Hương Khê: Hơn 10 nghìn hộ dân đang thiếu nước sạch sinh hoạt
(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân ở Hương Khê đang phải sử dụng nước giếng nhiễm bẩn để sinh hoạt nên các vật dụng như xoong, bát, cốc, chén…đều bị đổi màu. Thậm chí, khăn lau mặt, quần áo đều hoen ố vì nước bẩn. Nước đục vàng, đóng váng không thể lọc, dân cũng phải dùng để sinh hoạt, ăn uống hàng ngày…
9fafxaa85xc87exab72xf0c1xaedfxd4edx118f1x103c1xX7xa2a1x11c47xb59fxb178xb18exf856xX5xcb61xXaxb21fxeca5xdd08xd456xcc7axcd2fxX3x11232xX1x11f91x10d1dxX3xX13xX15xX16xX3xX2xb6ecxX3xX16xX17xX1x11b43xX16xX3xX1xa7d5xX3xe568xdd3fxX16xX3xad52xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxee67x10f44xX3xX16xX14xcea1xX4xX3xX7xdeb3xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xba87xX43xXexX0xdc4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2exXaxX12x1178dxX1xXdxd5edxX3bxX3xX16xX17xX14xcdeexXdxX3xX2exX2fxX16xX3xa0d2xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX32xX6xX16xX17xX3xXbxX1xd5e0xXdxX3xX7x10cbbxX3xX2ex1011dxX16xX17xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX17xXdxX3axX16xX17xX3xX16xX1xXdx1026cx11143xX3xb15fxd009xX16xX3xX32xce60xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX3xX16xX1bxX16xX3xX4xe18cxX4xX3x11930xf06axXexX3xX2exX90xX16xX17xX3xX16xX1xX14xX3xc411xX4dxX4dxX16xX17x11856xX3xXa5xXbbxXexXd0xX3xX4xfaa4xX4xXd0xX3xX4xX1x117e8xX16xed2cxX32xX69xX3bxX3xXa5xe26axX3xX32xf4faxXdxX3xXa3xe3a2xX3bx1177bxX3xXcxX1xXbfxXa3xX3xX4xX1x10d12xXd0xX3xcd2exX1xad0cxX16xX3xX5xX6xX3bxX3xXa3xa03axXexXd0xX3xd2b6xX3bxadb5xX16xX3xXbbxX4dxX3xX32xX69xX3bxX3xX1xX4dxX10xX16xX3xXd8xX3xXbexX28xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xXa5xXa6xX16xXefxX3xX66xX14xX3fxX4xX3xX32xX90xX4xX3xXbexXedxX16xX17xXd0xX3xX32xe6f7xX16xX17xX3xXbexXbbxX16xX17xX3xXfbxX1x11710xX16xX17xX3xXexX1xXaaxX3xX5xd87exX4xXd0xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xb375xX16xX17xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX2exe43exX16xX17xX3xX32xXaaxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexXd0xX3xXfdxX16xX3xX3bxXd8xX16xX17xX3xX1xXedxX16xX17xX3xX16xX17xXedxc3a7xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11837xX4dxX2exX182xXaxX12xX0xX6xX3xX1xae28xX10xd64fxX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX51xX51xXa5xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxXbexX16xX51xXcbxX6xb5bcxX1xX4dxXdxX51xX4dxX1b8xX16xX4dxXdxX1b8xX16xX3bxX4dxX4xX1b8xX109xX3bxX182xX1b8xX1xX4dxX16xX1b8xX7xX6xXa3xX51xX2xX2xad97xX2xX1d6x117f0xXefxX1xXexXa3xXaxX12xX12xX12xX3xca8bxX3xX16xX15xXdxXefxXefxXefxX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX109xX3bx10ad8xX3xX1xX15xX16xX3xX7xX2fxXa3x10f40xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xa0ccxX6xX3bxX3xX16xX1xc4cexX16xX17xX3xX32xb456xXexX3xXa3xX14xX6xX3xX5xX156xX3xXbexc127xX6xX3xX109xX3bxX6xXd0xX3xX16xX1xXdxX69xX3bxX3xXcbx118b7xX3xX76xX3xX1xX3bxX182x10097xX16xX3xXa3xXdxX69xX16xX3xX16xd8c4xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX32xX6xX16xX17xX3xX32xXd8xXdxX3xXa3xX105xXexX3xXbexX3fxXdxX3xXexX28xX16xX1xX3xXexX19dxX43xX16xX17xX3xX16xX17xX3bx10c8dxX16xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX3xXa5xXe6xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX16xXd0xX3xXexX1xXdxX3axX3bxX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexXd0xX3xX16xX1xXdxX69xX3bxX3xX4xX144xX16xX17xX3xXexX19dxX28xX16xX1xX3xX4x10810xXbxX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX16xX17xX14xX16xX17xX3xXbexXbfxX16xX3xX1xXedxX16xX1xXd0xX3xX89xX16xX1xX3xX1xX14xX76xX16xX17xX3xX32xX3axX16xX3xX32xX6fxXdxX3xX7xXd8xX16xX17xX3xXbexXedxX3xX7xc61exX4xX3xXfbxX1xefb9xX10xX3xX4xa237xX6xX3xX4xX2cxX16xX17xX3xX32xX277xX16xX17xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX14xX3xX16xX144xX16xX17xX3xXexX1xX144xX16xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeaaxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX0xXdxXa3xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX3bxX4dxX16xX17xX3xXfbxX1xX10xX3xX1xX4dxX16xX3xX2xX23xX3xX16xX17xX1xXdxX16xX3xX1xX4dxX3xX2exX6xX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX10xX3bxX3xX16xX3bxX4dxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX6xXexXaxX3xX7xX19dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXefxXa5xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxXbexX16xX51xX16xX10xe4a2xX7xX51xX2xX1d6x116cexcee3xX51xX2xX23x11aa1xX2exX1d9xb36bxX3a3xX2x105d9xX39bxX2xXexX3a6xX3a6xb351xX2xX5xX39bxXefxf795xXbxX17xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxX396xXdxX2exXexX1xX1cxX3a0xX3a0xX23xXbxXcbxba90xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX1d9xX1d6xX3a6xXbxXcbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcbxXexX1b8xX6xX5xXdxX17xX16xX1cxX3xX3b1xX3bxX7xXexXdxX19fxX182xX3c8xXaxX12xX216xX6xX3bxX3xX5xX156xXd0xX3xX17xXdxX6xX3xX32xX28xX16xX1xX3xX4xX1xXe6xX3xXcxX19dxX10bxX16xX3xXcxX1xXe6xX3xX13xXdxX3axX16xX3x101f7xXcbxX23bxX3xf680xX2cxX4xX3xf0cfxX1bxX16xXd0xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxef25xX3xXfbxX1xX144xX16xX17xX3xX4xX139xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexXd0xX3xX1xX6xXdxX3xXa3x113ecxX3xX4xX4dxX16xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX19dxX6xX3xX7xX144xX16xX17xX3xX66xX17xXedxX16xX3xX216xX2fxX3bxX3xXcbxXbbxX4xX1xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xXbexX69xX3xX2exX160xX16xX17xXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX0xXdxXa3xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX3bxX4dxX16xX17xX3xXfbxX1xX10xX3xX1xX4dxX16xX3xX2xX23xX3xX16xX17xX1xXdxX16xX3xX1xX4dxX3xX2exX6xX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX10xX3bxX3xX16xX3bxX4dxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX6xXexXaxX3xX7xX19dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXefxXa5xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxXbexX16xX51xX16xX10xX396xX7xX51xX2xX1d6xX39bxX39cxX51xX2xX23xX3a0xX2exX1d9xX2xX1d6xX39bxX2xX3a0xX1d6xXexX3a0xX3a0xX3acxX3acxX5xX3acxXefxX3b1xXbxX17xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxX396xXdxX2exXexX1xX1cxX3a0xX3a0xX23xXbxXcbxX3c8xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX1d9xX1d6xX3a6xXbxXcbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcbxXexX1b8xX6xX5xXdxX17xX16xX1cxX3xX3b1xX3bxX7xXexXdxX19fxX182xX3c8xXaxX12xa0fexXdxXaaxXa3xX3xXexX19dxX14xX6fxX16xX17xX3xefdfxX10bxXa3xX3xX16xX4dxX16xX3xX193xX89xX16xX3xae44xXdxXedxX16xX17xX3xXfbxX1xX144xX16xX17xX3xX4xX139xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xXd0xX3xX17xXdxXbbxX4dxX3xXbexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX32xXdxX3xXcbxX3bxXd8xX16xX17xX3xXexXbfxX16xX3xX1xX2cxX3xX2exX2fxX16xX3xXcbxXdxX16xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xXbexX69xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xXexX1xXd8xX16xX17xX3xXfbxX1bxXd0xX3xXexX19dxX4dxX16xX17xX3xX3a3xX3xX32xX221xXexX3xX5xX156xX3xXbexX22cxX6xX3xX109xX3bxX6xXd0xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX139xX3xX2xX3acxX51xX3a3xX3a3xX3xXcbxX23bxXd0xX3xXexX1xXe6xX3xXexX19dxX2c4xX16xX3xXa5xXe6xX3xX4xX144xX3xX5xXbfxXbxX3xXexX19dxX4dxX16xX17xX3xX5xX156xXd0xX3xX17xX2fxX182xX3xXexX1xXdxX242xXexX3xX1xX43xXdxX3xXbexX69xX3xXexXedxXdxX3xX7xX89xX16xX3xX4xX300xX6xX3xX16xX1xXedxX3xX16xX14xX3fxX4xX3xXbexXedxX3xX16xX1xX2fxX16xX3xX2exX2fxX16xX3xXfbxX1xX4dxX89xX16xX17xX3xX39bxX3a0xX23xX3xXexd909xX3xX32xX277xX16xX17xXefxX3xX58axX105xX4xX3xXa5xXdxX242xXexXd0xX3xX1xX242xX3xXexX1xXd8xX16xX17xX3xX4xX144xX16xX17xX3xXexX19dxX28xX16xX1xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX3xXbexXedxX3xXbexX242xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXa3xX144xXdxX3xXexX19dxX14xX6fxX16xX17xX3xXa5xXe6xX3xX1xX14xX3xX1xX2fcxX16xX17xXd0xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX1bxXa3xX3xXexX19dxX14dxX16xX17xXefxX3xX32dxX139xX3xX2xX23xXefxX1d9xX3acxX3a3xX3xX17xXdxX3axX16xX17xX3xX16xX14xX3fxX4xXd0xX3xX2xX3a3xXefxX39cxX1d6xX39bxX3xX4xX144xX16xX17xX3xXexX19dxX28xX16xX1xX3xXbexX242xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXa5xXe6xX3xX16xX17xXbfxXbxX3xX4xX1xX28xXa3xX3xXexX19dxX4dxX16xX17xX3xX5xX156xXd0xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX16xXefxX3xX13xXdxX242xX16xXd0xX3xX1xX15xX16xX3xX2xX23xX3xX16xX17xX1xX28xX16xX3xX1xX2cxX3xX2exX2fxX16xX3xX4xXbbxX4xX3xXcbxX23bxX3xc2b7xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX596xaefcxXd0xX3xX13xXedxX3xX435xXdxX16xX1xXd0xX3xX435xX2cxX4xX3xX439xX1bxX16xXd0xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX58axX144xXd0xX3xX784xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX58axXdxX69xX16xXe0xX3xXbexbce3xX16xX3xX32xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3axX3bxX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xX596xX105xX4xX3xX2exX160xX3xX16xX17xXedxX16xX1xX3xX182xX3xXexX3axX3xX32xX23bxX3xX4xX2c4xXbxX3xX1xX139xX6xX3xX4xX1xX2c4xXexX3xXcbxX8dxX3xX5xX1f3xX3xXbexXedxX3xX4xX8dxX3xX4xXbbxX16xX3xXa5xX2cxX3xXcbxX3bxXd8xX16xX17xX3xXexXbfxX16xX3xX4xX15xX3xX7xX76xX3xXbxX1xXd8xXdxX3xX1xX221xXbxX3xX4xX1xXf8xX16xX1xX3xX109xX3bxX182xX69xX16xX3xX32xXe6xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1xX14xX3fxX16xX17xX3xX2exX7b9xX16xX3xX16xX17xX14xX6fxXdxX3xX2exX2fxX16xX3xXcbxX8dxX3xX5xX1f3xX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xX16xX14xX3fxX4xXd0xX3xXbxX1xX3bxX16xX3xX1xX139xX6xX3xX4xX1xX2c4xXexX3xXbxX1xd1e5xX16xX17xX3xX4xX1xXd8xX16xX17xX3xX2exXe6xX4xX1xXe0xXcxX3bxX182xX3xX16xX1xXdxX1bxX16xXd0xX3xX32xX2fxX182xX3xX4xX156xX16xX17xX3xX4xX1xa73bxX3xX5xXedxX3xX17xXdxX89xXdxX3xXbxX1xXbbxXbxX3xXexX28xX16xX1xX3xXexX1xX3axXefxX3xX66xX14xX3fxX4xX3xXbexXedxX3xXbexX242xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXa3xX144xXdxX3xXexX19dxX14xX6fxX16xX17xX3xX32xX23bxX3xX32xX14xX221xX4xX3xXcbxX8dxX3xX5xX1f3xX3xX16xX1xX14xX16xX17xX3xX4xX1xX2c4xXexX3xX5xX14xX221xX16xX17xX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xXbexX7b9xX16xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX32xX89xXa3xX3xXa5xX89xX4dxXd0xX3xX89xX16xX1xX3xX1xX14xX76xX16xX17xX3xXexX19dxfaf3xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX32xX3axX16xX3xX7xX2f7xX4xX3xXfbxX1xX2fcxX10xX3xXbexXedxX3xX32xX6fxXdxX3xX7xXd8xX16xX17xX3xX4xX300xX6xX3xX16xX1xX2fxX16xX3xX2exX2fxX16xXefxX3xX58axX139xX3xX4xX1xXf8xX16xX1xX3xX5xXedxX3xX32xXdxX69xX3bxX3xXa3xXedxX3xX4xX1xXf8xX16xX1xX3xX109xX3bxX182xX69xX16xX3xX4xXbbxX4xX3xX32xXe6xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xXbexXedxX3xX1xXedxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX28xX16xX3xX16xX17xX14xX6fxXdxX3xX2exX2fxX16xX3xXbexX160xX16xX17xX3xX5xX156xX3xX32xX6xX16xX17xX3xX1xX3axXexX3xX7xX2f7xX4xX3xXexX19dxXfdxX16xX3xXexX19dxX76xXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX0xXdxXa3xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX3bxX4dxX16xX17xX3xXfbxX1xX10xX3xX1xX4dxX16xX3xX2xX23xX3xX16xX17xX1xXdxX16xX3xX1xX4dxX3xX2exX6xX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX10xX3bxX3xX16xX3bxX4dxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX6xXexXaxX3xX7xX19dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXefxXa5xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxXbexX16xX51xX16xX10xX396xX7xX51xX2xX1d6xX39bxX39cxX51xX2xX23xX3a0xX2exX1d9xX3a3xX3a3xX2xX3acxX2xX3a3xXexX3acxX39bxX1d9xX3a0xX5xX1d6xXefxX3b1xXbxX17xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxX396xXdxX2exXexX1xX1cxX3a0xX3a0xX23xXbxXcbxX3c8xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX1d9xX1d6xX3a6xXbxXcbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX0xXdxXa3xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX3bxX4dxX16xX17xX3xXfbxX1xX10xX3xX1xX4dxX16xX3xX2xX23xX3xX16xX17xX1xXdxX16xX3xX1xX4dxX3xX2exX6xX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX10xX3bxX3xX16xX3bxX4dxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX6xXexXaxX3xX7xX19dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXefxXa5xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxXbexX16xX51xX16xX10xX396xX7xX51xX2xX1d6xX39bxX39cxX51xX2xX23xX3a0xX2exX1d9xX3a3xX3a3xX2xX3acxX3a3xX1d9xXexX3acxX1d6xX3a6xX5xX2xX23xXefxX3b1xXbxX17xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxX396xXdxX2exXexX1xX1cxX3a0xX3a0xX23xXbxXcbxX3c8xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX1d9xX1d6xX3a6xXbxXcbxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX3bxXa3xXa5xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX5a2xXdxX3axX16xX17xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX3xX4xX300xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX32xX28xX16xX1xX3xX144xX16xX17xX3xXcxX19dxX10bxX16xX3xc2daxX3bxX6xX16xX17xX3xX435x10176xX16xX1xXd0xX3xXcbxX139xXa3xX3xX13xX14xX16xX17xX3xX193xX28xX16xX1xXd0xX3xX435xX2cxX4xX3xX439xX1bxX16xXd0xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXa5xXe6xX3xX16xX17xXbfxXbxX3xXexX19dxX4dxX16xX17xX3xX5xX156xX3xXa5xXe6xX3xXfbxX1xXdxX3axX16xX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX16xXd0xX3xX32xX90xX4xX3xXbexXedxX16xX17xXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xda38xX32dxX1xX24bxX16xX17xX3xXexX144xXdxX3xXbxX1xX89xXdxX3xX7xX8dxX3xX2exX90xX16xX17xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX17xXdxX3axX16xX17xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX16xX3xX32xXaaxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX3xX16xX1bxX16xX3xX4xXbbxX4xX3xXbexXbfxXexX3xX2exX90xX16xX17xX3xX16xX1xX14xX3xXcbxX4dxX4dxX16xX17xXd0xX3xXa5xXbbxXexXd0xX3xX4xXd8xX4xXd0xX3xX4xX1xXdexX16xXe0xX32xX69xX3bxX3xXa5xXe6xX3xX32xXe9xXdxX3xXa3xXedxX3bxXefxX3xXcxX1xXbfxXa3xX3xX4xX1xXf8xXd0xX3xXfbxX1xXfdxX16xX3xX5xX6xX3bxX3xXa3xX105xXexXd0xX3xX109xX3bxX10bxX16xX3xXbbxX4dxX3xX32xX69xX3bxX3xX1xX4dxX10xX16xX3xXd8xX3xXbexX28xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xXa5xXa6xX16xXefxX3xX66xX1xXdxX69xX3bxX3xX5xX24bxX4xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX32xX90xX4xX3xXbexXedxX16xX17xXd0xX3xX32xX139xX16xX17xX3xXbexXbbxX16xX17xX3xXfbxX1xX144xX16xX17xX3xXexX1xXaaxX3xX5xX14dxX4xX3xX4xX156xX16xX17xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX2exX160xX16xX17xX3xX32xXaaxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexXd0xX3xXfdxX16xX3xX3bxXd8xX16xX17xX3xX1xXedxX16xX17xX3xX16xX17xXedxX182xXefxd929xX3xdb12xX3xXa3xX2cxXexX3xX16xX17xX14xX6fxXdxX3xX2exX2fxX16xX3xX76xX3xXcbxX23bxX3xX435xX2cxX4xX3xX439xX1bxX16xX3xX4xX1xX4dxX3xXa5xXdxX3axXexXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xX19xX1xX144xX16xX17xX3xX4xX1xX8b0xX3xX17xXdxX3axX16xX17xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX1xX2cxX3xX17xXdxX6xX3xX32xX28xX16xX1xX3xXa5xXe6xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX16xXd0xX3xXa3xX2cxXexX3xX7xXd8xX3xX4xX144xX16xX17xX3xXexX19dxX28xX16xX1xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXexXbfxXbxX3xXexX19dxX3bxX16xX17xX3xXexX43xXdxX3xX4xXbbxX4xX3xXcbxX23bxX3xX5a2xXdxX6xX3xX784xX1xXd8xXd0xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX19dxX43xX4xX1xX3xXbexXedxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX435xXdxX1bxX16xX3xX4xX156xX16xX17xX3xX32xX23bxX3xXa5xXe6xX3xX1xX14xX3xX1xX2fcxX16xX17xXefxX3xX596xXbbxX182xX3xXa3xX139xX4xXd0xX3xXexX1xXdxX3axXexX3xXa5xXe6xX3xXcbxX3bxXd8xX16xX17xX3xX4xX2c4xXbxXd0xX3xX16xX1xXdxX69xX3bxX3xX32xX4dxX43xX16xX3xX32xX14xX6fxX16xX17xX3xXd8xX16xX17xX3xXbexf6d4xX3xXexX19dxX144xXdxX3xX4xX10bxX16xX3xX7xX3fxXa3xX3xX32xX14xX221xX4xX3xX16xX2fxX16xX17xX3xX4xX2c4xXbxXd0xX3xX7xX8dxX6xX3xX4xX1xX21cxX6xX3xXbexXedxX3xXcbxX2fxX182xX3xXa3xX3fxXdxX3xX32xXaaxX3xX32xXbbxXbxX3xX2f7xX16xX17xX3xX16xX1xX3bxX3xX4xX10bxX3bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX43xXexX3xX4xX1xX4dxX3xX16xX1xX2fxX16xX3xX2exX2fxX16xXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX0xXdxXa3xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX3bxX4dxX16xX17xX3xXfbxX1xX10xX3xX1xX4dxX16xX3xX2xX23xX3xX16xX17xX1xXdxX16xX3xX1xX4dxX3xX2exX6xX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX10xX3bxX3xX16xX3bxX4dxX4xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4dxX6xXexXaxX3xX7xX19dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXefxXa5xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXefxXbexX16xX51xX16xX10xX396xX7xX51xX2xX1d6xX39bxX39cxX51xX2xX23xX3a0xX2exX1d9xX3a3xX3a3xX2xX39cxX2xX3a3xXexX3a6xX3a6xX39cxX1d9xX5xX3a6xXefxX3b1xXbxX17xXaxX3xX7xXexX182xX5xX10xX9xXaxX396xXdxX2exXexX1xX1cxX3a0xX3a0xX23xXbxXcbxX3c8xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX1d9xX1d6xX3a6xXbxXcbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32dxX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX66xX1xXedxX3xXa3xXbbxX182xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX76xX3xXcbxX23bxX3xX5a2xXdxX6xX3xX784xX1xXd8xXd0xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX16xX17xX14xX16xX17xX3xX1xX4dxX43xXexX3xX32xX2cxX16xX17xX3xX7xX6xX3bxX3xX5xX156xXd0xX3xXa3xX2cxXexX3xX7xXd8xX3xX1xX43xX16xX17xX3xXa3xX90xX4xX3xXa5xXe6xX3xXcbxX3bxXd8xX16xX17xX3xX4xX2c4xXbxXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xf1bcxX16xX17xX3xX66xX17xX3bxX182xXa2xX16xX3xX13xX277xX16xX17xX3xXb88xX3bxX2fxX16xX3xXd13xX3xX193xXf8xX3xXexX1xX14xX3xX58axX89xX16xX17xX3xX300xX182xX3xXcbxX23bxX3xX784xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX596xX78cxX3xX4xX1xX4dxX3xXa5xXdxX3axXexX1cxX3xXc04xX216xX6xX3bxX3xX5xX156xX3xX19dxX24bxXexXd0xX3xX32xXdxX69xX3bxX3xX5xX4dxX3xX5xf144xX16xX17xX3xX16xX1xX2c4xXexX3xX5xXedxX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX16xX17xX14xX6fxXdxX3xX2exX2fxX16xXd0xX3xXbexX28xX3xX32xX6xX3xX7xXd8xX3xX5xXedxX3xX2exX160xX16xX17xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX17xXdxX3axX16xX17xX3xX5xX43xXdxX3xXa5xXe6xX3xX16xX17xXbfxXbxX3xX5xX156xX3xX16xX105xX16xX17xXd0xX3xX19dxX2c4xXexX3xX144xX3xX16xX1xXdxXa2xXa3xXefxX3xX32dxX1xX24bxX16xX17xX3xXexX144xXdxX3xX4xX156xX16xX17xX3xX32xX23bxX3xXexXf8xX16xX1xX3xXexX4dxXbbxX16xXd0xX3xX32xXaaxX3xX4xX139xX3xX1xX242xX3xXexX1xXd8xX16xX17xX3xXcbxX8dxX3xX5xX1f3xX3xXbexX242xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXa3xX144xXdxX3xXexX19dxX14xX6fxX16xX17xX3xX4xX144xX16xX17xX3xX4xX2cxX16xX17xX3xXbxX1xX90xX4xX3xXbexX90xX3xX16xX1xX2fxX16xX3xX2exX2fxX16xX3xXexX43xXdxX3xXbexX160xX16xX17xX3xXexX19dxX14dxX16xX17xX3xX32xXdxXaaxXa3xX3xX4xX10bxX16xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX32xX10bxX3bxX3xXexX14xX3xX19dxX2c4xXexX3xX5xX3fxX16xXd0xX3xXexX19dxX4dxX16xX17xX3xX5xX24bxX4xX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xXfbxXdxX16xX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX4xX300xX6xX3xXcbxX23bxX3xX19dxX2c4xXexX3xX10xX4dxX3xX1xX46cxXbxXd0xX3xX4xX92cxX4xX3xXfbx11aeexX3xXfbxX1xX139xX3xXfbxX1xXfdxX16xXe0xXd11xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX4dxX2exX182xXaxX12xXcxX19dxX6xX4dxX3xX32xXe9xXdxX3xXbexX69xX3xXbexX2c4xX16xX3xX32xX69xX3xX16xXedxX182xXd0xX3xX144xX16xX17xX3xX13xX4dxXedxX16xX17xX3xX32dxX144xX16xX17xX3xX435xX1f3xX3xXd13xX3xX784xX1xX139xX3xX4xX1xX300xX3xXexXe6xX4xX1xX3xdc0dxX193xX66xf46axX3xX1xX3bxX182xX242xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1xX4dxX3xXa5xXdxX3axXexX1cxX3xXc04xX58axX89xXa3xX3xXa5xX89xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xX16xX17xX14xX6fxXdxX3xX2exX2fxX16xX3xX32xX14xX221xX4xX3xX7xX8dxX3xX2exX90xX16xX17xX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xX3xXe9xX16xX3xX32xXe6xX16xX1xX3xX32xX6xX16xX17xX3xX5xXedxX3xXexX19dxXfdxX16xX3xXexX19dxX76xX3xX4xX300xX6xX3xX4xX2c4xXbxX3xX300xX182xXd0xX3xX4xX1xXf8xX16xX1xX3xX109xX3bxX182xX69xX16xXefxX3xXcxX19dxX4dxX16xX17xX3xX32xXdxX69xX3bxX3xXfbxXdxX242xX16xX3xX16xX17xX2fxX16xX3xX7xXbbxX4xX1xX3xX32xXe6xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19dxX2c4xXexX3xXfbxX1xX139xX3xXfbxX1xXfdxX16xXd0xX3xX19dxX2c4xXexX3xX4xX10bxX16xX3xX16xX17xX3bxX277xX16xX3xX32xX10bxX3bxX3xXexX14xX3xX4xX300xX6xX3xX16xX1xXedxX3xXexXedxXdxX3xXexX19dxX221xX3xX1xX4dxX105xX4xX3xXcbxX23bxX3xX1xX2cxXdxX3xX1xX139xX6xX3xXcbxX2fxX182xX3xX2exX92cxX16xX17xX3xX1xX242xX3xXexX1xXd8xX16xX17xX3xX4xX2c4xXbxX3xX16xX14xX3fxX4xX3xX7xX43xX4xX1xXd0xX3xX32xX89xXa3xX3xXa5xX89xX4dxX3xX7xX2f7xX4xX3xXfbxX1xX2fcxX10xX3xX4xX1xX4dxX3xX16xX17xX14xX6fxXdxX3xX2exX2fxX16xXefxXd11xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd0exX3bxXexX1xX4dxX19dxXaxX12xXcxX1xXfdxX16xX17xX3xX435xX4dxX16xX17xX3xX1b8xX3xX58axX2f7xX4xX3xXb88xX3bxX182xX69xX16xX0xX51xXbxX12
Thăng Long - Đức Quyền