Loạt iPhone cũ về giá dưới 5 triệu đồng ở Việt Nam
Những mẫu iPhone xách tay qua sử dụng đang có giá dưới 5 triệu đồng như iPhone 7, iPhone 6S hay iPhone 6S Plus.
dc53x11278x16e4dx188a6x151fax1656ax13a25x10f88xf567xX7x160f3x16e04x185d8x124b2x17acbx1608fxX5xebdcxXax1734dx19691x1226cx14d0cxXexX3xXdx1452dxX1xX14x179e0xX10xX3xX4x17d1fxX3xe079x17a90xX3xdc77xXdx12818xX3x120b2x15e04x18d99xXdxX3x181e1xX3xXex124c0xXdx1182dx16850xX3x16e5bx1418bxX1cxX25xX3x184f0xX3x113ffxXdxX33xXexX3x14a46xX6x15f6dxX0x17501xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14728xX10xX6xX29xXaxX12xX42xX1xdce1xX1cxX25xX3xX44x171b0xX34xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3x13711xX27xX4xX1xX3xXexX6x13891xX3x17f49xX34xX6xX3xX7x1147fxX3xX29x17cffxX1cxX25xX3xX36xX6xX1cxX25xX3xX4x1344exX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX1cxX1xX2axX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3x14a5dx1106exX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3x14a67x14983xX3xX1xX6xX73xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xX3xX19xX5xX34xX7x1470dxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6x18f6axX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cx17968xX3xfdd5xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14x11131xXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx163a7xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10x11bb9xX7xX46xX2x13f5ex10a65xXb4xX46xX2x17802xdf0exX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4x1326axXexX133xX137xX138xX140xX5xX2xXc9x19242xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXex11e72xX6xX5xXdxX25xX1cxXe2xX3xX149xX34xX7xXexXdx11e36xX73xXecxXaxX12xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXaaxX3xX6cxX27xX4xX1xX3xXexX6xX73xX3xX75xX34xX6xX3xX7xX7axX3xX29xX7dxX1cxX25xX3xX36xX6xX1cxX25xX3xX36xX2ax123fexX4xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX7axX6xX3xX1x1009cxX1cxX25xX3xX3bxX3xXcxX19xXc9xX55xX109x1750bxX3xX22xX201xX3xX55xX201xX3xX42x10dd9xXdxX3xX4xX1xX201xX14xX3xXd1xX27xX1cxX3xX22xX2bxXdxX3xX25xXdxX27xX3xX133xXabxXb4xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX4xX1xX14xX3xXd1x118e7xX1cxX3xX140xXe4xX3x10ab2xe634xXc9xX3xXcxX1xXdxff63xXexX3xXd1x18123xX3xX36xX2axX1f5xX4xX3xX31xX6xX3xX44x14834xXexX3xX22xX201xX14xX3xX1cx1419cxX44xX3xXe4xX137xX2xXb4xXc9xX3xX20cxX27xX73xX3xX4xX87xX3xX1cxX1xXdxX23xX34xX3xXbxX1xXdx13297xX1cxX3xXd1xX23dxX1cxX3xX44xX201xX34xX3xX7xX259xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX1cxX25xX2ax11207xXdxX3xX29x15ea7xX1cxX25xX3xX5x12a85xX6xX3xX4xX1x1859exX1cxX3xX1cxX1xX2axX3xX22xX201xX1cxX25xXabxX3xX22xX201xX1cxX25xX3xX1xX37xX1cxX25xXabxX3xX36xX10xX1cxX3xX22xX201xX3xXd1xX15xX4xXc9xX3xX243xXdxX27xX3xX4x11e5axX6xX3xX4xX27xX4xX3xXbxX1xXdxX27axX1cxX3xXd1xX23dxX1cxX3xX44xX201xX34xX3xX7xX259xX4xX3x13f24xX1x12583xX1cxX25xX3xX4xX87xX3xX7xX299xX3xX4xX1xX27axX1cxX1xX3xX5xX33xX4xX1xXc9xX3x17471xX1cxX1xXe2xX3xXcxX6xXd1xXexXdxX44xX10xX7xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4xX140xXexX132xX133xX140xX133xX5xXe4xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX20cxX27xX73xX3xX4xX87xX3xX44xX201xX1cxX3xX1xf702xX1cxX1xX3x1680fxX10xXexXdxX1cxX6xX3xX133xXabxXaaxX3xXdxX1cxX4xX1xXabxX3xX4xX1xXdxXbxX3x19742xXbxXbxX5xX10xX3xX430xX2xX137xXabxX3xX4xX6xX44xX10xX31xX6xX3xX4xX1xdf7dxX1cxX1xX3xX2xXe4xX3xX20cxX19xX3xX22xX201xX3xX4xX1xX15xX73xX3xXexX31xX27axX1cxX3xX1xX33xX3xX36xXdxX23xX34xX3xX1xX201xX1cxX1xX3xXdxfbe5xXb5xX3x15dc6xXbxX1xXdxX27axX1cxX3xXd1xX23dxX1cxX3xXdxX469xXb5xX3xX2xX140xX3xX44xX2bxXdxX3xX1cxX1x179daxXexX3xX22xX62xX1cxX3xX1x1621cxX3xXexX31xX1f5xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXaax133b3xXc9xX3x11100x124cdxX73xX3xX5xX201xX3xX7xX44xX6xX31xXexXbxX1xX14xX1cxX10xX3xX36x15801xX34xX3xXexXdxX27axX1cxX3xX4xX2c7xX6xX3xX430xXbxXbxX5xX10xX3xX2e0xX1xX2e2xX1cxX25xX3xX4xX87xX3xX149xX6xX4xX2e0xX3xX4xX259xX44xX3xXexX6xXdxX3xX1cxX25xX1xX10xX3xX140xXabxX2exX3xX44xX44xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xXcxX6xXd1xXexXdxX44xX10xX7xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4xX140xXexXb4xXb4xX2xX140xX5xX140xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX109xX27xX4xX3xX1xX33xX3xXexX1xeac7xX1cxX25xX3xX5xX2bxX1cxX3xX36x122a8xX3xX1cxX25xX2axX1cxX25xX3xXd1xX27xX1cxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xXc9xX3xX3dxX416xX3xXexX1xX24axXabxX3xX1cxX24axX34xX3xX44xX34xX600xX1cxX3xX7xX3bxX3xX1xX5dxX34xX3xX44xX14xX29xX10xX5xX3xX1cxX201xX73xXabxX3xX1cxX25xX2axX290xXdxX3xX29xX294xX1cxX25xX3xX4xX87xX3xXexX1x17f33xX3xX4xX1xX29exX1cxX3xX44xX34xX6xX3xX1xX201xX1cxX25xX3xX6cxX27xX4xX1xX3xXexX6xX73xX3xX4xX20xX3xX22xX2bxXdxX3xX25xXdxX27xX3xXex13d71xX3xX140xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX4xX1xX14xX3xXd1xX23dxX1cxX3xX2xXb4xX3xX243xX244xXc9xX3xXb5xX14xX3xX22xX2bxXdxX3xXbxX1xXdxX27axX1cxX3xXd1xX23dxX1cxX3xXexXdxX23xX1cxX3xX1cxX1xXdxX33xX44xXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xX2c7xX3xX73xX24axX34xX3xX36xX2axX1f5xX4xX3xX1cxX49exX1cxX25xX3xX4xX484xXbxX3xX22xX23xX3xX4xX6xX44xX10xX31xX6xX3xX46cxX2xXe4xX3xX20cxX19xX49axXabxX3xX4xX484xX34xX3xX1xX416xX1cxX1xX3xX46cxX4xX1xXdxXbxX3xX430xXbxXbxX5xX10xX3xX430xX132xX49axX3xX22xX201xX3xX4xX87xX3xXexX1xX27axX44xX3xX44xX201xX34xX3xX22xX201xX1cxX25xX3xX1xX37xX1cxX25xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xXdxX20cxX14xX31xX10xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4xX140xXexX132xX132xX140xX132xX5xX133xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX1bexX6xX5xXdxX25xX1cxXe2xX3xX149xX34xX7xXexXdxX1cbxX73xXecxXaxX12xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xX3xX19xX5xX34xX7xX3xX6cxX27xX4xX1xX3xXexX6xX73xX3xX75xX34xX6xX3xX7xX7axX3xX29xX7dxX1cxX25xX3xX4xX87xX3xX25xXdxX27xX3xX133xXabxXaaxX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX4xX1xX14xX3xXd1xX23dxX1cxX3xX2xXb4xX3xX243xX244xX3xX22xX201xX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX4xX1xX14xX3xXd1xX23dxX1cxX3xX140xXe4xX3xX243xX244xXc9xX3xX20cxX27xX73xX3xX7xX3bxX3xX1xX5dxX34xX3xX44xX201xX1cxX3xX1xX416xX1cxX1xX3xX2exXabxX2exX3xXdxX1cxX4xX1xXabxX3xXbxXdxX1cxX3xXe4xXc9xXaaxX2exX137xX3xX44xX430xX1xXc9xX3xX49dxX49exX73xX3xX5xX201xX3xX4xX1xXdxX24axX4xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX36xX4b0xX34xX3xXexXdxX27axX1cxX3xX36xX2axX1f5xX4xX3x1577dxXcxX27xX14xX3xX2e0xX1xX34xX73xX24axXex17a3axX3xXexX31xX6xX1cxX25xX3xXd1xX24exX3xX4xX2e2xX1cxX25xX3xX1cxX25xX1xX33xX3xX4xX23dxX44xX3x1344cxX1cxX25xX3xX5xX299xX4xX3xX140xfa80xX3xXcxX14xX34xX4xX1xXc9xX3xX109xX27xX4xX3xXexX1xX2e2xX1cxX25xX3xX7xX600xX3xX4x15a94xX1cxX3xX5xX15xXdxX3xX4xX2c7xX6xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xX3xX19xX5xX34xX7xX3xX25xXdxX600xX1cxX25xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xX430xX22xXdxXexX14xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX109xX10xX1cxXexX10xX31xX3xX29xXexX1xX34xX44xXd1xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX29xXexX1xXe2xX3xXb4xX2xX2exXbxX6cxXecxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexXe2xX3xX133xX2xX137xXbxX6cxXecxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe2xX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xX2xX133xX140xX2xX2exXaaxXexXaaxX2xX137xXaaxXb4xX5xX137xXc9xX149xXbxX25x14f7dxX31xX9xXaaxX2xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX1bexX6xX5xXdxX25xX1cxXe2xX3xX149xX34xX7xXexXdxX1cbxX73xXecxXaxX12xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xX3xX22xX201xX3xXb4xX3xX19xX5xX34xX7xX3xX6cxX27xX4xX1xX3xXexX6xX73xX3xX4xX20xX3xX4xX87xX3xX25xXdxX27xX3xX5xX4b0xX1cxX3xX5xX2axX1f5xXexX3xX5xX201xX3xXe4xXabxXb4xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX22xX201xX3xX133xXabxX133xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX4xX1xX14xX3xXd1xX23dxX1cxX3xXb4xX133xX3xX243xX244xXc9xX3xXb5xX14xX3xX22xX2bxXdxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2exXb5xXabxX3xXd1xX215xX3xX36xX2e2xXdxX3xX1cxX201xX73xX3xX36xX27xX1cxX1xX3xX29xX484xX34xX3xX7xX299xX3xXexX1xX6xX73xX3xX36x184eaxXdxX3xX5xX2bxX1cxX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX24axXexX3xX2e0xX24axX3xX22xX201xX3xX44xX201xX1cxX3xX1xX416xX1cxX1xX3xXexX14xX3xX1x11413xX1cxX3xX36xX65exX3xXbxX1xX7dxX4xX3xX22xX7dxX3xX1cxX1xX34xX3xX4xX4b0xX34xX3xX4xX2c7xX6xX3xX1cxX25xX2axX290xXdxX3xX29xX294xX1cxX25xXc9xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xX3xX4xX87xX3xX2e0xX444xX4xX1xX3xXexX1xX2axX2bxX4xX3xX44xX201xX1cxX3xX1xX416xX1cxX1xX3xX133xXabxXaaxX3xXdxX1cxX4xX1xX3xX22xX201xX3xXb4xX3xX19xX5xX34xX7xX3xX5xX201xX3xX2exXabxX2exX3xXdxX1cxX4xX1xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xX109xX6xX4xX1xXdxX4xX1xX6xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4xX140xXexXaaxX137xX2exX138xX5xX2exXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX1bexX6xX5xXdxX25xX1cxXe2xX3xX149xX34xX7xXexXdxX1cbxX73xXecxXaxX12xXcxX1xXdxX24axXexX3xX2e0xX24axX3xXexX31xX27axX1cxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xX46xXb4xX3xX19xX5xX34xX7xX3xX4xX87xX3xX1cxX1xX5dxX1cxX25xX3xX36xX2axX290xX1cxX25xX3xXd1xX14xX3xXexX31xX945xX1cxX3xX22xX201xX3xX44x17fc7xXexX3xX2e0xX444xX1cxX1xX3xX2e2xX44xX3xX4xX15xX1cxX1xX3xX44xX27xX73xX3xX22xX2bxXdxX3xX36xX215xX3xX44xfa2cxX1cxX25xX3xXb4xXabxX132xX3xX44xX44xXc9xX3xX109xX6xX44xX10xX31xX6xX3xX4xX2c7xX6xX3xXd1xX215xX3xX36xX2e2xXdxX3xX1cxX201xX73xX3xX4xX20xX1cxX25xX3xX4xX23dxXdxX3xXexXdxX24axX1cxX3xX36xX27xX1cxX25xX3xX2e0xX65exX3xX22xX2bxXdxX3xXd1xX215xX3xX4xX23dxX44xX3xXd1xXdxX24axX1cxX3xXdxXb5xXdxX25xX1xXexXabxX3xX1xX48cxX3xXexX31xX1f5xX3xX4xX1xX600xX1cxX25xX3xX31xX34xX1cxX25xX3xX2e0x10294xX3xXexX1xX34x10869xXexX3xX7xX600xX3xX4xX294xX1cxX25xX3xX2e0xX1xX23dxX3xX1cxX261xX1cxX25xX3xX5xX484xX73xX3xX1cx13fe2xXexX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xX430xX1cxX6xX1cxX29xXexX10xX4xX1xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4xX140xXexX132xX137xX137xX138xX5xXb4xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX1bexX6xX5xXdxX25xX1cxXe2xX3xX149xX34xX7xXexXdxX1cbxX73xXecxXaxX12xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb5x185edxX3xX6cxX27xX4xX1xX3xXexX6xX73xX3xX75xX34xX6xX3xX7xX7axX3xX29xX7dxX1cxX25xX3xX36xX2axX1f5xX4xX3xX4xX1xX201xX14xX3xXd1xX27xX1cxX3xX22xX2bxXdxX3xX25xXdxX27xX3xX2xXabxX132xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xXc9xX3xX20cxX27xX73xX3xX1xX2axX2bxX1cxX25xX3xX36xX24axX1cxX3xX36xX600xXdxX3xXexX2axX1f5xX1cxX25xX3xX1cxX25xX2axX290xXdxX3xX29xX294xX1cxX25xX3xXexX1xX444xX4xX1xX3xX44xX201xX1cxX3xX1xX416xX1cxX1xX3xX1cxX1xXd83xX3xX133xX3xXdxX1cxX4xX1xX3xX22xX201xX3xXexX1xXdxX24axXexX3xX2e0xX24axX3xXexX1xX290xXdxX3xXexX31xX6xX1cxX25xX3xX1cxX1xX2axX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2exXb5xXc9xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb5xXf46xX3xX7xX3bxX3xX1xX5dxX34xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX430xXbxXbxX5xX10xX3xX430xX132xX3xXexX2axXb99xX1cxX25xX3xX36xX2axXb99xX1cxX25xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXb4xXb5xXc9xX3xX109xX6xX44xX10xX31xX6xX3xX2xXe4xX3xX20cxX19xX3xX4xX2c7xX6xX3xX44xX27xX73xX3xX1xX48cxX3xXexX31xX1f5xX3xX4xX1xX7dxXbxX3xX55xX92exX41axXabxX3xX75xX34xX6xX73xX3xX22xXdxX29xX10xX14xX3xX133xfee8xX3xX22xX201xX3xX2e0xX1xX23dxX3xX1cxX261xX1cxX25xX3xX4xX1xX7dxXbxX3xX1xX416xX1cxX1xX3xX13xXdxX22xX10xX3xX19xX1xX14xXexX14xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xX55xXdxX4xX14xX44xX44xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX31xX25xXdxX1cxXe2xX3xXe4xXbxX6cxX3xX6xX34xXexX14xXecxXaxX12xX0xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc9xXd1xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX22xX1cxX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xXb4xX46xX2xX137xX138xX29xX137xXe4xXe4xX137xXe4xXe4xX140xXexX138xX132xX137xX5xXaaxXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX92exX14xX3xX31xX6xX3xX44xX259xXexX3xX2e0xX1xX14xX23dxX1cxX25xX3xX140xX3xX1bexX3xX133xX3xX1cxX261xX44xX3xX1cxX27axX1cxX3xX4xX27xX4xX3xX44xX62xX34xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX1cxX1xX2axX3xXb4xXabxX3xXb5xXf46xXabxX3xXb4xXb5xX3xX1xX6xX73xX3xXaaxX3xX6cxX27xX4xX1xX3xXexX6xX73xX3xX75xX34xX6xX3xX7xX7axX3xX29xX7dxX1cxX25xX3xX4xX87xX3xXexX1xX65exX3xX25xXd67xXbxX3xXbxX1xX23dxXdxX3xXexX416xX1cxX1xX3xXexX31xX15xX1cxX25xX3xX5xX48cxXdxX3xXbxXdxX1cxXc9xX3xX20cxX215xXexX3xX7xX600xX3xX22xX484xX1cxX3xX36xX23xX3xX2e0xX1xX27xX4xX3xX1cxX1xX2axX3xX901xX25xXdxX201xX90cxX3xX44xX201xX1cxX3xX1xX416xX1cxX1xXabxX3xXbxX1xX444xX44xX3xXd1xX484xX44xX3xXd1xX24exX3xX5xX416xX3xX4xX20xX1cxX25xX3xX4xX87xX3xXexX1xX65exX3xX6cxX23dxX73xX3xX31xX6xXc9xX3xX3dxX416xX3xXexX1xX24axXabxX3xX1cxX25xX2axX290xXdxX3xX29xX294xX1cxX25xX3xX4xX4b0xX1cxX3xX2e0xXdxX65exX44xX3xXexX31xX6xX3xX2e0xXde6xX3xX1cxX1xX5dxX1cxX25xX3xX4xX1xXdxX24axX4xX3xXexX1xXdxX24axXexX3xXd1xX24exX3xX1cxX201xX73xX3xX1cxX24axX34xX3xX4xX87xX3x1601axX3xX36xX24exX1cxX1xX3xX44xX34xX6xX3xX1xX201xX1cxX25xXc9xX3xX2f8xX1cxX1xXe2xX3xXdxX12exX14xX31xX44xX3xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX31xX12xX0xX46xXexXd1xX14xX29xX73xX12xX0xX46xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xX29xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX31xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX27axX1cxX3xX75xX34xX6xX1cxXe2xX0xX46xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bexXexX1xX34xX44xXd1xX1bexX6xX1cxX29xX1bexX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX683xX6xX3xX44xX3bxX3xXd1xX27xX1cxXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX36xX609xX3xX4xX87xX3xX1xX201xX1cxX25xX3xX4xX20xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX1xX31xX10xX1cbxX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1bexXd1xXdxX1bexX7xX14xX46xX22xX34xX6xX1bexX44xX14xX1bexXd1xX6xX1cxX1bexXdxXbxX1xX14xX1cxX10xX1bexX2xX2xX1bexX29xX6xX1bexX4xX14xX1bexX1xX6xX1cxX25xX1bexX4xX34xX1bexXexX6xXdxX1bexX22xXdxX10xXexX1bexX1cxX6xX44xX46xX2xX138xX2xX132xXaaxX2xXc9xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX44xX10xX29xXdxX6xX46xX2xXe4xX137xX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xX133xX46xX2xX137xX138xX29xX2exXe4xX2xX137xX132xX140xX137xXexX2exXaaxX133xX138xX138xX5xX137xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX29xXdxX22xX12xX0xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX683xX6xX3xX44xX3bxX3xXd1xX27xX1cxXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX36xX609xX3xX4xX87xX3xX1xX201xX1cxX25xX3xX4xX20xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX1xX31xX10xX1cbxX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1bexXd1xXdxX1bexX7xX14xX46xX22xX34xX6xX1bexX44xX14xX1bexXd1xX6xX1cxX1bexXdxXbxX1xX14xX1cxX10xX1bexX2xX2xX1bexX29xX6xX1bexX4xX14xX1bexX1xX6xX1cxX25xX1bexX4xX34xX1bexXexX6xXdxX1bexX22xXdxX10xXexX1bexX1cxX6xX44xX46xX2xX138xX2xX132xXaaxX2xXc9xX1xXexX44xXaxX12xX3dxX683xX6xX3xX44xX3bxX3xXd1xX27xX1cxXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX36xX609xX3xX4xX87xX3xX1xX201xX1cxX25xX3xX4xX20xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX5xX27axX1cxX3xX2e0xX33xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX36xX2axX1f5xX4xX3xXe4xX3xXexX1xX27xX1cxX25xX3xX1cxX1xX2axX1cxX25xX3xX1xXdxX33xX1cxX3xXexX15xXdxX3xX44xX215xXexX3xX7xX600xX3xX4xX7axX6xX3xX1xX201xX1cxX25xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xX3xX36xX609xX3xX31xX6xX14xX3xXd1xX27xX1cxX3xX1xX201xX1cxX25xX3xX36xX609xX3xX75xX34xX6xX3xX7xX7axX3xX29xX7dxX1cxX25xX3xX22xX2bxXdxX3xX25xXdxX27xX3xXexX683xX3xX2xXb4xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX29xXdxX22xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX2e2xX44xX3xX1cxX6xX73xXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX5xX27axX1cxX3xX2e0xX33xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXabxX3xX25xXdxX27xX3xXexX683xX3xXe4xX2xXabxX132xX132xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xXaxX3xX1xX31xX10xX1cbxX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1bexXd1xXdxX1bexX7xX14xX46xX1xX14xX44xX1bexX1cxX6xX73xX1bexXdxXbxX1xX14xX1cxX10xX1bexX2xX2xX1bexX4xX1xXdxX1cxX1xX1bexX1xX6xX1cxX25xX1bexX5xX10xX1cxX1bexX2e0xX10xX1bexXexX6xXdxX1bexX22xXdxX10xXexX1bexX1cxX6xX44xX1bexX25xXdxX6xX1bexXexX34xX1bexXe4xX2xX1bexX132xX132xX1bexXexX31xXdxX10xX34xX1bexX29xX14xX1cxX25xX46xX2xX138xX2xX2exX132xX133xXc9xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX44xX10xX29xXdxX6xX46xX2xXe4xX137xX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xX140xX46xX2xX137xX138xX29xX2exX137xX132xX133xX137xX137xXe4xXexXaaxXaaxX133xX2xX137xX5xX137xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX29xXdxX22xX12xX0xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX2e2xX44xX3xX1cxX6xX73xXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX5xX27axX1cxX3xX2e0xX33xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXabxX3xX25xXdxX27xX3xXexX683xX3xXe4xX2xXabxX132xX132xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xXaxX3xX1xX31xX10xX1cbxX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1bexXd1xXdxX1bexX7xX14xX46xX1xX14xX44xX1bexX1cxX6xX73xX1bexXdxXbxX1xX14xX1cxX10xX1bexX2xX2xX1bexX4xX1xXdxX1cxX1xX1bexX1xX6xX1cxX25xX1bexX5xX10xX1cxX1bexX2e0xX10xX1bexXexX6xXdxX1bexX22xXdxX10xXexX1bexX1cxX6xX44xX1bexX25xXdxX6xX1bexXexX34xX1bexXe4xX2xX1bexX132xX132xX1bexXexX31xXdxX10xX34xX1bexX29xX14xX1cxX25xX46xX2xX138xX2xX2exX132xX133xXc9xX1xXexX44xXaxX12xX55xX2e2xX44xX3xX1cxX6xX73xXabxX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX5xX27axX1cxX3xX2e0xX33xX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXabxX3xX25xXdxX27xX3xXexX683xX3xXe4xX2xXabxX132xX132xX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXb5xX6xX34xX3xX1cxX1xXdxX23xX34xX3xX4xX1xX290xX3xX36xX1f5xXdxXabxX3xXd1xX259xXexX3xX36xX4b0xX34xX3xXexX683xX3xX1xX2e2xX44xX3xX1cxX6xX73xX3xX46cxX2xX46xX2xX2xX49axX3xX1cxX25xX2axX290xXdxX3xX29xX294xX1cxX25xX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xX3xX36xX609xX3xX4xX87xX3xXexX1xX65exX3xX7xX3bxX3xX1xX5dxX34xX3xX1cxX1xX5dxX1cxX25xX3xX4xX1xXdxX24axX4xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX46cxX44xX609xX3xX3dxX42xX46xX430xX49axXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX29xXdxX22xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xf05exX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX7xX259xXbxX3xXd1xX24exX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xXexX7axX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX1xX31xX10xX1cbxX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1bexXd1xXdxX1bexX7xX14xX46xXdxXbxX1xX14xX1cxX10xX1bexX6cxX1bexX4xX1xXdxX1cxX1xX1bexX1xX6xX1cxX25xX1bexX7xX6xXbxX1bexXd1xXdxX1bexX2e0xX1xX6xXdxX1bexXexX34xX1bexXexX6xXdxX1bexX22xXdxX10xXexX1bexX1cxX6xX44xX46xX2xX138xX2xX2exX140xXb4xXc9xX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX25xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX44xX10xX29xXdxX6xX46xX2xXe4xX137xX46xX1cxX10xX12exX7xX46xX2xX132xX133xX140xX46xX2xX137xXb4xX29xX133xX2xX137xX137xXb4xX140xXb4xXexXaaxXe4xX140xX132xX5xXe4xXc9xX149xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xX3xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX3xXexX31xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX25xX3xX3bxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX29xXdxX22xX12xX0xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX18a7xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX7xX259xXbxX3xXd1xX24exX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xXexX7axX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXaxX3xX1xX31xX10xX1cbxX9xXaxX46xXexX1xXdxX10xXexX1bexXd1xXdxX1bexX7xX14xX46xXdxXbxX1xX14xX1cxX10xX1bexX6cxX1bexX4xX1xXdxX1cxX1xX1bexX1xX6xX1cxX25xX1bexX7xX6xXbxX1bexXd1xXdxX1bexX2e0xX1xX6xXdxX1bexXexX34xX1bexXexX6xXdxX1bexX22xXdxX10xXexX1bexX1cxX6xX44xX46xX2xX138xX2xX2exX140xXb4xXc9xX1xXexX44xXaxX12xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xX18a7xX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX7xX259xXbxX3xXd1xX24exX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xXexX7axX3xXexX15xXdxX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX31xX14xX1cxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX20cxX62xX34xX3xXdxX19xX1xX14xX1cxX10xX3xXe4xX3xX1cxX261xX44xX3xXexX34xXb76xXdxX3xX22xX62xX1cxX3xX36xX2axX1f5xX4xX3xX75xX34xX6xX1cxX3xXexX49exX44xX3xXexX31xX27axX1cxX3xXexX1xX24exX3xXexX31xX2axX290xX1cxX25xX3xX44xX27xX73xX3xX4xX20xX3xX2e0xX1xXdxX3xX25xXdxX27xX3xX4xX1x164d2xX3xX4xX945xX1cxX3xX2e0xX1xX14xX23dxX1cxX25xX3xX2xX140xX3xXexX31xXdxX33xX34xXc9xX3xXcxX34xX73xX3xX1cxX1xXdxX27axX1cxXabxX3xX7xX23dxX1cxX3xXbxX1x17096xX44xX3xX44xX2bxXdxX3xX4xX1xX444xX1cxX1xX3xX1xX609xX1cxX25xX3xX7xX259xXbxX3xXd1xXdxX24axX1cxX3xX44xX484xXexX3xX2e0xX1xXd83xXdxX3xXexX1xX24exX3xXexX31xX2axX290xX1cxX25xX3xX3dxXdxX33xXexX3xX42xX6xX44xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX29xXdxX22xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX34xX5xX12xX0xX29xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX46xX29xXdxX22xX12xX0xX46xX29xXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX14xX34xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x190e6xXdxX1cxX25xX0xX46xXbxX12