xX23xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexX3xX1xX21fxX20xX1xX3xX25xX20xX1xX3xX1f2xX3xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fcxX39xX39xXdxX87xX5fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX87xXcdxX20xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX1f2xX39xX2xX37dxX1f4xX4bxX166xX165xX165xX165xX155xX37dxX37dxXexX1f2xX155xX37dxX206xX5xX1f2xX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX216xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX151xX14xX2b2xXdxX6xX3xX1d3xX87xX2xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX4xX1xX15xXc7xX3xX7a3xX20xX4bxX1bxX14xXdxX4bxX3xXadfxX20xX10xX3xX20xX4bdxX20xX3xXexX1xX110xXa8xX20xX23xX3xXfexX33xXc7xX4bdxX20xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX4xXe89xXbxX3xX20xX1xXe89xXexX3xXbxX1xXedxX20xX3xX19xX1e4xX19xX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1bxX12xX0xX39xXexX5fxX14xX4bxXc7xX12xX0xX39xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX11bxX14xX4bxX10xX5xX3xX20xX5dxXc7xX3xX4xX264xX3xXcdxXdxX4bdxX20xX3xXbxXdxX20xX3xX4bxX33xX20xX23xX3xX5xX110xX12fxX20xX23xX3xX37dxX87xX1f2xX166xX166xX3xX19xX7a3xX1xX55xX3xX1xX28bxX3xXexX1bxX12fxX3xX7xX15xX4xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX2xX1d3xX3x1add6xX87xX3xX216xX6xX19xX10xX1bxX6xX3xX7xX10xX5xXc4exXdxX10xX3xX4xX107xX6xX3xX19xX2axXc7xX3xX4xX264xX3xX66xX73xX3xXbxX1xX808xX20xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX165xX166xX3xX11bxX168xX55xX3xX2b2xX1xXc48xX33xX3xX66xX73xX3xXc4exX39xX165xX87xX166xX87xX3xXcxX1bxX14xX20xX23xX3xX2b2xX1xXdxX3xX66xX264xX3xX4xX6xX19xX10xX1bxX6xX3xX2b2xXac0xXbxX3xX4xX107xX6xX3xX151xX14xX2b2xXdxX6xX3xX1d3xX87xX2xX3xX4xX264xX3xX66xX73xX3xXbxX1xX808xX20xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX2xX165xX3xX11bxX168xX3xXcdxX5dxX3xX2xX37dxX3xX11bxX168xX55xX3xX1xX28bxX3xXexX1bxX12fxX3xX4xX7b7xX20xX23xX3xX20xX23xX1xX117xX3xX4xX1xX77xX20xX23xX3xX1bxX33xX20xX23xX3x186c9xX33xX6xX20xX23xX3xX1x161e2xX4xX3xXcdxX5dxX3xXexX1c4xX4xX1xX3xX1xX12fxXbxX3xX7a3xX188xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xXaxX12xX151xX14xX2b2xXdxX6xX3xX1d3xX87xX2xX3xX4xX1xX15xXc7xX3xXexX1bxX4bdxX20xX3xX20xX1e4xX20xX3xX7a3xX20xX4bxX1bxX14xXdxX4bxX3xX155xX87xX166xX3xXcdxX5dxX3xX20xX45cxX19xX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xX4bx122c7xX3xX2axX20xX3xX7a3xX20xX4bxX1bxX14xXdxX4bxX3xXadfxX20xX10xX3xX20xX4bdxX20xX3xX7xXc0cxX3xX20xX1xXe89xX20xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX4xX2axX4xX3xX5fxX25xX20xX3xX4xXe89xXbxX3xX20xX1xXe89xXexX3xXbxX1xXedxX20xX3xX19xX1e4xX19xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX1xX264xX20xX23xX87xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX14xX4bxXc7xX3xXbxX216xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX33xX19xX5fxX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xX3xXdxX216xX10xX20xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX4bxXexX1xX2fcxX3xX273xX2xX1f2xXbxXfexX306xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2fcxX3xX1f4xX2xX166xXbxXfexX306xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fcxX39xX39xXdxX87xX5fxX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX87xXcdxX20xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX1f2xX39xX2xX37dxX1f4xX4bxX166xX165xX165xX165xX155xX2xX2xXexX1d3xX37dxX206xX2xX5xX165xX24fxX10xX273xX155xX4bxXc4exX206xX10xX1f2xX273xX1f2xX6xX1f4xX1d3xX4xXc4exX6xX4bxX1f2xX5fxX1f2xX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX4bxXdxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX1bxX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX4bdxX20xX3xX123exX33xX6xX20xX2fcxX0xX39xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24fxXexX1xX33xX19xX5fxX24fxX6xX20xX4bxX24fxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX2axX3xX1f2xX24fxX206xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX2axX20xX23xX3xX4xX1xX142xX3xX144xX3xX4xXe89xX20xX3xXexX36xXexXaxX3xX1xX1bxX10xXc4exX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX24fxX5fxXdxX24fxX7xX14xX39xX5xX14xX6xXexX24fxX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX24fxX23xXdxX6xX24fxX1f2xX24fxX206xX24fxXexX1bxXdxX10xX33xX24fxX4bxX6xX20xX23xX24fxX4xX1xX33xX24fxXc7xX24fxX4xX6xX20xX24fxXexX10xXexX39xX2xX273xX206xX206xX166xX206xX87xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX39xX19xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX165xX166xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX37dxX39xX2xX166xX1d3xX4bxX166xX2xX1f4xX1f2xX165xX2xX1f2xXexX206xX2xX166xX165xX5xX1f2xX24fxX14xXbxXbxX14xXc4exX155xX24fx18edaxXdxX20xX23xX1d3xX2xX37dxX37dxX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxXcdxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX2axX3xX1f2xX24fxX206xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX2axX20xX23xX3xX4xX1xX142xX3xX144xX3xX4xXe89xX20xX3xXexX36xXexXaxX3xX1xX1bxX10xXc4exX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX24fxX5fxXdxX24fxX7xX14xX39xX5xX14xX6xXexX24fxX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX24fxX23xXdxX6xX24fxX1f2xX24fxX206xX24fxXexX1bxXdxX10xX33xX24fxX4bxX6xX20xX23xX24fxX4xX1xX33xX24fxXc7xX24fxX4xX6xX20xX24fxXexX10xXexX39xX2xX273xX206xX206xX166xX206xX87xX1xXexX19xXaxX12xX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX2axX3xX1f2xX24fxX206xX3xXexX1bxXdxX117xX33xX3xX66xX2axX20xX23xX3xX4xX1xX142xX3xX144xX3xX4xXe89xX20xX3xXexX36xXexX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX216xXe89xX20xX3xXexX36xXexX55xX3xX20xX1xXdxX1e4xX33xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xXexXedxX19xX3xXexX1bxX33xX20xX23xX3xX66xX110xX12fxX4xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX66xXe1xX3xXexX1xX33xX3xX1xX142xXexX3xX20xX23xX110xXa8xXdxX3xX4bxXfbxX20xX23xX3xX19xX33xX6xX3xX7xXb2xX19xX87xX3xXcxX1bxX14xX20xX23xX3xX66xX264xX55xX3xX4xX264xX3xX19xX73xXexX3xX7xX77xX3xX19xX14xX4bxX10xX5xX3xX66xX2axX20xX23xX3xX4xX1xX142xX3xX144xX3xX20xX1xX110xX3xX14axX6xX5xX6xXfexXc7xX3xX7a3xX206xX3xX165xX166xX2xX1d3xX55xX3xX177xXdxX6xX14xX19xXdxX3xX11bxXdxX3xX7a3xX165xX3xX1xX6xXc7xX3xXadfxXbxXbxX14xX3xXab0xX155x10ee7xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxXcdxX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX66xXedxX33xX3xX20xXd2xX19xX3xX165xX166xX2xX155xXaxX3xX1xX1bxX10xXc4exX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX24fxX5fxXdxX24fxX7xX14xX39xX5xX14xX6xXexX24fxX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX24fxX23xXdxX6xX19xX24fxX23xXdxX6xX24fxX19xX6xX20xX1xX24fxX4bxX6xX33xX24fxX20xX6xX19xX24fxX165xX166xX2xX155xX39xX2xX273xX273xX1f2xX2xX1d3xX87xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX39xX19xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX165xX166xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX155xX166xX166xX39xX2xX166xX1d3xX4bxX37dxX165xX165xX37dxX2xX2xX1f2xXexX1f2xX2xX2xX1f4xX5xX155xX24fxXc4exXdxX20xX4bxX24fxXfexX24fxX14edxXdxX20xX23xX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxXcdxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX66xXedxX33xX3xX20xXd2xX19xX3xX165xX166xX2xX155xXaxX3xX1xX1bxX10xXc4exX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX24fxX5fxXdxX24fxX7xX14xX39xX5xX14xX6xXexX24fxX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX24fxX23xXdxX6xX19xX24fxX23xXdxX6xX24fxX19xX6xX20xX1xX24fxX4bxX6xX33xX24fxX20xX6xX19xX24fxX165xX166xX2xX155xX39xX2xX273xX273xX1f2xX2xX1d3xX87xX1xXexX19xXaxX12xX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX66xXedxX33xX3xX20xXd2xX19xX3xX165xX166xX2xX155xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xXae3xXedxX33xX3xX20xXd2xX19xX3xX165xX166xX2xX155xX55xX3xX4xX2axX4xX3xX20xX1xX5dxX3xX5fxX2axX20xX3xX5xX64xX3xX5fxXb2xXexX3xX66xXedxX33xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX73xXexX3xX7xX77xX3xX19xX7axX33xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX87xX3xX89xX5dxXdxX3xX19xX14xX4bxX10xX5xX3xX4xX1xX95xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xXexX1bxX14xX20xX23xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX23xXdxX6xX20xX3xX20xX23xXb2xX20xX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxXcdxX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f2xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xXexXedxX19xX3xXexX1bxX33xX20xX23xX3xXcdxXcbxX6xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xXaxX3xX1xX1bxX10xXc4exX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX24fxX5fxXdxX24fxX7xX14xX39xX1f2xX24fxX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX24fxXexX6xX19xX24fxXexX1bxX33xX20xX23xX24fxXcdxX33xX6xX24fxX23xXdxX6xX19xX24fxX23xXdxX6xX24fxX19xX6xX20xX1xX39xX2xX273xX2xX155xX37dxX2xX87xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX39xX19xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX165xX166xX39xX20xX10xX15cxX7xX39xX2xX1d3xX1f4xX166xX39xX2xX37dxX1f4xX4bxX165xX165xX37dxX37dxX2xX2xX165xXexX165xX1f4xX2xX1f4xX5xX1d3xX87xX38fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX3xX7xX6xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxXcdxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f2xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xXexXedxX19xX3xXexX1bxX33xX20xX23xX3xXcdxXcbxX6xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xXaxX3xX1xX1bxX10xXc4exX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX24fxX5fxXdxX24fxX7xX14xX39xX1f2xX24fxX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX24fxXexX6xX19xX24fxXexX1bxX33xX20xX23xX24fxXcdxX33xX6xX24fxX23xXdxX6xX19xX24fxX23xXdxX6xX24fxX19xX6xX20xX1xX39xX2xX273xX2xX155xX37dxX2xX87xX1xXexX19xXaxX12xX1f2xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xXexXedxX19xX3xXexX1bxX33xX20xX23xX3xXcdxXcbxX6xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX23xXdxX2axX3xX19xX15xX20xX1xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX1bxX14xX20xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX4exX25xX20xX3xXbxX1xXc48xX19xX3xX19xX270xXdxX3xX1bxX6xX3xX5xXdxX4bdxX20xX3xXexX227xX4xX3xX2b2xX1xXdxX36xX20xX3xX23xXdxX2axX3xX20xX1xXdxX1e4xX33xX3xX7xX19xX6xX1bxXexXbxX1xX14xX20xX10xX3xX7a3xX20xX4bxX1bxX14xXdxX4bxX3xXexXedxX19xX3xXexX1bxX33xX20xX23xX3xX5fxXdxX36xX20xX3xX66xX73xX20xX23xX3xX4bxXfbxX3xXexX1xXa8xXdxX3xX23xXdxX6xX20xX3xXfexX33xX484xXexX3xX1xXdxX117xX20xX3xX19xX270xXdxX3xX4xX1xX95xX3xXcdxX5dxXdxX3xXexX1xX2axX20xX23xX87xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxXcdxX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX39xX33xX5xX12xX0xX4bxXdxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX39xX4bxXdxXcdxX12xX0xX39xX4bxXdxXcdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX33xX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xea16xXdxX20xX23xX0xX39xXbxX12