sản xuất hè thu: căng thời vụ, nghèo giống chủ lực
(Baohatinh.vn) - Bức bách về thời vụ, tình hình sâu bệnh phức tạp trên một số loại giống chủ lực khiến cho nhiều địa phương tại Hà Tĩnh lúng túng trong việc lựa chọn cho mình bộ giống thích hợp… là những vấn đề mà vụ hè thu 2018 đang phải đối mặt…
6f5cxc0bcxe61fxfd17x7f20xd468xbe83xd037xa39exX7x80b4xd7afxdab2x9c45x10095xfb3cxX5xdf8fxXaxa9e6xa444x7733xadb2xX3xd958xd6aexf28exXexX3xX1xc0f5xX3xXexX1xX18xX3xae57xd6a2xX2xf9daxd452xX3x9d77xd025xad4dxX15xc2fbxcf36xX3xXexX1xda87xXdxX3x1012axd93bxcaaexX3xXaxX15xX2dxX1xX1dx7a72xXaxX3xX2dxXdxf5e5xX15xX2dxX3xX4xX1xc248xX3xX5xadbfxX4xX0xd324xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9669xX10xX6x6f5exXaxX12x838fxf33axX4xX3xaf9exfe7bxX4xX1xX3xX35xcd7bxX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX37xX3xXex7adaxX15xX1xX3xX1xX7axX15xX1xX3xX7x80b1xX18xX3xX68xee82xX15xX1xX3xXbxX1xX65xX4xX3xXex72dexXbxX3xXex9385x7a99xX15xX3xf21ex903exXexX3xX7xX43xX3xX5xX3exX92xXdxX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX4xX1xX49xX3xX5xX4cxX4xX3xd272xX1xXdx927dxX15xX3xX4xX1xX3exX3xX15xX1xXdxX6exX18xX3x75e2xeef7xX6xX3xXbxX1xe291xf397xX15xX2dxX3xXexX92xXdxX3xX5exb6e8xX3xXcxfa3exX15xX1xX3xX5xf993xX15xX2dxX3xXexXdcxX15xX2dxX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xX35xXdxX88xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1x7616xX15xX3xX4xX1xX3exX3xX9axX7axX15xX1xX3xX68xX9bxX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xXexX1x9070xX4xX1xX3xX1x7fbexXbxff1dxX3xX5xXd4xX3xX15xX1xa8c0xX15xX2dxX3xX35xX19xX15xX3xXc4xX6exX3xX9axXd4xX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXc4xX6xX15xX2dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xXc4xX43xXdxX3xX9ax7ce3xXexX114xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xfee1xXaxX12xX0xXdxX9axX2dxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27xX4fxX4fxXdxac0bxX68xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX171xX35xX15xX4fxX15xX10xcf5axX7xX4fxX2xX26xX2xX26xX4fxX2xX24xX23xX61xX24xX2xe781xX2xeec9xX18fxeedfxXexX23x88bdxX196xX18fxX5xX24xX171xfdf9xXbxX2dxXaxX3xX7xXexX15cxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX15cxX27xX68xX5xX3exX4xXb4xce4dxX9axX6xX96xX2dxXdxX15x913cxX5xX10xa488xXexX27xX6xX18xXexX3exX1b5xX9axX6xX96xX2dxXdxX15xX1bcxX96xXdxX2dxX1xXexX27xX6xX18xXexX3exX1b5xX181xXdxX61xXexX1xX27xX196xX2xX191xXbxX17xX1b5xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27xX18fxX2xX24xXbxX17xX1b5xX1b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX15cxX27xX68xX5xX3exX4xXb4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX17xX18xX6xXexX3xX1xX10xX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX4xX6xX15xX2dxX3xXexX1xX3exXdxX3xX35xX18xX3xX15xX2dxX1xX10xX3exX3xX2dxXdxX3exX15xX2dxX3xX4xX1xX18xX3xX5xX18xX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX3xX7xXexX15cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX1bcxX6xX5xXdxX2dxX15xX27xX3xX19cxX18xX7xXexXdxX1bfxX15cxX1b5xXaxX12x7c03xXdcxX6xX3xX17xX18xX84xX15xX3xXc4xc51exX3xXexX96xde20xX3xX68xbd8bxX15xX2dxX3xXc4xX92xXexX3xX193xX24xe23dxX37xX3xX10dxXexX3xX15xX1xX19xXexX3xX23xX24xX3xX15xX2dxXd4xX15cxX3xX15xX11bxX6xX3xX9ax9aa6xXdxX3xX68xc058xXexX3xXc4xf628xX18xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1xX18xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xX5exXdxX88xX15xX3xX15xX6xX15cxX37xX3xX193xX24xX290xX3xX61xXdxX88xX15xX3xXexX10dxX4xX1xX3xX5xXdcxX6xX3xX17xX18xX84xX15xX3xXc4xX27fxX3xXexX96xX283xX3xX68xX286xX15xX2dxX37xX3xX4xe8ffxX3xX15xX2dxX1xXd7xX6xX3xX5xXd4xX3xX10dxXexX3xX15xX1xX19xXexX3xX23xX24xX3xX15xX2dxXd4xX15cxX3xX15xX11bxX6xX3xX9axX2a8xXdxX3xX68xX2acxXexX3xXc4xX2b0xX18xX3xXb4x8867xX3xXexX1xX18xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX171xX3x86dcxX15xX2dxX3x9e4axX2dxX18xX15cxc0efxX15xX3xXcxX96xX10dxX3xX5exXd4xX3xX1bcxX3xX2axX1xXdxX3xX4xX36xX4xX3xXexX96xXcax7654xX15xX2dxX3xX2axX1xXdxX3xX4xX36xX4xX3xXcxX96x779exX15xX2dxX3xXexX96xXf6xXexX3xb5c0xX3xX64xa617xXcxX376xX3xXexa85fxX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX68xXdxXb7xXexX27xX3xX29xX376xX2a8xXdxX3xXexXdxXb7xX15xX3xXc4xX9bxX3xX15xXd4xX15cxX37xX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX4xX304xX3xXexX1xc9efxX3xX4xX1xf4b3xX9axX3xX1xXcbxX15xX3xX7xX3exX3xX35xX2a8xXdxX3xX15xX2bxX9axX3xX23xX24xX2xc90dxX3xXex7daexX3xX3c8xX1bcxX2xX24xX3xX15xX2dxXd4xX15cxX3xX61xX3exX3xXbxX1xX14xX15xX3xX65xX15xX2dxX3xX5xXdxX97xX15xX3xX1xX3exXd4xX15xX3xXexX3cbxX3xX35xX36xX3xX17xX18xX84xX15xX171xX3xXcxX96xX3exX15xX2dxX3xXc4xXdxX6exX18xX3xXb4xXdxX88xX15xX3xX15xXd4xX15cxX37xX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX7x97caxX15xX3xX7xXd4xX15xX2dxX3xX4xX69xX4xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xX69xX15xX3xXc4xX43xX4xX3xXexX1xXdcxX4xX3xXexXdxXb7xX15xX3xXc4xX9bxX3xXexX1xX18xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX3xX5xXdcxX6xX3xX17xX18xX84xX15xX37xX3xXc4xX36axX15xX2dxX3xXexX1xX32xXdxX3xX29xb897xXbxX2exX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX9axX2a8xXdxX3xXc4xX14xX9axX3xX68xX14xX3exX3xXc4xXcaxX112xX4xX3xXb4xXb7xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX2exX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xX2axX69xX4xX3xX15xX2bxX9axX3xXexX96xXcaxX2a8xX4xX37xX3xf48exX330xX3xc381xX15xX1xX3xX5xX18xX286xX15xX3xX5xXd4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xXb4xX1xX69xX3xX29xXexX1xX14xX15xX1xX3xXexX1xXcbxXdxX2exX3xX35xX2a8xXdxX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX61xX3exX3xXb4xXb7xXexX3xXexX1xXdcxX4xX3xX7xX2a8xX9axX3xXexX1xX18xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX3xX5xXdcxX6xX3xX17xX18xX84xX15xX171xX3xXcxX1xXb7xX3xX15xX1xXcaxX15xX2dxX37xX3xX15xX2bxX9axX3xX15xX6xX15cxX3xXexX1xX10xX3exX3xXexX10dxX15xX1xX3xXexX3exX69xX15xX3xXexX1xX7axX3xXb4xX330xX3xX2dxXdxX10xX3exX3xX4xX19xX15cxX3xX5xXdcxX6xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xXb4xX1xX304xX3xX4xX304xX3xXexX1xX3afxX3xXb4xXb7xXexX3xXexX1xXdcxX4xX3xXexX96xXcaxX2a8xX4xX3xX2xX191xX4fxX196xX171xX3xX33dxX15xX2dxX3xX275xX97xX3xX376xX2bxX15xX3xXcxX96xXf6xX15xX2dxX3xX1bcxX3xXcxX96xXcaxX35cxX15xX2dxX3xXbxX1xe30axX15xX2dxX3xX341xX341xX373xc544xXcxX341xXcxX3xX1xX18xX15cxX88xX15xX3xX4xX1xX3exX3xX68xXdxXb7xXexX27xX3xX29xX341xX1xXcaxX3xX15xX2bxX9axX3xX15xX2dxX3exX69xXdxX37xX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX2dxXdxX10xX3exX3xX4xX19xX15cxX3xXb4xXb7xXexX3xXexX1xXdcxX4xX3xX35xXd4xX3exX3xX2xX24xX4fxX196xX37xX3xXexX1xX18xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX3xX17xX3exX15xX2dxX3x73dfxX3xX15xX2dxXd4xX15cxX3xXexX1xX7axX3xX68xX27fxX3exX3xX7xX43xX3xX2xX24xX3xXc4xX283xX3xX68xX9bxX171xX3xX5exXdxX88xX15xX3xX15xX6xX15cxX37xX3xX4xX69xX4xX3xXexX96xXd4xX3xX5xXdcxX6xX3xX17xX18xX84xX15xX3xXc4xX6xX15xX2dxX3xXexX96xX283xX3xX96xX9bxX37xX3xX9axX18xX9bxX15xX3xX1xXcbxX15xX3xX4xX69xX4xX3xX15xX2bxX9axX3xX2xX24xX3xX15xX2dxXd4xX15cxX171xX3x982cxXbxX3xX29xX4xX2bxX15xX2dxX2exX3xX15xX1xX19xXexX3xXexX1xX7axX3xX4xd179xX15xX2dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX2xX191xX4fxX196xX3xX9axX2a8xXdxX3xX1xX3exXd4xX15xX3xXexX1xXd4xX15xX1xX3xX2dxXdxX10xX3exX3xX4xX19xX15cxX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX2exX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xXcxX96xX3exX15xX2dxX3xXb4xX1xXdxX3xXc4xX304xX3xX35cxX3xX2axX6xX15xX3xX275xX9bxX4xX37xX3xX9axX9bxXexX3xX7xX43xX3xX35x8779xX15xX2dxX3xX15x7e76xX9axX3xX35cxX3xX4xX18xX43xXdxX3xX15xX2dxX18xX36axX15xX3xXb4xX97xX15xX1xX3xXexXcaxX2a8xXdxX37xX3xX35xXd4xX3exX3xX4xX6xX3exX3xXc4xXdxX3afxX9axX37xX3xX15xX1xX18xX3xX4xX2b0xX18xX3xX4xX2b0xX15xX3xX15xXcaxX2a8xX4xX3xX4xX49xX6xX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xX4xX6xX3exX37xX3xX4xX9bxX15xX2dxX3xX35xX2a8xXdxX3xXexX1xX32xXdxX3xXexXdxXb7xXexX3xXb4xX1xX286xX3xX1xX92xX15xX37xX3xX15xX2acxX15xX2dxX3xX2dxX2acxXexX3xXexX1xX7axX3xX35xXdxX88xX4xX3xX1xX3exXd4xX15xX3xXexX1xXd4xX15xX1xX3xXb4xXb7xX3xX1xX3exX92xX4xX1xX3xXexX96xXcaxX2a8xX4xX3xX2xX24xX4fxX196xX3xXb4xX1xX304xX3xXexX1xXd4xX15xX1xX3xX1xXdxX88xX15xX3xXexX1xX4cxX4xX171xX3xX29xd8f5xX18xX43xX15xX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX3xXc4xX69xXbxX3xX65xX15xX2dxX3xXc4xXcaxX112xX4xX3xX4xX1xX37bxX3xX4xX304xX3xX4xX69xX4xX1xX3xX68xX2acxX4xX3xX9axX92xX3xX4xX19xX15cxX171xX3xXcxX18xX15cxX3xX15xX1xXdxX97xX15xX37xX3xX15xX2dxX3exX92xXdxX3xXexX96xX3cbxX3xX9axX9bxXexX3xX7xX43xX3xX35xX6cdxX15xX2dxX3xX4xX304xX3xXexX3b3xXbxX3xc2ffxX18xX69xX15xX37xX3xX4xX596xX15xX3xX5xX92xXdxX3xX96xX19xXexX3xXb4xX1xX304xX3xXc4xX3afxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX35xX7axX3xX5xX4cxX4xX3xX5xXcaxX112xX15xX2dxX3xX5xX6xX3exX3xXc4xX9bxX15xX2dxX3xXexX1xXdxXb7xX18xX37xX3xXexX1xX32xXdxX3xX2dxXdxX6xX15xX3xX2dxX19xXbxX3xX96xXdcxXexX3xX15xX97xX15xX3xX68xXd4xX3xX4xX3exX15xX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xXexX1xX3afxX3xX17xX3exX6xX15cxX3xX17xX35cxX3xXb4xXc5xXbxX2exX37xX3xX68xXd4xX3xXcxX1xX69xXdxX3xXcxX1xXc5xX3xX5exXcaxXcbxX15xX2dxX3xa820xX17xX27fxX3xX376xXcaxX112xX15xX2dxX3xX275xX9bxX4xX37xX3xX2axX6xX15xX3xX275xX9bxX4xbd3axX3xX4xX1xX3exX3xX1xX6xX15cxX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xX0xXdxX9axX2dxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27xX4fxX4fxXdxX171xX68xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX171xX35xX15xX4fxX15xX10xX181xX7xX4fxX2xX26xX2xX26xX4fxX2xX24xX23xX61xX24xX2xX18fxX2xX191xX18fxX193xXexX193xX193xX3c8xX5xX2xX171xX19cxXbxX2dxXaxX3xX7xXexX15cxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX15cxX27xX68xX5xX3exX4xXb4xX1b5xX9axX6xX96xX2dxXdxX15xX1bcxX5xX10xX1bfxXexX27xX6xX18xXexX3exX1b5xX9axX6xX96xX2dxXdxX15xX1bcxX96xXdxX2dxX1xXexX27xX6xX18xXexX3exX1b5xX181xXdxX61xXexX1xX27xX196xX2xX191xXbxX17xX1b5xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27xX18fxX2xX24xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX17xX18xX6xXexX3xX1xX10xX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX4xX6xX15xX2dxX3xXexX1xX3exXdxX3xX35xX18xX3xX15xX2dxX1xX10xX3exX3xX2dxXdxX3exX15xX2dxX3xX4xX1xX18xX3xX5xX18xX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX4bbxX1xX286xX15xX2dxX3xXb4xXc5xXbxX3xXexX1xX32xXdxX3xX35xX36xX37xX3xX15xX2dxX18xX15cxX3xX4xXcbxX3xX68xda84xX3xX1xX3exX6xX15xX2dxX3xX7xd5d5xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX36xX4xX3xXexXdxXb7xXbxX3xX61xXdxX345xX15xX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX171xX3x8959xX15xX1xX3xXexXcaxX3xX5xXdxX88xX18xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xX787xX9bxXexX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xX15xX1xX11bxX15xX2dxX3xX2dxXdxX14xXdxX3xXbxX1xX69xXbxX3xX6xX15xX3xXexX3exXd4xX15xX3xX9axXd4xX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xX15xX2dxX1xXd7xX3xXc4xXb7xX15xX37xX3xX4xX1xX10dxX15xX1xX3xX5xXd4xX3xX4xXcbxX3xX4xX19xX18xX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX5xXdcxX6xX3xXbxX1xX6cdxX3xX1xX112xXbxX3xX868xX15xX6d2xX9axX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xXb4xX1xX18xX15xX2dxX3xX2xX24xX24xX3xX15xX2dxXd4xX15cxX87exX171xX3x74ebxXdxX3afxX9axX3xX5xX92xXdxX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xX2xX24xX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX4xX1xX49xX3xX5xX4cxX4xX37xX3xX7xX43xX3xX4xX304xX3xXexX1xX3afxX3xXc4xX14xX9axX3xX68xX14xX3exX3xXc4xXcaxX112xX4xX3xXb4xX1xX18xX15xX2dxX3xXexX1xX32xXdxX3xX2dxXdxX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX96xXcaxX35cxX15xX2dxX3xX15xXd4xX15cxX3xX5xXd4xX27xX3xX59dxX2axX196xX37xX3xXcxX5exX5f5xX1bcxX5f5xX37xX3xcf8cxX18xX84xX15xX3xX9axX6xXdxX37xX3xX376xXcxX341xX4bexX23xX37xX3xXcxX5exX5f5xX1bcxX191xX37xX3xX4bbxaecbxX3xXa72xX64xX171xX3xXa72xXdxX6exX18xX3xXc4xX69xX15xX2dxX3xX15xX304xXdxX37xX3xX35xXdxX88xX4xX3xX7xf46exX3xX61xX36xX15xX2dxX3xX4xX596xX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXbxX1xX36xX3xXexX1xX18xX9bxX4xX3xX35xXd4xX3exX3xX35xX6cdxX15xX2dxX3xX9axXdxX6exX15xX37xX3xX1xX88xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX69xXdxX37xX3xX61xX3exX3xXc4xX304xX37xX3xXexX92xX3exX3xX96xX6xX3xX69xXbxX3xX5xX4cxX4xX3xX4xXcbxX3xX4xX19xX18xX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX96xX19xXexX3xX5xX2a8xX15xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xX33dxX15xX2dxX3xX341xX2dxX1xXdxX97xX9axX3xX13xa230xX3xXa72xX286xX15xX2dxX3xX1bcxX3xXcxX96xXcaxX35cxX15xX2dxX3xXbxX1xX596xX15xX2dxX3xX341xX341xX373xX59dxXcxX341xXcxX3xX1xX18xX15cxX88xX15xX3xXa72xX65xX4xX3xXcxX1xXf6xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX6xX15cxX27xX3xX29xXcxX3cbxX3xX96xX19xXexX3xX5xX84xX18xX3xX15xX2dxXcaxX32xXdxX3xX61xX84xX15xX3xXa72xX65xX4xX3xXcxX1xXf6xX3xXc4xX27fxX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xX4xX596xX15xX3xX61xX6cdxX15xX2dxX3xXadaxX787xX3xX2xX23xX37xX3xX4bbxXaf3xX3xX9axXd4xX3xX1xXcaxX2a8xX15xX2dxX3xX35xXd4xX3exX3xX61xX596xX15xX2dxX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xXcaxX112xX15xX2dxX2exX171xX3xX5exX3exX147xX4xX37xX3xX35cxX3xX9axX9bxXexX3xX7xX43xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xX9axXdxX6exX15xX3xX17xX18xX286xXdxX37xX3xXexX3b3xXbxX3xX7e1xX18xX69xX15xX3xX68xXd4xX3xX4xX3exX15xX3xX15xX286xX15xX2dxX3xX61xX84xX15xX3xX5xXd4xX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX4xX69xX4xX3xX5xX3exX92xXdxX3xX5xXdcxX6xX3xX5xX6xXdxX3xX15xX1xXcaxX3xXcxX5exX5f5xX1bcxX5f5xX3xX1xX6xX15cxX3xXcxX5exX5f5xX1bcxX191xX171xX3xXcxX1xXb7xX3xX9axX2a8xXdxX3xX15xX304xXdxX37xX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xX4xX667xX15xX2dxX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xX61xX345xX3xX61xXd4xX15xX2dxX3xX2dxX7axX3xX4xX1xXf6xX15xX3xX4xX1xX3exX3xX9axX7axX15xX1xX3xX68xX9bxX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX5xXdcxX6xX3xX29xXexXdxX15xX1xX2exX3xX4xX1xX3exX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX3xX7xXexX15cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX1bcxX6xX5xXdxX2dxX15xX27xX3xX19cxX18xX7xXexXdxX1bfxX15cxX1b5xXaxX12xX0xXdxX9axX2dxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27xX4fxX4fxXdxX171xX68xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX171xX35xX15xX4fxX15xX10xX181xX7xX4fxX2xX26xX2xX26xX4fxX2xX24xX23xX61xX24xX2xX18fxX2xX191xX18fxX193xXexX18fxX193xX5f5xX24xX5xX23xX171xX19cxXbxX2dxXaxX3xX7xXexX15cxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX15cxX27xX68xX5xX3exX4xXb4xX1b5xX9axX6xX96xX2dxXdxX15xX1bcxX5xX10xX1bfxXexX27xX6xX18xXexX3exX1b5xX9axX6xX96xX2dxXdxX15xX1bcxX96xXdxX2dxX1xXexX27xX6xX18xXexX3exX1b5xX181xXdxX61xXexX1xX27xX196xX2xX191xXbxX17xX1b5xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX27xX18fxX24xX26xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX17xX18xX6xXexX3xX1xX10xX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX4xX6xX15xX2dxX3xXexX1xX3exXdxX3xX35xX18xX3xX15xX2dxX1xX10xX3exX3xX2dxXdxX3exX15xX2dxX3xX4xX1xX18xX3xX5xX18xX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX3xX7xXexX15cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX1bcxX6xX5xXdxX2dxX15xX27xX3xX19cxX18xX7xXexXdxX1bfxX15cxX1b5xXaxX12xb9eexXdxX11bxX6xX3xX5xXdcxX4xX3xX68xX9bxX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX4xX1xX49xX3xX5xX4cxX4xX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xX5xX19xX15cxX3xX2dxX7axX3xXaxX61xXcaxX3xX2dxXdxX14xXaxX3xXexX1xX7axX3xXexX1xX4cxX4xX3xXexX96xX92xX15xX2dxX3xX7xX84xX18xX3xX68xX88xX15xX1xX37xX3xX2dxX84xX15cxX3xX5xX469xXbxX3xX5xXb0exX15xX2dxX3xX35cxX3xX35xX36xX3xX17xX18xX84xX15xX3xXb4xX1xXdxXb7xX15xX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xXb4xX1xX9a2xXdxX3xX68xX2bxX15xX3xXb4xX1xX3exX2bxX15xX3xXb4xX1xXdxX3xX4xX1xXf6xX15xX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX4xX1xX49xX3xX5xX4cxX4xX3xX4xX1xX3exX3xX35xX36xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX1xX10xX3exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xXa72xX304xX3xX5xXd4xX3xX4xX1xXcaxX6xX3xXb4xX3afxX37xX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX5xXdcxX6xX3xX4xX1xXdxXb7xX9axX3xXex8e7axX3xX5xX88xX3xX5xX2a8xX15xX3xX15xX1xX6d2xX9axX3xXbxX1xX36xX4xX3xX35xX36xX3xX15xX1xX18xX3xX4xX2b0xX18xX3xXexX1xX304xX4xX3xX2bxX15xX3xX5xXd4xX3xX376xXcxX341xX4bexX23xX3xX5xX92xXdxX3xX5xXdxX97xX15xX3xXexXdxXb7xXbxX3xX68xXc5xX3xX7xX84xX18xX3xX68xX88xX15xX1xX3xX35cxX3xX35xX36xX3xX17xX18xX84xX15xX3xX15xXd4xX15cxX171xX3xX4bbxX1xX14xX3xX15xX2bxX15xX2dxX3xX4xX1xX43xX15xX2dxX3xX4xX1xXc5xX18xX3xX4xX49xX6xX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX15xXd4xX15cxX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xXc4xX14xX9axX3xX68xX14xX3exX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xXc4xXdxX6exX18xX3xXb4xXdxX88xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX69xX4xX3xXb4xX1xX2acxX4xX3xX15xX2dxX1xXdxX88xXexX3xX15xX1xXcaxX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX171xX3xXcxX96xX3exX15xX2dxX3xXb4xX1xXdxX3xXc4xX304xX37xX3xXb4xX1xX18xX15cxXb7xX15xX3xX4xX69xX3exX3xX4xX49xX6xX3xX15xX2dxXd4xX15xX1xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX15xX2bxX15xX2dxX3xX5xXd4xX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xX68xX43xX3xXexX96xX10dxX3xX2dxXdxX43xX15xX2dxX3xX376xXcxX341xX4bexX23xX3xX35cxX3xX35xX6cdxX15xX2dxX3xX68xXc5xX3xX15xX1xXdxX345xX9axX3xXc4xX43xX9axX3xX15xX84xX18xX37xX3xXexXdxX97xX9axX3xX5xXb0exX6xX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xX35xX36xX3xX17xX18xX84xX15xX37xX3xX15xX1xX11bxX15xX2dxX3xX35xX6cdxX15xX2dxX3xX4xX69xXexX3xXbxX1xX6xX37xX3xXc4xX19xXexX3xX15xX2dxX1xX1dxX3exX3xX61xXdxX15xX1xX3xX61xXcax101fbxX15xX2dxX37xX3xXc4xX19xXexX3xX4xX1xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX15xX3xX35xXd4xX3xX35xX6cdxX15xX2dxX3xXb4xX1xX286xX15xX2dxX3xX4xX1xX49xX3xXc4xX9bxX15xX2dxX3xXexX1xX49xX15cxX3xX5xX112xXdxX171xX3x7ffaxX3xX96xX6d2xX15xX2dxX37xX3xX4xX69xX4xX3xXc4xXc5xX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX15xX2dxX3xXb4xX1xX304xX3xX9axXd4xX3xX29xX2dxXdxX14xXdxX3xXc4xX43xX2exX3xXexX96xX3exX15xX2dxX3xX68xXd4xXdxX3xXexX3exX69xX15xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xXf6xX15xX3xX15xXd4xX15cxX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX3exX61xX15cxXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX61xX4cxX3xX68xX69xX3exX3xX4xX49xX6xX3xX4xX2a8xX3xX7e1xX18xX6xX15xX3xXb4xX1xX10dxX3xXexXcaxX112xX15xX2dxX3xXexX1xX49xX15cxX3xX35xX2bxX15xX37xX3xX5xXcaxX112xX15xX2dxX3xX9axXcaxX6xX3xX35xX36xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX36xX4xX3xXexX3b3xXbxX3xXexX96xX18xX15xX2dxX3xX35xXd4xX3exX3xX4xX18xX43xXdxX3xX35xX36xX3xX868xXexX1xX69xX15xX2dxX3xX193xX1bcxX3xX2xX24xX87exX37xX3xX35xXd4xX3xXexX283xX15xX2dxX3xX5xXcaxX112xX15xX2dxX3xX9axXcaxX6xX3xX4xX304xX3xXexX1xX3afxX3xXexX2bxX15xX2dxX3xX5xX97xX15xX3xX2xX191xX1bcxX3xX5f5xX24xX290xX3xX7xX3exX3xX35xX2a8xXdxX3xXexX96xX18xX15xX2dxX3xX68xX7axX15xX1xX3xX15xX1xXdxX6exX18xX3xX15xX2bxX9axX171xX3xXa72xX84xX15cxX3xX5xXd4xX3xX9axX9bxXexX3xX15xX2dxX18xX15cxX3xX4xXcbxX3xXc4xX43xXdxX3xX35xXbxXdxX7xX3xX35xX36xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX15xX1xXdxX6exX18xX3xX68xX19xXexX3xX5xX112xXdxX171xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bexX18xXexX1xX3exX96xXaxX12xXcxX18xX88xX3xX4bexX15xX1xX0xX4fxXbxX12
Tuệ Anh