Triệu tập kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá 14
Nội dung kỳ họp gửi đến các vị đại biểu có một dự kiến xem xét quyết định môt số vấn đề quan trọng khác (nếu có)...
cee8x174e2x10473x1721cx104a3xff2bx12b7ax16629xf655xX7x11b0ex13f77xed88xfa78xda8fx11e14xX5xe129xXax1278exXcxf47cxXdx132f1x133e4xX3xXex15d0cxXbxX3x1586bxde06xX3xX1x13bd0xXbxX3xXexX1xe2c6xX3xXex10979x104d2xX3xd462xX17x141fcxX4xX3xX1x12e47xXdxX3xX1dxX1x1120bx1639exX3xX2x11878xX0x1228cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1175exX10xX6x1334axXaxX12x15751xX32xXdxX3xX4fxX17x15dc5x113d8xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xX59x1506bxXdxX3x12fc5x16f52xX58xX3xX4xX38xX4xX3x167dfx12960xX3xX66xfe73xXdxX3xead4xXdx141efxX17xX3xX4x11985xX3xd670xX32xXexX3xX4fx1283bxX3xX1dxXdxX67xX58xX3x12bf1xX10xX7dxX3xX89x114dcxXexX3xd936xX17x147d2xX67xXexX3xX66xX6fxX58xX1xX3xX7dx16644xXexX3xX7xX2exX3xX6ex15581xX58xX3xX66xe470xX3xX91xX17xX6xX58xX3xXexX14xX21xX58xX59xX3xX1dxX1xX38xX4xX3x139b6xX58xX67xX17xX3xX4xX7bx11439x12a73xXc2xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx155daxX37xX4fxX93xXaxX12xX0xXdxX7dxX59xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx13735xX3dxX3dxXdxXc2xX75xX6xX37xX1xX6xXexXdxX58xX1xXc2xX6exX58xX3dxX58xX10x16712xX7xX3dxX2xf078xfe5ex14804xX3dxX100xX100xX4fxX2xf734x10fd5xX108xX2xX2xX102xXexX2x132efx10c08xX102xX5xX108xXc2x139e1xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xXdxX10xX17xX3xXexX6xXbxX3xX1dxX93xX3xX1xX37xXbxX3xXexX1xX17xX3xXexX17xX3xX91xX17xX37xX4xX3xX1xX37xXdxX3xX1dxX1xX37xX6xX3xX2xX3bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX59xX1xXexXe8xX101xX2xX110xXbxX89xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX12x16b33xX32xXexX3xXbxX1xXdx119c8xX58xX3xX1xX21xXbxX3xXexX37x10813xX58xX3xXexX1xX77xX3xX4x153f8xX6xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX1dxX1xX37xX38xX3xX2xX3bxXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12x14c0dxX93xX3xX75xX6xX58xX3xXcxX1xX29xec58xX58xX59xX3xX6ex16418xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX6ex11e3dxX6xX3xX91xX17xX93xX67xXexX3xX66xX6fxX58xX1xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xXexX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX1dxX1xX37xX38xX3xX2xX3bxX2axX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX7dxX72xX4xX3xX6exX186xX37xX3xX58xX59xX186xX93xX3xX110xX101xX3dxX2xX108xX3xX6exX186xX3xX4fxX82xX3xX1dxXdxX67xX58xX3xX75xX67xX3xX7dxX72xX4xX3xX6exX186xX37xX3xX58xX59xX186xX93xX3xX110xX101xX3dxX2xX2xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xd872xX63xXdxX3xX4xX9dxX58xX59xX3xX6ex13568xX58xX3xX7dxX1c1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX6exX6fxX3xX66xX72xXdxX3xX75xXdxX77xX17xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX6exXa8xX3xX4fxX82xX3xX1xX21xXbxX2axX3xXcx1577fxX58xX59xX3xXexX1xX29xX3xX1dx1538dxX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX52xX59xX17xX93x10b44xX58xX3xX4cxX72xX58xX1xX3x149dbxX1x131bdxX4xX3xX66xXa8xX3xX58xX59xX1xX6fxX3xX4xX38xX4xX3xX6exX6fxX3xX66xX72xXdxX3xX75xXdxX77xX17xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX4xX1xX37xX3xXbxX1xX8exXbxX3xX14xX2b1xXexX3xX101xX3xXexX14xX37xX58xX59xX3xX7xX2exX3xX2xX110xX3xX4fxX82xX3xX38xX58xX3xX5xX17xX1axXexX3xXexX14x170adxX58xX1xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX298xX3xX1dxXdxX67xX58xX3xXbaxX66x14cd2xX3xX66xX29x16530xX4xX3xX59xX1xXdxX3xXexX14xX37xX58xX59xX3xX4xX1xX29xfed4xX58xX59xX3xXexX14xX2fdxX58xX1xX3xX89xeb47xX93xX3xX4fxX82xX58xX59xX3xX5xX17xX1axXexX2axX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX16xX58xX1xX3xX58xX263xX7dxX3xX110xX108xX2xX100xXc1xXc2xX3xX259x10406xX7dxXe8xX3x15df1xX17xX1axXexX3x123afxX63xX6xX3xX66xX28fxXdxX2axX3xX75xX28fxX3xX7xX17xX58xX59xX3xX7dxX32xXexX3xX7xX2exX3xX66xXdxXa8xX17xX3xX4xX18exX6xX3xX35exX17xX1axXexX3xX35exX298xX3xX5xX6fxX4xX1xX3xXexX29xX3xXbxX1xX38xXbxX3xXbaxX7xX63xX6xX3xX66xX28fxXdxXc1xf750xX3xX35exX17xX1axXexX3xX363xX63xX6xX3xX66xX28fxXdxX2axX3xX75xX28fxX3xX7xX17xX58xX59xX3xX7dxX32xXexX3xX7xX2exX3xX66xXdxXa8xX17xX3xX4xX18exX6xX3xX35exX17xX1axXexX3xXcxX1xX17xX67xX3xX75x17983xX37xX3xX6exX16xX3xX7dxX9dxXdxX3xXexX14xX29xX1c1xX58xX59xX3a2xX3xX35exX17xX1axXexX3xX4cxX186xX58xX1xX3xX4xX1x16344xX58xX1xX3xX4xX9dxX58xX59xX3xX66xX77xX3xXexXdxX67xXbxX3xXexX1c6xX4xX3xX1xX37xX186xX58xX3xXexX1xXdxX16xX58xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xf6f3xX58xX59xX3xX52xX59xX17xX93xX2a7xX58xX3xX4cxX72xX58xX1xX3xX2afxX1xX2b1xX4xX3xX4xX1xX37xX3xX75xXdxX67xXexX3xX7xedabxX3xX4xX7bxX3xX6exX263xX58xX3xX75xX3d5xX58xX3xX14xXdxX17dxX58xX59xX3xX75xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX6exXa8xX3xX6exXdxX16xX4xX3xX66xXdxXa8xX17xX3xX4xX1x12d90xX58xX1xX3xX58xX186xX93xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xXcxX72xXdxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX29xX2axX3xX75xX17dxX58xX3xX4xX72xX58xX1xX3xX4xX9dxX58xX59xX3xX6exXdxX16xX4xX3xX5xX1axXbxX3xXbxX1xX38xXbxX2axX3xXexX1xX3d5xX37xX3xX5xX17xX1axX58xX3xX4xX38xX4xX3xX6exXa4xX58xX3xX66xXa8xX3xX1dxXdxX58xX1xX3xXexX67xX3xX89xX317xX3xX1xX32xXdxX2axX3xX58xX59xX336xX58xX3xX7xX38xX4xX1xX2axX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX7xX447xX3xX89xX10xX7dxX3xX89xX8exXexX3xX75xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX58xX59xX1xXdxX17dxX58xX3xX4xX26xX17xX3xX1dxX1xX3d5xX3xXexX1xXdxX3xX4fxX82xX3xX38xX58xX3xXexX1xX17xX3xX1xX35axXdxX3xX66xXa4xXexX2axX3xX75xX35axXdxX3xXexX1xX29xX1c1xX58xX59xX2axX3xX1x10e09xX3xXexX14xX31bxX2axX3xXexX38xXdxX3xX66xX6fxX58xX1xX3xX4xX29xX3x13d76xX3d5xX58xX59xX3xX1xX186xX58xX59xX3xX1dxX1xX9dxX58xX59xX3xX91xX17xX2exX4xX3xXexX67xX3xX35exX37xX58xX59xX3xXcxX1xX186xX58xX1xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xX52xX32xXdxX3xX4fxX17xX58xX59xX3xX58xX186xX93xX3xX66xX29xX31bxX4xX3xX75xX2exX3xXexX14xX3f3xX3xX58xX59xX6xX93xX3xX4xX1xXdxXa8xX17xX3xX58xX59xX186xX93xX3xX5xX186xX7dxX3xX6exXdxX16xX4xX3xX66x10739xX17xX3xXexXdxX17dxX58xX3xX4xX18exX6xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX2axX3xXexX1xX10xX37xX3xX4xX1xX29xX32bxX58xX59xX3xXexX14xX2fdxX58xX1xX3xX4fxX82xX3xX1dxXdxX67xX58xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xXcxX14xX37xX58xX59xX3xXbxX1xXdxX17dxX58xX3xX1xX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2xX111xX3xXbaxX4fxX82xX3xX1dxXdxX67xX58xX3xX4fxXdxX2a7xX58xX3xX14xX6xX3xXexX1d2xX3xX2xX2xda68xX2xX101xX3dxX2xX108xXc1xX2axX3x15be3x10613xX3xX75xX6xX58xX3xXcxX1xX29xX1c1xX58xX59xX3xX6exX1c6xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX7xX447xX3xX4xX1xX37xX3xX298xX3xX1dxXdxX67xX58xX3xX6exXa8xX3xX75xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX58xX7bxXdxX3xXexX14xX17dxX58xX3xX6exX186xX3xX4xX3d5xX3xX4fxX82xX3xX38xX58xX3xX66xX29xX1c1xX58xX59xX3xX4xX6xX37xX3xXexX2exX4xX3xXd4x16cc6xX4xX3xX62bxX3xX52xX6xX7dxX3xXbaxX58xX67xX17xX3xX4xX7bxXc1xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12x160b9xdfa6xXdxX16xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX4xX1xX3f3xX58xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX17xX1axXexX3xX6exXa8xX3xX4xX3d5xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xXexX28fxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX75xX32xX3xX7dxX38xX93xX3xX1xX186xX58xX1xX3xX4xX1xX3f3xX58xX1xX3xX58xX1xX186xX3xX58xX29xd078xX4xX3xX59xXdxX6xXdxX3xX66xX37xX72xX58xX3xX110xX108xX2xX2xX62bxX110xX108xX2x11d06x10c23xX3xX5xX186xX3xX4xX1xX17xX93xX17dxX58xX3xX66xXa8xX3xX66xX29xX31bxX4xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX59xXdxX38xX7dxX3xX7xX38xXexX3xXexX2exXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX72xXdxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xX58xX186xX93xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xX52xX32xXdxX3xX4fxX17xX58xX59xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xXbxX3xX59xX63xXdxX3xX66xX67xX58xX3xX4xX38xX4xX3xX6exX6fxX3xX66xX72xXdxX3xX75xXdxX77xX17xX3xX4xX7bxX3xX7dxX32xXexX3xX4fxX82xX3xX1dxXdxX67xX58xX3xX89xX10xX7dxX3xX89xX8exXexX3xX91xX17xX93xX67xXexX3xX66xX6fxX58xX1xX3xX7dxX9dxXexX3xX7xX2exX3xX6exXa4xX58xX3xX66xXa8xX3xX91xX17xX6xX58xX3xXexX14xX21xX58xX59xX3xX1dxX1xX38xX4xX3xXbaxX58xX67xX17xX3xX4xX7bxXc1xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xX550xX38xX4xX3xX75xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX59xX63xXdxX3xX66xX72xXdxX3xX75xXdxX77xX17xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xXexX82xX3xX58xX59xX1xXdxX17dxX58xX3xX4xX26xX17xX3xX4x105afxX58xX59xX3xX1dxX1xX38xX3xX58xX1xXdxXa8xX17xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xX52xX1xX29xX2axX3xX75xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX1dxX67xXexX3xX91xX17xX3d5xX3xX59xXdxX38xX7dxX3xX7xX38xXexX3xX110xX3xX4xX1xX17xX93xX17dxX58xX3xX66xXa8xX3xX4xX18exX6xX3xX1b7xX93xX3xX75xX6xX58xX3xXcxX1xX29xX1c1xX58xX59xX3xX6exX1c6xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX6b2xX6b3xXdxX16xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX4xX1xX3f3xX58xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX17xX1axXexX3xX6exXa8xX3xX66xX5bbxX17xX3xXexX29xX3xX6exX186xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX9dxX58xX59xX3xXexX14xX2fdxX58xX1xX3xX59xXdxX6xX37xX3xXexX1xX9dxX58xX59xX3xXexX1xX10xX37xX3xX1xX2fdxX58xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xX31bxXbxX3xX66xX35axX58xX59xX3xX89xX336xX93xX3xX4fxX82xX58xX59xX62bxX1dxXdxX58xX1xX3xX4fxX37xX6xX58xX1xX62bxX4xX1xX17xX93xX77xX58xX3xX59xXdxX6xX37xX3xXbaxXd4x16837xXcxXc1xX71axX3xX6exX186xX3xX6b2xX6b3xXdxX16xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX4xX1xX3f3xX58xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX17xX1axXexX3xX66xX2exXdxX3xX6exX704xXdxX3xX4xX38xX3xX58xX1xX336xX58xX2axX3xXexX28fxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX2axX3xX58xX17xX9dxXdxX3xXexX14xX35axX58xX59xX2axX3xX4xX1xX67xX3xX75xXdxX67xX58xX3xX1xX3d5xXdxX3xX7xX3d5xX58xX3xXexX14xX37xX58xX59xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX14xXdxX77xX58xX3xX1dxXdxX58xX1xX3xXexX67xX3xX75xXdxX77xX58xX3xX59xX68bxX58xX3xX6exX704xXdxX3xX75xX3d5xX37xX3xX66xX3d5xX7dxX3xX91xX17xX2exX4xX3xXbxX1x16113xX58xX59xX2axX3xX6xX58xX3xX58xXdxX58xX1xX71axXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xXd4xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX4xX18exX6xX3xX550xX1xX3f3xX58xX1xX3xXbxX1xX18exX2axX3xXcxX9c3xX6xX3xX38xX58xX3xX58xX1xX336xX58xX3xX4fxX336xX58xX3xXexX2exXdxX3xX4xX6xX37xX2axX3xX6b3xXdxX16xX58xX3xX1dxXdxX77xX7dxX3xX7xX38xXexX3xX58xX1xX336xX58xX3xX4fxX336xX58xX3xXexX2exXdxX3xX4xX6xX37xX3xX6exXa8xX3xX1dxX67xXexX3xX91xX17xX3d5xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX58xX59xX1xX6fxX3xX91xX17xX93xX67xXexX3xX7xX2exX3xX2xX2xX101xX3dxX110xX108xX2xX111xX3dxX2cxX4cxX2xX101xX3xX6exXa8xX3xXexXdxX67xXbxX3xXexX1c6xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX4xX38xX4xX3xX58xX59xX1xX6fxX3xX91xX17xX93xX67xXexX3xX4xX18exX6xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX1dxX1xX7bxX6xX3xX2xX101xX3xX6exXa8xX3xX1xX37xX72xXexX3xX66xX32xX58xX59xX3xX59xXdxX38xX7dxX3xX7xX38xXexX3xX4xX1xX17xX93xX17dxX58xX3xX66xXa8xX2axX3xX1xX37xX72xXexX3xX66xX32xX58xX59xX3xX4xX1xXa4xXexX3xX6exXa4xX58xXc2xX3xXd4xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX4xX18exX6xX3xXcxX28fxX58xX59xX3xXexX1xX29xX3xX1dxX298xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xXexX28fxX58xX59xX3xX1xX31bxXbxX3xX6exXdxX16xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX4xX38xX4xX3xX58xX59xX1xX6fxX3xX91xX17xX93xX67xXexX3xX4xX18exX6xX3xX2cxX17xX2exX4xX3xX1xX32xXdxX3xX6exXa8xX3xX4xX1xXa4xXexX3xX6exXa4xX58xXc2xX3xXd4xX38xX37xX3xX4xX38xX37xX3xX1dxX67xXexX3xX91xX17xX3d5xX3xXexXdxX67xXbxX3xX4xX9dxX58xX59xX3xX4fxX336xX58xX2axX3xXexXdxX67xXbxX3xX58xX1xX1axX58xX3xX89xX63xX3xX5xX298xX3xX66xX32bxX58xX3xXexX1xX29xX3xX4xX18exX6xX3xX4xX9dxX58xX59xX3xX4fxX336xX58xX3xX58xX263xX7dxX3xX110xX108xX2xX100xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX37xX4fxX93xXaxX12xd4cdxX67xXexX3xX91xX17xX3d5xX3xX59xXdxX3d5xXdxX3xX91xX17xX93xX67xXexX3xXexX1xX17xX3xX1xX35axXdxX3xX7xX336xX58xX3xX59xX37xX5x1737bxX3xXexX14xX37xX58xX59xX3xX7xX336xX58xX3xX75xX6xX93xX3xXcxX336xX58xX3xX363xX32bxX58xX3xX52xX1xXa4xXexX3a2xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX16xX58xX3xX6exXdxX16xX4xX3xX7dx16da4xX3xX14xX32xX58xX59xX3xX7xX336xX58xX3xX75xX6xX93xX3xXcxX336xX58xX3xX363xX32bxX58xX3xX52xX1xXa4xXexX3xX66xX77xX3xX89xX63xX3xX5xX298xX3xX6exXdxX16xX4xX3xX91xX17xX38xX3xXexX3d5xXdxX3xX4xX18exX6xX3xX7xX336xX58xX3xX75xX6xX93xX3xX6exX186xX3xX59xXdxX6xX37xX3xXexX1xX9dxX58xX59xX3xX1dxX1xX17xX3xX6exX82xX4xX3xX89xX17xX58xX59xX3xX91xX17xX6xX58xX1xX3xX7xX336xX58xX3xX75xX6xX93xX3xX4xX823xX58xX59xX3xX58x175afxX7dxX3xXexX14xX37xX58xX59xX3xX58xX32xXdxX3xX4fxX17xX58xX59xX3xX59xX63xXdxX3xX66xX72xXdxX3xX75xXdxX77xX17xX3xXexX82xX3xX58xX59xX1xXdxX17dxX58xX3xX4xX26xX17xXc2xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX363xX37xX17xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX6b3xX58x15771xX4xX37xX58xX37xX7dxX93xX0xX3dxXbxX12