Cục trưởng C47 nói về 3 giai đoạn phá đường dây ma túy 500kg
Đường dây 500 kg ma túy khủng bị bắt giữ tại TP.HCM liên quan đến các vụ vận chuyển ma túy ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.
3b2dxbc2ax8494x6a71xa1c8xa36ax6a04x8137x850exX7xa937x4646xbf1ex4565x708dx682dxX5x3e21xXax86a7xaffdx80abxX4xX3xXex4c8fx76c7x9f42xa356x4de7xX3xX13xbd5bxa7bexX3xX1bxa0b9xXdxX3x51bcx7ff8xX3x4e28xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xbef7x5aadx7748xX1bxX3xXbxX1xbff9xX3xX30xX19xc279xX1bxX1cxX3xaa39x74aax4335xX3x7735xX6xX3xXexc081xX41xX3x62e4x50abxX4bx6cbfxX1cxX0x4369xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd1axX10xX6xX3fxXaxX12x7999xX19xX3bxX1bxX1cxX3xX3fxX40xX41xX3xX4axX4bxX4bxX3xX4dxX1cxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX4dxX1x870bxX1bxX1cxX3x9220xb24axX3xX83x78f8xXexX3xX1cxXdx52e9xX3xXexX32xXdxX3xXcx81b6xa2adxX5fxX13x8178xX3xX5xXdx7e87xX1bxX3x8ab9x8617xX6xX1bxX3xX30x9335xX1bxX3xX4xX37xX4xX3xX26xX14xX3xX26x6867xX1bxX3xX4xX1xX9fxX41x6a73xX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX1axX3xX5fx7c37xX3xXcx4352xX1bxX1x3b59xX3x5349xX9fxc404xX1bxX1cxX3xb733xa79fxX1bxX1xX94xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX31xX3fxX41xXaxX12xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX83xX31x79c0x5bb4xX7xXdxbbc2xXdxX1bxX1cx7150xX3xX83xX31xX18xX3fxX10xX18xXfdxX83xX31xXfcxbe3dxX3xXexX10xXfcxXexXfdxX18xX10xX1bxX3fxX10xX18xXdxX1bxX1cxX104xX3xX1cxX10xX31xX43xX10xXexX18xXdxX4xXbxX18xX10xX4xXdxX7xXdxX31xX1bxX110xX3x5831xX31xX1bxXexXfdx45ecxX10xXdxX1cxX1xXexX104xX3xX83xX31xX5xX3fxX110xX3xX43xX6xX18xX1cxXdxX1bxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXbxX6xX3fxX3fxXdxX1bxX1cxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX83xX31xX18xX3fxX10xX18xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX31xX9fxXexX5xXdxX1bxX10xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX7xXdxX100xX10xX104xX3xX2xX4axXbxXfcxX110xX3xX26xX10xX18xXexXdxX4xX6xX5xXfdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX104xX3xX83xX6xX7xX10xX5xXdxX1bxX10xX110xX3xX83xX6xX4xX4dxX1cxX18xX31xX9fxX1bxX3fxX104xX3x89d4xX136xX136xX136xX136xX136xX136xX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX7xXdxX100xX10xXfdxX6xX3fx9b39xX9fxX7xXexX104xX3xX2xX4bxX4bx7e4axX110xX3xX4xX31xX5xX31xX18xX104xX3xX1b6xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX136xX6xX43xXdxX5xX41xX104xX3xX5fxX10xX5xX26xX10xXexXdxX4xX6xXc9xX3x7a4bxX18xXdxX6xX5xXc9xX3xa6f1xX18xX10xX10xaf88xX6xX1bxX7xXc9xX3xX7xX6xX1bxX7xXfdxX7xX10xX18xXdxX136xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX7xXexX41xX5xX10xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX26xX6xX18xXdxX6xX1bxXexXfdxX5xXdxX1cxX6xXexX9fxX18xX10xX7xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX26xX6xX18xXdxX6xX1bxXexXfdxX4xX6xXbxX7xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX5xX10xXexXexX10xX18xXfdxX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX31xX18xXbxX1xX6xX1bxX7xX104xX3x462exX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX104xX3xX7xXexX6xX18xXexX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxXdxX1bxX3fxX10xX1bxXexX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxXexX18xX6xX1bxX7xX136xX31xX18xX43xX104xX3xX1bxX31xX1bxX10xX110xX3xX13bxX1xXdxXexX10xXfdxX7xXbxX6xX4xX10xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX13bxXdxX3fxX31xX13bxX7xX104xX3xX28cxX110xX3xX13bxX31xX18xX3fxXfdxX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXfdxX13bxX10xX83xX4dxXdxXexXfdxXexX10xXfcxXexXfdxX7xXexX18xX31xX4dxX10xXfdxX13bxXdxX3fxXexX1xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX3fxX10xX4xX31xX18xX6xXexXdxX31xX1bxXfdxX7xXexX41xX5xX10xX104xX3xXdxX1bxXdxXexXdxX6xX5xX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX3fxX10xX4xX31xX18xX6xXexXdxX31xX1bxXfdxX4xX31xX5xX31xX18xX104xX3xXdxX1bxXdxXexXdxX6xX5xX110xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX4xX10xXfdxX31xX83xX1cbxX10xX4xXexX3xX3fxX1cxX43xX10xX3fxXdxX6xX3xX26xXdxX3fxX10xX31xX3xX43xXbxX1fxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX3fxXexX1xX104xX3x5265xX2xX28cxXbxXfcxX110xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX104xX3xX29xX1fxX1fxXbxXfcxX110xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX50xX6xXbxXbxX7xX50xX31xXbxX10xX1bxX50xX43xX10xX3fxXdxX6xX50xXexX1xX9fxX43xX83x8c10xXbxX9xX1bxX10xX13bxX7xX50xX2x623bxX2xX2xX50xX20xX20xX3fxX1fxX2xX396xX28cxX29xX4bxX3d1xXexX3d1xX20xX4axX2xX5xX20xXfdxXexX1xX9fxX43xX83xX26xXdxX3fxX10xX31xX94xX1cbxXbxX1cxXaxX3xX3fxX6xXexX6xXfdxXexX41xXbxX10xX9xXaxX26xXdxX3fxX10xX31xX50xX43xXbxX1fxXaxX3xX3fxX6xXexX6xXfdxX10xX1bxX4xX31xX3fxX10xX9xXaxX18xX50xX83xX9fxXcbxX100xX93xX6xX20xX2xX1xX9exX13xX1fxX1cxX100xad71xX5xX100xXcbxX43xa0ffxX100xX3d1xaec1xX1fxc178xX1cxX41xX9exX97xX83x4effxXdxX5fxX20axX20xX4xX3fxX5fxX2xX43xX1xb834xX100xX97xXexX41xX31xXcbxX100xX1xX93xX396xX10xX13xX3fxX100xX93xXd1xX26xXdx97e5xX2xX100xXcxX1fxX97xXdxXcbxX93xX3fxX4xX1cxX3fxX206xb4eaxX4dxX50xX18xXdxX4axX18xX20axX28cxX6xX26xb5e4x63c5xXdxX5fxX20axX434xc198xX97xX13bxX7xX43axX396xXdxX31xXcbxX13bxX93xX3fxX10xX4xXexX396xX20axX458xX1cxX445xX13xX9exXcx4cc9xXd1xX1cbxX432xX48exXd1xX1xX445xX42fxX466xX83xX7xX5xX472xX4dxX432xX42fxXdxX5xX6xX5xX83xX97xX29xX9exX471xX18xX20xX4dxX3d1xX477xX4dxX5xX1ffxX1d4xX29xX432xX1d4xX29xX432xXaxX3xX3fxX6xXexX6xXfdxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX31xX3fxX41xXaxX12xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX83xX31xXfcxXfdxX7xXdxX100xXdxX1bxX1cxX104xX3xX83xX31xX18xX3fxX10xX18xXfdxX83xX31xXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX18xX10xX1bxX3fxX10xX18xXdxX1bxX1cxX104xX3xX1cxX10xX31xX43xX10xXexX18xXdxX4xXbxX18xX10xX4xXdxX7xXdxX31xX1bxX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX13bxX10xXdxX1cxX1xXexX104xX3xX83xX31xX5xX3fxX110xX3xX43xX6xX18xX1cxXdxX1bxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXbxX6xX3fxX3fxXdxX1bxX1cxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX83xX31xX18xX3fxX10xX18xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX31xX9fxXexX5xXdxX1bxX10xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX7xXdxX100xX10xX104xX3xX2xX4axXbxXfcxX110xX3xX26xX10xX18xXexXdxX4xX6xX5xXfdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX104xX3xX83xX6xX7xX10xX5xXdxX1bxX10xX110xX3xX83xX6xX4xX4dxX1cxX18xX31xX9fxX1bxX3fxX104xX3xX1b6xX136xX136xX136xX136xX136xX136xX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX7xXdxX100xX10xXfdxX6xX3fxX1cbxX9fxX7xXexX104xX3xX2xX4bxX4bxX1d4xX110xX3xX4xX31xX5xX31xX18xX104xX3xX1b6xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX136xX6xX43xXdxX5xX41xX104xX3xX5fxX10xX5xX26xX10xXexXdxX4xX6xXc9xX3xX1ffxX18xXdxX6xX5xXc9xX3xX206xX18xX10xX10xX20axX6xX1bxX7xXc9xX3xX7xX6xX1bxX7xXfdxX7xX10xX18xXdxX136xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX7xXexX41xX5xX10xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX26xX6xX18xXdxX6xX1bxXexXfdxX5xXdxX1cxX6xXexX9fxX18xX10xX7xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX26xX6xX18xXdxX6xX1bxXexXfdxX4xX6xXbxX7xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX5xX10xXexXexX10xX18xXfdxX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX31xX18xXbxX1xX6xX1bxX7xX104xX3xX28cxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX104xX3xX7xXexX6xX18xXexX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxXdxX1bxX3fxX10xX1bxXexX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxXexX18xX6xX1bxX7xX136xX31xX18xX43xX104xX3xX1bxX31xX1bxX10xX110xX3xX13bxX1xXdxXexX10xXfdxX7xXbxX6xX4xX10xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX13bxXdxX3fxX31xX13bxX7xX104xX3xX28cxX110xX3xX13bxX31xX18xX3fxXfdxX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXfdxX13bxX10xX83xX4dxXdxXexXfdxXexX10xXfcxXexXfdxX7xXexX18xX31xX4dxX10xXfdxX13bxXdxX3fxXexX1xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX3fxX10xX4xX31xX18xX6xXexXdxX31xX1bxXfdxX7xXexX41xX5xX10xX104xX3xXdxX1bxXdxXexXdxX6xX5xX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX3fxX10xX4xX31xX18xX6xXexXdxX31xX1bxXfdxX4xX31xX5xX31xX18xX104xX3xXdxX1bxXdxXexXdxX6xX5xX110xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX18xX3xX3fxXexX1xX9fxX43xX83xX3xX3fxX1xXdxX3fxX10xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX3fxXexX1xX104xX3xX434xX28cxX4bxXbxXfcxX110xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX104xX3xX4axX1fxX20xXbxXfcxX110xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX50xX50xXdxX94xX83xX6xX31xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX94xX26xX1bxX50xX1bxX10xX13bxX7xX50xX2xX3d1xX2xX2xX50xX20xX20xX3fxX1fxX2xX396xX28cxX29xX28cxX29xXexX28cxX28cxX2xX5xX1fxXfdxX9fxX1bxXexXdxXexX5xX10xX3fxX1bxX10xX13bxX13bxX7xX94xX1cbxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX20xX3xX1bxX23xXdxX3xX26xX27xX3xX29xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX30xX31xX32xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX30xX19xX3bxX1bxX1cxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX4axX4bxX4bxX4dxX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX50xXbxX12xX0xX3fxXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX18xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX9bxX1bxX3xX9exX9fxX6xX1bxX104xX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX9fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfdxXexX1xX9fxX43xX83xXfdxX6xX1bxX3fxXfdxX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX32xX31xX3xX472xX432xX9bxX1bxX1xX3xae6fxXc3xX1bxX1cxX3xX26xXc3xX3xX396xX4bxX94xX4bxX4bxX4bxX3xX26xXdxX9bxX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXex8fe3xX1bxX1cxX3xX1xa68dxXbxX3xX83xX84xX3xXd1xX65xXd1xX93xX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xX1x4093xXexX3xX1cx3d46xX1bxX3xX1bxX1xX19xX3xXexX1xXa4xX3xX1bxXc3xX31xX3c8xXaxX3xX1xX18xX10xX136xX9xXaxX50xX6xX1bxXfdxX1bxXdxX1bxX1xXfdxXexX18xX6xXexXfdxXexX9fxX50xXexX1xX6xX31xXfdxX4dxX3fxX10xX1bxX1xXfdxX26xX6xX1bxX1cxXfdxX26xX6xXfdxX396xX4bxXfdxX4bxX4bxX4bxXfdxX26xXdxX10xX1bxXfdxX43xX6xXfdxXexX9fxX41xXfdxXexX31xX1bxX1cxXfdxX1xX31xXbxXfdxX83xXdxXfdxX83xX3fxX83xXbxXfdxX1xX6xXfdxXexXdxX1bxX1xXfdxX1xX31xXexXfdxX1cxX31xX1bxXfdxX1bxX1xX9fxXfdxXexX1xX10xXfdxX1bxX6xX31xX50xX2xX396xX3d1xX3d1xX2xX4bxX94xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX50xX43xX10xX3fxXdxX6xX50xX2xX28cxX4bxX50xX1bxX10xX13bxX7xX50xX2xX3d1xX2xX4bxX50xX3d1xX396xX3fxX4bxX4bxX434xX1fxX4axX4bxX4axXexX1fxX4axX20xX1fxX4bxX5xX4bxX94xX1cbxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX20xX3xX1bxX23xXdxX3xX26xX27xX3xX29xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX30xX31xX32xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX30xX19xX3bxX1bxX1cxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX4axX4bxX4bxX4dxX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3fxXdxX26xX12xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX32xX31xX3xX472xX432xX9bxX1bxX1xX3xX8baxXc3xX1bxX1cxX3xX26xXc3xX3xX396xX4bxX94xX4bxX4bxX4bxX3xX26xXdxX9bxX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX8d6xX1bxX1cxX3xX1xX8dbxXbxX3xX83xX84xX3xXd1xX65xXd1xX93xX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xX1xX8efxXexX3xX1cxX8f3xX1bxX3xX1bxX1xX19xX3xXexX1xXa4xX3xX1bxXc3xX31xX3c8xXaxX3xX1xX18xX10xX136xX9xXaxX50xX6xX1bxXfdxX1bxXdxX1bxX1xXfdxXexX18xX6xXexXfdxXexX9fxX50xXexX1xX6xX31xXfdxX4dxX3fxX10xX1bxX1xXfdxX26xX6xX1bxX1cxXfdxX26xX6xXfdxX396xX4bxXfdxX4bxX4bxX4bxXfdxX26xXdxX10xX1bxXfdxX43xX6xXfdxXexX9fxX41xXfdxXexX31xX1bxX1cxXfdxX1xX31xXbxXfdxX83xXdxXfdxX83xX3fxX83xXbxXfdxX1xX6xXfdxXexXdxX1bxX1xXfdxX1xX31xXexXfdxX1cxX31xX1bxXfdxX1bxX1xX9fxXfdxXexX1xX10xXfdxX1bxX6xX31xX50xX2xX396xX3d1xX3d1xX2xX4bxX94xX1xXexX43xXaxX12xXcxX1xX32xX31xX3xX472xX432xX9bxX1bxX1xX3xX8baxXc3xX1bxX1cxX3xX26xXc3xX3xX396xX4bxX94xX4bxX4bxX4bxX3xX26xXdxX9bxX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX8d6xX1bxX1cxX3xX1xX8dbxXbxX3xX83xX84xX3xXd1xX65xXd1xX93xX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xX1xX8efxXexX3xX1cxX8f3xX1bxX3xX1bxX1xX19xX3xXexX1xXa4xX3xX1bxXc3xX31xX3c8xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xXd1x530axX3xX30xXb4dxXdxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xXbxX1x494dxX1bxX1cxX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xX26xabcdxX6xX3xX4xX1xX7fxX3xXexX18xXd2xX3xXbxX1xX8efxXdxX3xX1xX8dbxXbxX3xX26x4c70xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX5x458axX4xX3xX5xX19xX8dbxX1bxX1cxX3xX5xXdxX9bxX1bxX3xX9exX9fxX6xX1bxX3xX30x42f0xX9fxX3xXexX18xX6xX1bxX1xX3xXexX1xXc3xX1bxX1xX3xX4x94dfxX1bxX1cxX3xX4xX1xX9fxX41xX9bxX1bxX3xX37xX1bxX3xX1fxX434xX4axX466xXc9xX3xX83xX87xXexX3xX1cxXdxX8cxX3xX30xX8efxXdxX3xXexX19xX8dbxX1bxX1cxX3xXcxX1xX32xX31xX3xX472xX432xX9bxX1bxX1xX3xX8baxXc3xX1bxX1cxX3xc509xX9exX9fxX8efxX4xX3xXexX84xX4xX1xX3xX466xXc3xX31x5358xX3xX4dxX1xXdxX3xX30xX6xX1bxX1cxX3xX26xXafxX1bxX3xX4xX1xX9fxX41xXb6xX1bxX3xX396xX4bxX3xX1bxX1cxX1xXd2xX1bxX3xX26xXdxX9bxX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX8d6xX1bxX1cxX3xX1xX8dbxXbxX3xX26xXc3xX31xX3xX8baxXdx67b3xXexX3xX477xX6xX43xX3xXexXdxX9bxX9fxX3xXexX1xX14xX94xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3fxXdxX26xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42fxX10xX43xX3xX5xXb84xX4xX3xX5xX19xX8dbxX1bxX1cxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xXbxX1xXb5axX1bxX1cxXc9xX3xX4xXba8xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX4xX1xX9fxX41xX9bxX1bxX3xX37xX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xc69dxX4dxX1xX7fxX1bxX1cx6585xX3xXexX32xXdxX3xX466xXc3xX31xXaxX3xX1xX18xX10xX136xX9xXaxX50xX6xX1bxXfdxX1bxXdxX1bxX1xXfdxXexX18xX6xXexXfdxXexX9fxX50xXfcxX10xX43xXfdxX5xX9fxX4xXfdxX5xX9fxX31xX1bxX1cxXfdxX83xXdxX10xX1bxXfdxXbxX1xX31xX1bxX1cxXfdxX4xX31xX1bxX1cxXfdxX6xX1bxXfdxXbxX1xX6xXfdxX4xX1xX9fxX41xX10xX1bxXfdxX6xX1bxXfdxX43xX6xXfdxXexX9fxX41xXfdxX4dxX1xX9fxX1bxX1cxXfdxXexX6xXdxXfdxX5xX6xX31xX50xX2xX396xX3d1xX1fxX29xX3d1xX94xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX50xX43xX10xX3fxXdxX6xX50xX2xX28cxX4bxX50xX1bxX10xX13bxX7xX50xX2xX3d1xX4bxX3d1xX50xX2xX1fxX29xX3fxX1fxX2xX396xX29xX434xX28cxX1fxXexX1fxX434xX20xX4axX20xX5xX4bxX94xX1cbxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX20xX3xX1bxX23xXdxX3xX26xX27xX3xX29xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX30xX31xX32xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX30xX19xX3bxX1bxX1cxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX4axX4bxX4bxX4dxX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3fxXdxX26xX12xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42fxX10xX43xX3xX5xXb84xX4xX3xX5xX19xX8dbxX1bxX1cxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xXbxX1xXb5axX1bxX1cxXc9xX3xX4xXba8xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX4xX1xX9fxX41xX9bxX1bxX3xX37xX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXc8axX4dxX1xX7fxX1bxX1cxXc90xX3xXexX32xXdxX3xX466xXc3xX31xXaxX3xX1xX18xX10xX136xX9xXaxX50xX6xX1bxXfdxX1bxXdxX1bxX1xXfdxXexX18xX6xXexXfdxXexX9fxX50xXfcxX10xX43xXfdxX5xX9fxX4xXfdxX5xX9fxX31xX1bxX1cxXfdxX83xXdxX10xX1bxXfdxXbxX1xX31xX1bxX1cxXfdxX4xX31xX1bxX1cxXfdxX6xX1bxXfdxXbxX1xX6xXfdxX4xX1xX9fxX41xX10xX1bxXfdxX6xX1bxXfdxX43xX6xXfdxXexX9fxX41xXfdxX4dxX1xX9fxX1bxX1cxXfdxXexX6xXdxXfdxX5xX6xX31xX50xX2xX396xX3d1xX1fxX29xX3d1xX94xX1xXexX43xXaxX12xX42fxX10xX43xX3xX5xXb84xX4xX3xX5xX19xX8dbxX1bxX1cxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xXbxX1xXb5axX1bxX1cxXc9xX3xX4xXba8xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX4xX1xX9fxX41xX9bxX1bxX3xX37xX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXc8axX4dxX1xX7fxX1bxX1cxXc90xX3xXexX32xXdxX3xX466xXc3xX31xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX93xX1xXb5axX1bxX1cxX3xX4xX1xX8efxX1bxX1cxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXfdxX3xXexXb4dxXdxX3xXbxX1xX32xX43xX3xXd1xXb4dxX3xX30xXb4dxXdxX3xXd1xXdxX9bxX1bxX3xXbxX1xXb5axX1bxX1cxX3xX8baxXdxXc26xXexX3xX477xX6xX43xX3xX26xXc3xX3xXd1xXb4dxX3xX30xXb4dxXdxX3xXd1xXdxX9bxX1bxX3xXbxX1xXb5axX1bxX1cxX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xXbxX1xX8efxXdxX3xX1xX8dbxXbxX3xX26xXb7cxXdxX3xX13xX14xX4xX3xX13xXcdxX1bxX1xX3xX7xX37xXexX3xX4xX1xX8efxX1bxX1cxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXfdxX3xXd1xXb4dxX3xX1ffxX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX466xXc3xX31xX3xX26xXb67xX6xX3xXbxX1xX37xX3xXexX1xXc3xX1bxX1xX3xX4xXba8xX1bxX1cxX3xX4xX1xX9fxX41xX9bxX1bxX3xX37xX1bxXc9xX3xX83xX87xXexX3xX28cxX3xX30xX8efxXdxX3xXexX19xX8dbxX1bxX1cxXc9xX3xXexX1xX9fxX3xX396xX4bxX4bxX94xX4bxX4bxX4bxX3xX26xXdxX9bxX1bxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX8d6xX1bxX1cxX3xX1xX8dbxXbxXc9xX3xX29xX396xX3xX83xX37xX1bxX1xX3xX1xX9bxX3xX18xXba8xX3xXdxX1bxX94xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3fxXdxX26xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX8efxX1bxX1cxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX18xX9bxX1bxX3xXexX9fxX41xXa4xX1bxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xX1cxXdxXb7cxXdxX3xX1axX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3x4482xX3xXc8axX13x939fxX1bxX1cxXc90xX3xX26xXc3xX3xXc8axX1bxX23xX1bxX1cxXc90x8ff8xXaxX3xX1xX18xX10xX136xX9xXaxX50xX6xX1bxXfdxX1bxXdxX1bxX1xXfdxXexX18xX6xXexXfdxXexX9fxX50xX4xX1xX31xX1bxX1cxXfdxX43xX6xXfdxXexX9fxX41xXfdxXexX18xX10xX1bxXfdxXexX9fxX41xX10xX1bxXfdxX83xXdxX10xX1bxXfdxX1cxXdxX31xXdxXfdxX31xXfdxX1xX6xXfdxXexXdxX1bxX1xXfdxXfdxX4xX6xX1bxX1cxXfdxX26xX6xXfdxX1bxX31xX1bxX1cxX50xX2xX396xX434xX3d1xX29xX1fxX94xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX50xX43xX10xX3fxXdxX6xX50xX2xX28cxX4bxX50xX1bxX10xX13bxX7xX50xX2xX3d1xX4bxX434xX50xX3d1xX396xX3fxX2xX4bxX434xX28cxX396xX29xX1fxXexX434xX2xX434xX4bxX5xX4axXfdxX1fxX94xX1cbxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX20xX3xX1bxX23xXdxX3xX26xX27xX3xX29xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX30xX31xX32xX1bxX3xXbxX1xX37xX3xX30xX19xX3bxX1bxX1cxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX4axX4bxX4bxX4dxX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3fxXdxX26xX12xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX8efxX1bxX1cxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX18xX9bxX1bxX3xXexX9fxX41xXa4xX1bxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xX1cxXdxXb7cxXdxX3xX1axX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xXfe9xX3xXc8axX13xXfedxX1bxX1cxXc90xX3xX26xXc3xX3xXc8axX1bxX23xX1bxX1cxXc90xXffbxXaxX3xX1xX18xX10xX136xX9xXaxX50xX6xX1bxXfdxX1bxXdxX1bxX1xXfdxXexX18xX6xXexXfdxXexX9fxX50xX4xX1xX31xX1bxX1cxXfdxX43xX6xXfdxXexX9fxX41xXfdxXexX18xX10xX1bxXfdxXexX9fxX41xX10xX1bxXfdxX83xXdxX10xX1bxXfdxX1cxXdxX31xXdxXfdxX31xXfdxX1xX6xXfdxXexXdxX1bxX1xXfdxXfdxX4xX6xX1bxX1cxXfdxX26xX6xXfdxX1bxX31xX1bxX1cxX50xX2xX396xX434xX3d1xX29xX1fxX94xX1xXexX43xXaxX12xX13xX1xX8efxX1bxX1cxX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xXexX18xX9bxX1bxX3xXexX9fxX41xXa4xX1bxX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xX1cxXdxXb7cxXdxX3xX1axX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xXfe9xX3xXc8axX13xXfedxX1bxX1cxXc90xX3xX26xXc3xX3xXc8axX1bxX23xX1bxX1cxXc90xXffbxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX8baxXb7cxXdxX3xX26xXdxXc26xX4xX3xXexXb4dxXdxX3xXbxX1xX32xX43xX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX4xX1xX9fxX41xXb6xX1bxX3xX30xX84xX6xX3xX83xXc3xX1bxX3xX1xX31xX32xXexX3xX30xXb4dxX1bxX1cxX3xXexXb67xX3xX4dxX1xX9fxX3xX26xXb84xX4xX3xX83xXdxX9bxX1bxX3xX1cxXdxXb7cxXdxX3xXcxX40xX41xX3xXd1xX87xX4xX3xX26xX27xX3xX43xXdxX27xX1bxX3xXcxX18xX9fxX1bxX1cxX3xXfe9xX3xXcxX40xX41xX3xX477xX1cxX9fxX41xX9bxX1bxXc9xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX1cx7858xX1bxX3xX30xX40xX41xXc9xX3xX5xXb84xX4xX3xX5xX19xX8dbxX1bxX1cxX3xXbxX1xXb5axX1bxX1cxX3xX4xX1xX8efxX1bxX1cxX3xXexXb4dxXdxX3xXbxX1xX32xX43xX3xX43xX6xX3xXexX47xX41xX3xX1axX3xX5fxXc3xX3xXcxXc6xX1bxX1xX3xX30xX6xX1bxX1cxX3xX1axX3xX26xXc3xX31xX3xXexX1xXa4xX3xX4xXfedxX1bxX1cxX3xX43xXd2xX1bxX1xX3xX1xa3a1xX1bxX3xX83xX6xX31xX3xX1cxXdxX3bxX3xX1xXa4xXexX94xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3fxXdxX26xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX9fxX5xX12xX0xX3fxXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX50xX3fxXdxX26xX12xX0xX50xX3fxXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX31xX9fxX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX0xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX83xX31xXfcxXfdxX7xXdxX100xXdxX1bxX1cxX104xX3xX83xX31xX18xX3fxX10xX18xXfdxX83xX31xXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX18xX10xX1bxX3fxX10xX18xXdxX1bxX1cxX104xX3xX1cxX10xX31xX43xX10xXexX18xXdxX4xXbxX18xX10xX4xXdxX7xXdxX31xX1bxX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX13bxX10xXdxX1cxX1xXexX104xX3xX83xX31xX5xX3fxX110xX3xX43xX6xX18xX1cxXdxX1bxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXbxX6xX3fxX3fxXdxX1bxX1cxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX83xX31xX18xX3fxX10xX18xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX31xX9fxXexX5xXdxX1bxX10xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX7xXdxX100xX10xX104xX3xX2xX4axXbxXfcxX110xX3xX26xX10xX18xXexXdxX4xX6xX5xXfdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX104xX3xX83xX6xX7xX10xX5xXdxX1bxX10xX110xX3xX83xX6xX4xX4dxX1cxX18xX31xX9fxX1bxX3fxX104xX3xX1b6xX136xX136xX136xX136xX136xX136xX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX7xXdxX100xX10xXfdxX6xX3fxX1cbxX9fxX7xXexX104xX3xX2xX4bxX4bxX1d4xX110xX3xX4xX31xX5xX31xX18xX104xX3xX1b6xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX136xX6xX43xXdxX5xX41xX104xX3xX5fxX10xX5xX26xX10xXexXdxX4xX6xXc9xX3xX1ffxX18xXdxX6xX5xXc9xX3xX206xX18xX10xX10xX20axX6xX1bxX7xXc9xX3xX7xX6xX1bxX7xXfdxX7xX10xX18xXdxX136xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX7xXexX41xX5xX10xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX26xX6xX18xXdxX6xX1bxXexXfdxX5xXdxX1cxX6xXexX9fxX18xX10xX7xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX136xX31xX1bxXexXfdxX26xX6xX18xXdxX6xX1bxXexXfdxX4xX6xXbxX7xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX5xX10xXexXexX10xX18xXfdxX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX31xX18xXbxX1xX6xX1bxX7xX104xX3xX28cxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX104xX3xX7xXexX6xX18xXexX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxXdxX1bxX3fxX10xX1bxXexX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxXexX18xX6xX1bxX7xX136xX31xX18xX43xX104xX3xX1bxX31xX1bxX10xX110xX3xX13bxX1xXdxXexX10xXfdxX7xXbxX6xX4xX10xX104xX3xX1bxX31xX18xX43xX6xX5xX110xX3xX13bxXdxX3fxX31xX13bxX7xX104xX3xX28cxX110xX3xX13bxX31xX18xX3fxXfdxX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXfdxX13bxX10xX83xX4dxXdxXexXfdxXexX10xXfcxXexXfdxX7xXexX18xX31xX4dxX10xXfdxX13bxXdxX3fxXexX1xX104xX3xX4bxXbxXfcxX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX3fxX10xX4xX31xX18xX6xXexXdxX31xX1bxXfdxX7xXexX41xX5xX10xX104xX3xXdxX1bxXdxXexXdxX6xX5xX110xX3xXexX10xXfcxXexXfdxX3fxX10xX4xX31xX18xX6xXexXdxX31xX1bxXfdxX4xX31xX5xX31xX18xX104xX3xXdxX1bxXdxXexXdxX6xX5xX110xXaxX12xX3xX477xX1cxX9fxX41xa451xX1bxX3xXcxX40xX1bxX50xX93xX466xa7edxX0xX50xX7xXexX18xX31xX1bxX1cxX12xX0xX50xXbxX12