Tuyên dương 54 cá nhân, công trình thanh niên Hà Tĩnh tiêu biểu
(Baohatinh.vn) - Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, tối 16/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương 54 cá nhân, công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017.
cef9xd9cfxf7c8xdabcx1200bxde29x10437x1483bx1330bxX7xd1ebx14b91xe4e9xe0c2xe0d8x127a0xX5xfaabxXaxe169xXcx13e8exf2f1x14edbxfbc4xX3x114b2x10c52x103a0xX17xfc79xX3x149ebx14618xX3xX4x110d6xX3xX17xX1x10c89xX17x147a0xX3xX4x1465axX17xX1dxX3xXexdd72x14a8dxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3x11befx112ecxX3xXcx130c0xX17xX1xX3xXexXdxX16xX14xX3xe0a9xXdxfdaaxX14xX0x10b97xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX1xXdx11db1xXexX3xXexX1x12a3dxX4xX3xX4xX1xX42xe9d1xX3x1408dxf071xX17xX1dxX3xd048x10dfdxXdxX3xX1xd71fxXdxX3xX7dxX76xX42xX17xX3xXcx146d7x11df4xd016xX3xX41x13bd7xX3xX8cxX1x13c5cxX3x11f29xXdxX17xX1xX3xXexd685xX17xX1xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX3xX5xdcffxX17xX3xXexX1xf568xX3x13f45x14111x12a42xXb2xX29xX3xXex129eexXdxX3xX2xdce1xX53xX2xe636xX29xX3xXcxX9cxX17xX1xX3xdc9cxX76xX42xX17xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX3xXex12444xX3xX4xX1xXaexX4xX3xX5x131b6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX17xX1xX27xX17xX29xX3xX4xX2cxX17xX1dxX3xXexX31xX32xX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4exXdxX50xX14xX3xX17xX1xXdx12fe1xX78xX3xfc78x14a38xX3xe2b5xXbexX2xX11fxX3xe506xX3xX11fxXbexX2x13523x146c5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14781xX76xX19xX15xXaxX12x123b4xX70xX3xX4exX14xXd4xXdxX3xX5xXdcxX3xX4x11641xX3xX13axX94xX3xXexX1xX1axX3xXcxX31xX14xX17xX1dxX3xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7dxX76xX42xX17xX3xX124xX3xX8bxX1dxX14xX15xXdcxX17xX3x125caxX76xX17xX1dxX3xX41x1052axXdxX29xX3xXc6xX7exXdxX3xX19xXdxX119xX17xX3xXcxX9cxX17xX1xX3xXc6xX76xX42xX17xX3xX13axX2cxX5xX15xX11cxX1xdc56xX78xf35bxX6xX15xX3x13141xX8cxX41xX140xX8cxX8bxX140xX3xX16exX42xX76x11e6fxe9daxX3xX5x14801xX17xX1xX3xXc6xX7exX76xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX3xX4xX14cxX3xX13axX94xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9cxX17xX1xX3xd181xX15xX3xX16exX16xX3xX7dxX32xX17xX1xX3xX8dxX1bxX17xX29xX3xX8cxX1xX1caxX3xXex111b4xX4xX1xX3x10b57xX13axX8bxX140xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX7dxcf84xX17xX1dxX3xf224xX14xXb7xX4xX3x1417cxX1xX23xX17xX1xX29xX3xX17xX1dxX14xX15xX16xX17xX3xX13axX94xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9cxX17xX1xX3xX1caxX15xX3xXcxX31xXa9xX17xX3xX7dxX32xX17xX1xX3xX7dxX42xX17xX3x1487axX42xX3xX4xX23xX4xX3xX1caxX15xX3xX222xXdxX16xX17xX3xX13axX6xX17xX3xXcxX1xX1axfd38xX17xX1dxX3xX222x13067xX3xXcxX9cxX17xX1xX3xX1caxX15xX12axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax113ecxXdxX19xXexX1x13c67xXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexfe2dxXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fx1473axX1fxXbexX20xX2xXexX129xX2f2xX27dxXbbxX5xXbexX12ax126dfxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX2f2xXbbxX129xXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX20xX1fxX27dxXbbxX5xX2xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX20xX11fxXbbxXbexX5xX11fxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX11fxXbexXbexX2f2xX5xX2f2xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX76xX17xXaxX12xX8cxX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexX31xX32xX17xX1xX3xX222xX191xX17xX3xX17xX1dxX1xX119xX3xX4xX1xX42xX76xX3xX78xX79xX17xX1dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX13axX23xX76xX3xX4xX23xX76xX3xXexX7exXdxX3xX5xXdcxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX29xX3xX13axX94xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9cxX17xX1xX3xXc6xX76xX42xX17xX3xX8bxX1dxX14xX15xXdcxX17xX3xXcxX1xX6bxX3xX41xX76xX42xX17xX3xX17xX1x1375axX17xX3xX78xX7exX17xX1xX26dxX3xXcxX31xX76xX17xX1dxX3xX1fxX3xX17xX191xX78xX29xX3xXexX76xX42xX17xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX4xX14cxX3xX1fxe29bxX11fxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4exXdxX50xX14xX3xXc6xX1axe3a0xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xd01cxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX5cexXbxX29xX3xXexX31xX76xX17xX1dxX3xXc6xX14cxX3xX4xX14cxX3xX2xX11fxX20xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4exXdxX50xX14xX3xX1x107c8xX4xX3xXex11fb4xXbxX3xX222xX42xX3xX5xX42xX78xX3xXexX1xX10xX76xX3xX5xX238xXdxX3xX13axX23xX4xX3xXc6xX1axX60cxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX61bxX3xX4xX5cexXbxX3xXexX9cxX17xX1xX29xX3xX4xX5cexXbxX3xXcxX31xX14xX17xX1dxX3xX1axX1bxX17xX1dxX12axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX2f2xX20xX1fxX5xX20xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX2xX20xX2f2xX5f2xX5xX1fxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX8cxX1xX1eexX17xX1dxX3xXc6xX1axX238xX17xX1dxX3xXexfdebxXdxX29xX3xX7dxX7exXdxX3xX1xX82xXdxX3xX7dxX76xX42xX17xX3xXexX76xX42xX17xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX5xXa9xX17xX3xXexX1xXaexX3xXb0xXb1xXb2xXb2xX3xX193xX23xX4xX3xXc6xX1dfxX17xX1xX3xX11cxX1xff53xX14xX3xX1xXdxX119xX14xX3xX1xX42xX17xX1xX3xXc6xX82xX17xX1dxX26dxX3x10982xX7dxX76xX42xX17xX3xX11cxX6bxXexX29xX3xX7xX23xX17xX1dxX3xXexX7exX76xX29xX3xX193xX14xX17xX1dxX3xX11cxX94xX4xX1xX29xX3xX1xX82xXdxX3xX17xX1xX650xXbxX29xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX31xXdxX50xX17x10873xX29xX3xX4x11388xX17xX1dxX3xX222xX832xXdxX3xX20xX3xXbxX1xX76xX17xX1dxX3xXexX31xX42xX76xX29xX3xX2f2xX3xX4xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexX31xX32xX17xX1xX3xX1xX42xX17xX1xX3xXc6xX82xX17xX1dxX3xX7x13cdcxX3xX5xX42xX3xX4xX1bxX3xX1xX82xXdxX3xXc6xX50xX3xXexX14xXd4xXdxX3xXexX31x11929xX3xXexX31xX174xXdxX3xX17xX1dxX1xXdxX119xX78xX29xX3xX11cxX1xX61bxXdxX3xX17xX1dxX1xXdxX119xXbxX29xX3xX31x13f41xX17xX3xX5xX14xX15xX119xX17xX29xX3xX4xXb7xX17xX1dxX3xX1xXdxX6bxX17xX3xX222xX42xX3xXexX31xX1axX61bxX17xX1dxX3xXexX1xX42xX17xX1xX12axX3xX8bxX1xXdxX119xX78xX3xX11cxX11dxX3xX78xX832xXdxX3xX11cxX11dxX3xX222xX64cxX17xX1dxX3xX7xX8e0xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX23dxX4xX3xX193xX14xX5cexXexX3xX1xXdxX119xX17xX3xX17xX1xXdx10537xX14xX3xX1xX1bxX17xX3xX17xX1xf418xX17xX1dxX3xXc6xXdxX50xX17xX3xX1xX32xX17xX1xX3xXexX650xXbxX3xXexX1xX50xX29xX3xX4xX23xX3xX17xX1xX27xX17xX3xX193xX14xX5cexXexX3xX7x1208exX4xX29xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4exXdxX50xX14xX3xXexX31xX16xX17xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX45xX17xX1xX3xX222xX70xX4xX12axX12axX12axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexXbbxX2f2xX27dxXbexX5xXbbxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX76xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexX124xX6xX5xXdxX1dxX17xX26dxX3xX2ffxX14xX7xXexXdx10599xX15xX1a3xXaxX12xX13axX94xX3xXexX1xX1axX3xXcxX31xX14xX17xX1dxX3xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7dxX76xX42xX17xX3xX8bxX1dxX14xX15xXdcxX17xX3xX16exX76xX17xX1dxX3xX41xX174xXdxX3xXexX31xX6xX76xX3xX1dxXdxX174xXdxX3xXexX1xX1axX61bxX17xX1dxX3xXcxXd4xX3xX4xX1xXaexX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xX7dxX2cxX17xX1dxX3xX8bxX6xX78xX3xX23xX3xX193xX14xX5cexXexX3xX7xX994xX4xX3xX17xX191xX78xX3xX11fxXbexX2xX129xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX9cxX17xX1xX3xXc6xX76xX42xX17xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX12axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xXcxX7exXdxX3xX4exX14xXd4xXdxX3xX5xXdcxX29xX3xXcxX9cxX17xX1xX3xXc6xX76xX42xX17xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX3xXc6xX1a6xX3xXexX31xX6xX76xX3xX11cx10853xX3xX17xXdxX119xX78xX3xX4xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xX878xXb1xX32xX3xXexX1xX6bxX3xX1xX119xX3xXexX31xX8f6xX8acxX3xX4xX1xX76xX3xX2f2xX5f2xX3xX4xX23xX3xX17xX1xX27xX17xX3xX4xX14cxX3xX17xX1xXdxX966xX14xX3xXc6xX14cxX17xX1dxX3xX1dxX14cxXbxX29xX3xX4xXb7xX17xX1dxX3xX1xXdxX6bxX17xX3xXexX31xX76xX17xX1dxX3xX7xX70xX3xX17xX1dxX1xXdxX119xXbxX3xX1dxXdxX23xX76xX3xX19xX23dxX4xX29xX3xX31xX913xX17xX3xX5xX14xX15xX119xX17xX3xXexX1xX6bxX3xX1xX119xX3xXexX31xX8f6xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX17xX1xX42xX12axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX2f2xX2xXbexX1fxX5xX129xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX2xX5f2xX27dxX2xX5xX5f2xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX129xX5f2xX27dxX2xX5xX27dxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX11fxXbbxX20xXbexX5xX2xXbexX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX76xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexX124xX6xX5xXdxX1dxX17xX26dxX3xX2ffxX14xX7xXexXdxXaa5xX15xX1a3xXaxX12xX16exX1a6xX17xX1xX3xXc6xX7exX76xX3xXcxX31xX14xX17xX1dxX3xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7dxX76xX42xX17xX29xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX3xXexX31xX6xX76xX3xX11cxXb65xX3xX17xXdxX119xX78xX3xX4xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXaxXb1xX32xX3xXexX1xX6bxX3xX1xX119xX3xXexX31xX8f6xXaxX3xX4xX1xX76xX3xX4xX23xX4xX3xXc6xX7exXdxX3xX4exXdxX50xX14xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xXcxX9cxX17xX1xX3xXc6xX76xX42xX17xX3xX4xe2bfxX17xX1dxX3xXc6xX1a6xX3xX222xXdxX17xX1xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX2f2xX1fxX3xX4xX23xX3xX17xX1xX27xX17xX29xX3xX2xX27dxX3xX4xX2cxX17xX1dxX3xXexX31xX32xX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4exXdxX50xX14xX3xXc6xX1a6xX3xX4xX14cxX3xX17xX1xXdxX966xX14xX3xX4xXb7xX17xX1dxX3xX1xXdxX6bxX17xX3xXexX31xX76xX17xX1dxX3xX1xX64cxX4xX3xXexX650xXbxX29xX3xX5xX6xX76xX3xXc6xX82xX17xX1dxX3xX7xX174xX17xX3xX193xX14xX5cexXexX29xX3xX4xX2cxX17xX1dxX3xXexX23xX4xX3xXc6xX76xX42xX17xX3xX124xX3xX1xX82xXdxX3xX124xX3xXc6xX82xXdxX29xX3xX6xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX193xX1a6xX3xX1xX82xXdxX29xX3xX193xX27xX15xX3xX19xX70xX17xX1dxX3xX17xX2cxX17xX1dxX3xXexX1xX2cxX17xX3xX78xX832xXdxX29xX3xX222xX191xX17xX3xX1xX14cxX6xX3xX222xX191xX17xX3xX17xX1dxX1xX119xX29xX3xXexX1xX50xX3xX19xX23dxX4xX3xXexX1xX50xX3xXexX1xX6xX76x11c76xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX5f2xX27dxX1fxXbexX5xX2xX2xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xX1fxXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX129xXbexX2xX20xX5xX2xX11fxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX5f2xXbbxX1fxX5xX2xX2f2xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX1fxXbbxX1fxXbbxX5xX2xX20xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX27dxX5f2xX27dxX129xX5xX2xX1fxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexXbbxX27dxX11fxXbbxX5xX2xXbbxX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX76xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX1dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX268xXdxX19xXexX1xX26dxXbbxXbexXbexXbxX193xX1a3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX26dxX20xXbexXbexXbxX193xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX19xXexX1xX14xX78xX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xX17xX3xX19xX14xX76xX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX6xX3xX17xX1xX6xX17xX3xX4xX76xX17xX1dxX3xXexX31xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX10xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexXdxX10xX14xX3xX4exXdxX10xX14xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26dxX53xX53xXdxX12axX4exX6xX76xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX222xX17xX53xX17xX10xX268xX7xX53xX2xX129xX20xX11fxX53xX2xXbexX1fxX19xX2xX11fxX2f2xX1fxXbexX20xX2xXexX11fxX20xX1fxXbexX5xX2xX129xX12axX2ffxXbxX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX76xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexX124xX6xX5xXdxX1dxX17xX26dxX3xX2ffxX14xX7xXexXdxXaa5xX15xX1a3xXaxX12xX16exX1a6xX17xX1xX3xXc6xX7exX76xX3xXcxX31xX14xX17xX1dxX3xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7dxX76xX42xX17xX29xX3xXexX9cxX17xX1xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX17xX1xX3xXexX1eexX17xX1dxX3xX1xX76xX6xX3xX4xX1x1080exX4xX3xX78xX79xX17xX1dxX29xX3xX222xXdxX17xX1xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX23xX3xX17xX1xX27xX17xX29xX3xX4xX2cxX17xX1dxX3xXexX31xX32xX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4exXdxX50xX14xX12axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c58xX14xXexX1xX76xX31xXaxX12xXcxX1xX14xX3xX41xX42xX3xX124xX3xdd8exXdxX6xX17xX1dxX3xX8bxX6xX78xX0xX53xXbxX12
Thu Hà - Giang Nam