Cục diện các bảng sau loạt trận Champions League đêm qua
Real Madrid và Man City là 2 đội bóng đầu tiên giành tấm vé vào vòng knock-out, trong khi bảng B với có mặt của M.U đang trở nên vô cùng khó đoán.
98e7xae0ex105fbxf007x13014x9e1axf1bcx11255xd30fxX7xe095xab6fx12c67xa386xbbe8xd49dxX5xaec8xXax1056ax102e5xc052xX4xX3xbc78xXdxbcc5xa265xX3xX4x1143axX4xX3xde96x111dfxX1axf3bcxX3xX7xX6xec16xX3xX5xf430xeceaxXexX3xXexe18exee72xX1axX3xX13xX1xX6xba24xXbxXdxX2axX1axX7xX3x10455xX10xX6xX23xX27xX10xX3xdd7axfd06xX36xX3x12c3axX27xX6xX0x1151bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa756xX10xX6xX17xXaxX3xX7xXexdb4axX5xX10xX9xXaxXexX10x12d61xXex12122xX6xX5xXdxX23xX1axd109xX3xe5f5xX27xX7xXexXdx10333xX63xXaxX12xfdc3xX10xX6xX5xX3x10fdexX6xX17xX2fxXdxX17xX3xac1cx100ebxX3xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX3xX5xX8axX3xf149xX3xX44xd517xXdxX3xX20xc851xX1axX23xX3xX44x10854xX27xX3xXexXdxX45xX1axX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xXexb390xX36xX3xX89xb34cxX3xX89xX8axX2axX3xX89xcd6fxX1axX23xX3xb16axX1axX2axX4xXc2xX6cxX2axX27xXexbda1xX3xXexX2fxX2axX1axX23xX3xXc2xX1xXdxX3xX20xX21xX1axX23xX3x12a06xX3xX89xb49exXdxX3xX4xX9fxX3xX36x1109cxXexX3xX4xe768xX6xX3xX82xe36cxacbaxX3xX44xX6xX1axX23xX3xXexX2fxe212xX3xX1axX45xX1axX3xX89xa825xX3xX4xf88bxX1axX23xX3xXc2xX1xX9fxX3xX44xX2axX1dxX1axXeexX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX20xX2axX2fxX17xX10xX2fxX9xXax11505xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3x11fc4xXdxX17xXexX1xX9xXaxX98xX122xX122xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX36xX23xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX1axX10xX145xX7xX4cxX2xd211xee43xX191xX4cxX2xX122x11063xX17xa1b0xX2xX198xX122x10862xX122xX122xXexcf57xX198xX190xX2x118cexX5xX122xXeexX74xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX27xX36xX20xX198xX122xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX1axXaxX12xX7dxX10xX6xX5xX3xX82xX6xX17xX2fxXdxX17xX3xX44xd9c3xX3xX4xX9fxX3xXexXb3xX36xX3xX89xXb7xX3xX89xX8axX2axX3xX89xXbexX1axX23xX3xXc2xX1axX2axX4xXc2xX6cxX2axX27xXexX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xX4cxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX21xX1axX23xX3xb113xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX20xX2axX2fxX17xX10xX2fxX9xXaxX122xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX145xXdxX17xXexX1xX9xXaxX98xX122xX122xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xX6xX3xX1xX2fxX10xX79xX9xXaxX1xXexXexXbxX72xX4cxX4cxX6xX17xX36xXdxX1axXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX2axX79xX4xXc2xX10xX17xXdxXexX2axX2fxX4cxX10xX17xXdxXexX2axX2fxX4cxXaxX12xX0xXdxX36xX23xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX1axX10xX145xX7xX4cxX2xX190xX191xX191xX4cxX2xX122xX196xX17xX198xX2xX198xX122xX19cxX122xX122xXexX191xX2xX198xX122xX19cxX190xX198xX98xX5xX2xXeexX74xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axb293xX36xX6xX23xX10xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX17xXexX1xX72xX190xX190xX191xXbxX6axa09exX1xX10xXdxX23xX1xXexX72xX2xX198xX98xXbxX6axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xX4cxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12x119c2x10db8xXexX3xX48xX27xX21xX72xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX7dxX10xX6xX5xX3xX2xX6cxX122xX3x10713x11b30xc6f0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f2xX1xX6xXc2xX1xXexX6xX2fxX3x1014cxX2axX1axX10xXexX7xXc2xX3xX191xX6cxX122xX3xX82xX6xX5xX36xX2axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX8axX1axX3xXexX1xe4f1xX1axX23xX3xX17xX27xX63xX3xX1axX1xXb3xXexX3xX4xXeaxX6xX3xd5bfxX6xX4xX1xX2axX3xX23xXdxaee6xXbxX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX10xX145xX7xa0a6xX2fxX10xX79xXaxX3xX1xX2fxX10xX79xX9xXaxX1xXexXexXbxX72xX4cxX4cxX20xX2axX1axX23xX17xX6xXbxX5xX27xX7xXeexX89xX1axX4cxXexXdxX1axX6cxX20xX6xXdxX4cxX198xX196xX4cxX2xX198xX190xX196xX1a4xX1a0xX4cxX17xX6xX1axX1xX6cxX20xX6xXdxX6cxXbxX7xX23xX6cxX2xX6cxX122xX6cxX2fxX10xX6xX5xX6cxX7xX2axX36xX6cxX23xXdxX6xX1axX1xX6cxX89xX10xX6cxX17xXdxX6cxXexXdxX10xXbxXeexX20xX17xXbxX5xX27xX7xXaxX12xX7dxX10xX6xX5xX3xX4xX9fxX3xX4xX1xXdxX3b0xX1axX3xXexX1xX476xX1axX23xX3xXexX2fxa723xXdfxX4xX3xX3f1xX3f2xX3f3xX0xX4cxX6xX12xXcbxX3xX48xX27xX6xX3xX44xX9fxX3xX23xXdxX48fxXbxX3xX44xX9bxXdxX3xX20xX9fxX1axX23xX3xX5bxX2axX8axX1axX23xX3xX23xXdxX6xX3xXcxab0exX63xX3xXdcxX6xX1axX3xX487xX1xX6xX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xXexXb3xX36xX3xX89xXb7xX3xX44xXa4xX27xX3xXexXdxX45xX1axX3xX89xX8axX2axX3xX89xXbexX1axX23xX3xXc2xX1axX2axXc2xX6cxX2axX27xXexXcbxX3xXc2xX1xXdxX3xX44xX1efxX3xX1xf170xX1axX3xX98xX3xX44xX9bxXdxX3xX4xX27xa3c4xXdxX3xX20xX21xX1axX23xX3xX19cxX3xX44xXdx1086exX36xXeexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f1xX3f2xX3f3xX3xX5xX48fxX4xX3xX1axX8axX63xX3xX4xX9fxX3xX19cxX3xX44xXdxX59cxX36xXcbxX3xXexX2fxX2axX1axX23xX3xXc2xX1xXdxX3xX4xX21xX3xX3f2xX1xX6xXc2xX1xXexX6xX2fxX3xX42exX2axX1axX10xXexX7xXc2xX3xX89xX8axX3xX82xX6xX5xX36xX2axX3xX4xX102xX1axX23xX3xX4xX9fxX3xX198xX3xX44xXdxX59cxX36xXeexX3xX3dxX51cx12d04xXexX3xXexX2fxX30xX1axX3xXexXdfxXdxXcbxX3xX4xX1x1101dxX3xX4xXa4xX1axX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xX4xX1xXdxX3b0xX1axX3xXexX1xX476xX1axX23xX3xXexX2fxX51cxXdfxX4xX3xX82xX6xX5xX36xX2axXcbxX3xX3f1xX3f2xX3f3xX3xX7xe3b6xX3xX4xX9fxX3xXexXb3xX36xX3xX89xXb7xX3xX44xXdxX3xXexXdxX3b0xXbxXeexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX3dxff96xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX44xXb3xX27xX3xX4xXbexX1axX3xX5xX2bxXdxX0xX4cxX10xX36xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX98xX196xX4cxX2xX2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX82xX6xX5xX36xX2axX3xX89xX7xX3xX3f1xX3f2xX3f3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f2xX1xX6xXc2xX1xXexX6xX2fxX3xX89xX7xX3xX7dxX10xX6xX5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX1a0xX4cxX2xX98xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f1xX3f2xX3f3xX3xX89xX7xX3xX3f2xX1xX6xXc2xX1xXexX6xX2fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX7dxX10xX6xX5xX3xX89xX7xX3xX82xX6xX5xX36xX2axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX21xX1axX23xX3xXdcxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX20xX2axX2fxX17xX10xX2fxX9xXaxX122xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX145xXdxX17xXexX1xX9xXaxX98xX122xX122xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX36xX23xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX1axX10xX145xX7xX4cxX2xX190xX191xX191xX4cxX2xX122xX196xX17xX198xX2xX198xX122xX19cxX122xX122xXexX191xX2xX198xX122xX19cxX190xX198xX198xX5xX98xXeexX74xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX33axX36xX6xX23xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xX4cxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3afxX3b0xXexX3xX48xX27xX21xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX82xXeexXefxX3xX2xX6cxX122xX3xX13xX3f2xX3afxX259xX3xX82xX2axX7xX4xX2axX145xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f1xX3f2xc252xX3xX98xX6cxX122xX3xd6f3xX2axX5xX79xX7xX20xX27xX2fxX23xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX20xX21xX1axX23xX3xXdcxX3xX5xX48fxX4xX3xX1axX8axX63xX3xXexX2fxXf8xX3xX1axX45xX1axX3xX89xXffxX3xX4xX102xX1axX23xX3xXc2xX1xX9fxX3xX44xX2axX1dxX1axXcbxX3xXc2xX1xXdxX3xX4xX585xX3xX1xX9bxXdxX3xX89x1305fxX1axX3xX17xX8axX1axX1xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX21xX3xX191xX3xX44xX9bxXdxX3xX20xX9fxX1axX23xXeexX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX10xX145xX7xX4a0xX2fxX10xX79xXaxX3xX1xX2fxX10xX79xX9xXaxX1xXexXexXbxX72xX4cxX4cxX20xX2axX1axX23xX17xX6xXbxX5xX27xX7xXeexX89xX1axX4cxXexXdxX1axX6cxX20xX6xXdxX4cxX198xX196xX4cxX2xX198xX190xX196xX1a4xX1a4xX4cxX2fxX2axX2axX1axX10xX63xX6cxX23xX1xXdxX6cxX20xX6xX1axX6cxX36xX6cxX27xX6cxX17xX6xX1axX1xX6cxX20xX6xXdxX6cxX4xX7xXc2xX6xX6cxX2xX6cxX122xX6cxX17xX10xX6cxX17xX6xX1axX6cxX17xX6xX27xX6cxX20xX6xX1axX23xX6cxX20xXeexX20xX17xXbxX5xX27xX7xXaxX12xX82xXeexXefxX3xX5xX48fxX4xX3xX1axX8axX63xX3xX4xX9fxX3xX5xX620xXdxX3xXexX1xX3b0xX3xX1axX1xXb3xXexX3xX89xXdfxXdxX3xX19cxX3xX44xXdxX59cxX36xX0xX4cxX6xX12xX3xX89xX8axX3xX5xX51cxX620xXexX3xXexX2fxX30xX1axX3xXexXdfxXdxX3xX44xX51cxX620xX4xX3xXexX1xXdxX3xX44xXb3xX27xX3xXexX2fxX45xX1axX3xX7xX549xX1axX3xX1axX1xX8axX3xX89xX8axX3xX23xXe6xXbxX3xX44xX9bxXdxX3xX44xc5c2xX1axX23xX3xX1axX23xX6xX63xX3xX7xX6xX27xX3xX5xX8axX3xX3f1xX3f2xX9e6xXeexX3xX487xX1xXdx9927xX27xX3xXc2xX1xX21xX3xX1axa985xX1axX23xXcbxX3xX98xX3xXexXb3xX36xX3xX89xXb7xX3xX44xXdxX3xXexXdxX3b0xXbxX3xX4xXeaxX6xX3xX20xX21xX1axX23xX3xX44xXb3xX27xX3xX7xX659xX3xX4xX1xX62fxX3xX44xX51cxX620xX4xX3xX48xX27xX63xX3b0xXexX3xX44xX6a3xX1axX1xX3xXf8xX3xX5xX51cxX620xXexX3xXexX2fxX30xX1axX3xX4xX27xX590xXdxX3xX4xX102xX1axX23xXeexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX3dxX6a3xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX44xXb3xX27xX3xX4xXbexX1axX3xX5xX2bxXdxX0xX4cxX10xX36xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX122xX1xX122xX122xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX98xX196xX4cxX2xX2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX13xX3f2xX3afxX259xX3xX82xX2axX7xX4xX2axX145xX3xX89xX7xX3xX9ecxX2axX5xX79xX7xX20xX27xX2fxX23xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX98xX196xX4cxX2xX2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX82xXeexXefxX3xX89xX7xX3xX3f1xX3f2xX9e6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX1a0xX4cxX2xX98xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX9ecxX2axX5xX79xX7xX20xX27xX2fxX23xX3xX89xX7xX3xX82xXeexXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f1xX3f2xX9e6xX3xX89xX7xX3xX13xX3f2xX3afxX259xX3xX82xX2axX7xX4xX2axX145xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX21xX1axX23xX3xX13xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX20xX2axX2fxX17xX10xX2fxX9xXaxX122xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX145xXdxX17xXexX1xX9xXaxX98xX122xX122xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX36xX23xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX1axX10xX145xX7xX4cxX2xX190xX191xX191xX4cxX2xX122xX196xX17xX198xX2xX198xX122xX19cxX122xX122xXexX191xX2xX198xX122xX19cxX190xX198xX191xX5xX198xXeexX74xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX33axX36xX6xX23xX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xX4cxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3afxX3b0xXexX3xX48xX27xX21xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX259xX7xXexX6xX1axX6xX3xX122xX6cxX122xX3xX259xXexX5xX10xXexXdxX4xX2axX3xX82xX6xX17xX2fxXdxX17xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX10xX1axX79xXdxX4xX6xX3xX98xX6cxX2xX3xX3f3xX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xX2fxX6xX63xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX10xX1axX79xXdxX4xX6xX3xXexXdxX3b0xX1axX3xX23xXa4xX1axX3xX1xX585xX1axX3xXexXdfxXdxX3xXexXb3xX36xX3xX89xXb7xX3xX89xX8axX2axX3xX89xXbexX1axX23xX3xXc2xX1axX2axX4xXc2xX6cxX2axX27xXexX3xXc2xX1xXdxX3xX44xX1dxX1axX1xX3xX20xX2bxXdxX3xX44xX590xXdxX3xXexX1xXeaxX3xX4xX2bxX1axX1xX3xXexX2fxX6xX1axX1xX3xXexX2fxcbdexX4xX3xXexXdxX3b0xXbxX3xX5xX8axX3xX3f3xX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xX2fxX6xX63xXeexX3xX13xX1xX62fxX3xX4xXa4xX1axX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xXexX2fx10b01xX1axX3xX198xX3xX44xXdxX59cxX36xX3xXexX2fxX51cxXdfxX4xX3xX259xX7xXexX6xX1axX6xX3xXf8xX3xX5xX51cxX620xXexX3xXexXdfxXdxXcbxX3xX44xX2bxXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xXeaxX6xX3xXdcxc41bxX3xe3b3xX8axX2axX3xX487xX1xX6xX3xX7xX659xX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xX89xXb7xX3xX44xXdxX3xXexXdxX3b0xXbxXeexX3xXcxX2fxX2axX1axX23xX3xXc2xX1xXdxX3xX44xX9fxXcbxX3xX259xXexX5xX10xXexXdxX4xX2axX3xX82xX6xX17xX2fxXdxX17xX3xXbxX1xX21xXdxX3xXexX1039xX3xX48xX27xX63xX3b0xXexX3xX44xX6a3xX1axX1xX3xX7xX590xX3xXbxX1xX30xX1axX3xX4xXeaxX6xX3xX36xabf0xX1axX1xX3xXexX2fxX51cxXdfxX4xX3xX3f3xX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xX2fxX6xX63xXeexX3xX487xX3b0xX27xX3xX98xX3xX44xX9bxXdxX3xX44xXa4xX27xX3xX20xX21xX1axX23xX3xX4xX102xX1axX23xX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xX4xX1xXdxX3b0xX1axX3xXexX1xX476xX1axX23xX3xXf8xX3xX5xX51cxX620xXexX3xXexXdfxXdxXcbxX3xX4xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX20xX21xX1axX23xX3xX44xXb3xX27xX3xX7xX659xX3xX6xX1axX3xX20xX8axXdxXeexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX3dxX6a3xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX44xXb3xX27xX3xX4xXbexX1axX3xX5xX2bxXdxX0xX4cxX10xX36xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX98xX98xX1xX122xX122xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX98xX190xX4cxX2xX2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX259xX7xXexX6xX1axX6xX3xX89xX7xX3xXdcxX10xX1axX79xXdxX4xX6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX98xX196xX4cxX2xX2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX259xXexX5xX10xXexXdxX4xX2axX3xX89xX7xX3xX3f3xX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xX2fxX6xX63xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX1a0xX4cxX2xX98xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX10xX1axX79xXdxX4xX6xX3xX89xX7xX3xX259xXexX5xX10xXexXdxX4xX2axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f3xX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xX2fxX6xX63xX3xX89xX7xX3xX259xX7xXexX6xX1axX6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xXdcxX21xX1axX23xX3xX42exX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX20xX2axX2fxX17xX10xX2fxX9xXaxX122xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX1axX23xX9xXaxX2xXaxX3xX145xXdxX17xXexX1xX9xXaxX98xX122xX122xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xX6xX3xX1xX2fxX10xX79xX9xXaxX1xXexXexXbxX72xX4cxX4cxX6xX17xX36xXdxX1axXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX2axX79xX4xXc2xX10xX17xXdxXexX2axX2fxX4cxX10xX17xXdxXexX2axX2fxX4cxXaxX12xX0xXdxX36xX23xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXeexX20xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1axX1xXeexX89xX1axX4cxX1axX10xX145xX7xX4cxX2xX190xX191xX191xX4cxX2xX122xX196xX17xX198xX2xX198xX122xX19cxX122xX122xXexX191xX2xX198xX122xX19cxX190xX198xX190xX5xX191xXeexX74xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX33axX36xX6xX23xX10xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX17xXexX1xX72xX190xX191xX19cxXbxX6axX353xX1xX10xXdxX23xX1xXexX72xX2xX98xX1a4xXbxX6axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX20xX2axX17xX63xX12xX0xX4cxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3afxX3b0xXexX3xX48xX27xX21xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX82xbc90xX23xX5xX6xX20xX6xX4xX1xX3xX2xX6cxX2xX3xbab4xX27xX89xX10xX1axXexX27xX7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f2xX10xX89xXdxX5xX5xX6xX3xX2xX6cxX198xX3xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX10xX145xX7xX4a0xX2fxX10xX79xXaxX3xX1xX2fxX10xX79xX9xXaxX1xXexXexXbxX72xX4cxX4cxX20xX2axX1axX23xX17xX6xXbxX5xX27xX7xXeexX89xX1axX4cxXexXdxX1axX6cxX20xX6xXdxX4cxX198xX196xX4cxX2xX198xX190xX196xX1a0xX98xX4cxX1xX6xX6cxX7xX10xX89xXdxX5xX5xX6xX6cxX198xX6cxX2xX6cxX36xX6xX1axX6cxX4xXdxXexX63xX6cxX23xXdxX6xX1axX1xX6cxX48xX27xX63xX10xX1axX6cxX89xX6xX2axX6cxX89xX2axX1axX23xX6cxXc2xX1axX2axX4xXc2xX6cxX2axX27xXexXeexX20xX17xXbxX5xX27xX7xXaxX12xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX3xX44xX1efxX3xX4xX9fxX3xXexXb3xX36xX3xX89xXb7xX3xX89xX8axX2axX3xX89xXbexX1axX23xX3xXc2xX1axX2axX4xXc2xX6cxX2axX27xXexX0xX4cxX6xX12xX3xX89xXdfxXdxX3xX1a0xX3xX44xXdxX59cxX36xXeexX3xX5bxXdxX19xX1axX3xXexX2bxXdxXcbxX3xX44xX9bxXdxX3xX20xX9fxX1axX23xX3xXexX1xX8axX1axX1xX3xX82xX6xX1axX4xX1xX10xX7xXexX10xX2fxX3xX1xX585xX1axX3xX3f2xX10xX89xXdxX5xX5xX6xX3xea38xX44xX9bxXdxX3xX6axX3b0xXbxX3xXexX1xXb61xX3xX198x1225bxX3xX196xX3xX44xXdxX59cxX36xX3xXc2xX1xXdxX3xX89xXbexX1axX23xX3xX20xX21xX1axX23xX3xX4xXbexX1axX3xX98xX3xX5xX51cxX620xXexX3xXexX2fxX30xX1axXeexX3xX3afxX59cxX3xX4xX21xX3xXexX1xX27xX6xX3xXf8xX3xX98xX3xXexX2fxX30xX1axX3xX44xXb3xX27xX3xX44xX9fxX3xX89xX8axX3xX3f2xX10xX89xXdxX5xX5xX6xX3xXexX2axX8axX1axX3xXexX1xX476xX1axX23xXcbxX3xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX3xX89xXa64xX1axX3xX6axX3b0xXbxX3xXexX2fxX45xX1axX3xX17xX2axX3xX1xX585xX1axX3xX1xXdxX19xX27xX3xX7xX590xX3xX44xX590xXdxX3xX44xXa4xX27xXeexX3xX9e6xXdfxXdxX3xX154exX27xX89xX10xX1axXexX27xX7xXcbxX3xX1axX3b0xX27xX3xX36xX27xX590xX1axX3xX7xXdfxX36xX3xX23xXdxX8axX1axX1xX3xX89xXb7xX3xX44xXdxX3xXexXdxX3b0xXbxXcbxX3xX44xX51cxX585xX1axX23xX3xXc2xXdxX36xX3x12865xX3xX48xX27xX549xX1axX3xXbxX1xX21xXdxX3xX44xX1dxX1axX1xX3xX20xX2bxXdxX3xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX3xXf8xX3xX89xXbexX1axX23xX3xX44xXb3xX27xX3xXexXdfxXdxXeexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX0xX10xX36xX12xX3dxX6a3xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX44xXb3xX27xX3xX4xXbexX1axX3xX5xX2bxXdxX0xX4cxX10xX36xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX98xX196xX4cxX2xX2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX154exX27xX89xX10xX1axXexX27xX7xX3xX89xX7xX3xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX82x11ee6xX23xX5xX6xX17xX20xX6xX4xX1xX3xX89xX7xX3xX3f2xX10xX89xXdxX5xX5xX6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX122xX98xX1xX191xX190xX3xX1axX23xX8axX63xX3xX1a0xX4cxX2xX98xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX82xX6xX1axX3xX13xXdxXexX63xX3xX89xX7xX3xX82xX18b5xX23xX5xX6xX17xX20xX6xX4xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX2axX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX1axX72xX3xX74xX27xX7xXexXdxX79xX63xXaxX12xX3f2xX10xX89xXdxX5xX5xX6xX3xX89xX7xX3xX154exX27xX89xX10xX1axXexX27xX7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3f2xX2axX27xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXdcxX2axX1axX23xX17xX6xXbxX5xX27xX7xX0xX4cxXbxX12
haixuanbht