12 điều phóng đại trên phim mà ai cũng tin “sái cổ”
Chúng ta học được rất nhiều thông tin hữu ích từ phim ảnh. Tuy nhiên có những tình tiết phóng đại mà các nhà làm phim thực hiện để tăng kịch tính lại khiến chúng ta tin ’sái cổ’. Dưới đây là những sự thật sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ.
fbb2x1390ex1467axfebfx158f6x18d8cx11194xfbdfx1837bxX7x18d80x11b15x1230ex13909x1595ax178efxX5x1214bxXaxX3xX7xXex155acxX5xX10xX9xXaxXexX10x10197xXex141a8xX6xX5xXdx1646ex146fax18db6xX3xX5xX10x17802xXex128dexXax1048dxX2x10876xX3x18cdexXdx11fa5x11965xX3xXbxX1x15fb9xX23xX22xX3xX30x1523bxXdxX3xXex13698x122baxX23xX3xXbxX1xXdx11a85xX3xX47x16896xX3xX6xXdxX3xX4x142ddxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3x18c78xX7x10e85xXdxX3xX4x10c2cx14777xX0x162ffxX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX28xX40xX6xX47xX10xX3xXdx15574xX9xXaxX6xX7x16ed0xXdxX28xXex13514x13a22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5xX10xX28xXexX24xX3xX97xX2axX3xXbx18f9fxX7xXdxXexXdxXabxX23xX24xX3xX6x1303axX7xXabxX5xX33xXexX10xX2axX3xXexXabxXbxX24xX3xX97xX2axXaxX3xX23xX6xX47xX10xX9xXaxX6xX7xX92xXdxX28xXexX96xX97xXaxX3xX92xXdxX8dxXexX1xX9xXax14318x1050fxX97xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXdexX97xXaxX3xX28xX40xX6xX47xX10xXb5xXabxX40xX8dxX10xX40xX9xXaxX97xXaxX3xX47xX6xX40xX22xXdxX23xX92xXdxX8dxXexX1xX9xXaxX97xXaxX3xX47xX6xX40xX22xXdxX23xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX97xXaxX3xX7xX4xX40xXabxX5xX5xXdxX23xX22xX9xXaxX23xXabxXaxX3xX6xX5xX5xXabxX92xX28xX33xX5xX5xX7xX4xX40xX10xX10xX23xX9xXaxXexX40xX33xX10xXaxX2cxX0xX61xXdxX28xX40xX6xX47xX10xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10acfxX10xX6xX8dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3x1695fxX33xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx18f7exX1x16f24xX23xX22xX3xXexX6xX3xX1x13fd4xX4xX3xX30x11475x186d1xX4xX3xX40x101a4xXexX3xX23xX1xXdxX32xX33xX3xXexX1x14409xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1x1410cxX33xX3x1103bxX4xX1xX3xXex13d65xX3xXbxX1xXdxX47xX3x182e6xX23xX1x1911cxX3xXcxX33xX15xX3xX23xX1xXdxX41xX23xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX1a8xX23xX22xX3xXex17c80xX23xX1xX3xXexXdx14de6xXexX3xXbxX1xX37xX23xX22xX3xX30xX3cxXdxX3xX47xX4axX3xX4xX5axX4xX3xX23xX1xX4axX3xX5xX4axX47xX3xXbxX1xXdxX47xX3xXexX1x13f71xX4xX3xX1xXdx15068xX23xX3xX30x157afxX3xXex10bacxX23xX22xX3x169a7x186baxX4xX1xX3xXexX1abxX23xX1xX3xX5xX3cxXdxX3xX209xX1xXdxX1d6xX23xX3xX4xX1xX183xX23xX22xX3xXexX6xX3xXexXdxX23xX3xXaxX7xX5axXdxX3xX4xX5exXaxX1baxX3x17db9xX18fx123acxXdxX3xX30x142d7xX15xX3xX5xX4axX3xX23xX1xX1a8xX23xX22xX3xX7xX1f9xX3xXexX1x11908xXexX3xX7xfd91xX3xX209xX1xXdxX1d6xX23xX3xXb5xX3cxX23xX3xX209xX1xX19fxX23xX22xX3xX209xX1x16262xXdxX3xXb5xX194xXexX3xX23xX22x132a7xX1baxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx161efxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1bax11027xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2ex10f54xX61xX2xX97x13b68xX8dxX2exX97xX2c6xXexXdexXdex14884x10e08xX5xX97xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX2cexX2c6xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexXdfxX2c6xXdexX5xX2xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2c6xX2cexXdfxXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2c6xX2cex1364exX2exX5xX2exX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX461xX2exXdexXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2cfxX97xX2cfxXdexX5xX2cfxX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX2cfxXdfxXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2cexX97xXdexX5xXdfxX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX461xX2xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2cfxX2c6xX5xX2c6xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX461xX2exX2xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2c6xX2c2xXdfxX2c2xX5xXdexX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX2cexX2cexXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2exX2c6xX461xX2c6xX5xX461xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX2xX97xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2exX2cfxXdexX2exX5xX2c2xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX2cfxX2exXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX461xXdfxX2cfxX2exX5xX2cexX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX2cfxXdfxXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2exX2exX2cexX461xX5xX2xX97xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXdexX97xXdexXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXabxX8dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX1baxXb5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1baxX2b7xX23xX61xX23xX10xX92xX7xX61xX2xXdexX2exX2c2xX61xX2xX97xX2c6xX8dxX2exX97xX2c6xXexX2xX2c2xX2c2xXdexX5xX2xX2xX1baxX177xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX3xX8dxXdxX10xX33xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX40xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX3xX47xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX33xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX4xXabxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX461xX97xX2cfxXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexXb5xXabxX1cxXaxX3xX61xX2cxX0xX61xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139c9xXabxX33xX40xX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX40xX2axXaxX2cxXcxX1xX10xXabxX3xXcxXdxX23xX1xX1xXabxX6xX0xX61xXbxX2c