Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã qua đời ở tuổi 94
Ngày 1/12, Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã qua đời ở tuổi 94. Ông George H.W. Bush (12/6/1924-1/12/2018) là tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Ông cũng là cha của George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Mỹ.
3788x4877x6c89x74f2x8eb3x8fe4x852ax87d9x41e1xX7x996dx5c25x5a89x4dacx88fex3f2cxX5x6874xXax3dc6x38fcx7de4x9d88xX3xXcx43a7x5129x9a2bxX3xXexX1xb555xX19xX1axX3x7aa7x84aexX3xb59dxX10x3adbx3f09xX1axX10xX3xa9f3x5917x88e6xX2dxX3x8e17xX15xX7xX1xX3xa6bbx5f8dxX3x5844xX15xX6xX3xX36xa8daxXdxX3x3fa3xX3xXexX15xX18xXdxX3x58ccxb83cxX0x6636xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x42e4xXaxX12x726cxX1ax449ax87edxX3xX2xX4bxX2xb827x9370xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xX22xX23xX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2cxX2dxX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX3xX36xX37xX3xX39xX15xX6xX3xX36xX3exXdxX3xX41xX3xXexX15xX18xXdxX3xX48xX49xX2dxX3x8ecfxX19xX1axX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2cxX2dxX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX3x7df0xX2xX68xX4bx6150xX4bxX2xX48xX68xX49x8b6exX2xX4bxX2xX68xX4bxX68x8bbfxX2x7876x67a2xX3xX5xX62xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xXexX1x9d8exX3xX49xX2xX3xX4x9e3dxX6xX3xX19xa4cax8a31xX4xX3xX22xX23xX2dxX3xXa4xX19xX1axX3xX4xb831xX19xX1axX3xX5xX62xX3xX4xX1xX6xX3xX4xXe5xX6xX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX69xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xXexX1xXdfxX3xX49x7c64xX3xX4xXe5xX6xX3xX22xX23xX2dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdx4094xX1axX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx7dc3xX4bxX4bxXdxX2dx9343xX6xX27xX1xX6xXexXdxX19xX1xX2dx9608xX19xX4bxX19xX10x7049xX7xX4bxX2xXccxX49xXccxX4bxX2xXcaxXbdxX5dxXbdxX2xX68xX125xX125xX2xX48xXexX49xXccxXcax67b0xX5xX2xX2dx738exXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xX22xX23xX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2cxX2dxX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX3xX36xX37xX3xX39xX15xX6xX3xX36xX3exXdxX3xX41xX3xXexX15xX18xXdxX3xX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX19xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xX22xX23xX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2cxX2dxX3xX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX3xX39xX15xX6xX3xX36xX3exXdxX3xX41xX3xXexX15xX18xXdxX3xX48xX49xX2dxX3xXb9xX60xX1axX15x5600xX19xX153xX3xaac2xX27xX15xXexX1xX3xX22xX6xX1axX6x78b9xXdxX19xX10xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX27xX5dxX63xXaxX12x38cdxX1xXdxX3x87b6xX19xX1axX3xX4x891axX19xX3xX19xX1x9ff6xX69xX3xX1axXdxX6xX3xX36x973cxX19xX1xX3xX246xX19xX1axX3xX36xX37xX3xX4xX1xX15xX63x5bc5xX19xX3xXexXeaxXdxX3xX7xX1exX19xX1axX3xXex926cxXdxX3xX25xX28xX10xX10xX19xX167xXdxX4xX1xX69xX3xX158xX6xX19xX1axX3xX13xX27xX19xX19xX10xX4xXexXdxX4xX15xXexX2dxX3xX21exX6xX15xX3xae33xX1xXdxX3xXbxX1x7df5xX4xX3xX162xX29exX3xX39xX15x9019xX19xX3xX36x7aeaxXdxX3xX162xXeaxXdxX3xX162xX6xXdxX3xXexX28xX24bxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX246xX19xX1axX3xX1x845fxXdxX3xX39xX15xX2a6xX19xX3xXexX28xX27xX19xX1axX3xX13xX1xXdx9a49xX19xX3xXexX28xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX2d4xX3xX1axXdxXeaxXdxX3xXexX1xXdfxX3xX68xX69xX3xX246xX19xX1axX3xX39xX15xX6xX63xX3xX5xX274xXdxX3xa699xX274xXdxX3xX1x7136xX4xX3x678exX6xX5xX10xX3xX36xX267xX3xX1xX27xX62xX19xX3xXexa1a7xXexX3xX162xXdx4ca7xX4xX3xX1xX2ffxX4xX3xX162xX62xX3xX7xX6xX15xX3xX36xa366xX3xX4xX1xX15xX63xX267xX19xX3xX36xX2d4xX19xX3xXcxX10x665exX6xX7xX3xX36xX267xX3xX5xX62xX147xX3xX162xXdxX315xX4xX3xXexX28xX27xX19xX1axX3xX19xX1axX62xX19xX1xX3xX4xX246xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX315xXbxX3xX5dx93f4xX15xX3xX298xX1x83d1xX2dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX27xX5dxX63xXaxX12xXcxX28xX27xX19xX1axX3xX7xX15xX1exXexX3xX4xX15xX2aaxX4xX3xX36xX3exXdxX3xX1xX27xX274xXexX3xX36xX2aaxX19xX1axX3xX4xX1xX361xX19xX1xX3xXexX28x68d7xX3xX4xXe5xX6xX3xX147xX258xX19xX1xX69xX3xX246xX19xX1axX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2cxX2dxX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX3xX36xX37xX3xXexX28xX2c3xXdxX3xX39xX15xX6xX3xX19xX1xXdxad5dxX15xX3xX162xX39exX3xXexX28xX361xX3xX19xX1xXe9xX3x8c43xX2a6xX19xX3xX158xXdxX267xX15xX3xX2cxX27xX6xX3xX242x6ed5xX3xX4xXe5xX6xX3xXexXdxX267xX15xX3xX158xX6xX19xX1axX3xXcxX10xX333xX6xX7xX3xXb9xX2xX48xXbdxX17exXc3xX2xX48xX17exX2xXcdxX69xX3xX2faxX274xXdxX3xX7xXdfxX3xX2cxX27xX6xX3xX242xX3eaxX3xXexX274xXdxX3x8840xXdx9037xX19xX3xX1x5a1fxXbxX3xX39xX15xX1exX4xX3xXb9xX2xX48xX17exX2xXc3xX2xX48xX17exX125xXcdxX69xX3xX13xX1xXe5xX3xXexX39exX4xX1xX3x521dxX63xX3xX158xX6xX19xX3x4789xX15xX1exX4xX3xX1axXdxX6xX3xX2faxX2c3xX19xX1axX3xX13xX2aaxX19xX1axX3xX1xX24bxX6xX3xXb9xX2xX48xX17exX125xXc3xX2xX48xX17exX49xXcdxX69xX3xXcxX28xXe9xX41xX19xX1axX3x6232x918dxX19xX3xXbxX1xX24bxX19xX1axX3xX2faxX274xXdxX3xX5dxXdxX315xX19xX3xX2cxX27xX6xX3xX242xX3eaxX3xXexX274xXdxX3xXcxX28xX15xX19xX1axX3xX44axX15xX1exX4xX3xXb9xX2xX48xX17exX49xXc3xX2xX48xX17exXbdxXcdxX69xX3xX25xXdx5232xX147xX3xX36xX1exX4xX3xX13xa977x37edxX3xXb9xX2xX48xX17exXbdxXc3xX2xX48xX17exX17exXcdxX69xX3xX13xX1xXe5xX3xXexX39exX4xX1xX3xX60xX1axX2a6xX19xX3xX1xX62xX19xX1axX3xX44axX15xX1exX4xX3xXexX2d4xX3xX4b5xX3xXexX274xXdxX3xX2cxX27xX15xX7xXexX27xX19xX3xXb9xX2xX48xX17exX17exXc3xX2xX48xXccxXcaxXcdxX69xX3xX162xX62xX3xX5xX62xX3x9869xX1xX324xX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xXexX1xXdfxX3xX49xX125xX3xX4xXe5xX6xX3xX2cxX27xX6xX3xX242xX3eaxX3xX5dxXe9xXeaxXdxX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3x613exX27xX19xX6xX5xX5dxX3xX537xX10xX6xX1axX6xX19xX3xXb9xX2xX48xXccxX2xXc3xX2xX48xXccxX48xXcdxX2dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX27xX5dxX63xXaxX12xX60xX476xX147xX3xX2xX48xXccxXccxX69xX3xX25xX10xX27xX28xX1axX10xX3xX2cxX2dxX2exX2dxX3xX31xX15xX7xX1xX3xX36x38f9xX4xX3xX4x4e57xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xX22xX23xX2dxX4bxX2dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21exX27xX15xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX475xXdxX10xXexX19xX6xX147x9e64xX0xX4bxXbxX12