Công đoàn - Đoàn Thanh niên Agribank Hà Tĩnh hỗ trợ 150 triệu đồng giúp đồng bào lũ lụt
(Baohatinh.vn) - Bằng nhiều hành động thiết thực, Công đoàn - Đoàn Thanh niên Agribank Hà Tĩnh đã hỗ trợ bà con các vùng bị lũ lụt với số tiền 150 triệu đồng.
72d4xaa17x8958x9ed2xa727xd06axe50cxc404x8346xX7xf94fxee8dx107f2x9b43x9d17xbf49xX5x8df9xXaxX3xX7xXex87fdxX5xX10xX9xXaxXexX10x1104bxXex97b0xX6xX5xXdxfe68xacb0xced6xX3xcc78x993dxX7xXexXdxddb8xX15xc812xXaxd726xe04cxba4cxX23xX22xX3x104dfxbbd7xab74xX23xX3xX1exX3x91c1xX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxebbexX23xX3xc7b8xX22xc53fxXdxd9e2xX6xX23x9a3axX3xd591xX37xX3xXcx8c4exX23xX1xX3xX1xd959xX3xXexX4exf61cxX3xX2xf300xf378xX3xXexX4exXdxf5b5xX27xX3xX35xd0e3xX23xX22xX3xX22xXdxf891xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5x869axX3xX5xc118xXexX0xa79bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6xf4a8xXaxX2fx102e1x9495xX23xX22xX3xX23xX1xXdx776bxX27xX3xX1xX37xX23xX1xX3xX35x1128cxX23xX22xX3xXexX1xXdx10d55xXexX3xXexX1xa606xX4xfea5xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX35x7d3bxX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX4xe658xX4xX3x8c83x11735xX23xX22xX3xX50x11106xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexX3xX100x10514xXdxX3xX7x118b3xX3xXexXdxXa5xX23xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xab09xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX36xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxfe8axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1070cxXdxX9axXexX1xX24xX3xac4axX2xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x11047xX2xX66xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX88xXdxX129xX50xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX100xX23xX88xX23xX10xX15bxX7xX88x1085bxX66xX171x10eccxX88x11473xX171xX9axX197xX2xX194xX65xa678xX2xX65xXexX2xX65xX65xX2xX194xX5xX66xX129xX26xXbxX22x77d1xX4exX9xX2xX171xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX15bxXdxX9axXexX1xX9xXaxX162xX2xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX171xX2xX66xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3cxX36xX37xX23xX3xX100xXdxX49xX23xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4xXfdxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xXfdxX23xX1xX3xXexX1xX27xXaexX4xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX35xXecxX3xcdedxX27xX15xX49xX23xX3xX22xb245xXbxXbcxX3xX141xX27xX6xX3xX4xXfdxX4xX3xX23xX1xX27xX3xX15xXb5xX27xX3xXbxX1xf88cxX141xX3xX4xa9cbxX23xX3xXexX1xXdxXb5xXexX3xX23xX1xc5f4xX24xX3xX4xX1xedf3xX23xX3xX141xX37xX23xXbcxX3xX23xX2dfxX110xX4xX3xX27xX114xX23xX22xXbcxX3xX141xaed1xX3xXexX31xX141xXbcxX3xX22xfbe3xX36xX2dxX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX7xXfdxX4xX1xX3xX100x109cbxX3xX4xX1xX36xX3xX4xXfdxX4xX3xXexX4exX2dfx94e1xX23xX22xX3xX1xd494xX4xX2dxX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xXexXdxXa5xX23xX3xX141xb90fxXexX3xX4xX1xX36xX3xX4xXfdxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX35xX2f8xX23xX1xX3xX50xX106xX3xXexX1xXdxX6bxXexX3xX1xX300xXdxX3xX9axX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexX3xXexX300xXdxX3xX30xX2d0xX141xX3x87a9xX27xX15xX49xX23xXbcxX3xXcxaba3xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX100xX37xX3xXcxX1xX300xX4xX1xX3xX55xX37xX129xX3xebc2xX0xX10xX141xX2fxXcxX4exX36xX23xX22xX3xd1f6xX23xX1xX24xX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xXexX334xX23xX22xX3xX2b3xX27xX37xX3xX4xX1xX36xX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX311xX3xXexX1xX31xX23xX3xX9dxX37xX27xX3x83f5xXfdxX23xX22xXbcxX3xX1cxXecxX3xX30xX2d0xX141xX3xXcxX1xX37xX23xX1xXbcxX3xX30xX2d0xX141xX3xX367xX27xX15xX49xX23xe0c7xX0xX88xX10xX141xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX36xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX141xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX9axXexX1xX24xX3xX162xX2xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX171xX162xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX88xXdxX129xX50xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX100xX23xX88xX23xX10xX15bxX7xX88xX194xX66xX171xX197xX88xX199xX171xX9axX197xX2xX194xX65xX199xX66xX162xXexX1a0xX65xX162xX162xX1a0xX5xX66xX129xX26xXbxX22xX1afxX4exX9xX162xX1a0xX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX15bxXdxX9axXexX1xX9xXaxX162xX2xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX171xX162xX2xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xX23xX22xX3xXexXfdxX4xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX35xX2dfxX62xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX37xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXa5xX27xX3xX35xX62xXexXbcxX3xXexX101xX15xX3xX100xX37xX36xX3xXex960axX23xX22xX3xXexX1xX31exXdxX3xX35xXdx90f8xX141xX3xX35xX57bxX3xd8daxX23xX22xX3xX4xX581xX27xXbcxX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xfc7fxX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX23xX1xe2eaxX23xX3xX9axX59bxX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX23xX1x98d2xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX15xXb5xX27xX3xXbxX1xX2d0xX141xXbcxX3xX35xX6fxX3xX9axX101xX23xX22xX3xX4xX2d4xX23xX3xXexX1xXdxXb5xXexX129xX129xX129xX3xX386xX0xX10xX141xX2fxXcxX4exX36xX23xX22xX3xX391xX23xX1xX24xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX30xX1xXdxX3xX23xX1xXfdxX23xX1xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xXcxX1xX37xX23xX1xX3xc94fxX10xX23xX3xXexX4exX6xX36xX3xX194xX66xX3xX7xX27xa1b7xXexX3xX2b3xX27xX37xX3xXexX4exX106xX3xX22xXdxXfdxX3xX2xX194xXbcxX1a0xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX4xX1xX36xX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX50xX106xX3xX23xX22xd0a0xXbxX3xX5xX85xXexX3xX1cxXecxX3xXcxX2dfxX62xX23xX22xX3xX618xa083xX23xXbcxX3xXcxX1xX300xX4xX1xX3xX55xX37xX0xX88xX10xX141xX2fxX3fbxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX36xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX141xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX9axXexX1xX24xX3xX162xX2xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX171xX2xX66xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX88xXdxX129xX50xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX100xX23xX88xX23xX10xX15bxX7xX88xX194xX66xX171xX197xX88xX199xX171xX9axX197xX2xX194xX65x8628xX194xX197xXexX171xX1a0xX171xX66xX197xX5xX66xX129xX26xXbxX22xX1afxX4exX9xX6eexX66xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX15bxXdxX9axXexX1xX9xXaxX162xX2xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX171xX2xX66xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxaedcxX23xX22xX3xX22xXdxXfdxX3xXexX4exX106xX3xX4xXfdxX4xX3xX35xX62xXexX3xc73exX23xX22xX3xX1xXaexX3xX5xX37xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xXbcxX3xX35xX2dfxX62xX4xX3xX2b3xX27xX15xX49xX23xX3xX22xX2baxXbxX3xXexX570xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX2d4xX23xX3xXexXbaxX3xX23xX22xX27xX15xX49xX23xX3xX4xX7c8xX6xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX100xXdxX49xX23xX3xX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX100xX37xX3xX141xXaexXexX3xX7xX114xX3xX30xX1xXdxX3xX35xX36xX37xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX129xX3xX55xXdxX6bxX23xX3xX23xX6xX15xXbcxX3xX4xXfdxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xXfdxX23xX1xX3xXexXdxXb5xXbxX3xXexX85xX4xX3xX100xX655xX23xX3xX35xXaexX23xX22xX3xX2b3xX27xX15xX49xX23xX3xX22xX2baxXbxXbcxX3xX141xX311xX3xX4exXaexX23xX22xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX23xX22xX2dfxX31exXdxX3xX9axX59bxX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX129xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX36xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX141xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX9axXexX1xX24xX3xX162xX2xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX171xX2xX66xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX88xXdxX129xX50xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX100xX23xX88xX23xX10xX15bxX7xX88xX194xX66xX171xX197xX88xX199xX171xX9axX197xX2xX197xX66xX162xX194xX194xXexX6eexX1a0xX1a0xX194xX162xX5xX66xX129xX26xXbxX22xX1afxX4exX9xX162xX171xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX15bxXdxX9axXexX1xX9xXaxX162xX2xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX171xX2xX66xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx8e5cxX1xX5acxX23xX22xX3xX141xX2baxX23xX3xX2b3xX27xX37xX3xX35xXb5xX23xX3xX35xX75xX23xX22xX3xX5xX75xX4xX3xX53xX1xX31xX23xX22xX3xX4xX1xfde9xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX100xX2dfxX62xXexX3xX2b3xX27xX6xX3xX53xX1xX2baxX3xX53xX1xX2e4xX23xX3xX141xX37xX3xX4xf6ecxX23xX3xXexX300xX36xX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX35xXaexX23xX22xX3xX100xXdxX49xX23xX3xX53xX1x117f7xX4xX1xX3xX5xX6bxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX2d4xX23xX3xX100xX2dfxX62xXexX3xX2b3xX27xX6xX3xX4xX666xX23xX3xX1xX36xX300xX23xX3xX23xX300xX23xX129xX3xX386xX0xX10xX141xX2fxXcxX4exX36xX23xX22xX3xX391xX23xX1xX24xX3xX35xX36xX37xX23xX3xXexX4exX6xX36xX3xX194xX66xX66xX3xX2b3xX27xX15xX57bxX23xX3xX100xX311xX3xX100xX37xX3xX65xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xXexXdxXa5xX23xX3xX141xX334xXexX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xXcxX4exX2dfxX31exX23xX22xX3xXcxX55xX30xX618xX3xX9d6xX22xX27xX15xd057xX23xX3xX55xX36xX37xX23xX1xX3xXcxX570xX3xX311xX3xX1cxXecxX3xXcxX59bxX23xX3xX3dexX59bxX141xX3xX55xX2dfxX666xX23xX22xXbcxX3xXcxX1xX300xX4xX1xX3xX55xX37xX0xX88xX10xX141xX2fxX3fbxX129xX0xX88xXbxX2fxX0xX9axXdxX100xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axX4exX10xX5xX6xXexX10xX9axXaxX2fxX0xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX49xX23xX3xX2b3xX27xX6xX23xX24xX0xX88xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX141xX50xX1exX6xX23xX9axX1exX7xX6xXbxX36xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX666xX23xX3xX199xX65xX3xXexb089xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX7c8xX23xX22xX3xX1xXaexX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX50xX106xX3xX391xX23xX1xX3xX1xX2dfxX311xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX88xX9axX36xX6xX23xX1exXexX1xX10xX88xX1xX36xX23xX1exX199xX65xX1exXexX15xX1exX9axX36xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX36xX1exX9axX36xX23xX22xX1exX50xX6xX36xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX50xXdxX1exX6xX23xX1xX1exX1xX27xX36xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX5xX27xXexX88xX194xX66xX66xX6eexX194xX162xX129xX1xXexX141xXaxX2fxX0xXdxX141xX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX141xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX194xX66xX88xX23xX10xX15bxX7xX88xX194xX66xX171xX197xX88xX2xX194xX1a0xX9axX194xX194xX66xX194xX194xX171xX199xXexX197xX1a0xX65xX2xX1a0xX5xX66xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX100xX2fxX0xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX666xX23xX3xX199xX65xX3xXexXb54xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX7c8xX23xX22xX3xX1xXaexX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX50xX106xX3xX391xX23xX1xX3xX1xX2dfxX311xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX88xX9axX36xX6xX23xX1exXexX1xX10xX88xX1xX36xX23xX1exX199xX65xX1exXexX15xX1exX9axX36xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX36xX1exX9axX36xX23xX22xX1exX50xX6xX36xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX50xXdxX1exX6xX23xX1xX1exX1xX27xX36xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX5xX27xXexX88xX194xX66xX66xX6eexX194xX162xX129xX1xXexX141xXaxX2fxX55xX666xX23xX3xX199xX65xX3xXexXb54xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX7c8xX23xX22xX3xX1xXaexX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX50xX106xX3xX391xX23xX1xX3xX1xX2dfxX311xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXcxXa36xX23xX1xX3xX35xXb5xX23xX3xX1xXb5xXexX3xX23xX22xX37xX15xX3xX194xX1a0xX88xX2xX66xXbcxX3xX35xXecxX3xX4xX2baxX3xX2xX129xX65xX162xX171xX3xXexX7b4xX3xX4xX1xX581xX4xXbcxX3xX4xXfdxX3xX23xX1xX59bxX23xX3xXexX4exX49xX23xX3xX4xX391xX3xX23xX2dfxX110xX4xX3xX7c8xX23xX22xX3xX1xXaexX3xX100xX37xX3xX35xX2e4xX23xX22xX3xX53xdd1exX3xX7c8xX23xX22xX3xX1xXaexX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX50xX106xX3xX391xX23xX1xX3xX1xX2dfxX311xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexX3xX199xX65xXbcxX171xX1a0xX6eexX3xXexXb54xX3xX35xX6fxX23xX22xX129xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX100xX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9d6xX1xXdxXa5xX27xX3xXbxX1xX2d4xX23xX3xX2b3xX27xX37xX3xXexX1xXdxXb5xXexX3xXexX1xXbaxX4xX3xX9axX37xX23xX1xX3xXexX334xX23xX22xX3xX4xXfdxX4xX3xX35xX106xX6xX3xXbxX1xX2dfxX666xX23xX22xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX88xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX36xX23xX22xX88xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX2b3xX27xX6xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exXexX1xX27xX4xX1exX9axX6xX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX9axXdxX6xX1exXbxX1xX27xX36xX23xX22xX1exX100xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX88xX194xX66xX66xX199xX6eexX171xX129xX1xXexX141xXaxX2fxX0xXdxX141xX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX141xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX194xX66xX88xX23xX10xX15bxX7xX88xX194xX66xX171xX197xX88xX2xX197xX65xX9axX194xX2xX194xX194xX199xX171xX199xXexX199xX171xX1a0xX66xX5xX162xX1exX199xX171xX9axX194xX2xX2xX65xX197xX2xX171xXexX197xX2xX171xX197xX1a0xX5xX66xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX100xX2fxX0xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9d6xX1xXdxXa5xX27xX3xXbxX1xX2d4xX23xX3xX2b3xX27xX37xX3xXexX1xXdxXb5xXexX3xXexX1xXbaxX4xX3xX9axX37xX23xX1xX3xXexX334xX23xX22xX3xX4xXfdxX4xX3xX35xX106xX6xX3xXbxX1xX2dfxX666xX23xX22xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX88xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX36xX23xX22xX88xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX2b3xX27xX6xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exXexX1xX27xX4xX1exX9axX6xX23xX1xX1exXexX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX9axXdxX6xX1exXbxX1xX27xX36xX23xX22xX1exX100xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX88xX194xX66xX66xX199xX6eexX171xX129xX1xXexX141xXaxX2fxX9d6xX1xXdxXa5xX27xX3xXbxX1xX2d4xX23xX3xX2b3xX27xX37xX3xXexX1xXdxXb5xXexX3xXexX1xXbaxX4xX3xX9axX37xX23xX1xX3xXexX334xX23xX22xX3xX4xXfdxX4xX3xX35xX106xX6xX3xXbxX1xX2dfxX666xX23xX22xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxX3cxX57bxX3xXbxX1xX85xX4xX3xX100xX85xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexXfdxX4xX3xXbxX1xXa1dxX23xX22xX3xX4xX1xX114xX23xX22xX3xX50xXecxX36xX3xX5xX85xXexX3xX100xX37xX3xXexX2f8xX141xX3xX53xXdxXb5xX141xX3xX4xX581xX27xX3xX1xXaexXbcxX3xX4xX581xX27xX3xX23xX300xX23xXbcxX3xX22xXdxX75xXbxX3xX23xX22xX2dfxX31exXdxX3xX9axX59bxX23xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX53xX1xe4a4xX4xX3xXbxX1xX85xX4xX3xX1xX655xX27xX3xX2b3xX27xX391xX3xX7xX6xX27xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXbcxX3xX4xXfdxX4xX3xX35xX106xX6xX3xXbxX1xX2dfxX666xX23xX22xXbcxX3xX35xX666xX23xX3xX100xX106xXbcxX3xX9axX36xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX6bxXbxX3xXexXdxXb5xXbxX3xXexX85xX4xX3xXexX7b4xX3xX4xX1xX581xX4xX3xX23xX1xXdxXa5xX27xX3xX1xX36xX300xXexX3xX35xXaexX23xX22xX3xXdcfxX3xX23xX22xX1xX59xX6xX3xXexX1xXdxXb5xXexX3xXexX1xXbaxX4xX129xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX100xX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9d6xX1xXdxXa5xX27xX3xXexX626xX141xX3xX5xXa1dxX23xX22xX3xX7xc4dbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX53xX1xX2baxX3xX53xX1xX2e4xX23xX3xX100xX110xXdxX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX88xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX36xXdxX88xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX6xX141xX1exX5xX36xX23xX22xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX6xX1exX53xX1xX36xX1exX53xX1xX6xX23xX1exX100xX36xXdxX1exX50xX6xX1exX4xX36xX23xX1exX100xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX88xX194xX66xX66xX1a0xX162xX194xX129xX1xXexX141xXaxX2fxX0xXdxX141xX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX88xX141xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX194xX66xX88xX23xX10xX15bxX7xX88xX194xX66xX171xX194xX88xX162xX6eexX9axX162xX194xX197xX65xX197xX66xX199xXexX197xX199xX197xX197xX5xX2xX1exX2xX171xX171xX9axX162xX194xX197xX2xX66xX2xX1a0xXexX199xX162xX162xX6eexX199xX5xX66xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX37xX23xX3xX1exX3xX3cxX36xX37xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX49xX23xX3xX4cxX22xX4exXdxX50xX6xX23xX53xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX2xX65xX66xX3xXexX4exXdxX6bxX27xX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX75xXbxX3xX35xX6fxX23xX22xX3xX50xX37xX36xX3xX5xX82xX3xX5xX85xXexXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX100xX2fxX0xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9d6xX1xXdxXa5xX27xX3xXexX626xX141xX3xX5xXa1dxX23xX22xX3xX7xX11a9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX53xX1xX2baxX3xX53xX1xX2e4xX23xX3xX100xX110xXdxX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX88xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX36xXdxX88xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX6xX141xX1exX5xX36xX23xX22xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX6xX1exX53xX1xX36xX1exX53xX1xX6xX23xX1exX100xX36xXdxX1exX50xX6xX1exX4xX36xX23xX1exX100xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX88xX194xX66xX66xX1a0xX162xX194xX129xX1xXexX141xXaxX2fxX9d6xX1xXdxXa5xX27xX3xXexX626xX141xX3xX5xXa1dxX23xX22xX3xX7xX11a9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX53xX1xX2baxX3xX53xX1xX2e4xX23xX3xX100xX110xXdxX3xX50xX37xX3xX4xX36xX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexX4exX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxX9dxX37xX3xX4xX36xX23xX3xX100xX101xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX55xX37xX3xXcxX59xX23xX1xX3xX35xX6xX23xX22xX3xXexXdxXb5xXbxX3xXexX85xX4xX3xX35xX2baxX23xX3xX23xX1xX655xX23xX3xX23xX1xX5acxX23xX22xX3xXexX626xX141xX3xX5xXa1dxX23xX22xXbcxX3xX23xX22xX27xX6fxX23xX3xX5xXbaxX4xX3xX1xX5exX3xXexX4exX62xX3xX4xX7c8xX6xX3xX4xXfdxX4xX3xXexX7b4xX3xX4xX1xX581xX4xXbcxX3xX4xXfdxX3xX23xX1xX59bxX23xXbcxX3xX35xX666xX23xX3xX100xX106xXbcxX3xX4xX666xX3xX2b3xX27xX6xX23xX3xXexX4exX36xX23xX22xX3xX100xX37xX3xX23xX22xX36xX37xXdxX3xXexX9f9xX23xX1xX3xX35xX57bxX3xX100xX2dfxX666xX23xX3xX5xX49xX23xX3xX7b4xX23xX3xX35xX106xX23xX1xX3xX4xX27xXaexX4xX3xX7xX114xX23xX22xX129xX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX100xX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX88xX27xX5xX2fxX0xX9axXdxX100xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4exXaxX2fxX0xX88xX9axXdxX100xX2fxX0xX88xX9axXdxX100xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX27xXexX1xX36xX4exXaxX2fxX9d6xX129xf87bxX0xX88xXbxX2f
N.O