Lên đến đây rồi xuống làm chi?

Tụi tôi đợi bao lâu mới có dịp tăng giá, neo luôn trên này "cho lành" chứ dại gì đi xuống...

Lên đến đây rồi xuống làm chi?
Theo Tuổi trẻ Cười

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast