Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố
Việc thành lập này sẽ giúp cho hoạt động phòng, chống khủng bố được thực hiện thuờng xuyên và quy củ hơn.
6b4cx6fd0x9c8dx7fd5x10aacx109d1xf4a5xab6fxd96bxX7x7c96xb8b8x7573xd638xed6bxffbaxX5x108efxXax8320x10af2x8fc0xX3x90b5x9171xX1xd421xX3xXexX1x9425xX16xX1xX3xX5x9ad4xXbxX3xbcf8xX6xX16xX3x10a6cxX1xd189xX3xa6fexa1d1x71e6xX3xXbxX1xa0d4xX16xX17x7e33xX3xX4xX1x1035axX16xX17xX3x8acaxX1x104a2xX16xX17xX3x759bxX3axX0x9a57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae70xX10xX6x94bfxXaxX12x82e0xXdx8450xX4xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX16xX1dx9513xX3xX7x10a8exX3xX17xXdxc96bxXbxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxba1dxX16xX17xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX2dxe200xdefaxX4xX3xXexX1x7367xX4xX3xX1xXdxX5exX16xX3xXexX1x72b9xf75bxX16xX17xX3xe9a1xXacxX6dx10808xX16xX3xaeb6xX1dxX3x101e4xXacxX6dxX3xX4xX40xX3xX1xf016xX16xfcafxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX13xf6c6xX3xX2dx6b98x7551xX3xX44xXdexX2fxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX17xXdxX6xX3xXb7xX1dxX3xXex7882xX22xXexX3xXexXa2xX3xX6xX16xX3xXexX2fxX1dxX16xX3xXb1xca31xX3xX1xX81xXdxX3xX4x88ddxX16xX17xX3xX16xX1xX9cxX3xX4xXacxX81xX4xX3xX7xX3axX16xX17xX3xX44xd57exX16xX1xX3xX6dxXb4xX16xX3xX4xX40xX6xX3xX16xX1x902axX16xX3xX59xX132xX16xX36xX3xXexX2exXdxX3xX3ex105ffxX3xX1xb029xXbxX3xXexX1xbfcaxX3x961dxX36xX3x980cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xX3exX1xX2fx91c5xX3x6cb3xa8ecxX15bxX15bxX3xX16xX1dxX6dxX36xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xX2dxae7axX4xX3xX44xXdxX5exXexX3xXbaxXacxX6xX16xX3xXexX132xXdfxX3xXexacc0xXdxX3xX59xXa2xX3xXexX1xXdexX2fxX3xdcbfxXacxX22xXexX3xb0e7xX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX25xX158xX2fxX3xX4xX158xX2fxX3xX4xX40xX6xX3xace6xX6dxX3xX44xX6xX16xX3xXexX1xX9cxXadxX16xX17xX3xXb7x9f6bxX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xX17xXdxXdexXdxX3xXexXfaxX124xX16xX1xX36xX3xXexXdxe94bxXbxX3xXexX1xXacxX36xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX5x10110xX3xX59xXa2xX3xXexX1xXdexX2fxX3xX18bxXacxX22xXexX3xX190xX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX59xX2fxX3xX1c6xX6dxX3xXb7xXdxXb4xX16xX3xX1c6xX6dxX3xX44xX6xX16xX3xXcxX1xX9cxXadxX16xX17xX3xXb7xX1d5xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX36xX3xX29xX1xX40xX3xX16xX1xXdxX5exXdfxX3xX1c6xX6dxX3xX44xX6xX16xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xXb7xX1dxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX4xX40xX6xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xa73dxX17xXacxX6dx81bdxX16xX3xac1dxXdxXdfxX3xX283xX1xX2fxX6xX3xXexXfaxX124xX16xX1xX3xX44xX1dxX6dxX3xXexX2exXdxX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xX7xX158xX16xX17xX3x7ae3xX2xX47xX149xX3xX4xX1xX2fxX3xX44xXdxX1eexXex7687xX3xXcxXfaxX2fxX16xX17xX3xX16xX1xf4f6xX16xX17xX3xX16x74e7xXdfxX3xX17x7856xX16xX3xX2dxX132xX6dxX36xX3xXexX124xX16xX1xX3xX1xX124xX16xX1xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXexXfaxXb4xX16xX3xXexX1xX1eexX3xX17xXdxX180xXdxX3xX4xda4axX3xX16xX1xX2bfxX16xX17xX3xX59xXdxX280xX16xX3xX44xXdxX1eexX16xX3xXbxX1xX147xX4xX3xXexX2exXbxX36xX3xX16xX17xX1xXdxXb4xXdfxX3xXexXfaxX142xX16xX17xX36xX3xXdexX16xX1xX3xX1xX9cxa732xX16xX17xX3xX2dxX1eexX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX36xX3xX4xX1xa2e2xX16xX1xX3xXexXfaxX19xX3xX4xX40xX6xX3xX16xX1xXdxX14xXacxX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX17xXdxX6xXc4xX3xf81axX3xX5cxXdxX5exXexX3xX27cxX6xXdfxX36xX3xXexXacxX6dxX3xX4xX1xX9cxX6xX3xXb1xXdexX6dxX3xXfaxX6xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX59xX2fxX3xXexcbbbxX3xX4xX1xX147xX4xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXbaxXacxX3axX4xX3xXexX1eexX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxX5exX16xX36xX3xX16xX1xX9cxX16xX17xX3xX2dxX10axX3xXbxX1xX158xXexX3xX1xXdxX5exX16xX3xXdfxX81xXexX3xX7xX3axX3xX132xXdfxX3xXdfxX9cxXacxX3xXexXdxX1eexX16xX3xX1xX1dxX16xX1xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX4xX40xX6xX3xX44xX142xX16xX3xXbxX1xXdexX16xX3xX2dxX81xX16xX17xX3xX16xX17xX9cxXadxXdxX3xX5cxXdxX5exXexX3xX5xX9cxXacxX3xXb7xX2fxX16xX17xX3xXb7xX1dxX3xXbxX1xX158xXexX3xX1xXdxX5exX16xX3xXdfxX81xXexX3xX7xX3axX3xX2dxX3axXdxX3xXexX9cxX9dxX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXbaxXacxX3axX4xX3xXexX1eexX3xX5xX1dxXdfxX3xXexX1xX40xX3xXexX1d5xX4xX3xX16xX1xX22xXbxX3xX4xXdexX16xX1xX3xXb7xX1dxX2fxX3xX16xX9cxX180xX4xX3xXexX6xXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX56xXdxX5exX16xX3xX16xX6xX6dxX36xX3xX5cxXdxX5exXexX3xX27cxX6xXdfxX3xX2dxX10axX3xXexX1xX6xXdfxX3xX17xXdxX6xX3xX16xX1xXdxX14xXacxX3xX2dxXdxX14xXacxX3xX9cxX180xX4xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xXexX1eexX3xX5xXdxXb4xX16xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xX2dxX1eexX16xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXb7xX1dxX3xXexXfaxXb4xX16xX3xXexX1xXa2xX4xX3xXexX1eexX3xX2dxX10axX3xXexX335xX4xX1xX3xX4xXa2xX4xX3xXexXfaxXdxXdbxX16xX3xX3exX1xX6xXdxX3xX4xX158xX4xX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxX81xX16xX17xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX36xX3xX16xX1xX9cxX16xX17xX3xX4xX1xX9cxX6xX3xX4xX2f2xX3xXb7xX2c4xX16xX3xX44xXdexX16xX3xXbxX1xX158xXbxX3xX5xX1fdxX3xX59xX9cxX180xXdxX3xX1xX124xX16xX1xX3xXexX1xX147xX4xX3xX5xX1dxX3xXdfxX81xXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX5xXacxX22xXexX3xX2dxXdbxX3xX2dxXdxX14xXacxX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xXb7xX14xX3xX5x9aa3xX16xX1xX3xXb7xXa2xX4xX3xX16xX1dxX6dxXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xf464xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2a8xfbddxX569xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX59xX59xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX44xX2fxXfaxX59xX10xXfaxX9xXaxX569xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXfaxXaxX12xX0xXexX44xX2fxX59xX6dxX12xX0xXexXfaxX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxXdfxX17xX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc4xX44xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXc4xXb7xX16xX47xX16xX10xX561xX7xX47xX2xe821xX2a8xX569xX47xX2xX569x71d5xX59xX2a8xX2xX5d7xX5d7xX2xX569xX569xXexX5d7xX569xX2xX149xb2f9xX5xX569xXc4xd215xXbxX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXfaxX12xX0xXexXfaxX12xX0xXexX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX1c6xX6dxX3xXb7xXdxXb4xX16xX3xX1c6xX6dxX3xX44xX6xX16xX3xXcxX1xX9cxXadxX16xX17xX3xXb7xX1d5xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX36xX3xX29xX1xX40xX3xX16xX1xXdxX5exXdfxX3xX1c6xX6dxX3xX44xX6xX16xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xXb7xX1dxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX4xX40xX6xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xX27cxX17xXacxX6dxX280xX16xX3xX283xXdxXdfxX3xX283xX1xX2fxX6xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexXfaxX12xX0xX47xXexX44xX2fxX59xX6dxX12xX0xX47xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xa661xXa2xX3xX158xX16xX3xX18bxXacxX22xXexX3xX190xX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX2dxX9cxX9dxX4xX3xXexXfaxX124xX16xX1xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX3xXexX2exXdxX3xX3exX13fxX3xX1xX142xXbxX3xXexX1xX147xX3xXexX9cxXc4xX3xX5cxX124xX3xX16xX81xXdxX3xX59xXacxX16xX17xX3xX4xXc2xX3xX44xXdexX16xX3xX4xX40xX6xX3xX59xXa2xX3xX158xX16xX3xX18bxXacxX22xXexX3xX5xX1dxX3xX16xX1xX2bfxX16xX17xX3xXb7xf6e1xX16xX3xX2dxX14xX3xX16xX1xX2exX6dxX3xX4xXdexXdfxX3xX5xXdxXb4xX16xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xX2dxX1eexX16xX3xX4xX1xX335xX16xX1xX3xXexXfaxX19xX36xX3xX2dxX3axXdxX3xX16xX17xX2fxX2exXdxX36xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXb7xX1dxX3xXbaxXacxX6dxX14xX16xX3xX4xXc2xX3xX44xXdexX16xX3xX4xX40xX6xX3xX4xa754xX16xX17xX3xX59xX132xX16xX36xX3xX16xXb4xX16xX3xX2dxX10axX3xX2dxX9cxX9dxX4xX3xX4xX158xX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX44xXdxXdbxXacxX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX36xX3xX4xX158xX4xX3xX4xXc2xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xXexX1xd571xXdfxX3xXexXfaxX6xX3xXb7xX1dxX3xcde6xX25xXcxX5cxX14cxX56xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xXexX132xXdfxX3xX16xX17xX1xXdxXb4xX16xX3xX4xX147xXacxX36xX3xX4xX132xX16xX3xX16xX1x8660xX4xX3xX3ex958dxX3xX5xX9cx7507xX16xX17xX3xXexXfaxXb4xX16xX3xXdfxX142xXdxX3xX3exX1xX335xX6xX3xX4xX2exX16xX1xX36xX3xX44xXdexX2fxX3xX2dxXdexXdfxX3xX4xX158xX4xX3xX2dxXdxX14xXacxX3xX3exXdxX5exX16xX3xX2dxXdbxX3xXexXfaxX124xX16xX1xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xX1xX81xXdxX3xXb1xX10xXdfxX3xXb1xa86exXexX36xX3xXexX1xX785xX16xX17xX3xXbaxXacxX6xX3xX16xX1xb587xXdfxX3xXexX2exX2fxX3xX4xXc2xX3xX7xX322xX3xXbxX1xX158xXbxX3xX5xX1fdxX3xXb7xX2bfxX16xX17xX3xX4xX1xX7ebxX4xX3xXbxX1xX1d5xX4xX3xXb7xX1d5xX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxX81xX16xX17xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXb7xX1dxX3xX1xX9dxXbxX3xXexX158xX4xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xXexX1eexX3xXb7xX14xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXexXfaxX2fxX16xX17xX3xXexX1xXadxXdxX3xX2dxXdxXdbxXdfxX3xX1xXdxX5exX16xX3xX16xX6xX6dxXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX13xX6xX3xX7xX3axX3xX3exXdxX1eexX16xX3xX4xX1xX2fxX3xXfaxX848xX16xX17xX36xX3xXb7xXdxX5exX4xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX4xX158xX4xX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxX81xX16xX17xX3xXexX1xX9cxXadxX16xX17xX3xXb1xXacxX6dxXb4xX16xX3xXdfxX1dxX3xX3exX1xX785xX16xX17xX3xXbxX1xXdexXdxX3xX3exX1xXdxX3xX4xX2c8xX16xX3xXexX1xXdxX1eexXexX3xX5xX1dxX3xXbxX1xea06xX3xX1xX9dxXbxX3xXb7xX180xXdxX3xXexX124xX16xX1xX3xX1xX124xX16xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xXexXdxX280xX16xXc4xX3xXcxXfaxX2fxX16xX17xX3xX2dxX2f2xX36xX3xXdfxX81xXexX3xX7xX3axX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX3xX2dxX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX4xX158xX4xX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxX81xX16xX17xX3xXexX1xX9cxXadxX16xX17xX3xXb1xXacxX6dxXb4xX16xX3xX322xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX729xXbxX3x8ab4xX4xX729xXbxX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX17xXdxX6xX3xXb7xX1dxX3xX4xX729xXbxX3xXexX2bxX16xX1xaaf5xd238xX3xXdfxX81xXexX3xX7xX3axX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX3xX2dxX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX59xXacxX6dxX3xXexXfaxX124xX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX322xX3xXdfxX81xXexX3xX7xX3axX3xX25xX81xX36xX3xX16xX17xX1dxX16xX1xX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxX81xX16xX17xX3xX16xX1xX9cxX3xX1xXdxX5exX16xX3xX16xX6xX6dxXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX29xX2f2xX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX3xX2dxX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX322xX3xX5d7xX3xX4xX729xXbxX3xX9fbxXexXfaxXacxX16xX17xX3xX9cxXc2xX16xX17xX36xX3xXexX2bxX16xX1xX36xX3xX1xXacxX6dxX5exX16xXa14xX3xX1xX2fxX16exX4xX3x6c56xX3xX4xX729xXbxX3xX9fbxXexXfaxXacxX16xX17xX3xX9cxXc2xX16xX17xX36xX3xXexX2bxX16xX1xX36xX3xX1xXacxX6dxX5exX16xX36xX3xXb1xX10axXa14xXc4xX3xX29xX2f2xX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX3xX2dxX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xX4xX1d5xX3xXexX1xXdbxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXbxX1xX2c8xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXa15xX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xX25xX81xX3xXexXfaxX9cxX322xX16xX17xX3xX25xX81xX3xX14cxXacxX3axX4xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX5xX1dxXdfxX3xX190xX1xX2f2xX3xXcxXfaxX9cxX322xX16xX17xX3xX44xX6xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX2fxX16exX4xX3xXcxX1xX9cxXadxX16xX17xX3xXexXfaxXa2xX4xX3xX25xX6xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXb7xX1dxX3xXexX9cxXc2xX16xX17xX3xXexXa2xX3xX5xX1dxX3xX29xX1xX2bxX3xX1xXacxX6dxX3xXexXfaxX9cxX322xX16xX17xX3xXbaxXacxX132xX16xX3xX7xXa2xX3xX322xX3xX4xX729xXbxX3xXexX2bxX16xX1xXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX44xXdxXdbxXacxX3xX27cxX17xXacxX6dxX280xX16xX3xX5cxX2c4xX16xX3x8379xXdxX16xX1xX3xX9fbxX2dxX2fxX1dxX16xX3xX25xX7ebxX4xX3xX283xX2exX16xXa14xX3xX4xX1xX2fxX3xXfaxX848xX16xX17xX2b5xX3xX29xX2c8xX16xX3xXb1xX158xX4xX3xX2dxX19xX16xX1xX3xXfax74abxX3xXfaxX1dxX16xX17xX3xXb7xX14xX3xX1xX1dxX16xX1xX3xXb7xXdxX3xX17xX132xX6dxX3xX16xXb4xX16xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX36xX3xX44xX322xXdxX3xX3exX1xX785xX16xX17xX3xXbxX1xXdexXdxX3xX1xX1dxX16xX1xX3xXb7xXdxX3xX16xX1dxX2fxX3xX4xX40xX6xX3xX4xX158xX3xX16xX1xX132xX16xX36xX3xXexX37axX3xX4xX1xX147xX4xX3xX4xX111xX16xX17xX3xX5xX1dxX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX13xXdbxX3xX2dxXdexXdfxX3xX44xXdexX2fxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xX124xX3xX4xX2c8xX16xX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xX4xX729xXbxX3xX4xX2f2xX3xXexX1xX7bfxXdfxX3xXbaxXacxX6dxX14xX16xX3xXbxX1xX158xXexX3xX1xXdxX5exX16xX3xXb7xX1dxX3xXb1xa7c7xX3xX5xX1fdxX3xX1xX1dxX16xX1xX3xXb7xXdxX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXc4xX3xX13xXdxX14xXacxX3xX16xX1dxX6dxX3xX4xX111xX16xX17xX3xX5xX1dxX3xX6dxX1eexXacxX3xXexX3axX3xX2dxXdbxX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xXexXfaxX158xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX5exXdfxX3xX4xX40xX6xX3xX4xXc2xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXc4xX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX2dxX2f2xX36xX3xX16xXb4xX16xX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xX4xXc2xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX322xX3xXcxXfaxXacxX16xX17xX3xX9cxXc2xX16xX17xX3xX2dxX1eexX16xX3xX2dxX19xX6xX3xXbxX1xX9cxXc2xX16xX17xXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX13x94a1xX16xX17xX3xX1fdxX3xXb7xX180xXdxX3xXbaxXacxX6xX16xX3xX2dxXdxXdbxXdfxX3xXexXfaxXb4xX16xX36xX3xX2dxX2exXdxX3xX44xXdxXdbxXacxX3xX27cxX17xXacxX6dxX280xX16xX3x93edxX16xX1xX3x8aeexXc2xX16xX3xX9fbxX2dxX2fxX1dxX16xX3xX27cxX6xXdfxX3xX13xX19xX16xX1xXa14xX3xX4xX1xX2fxX3xXfaxX848xX16xX17xX36xX3xX16xXb4xX16xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX322xX3xX4xX729xXbxX3xXcxXfaxXacxX16xX17xX3xX9cxXc2xX16xX17xX3xXb7xX1dxX3xX2dxX19xX6xX3xXbxX1xX9cxXc2xX16xX17xXc4xX3xX29xX1xX335xX16xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX7xX70xX3xXexXfaxXa2xX4xX3xXexXdxX1eexXbxX3xX4xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX2fxX2exXexX3xX2dxX81xX16xX17xX3xX4xX40xX6xX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX322xX3xX4xX729xXbxX3xXcxXfaxXacxX16xX17xX3xX9cxXc2xX16xX17xX3xXb7xX1dxX3xXexX2bxX16xX1xX36xX3xXexX1xX1dxX16xX1xXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX44xXdxXdbxXacxX3xX190xX1xX2exXdfxX3xX56xXde4xX16xX17xX3xX56xX9cxXc2xX16xX17xX3xX9fbxX2dxX2fxX1dxX16xX3xX56xXdexXdxX3xX6aaxX9cxXc2xX16xX17xXa14xX3xX16xXb4xXacxX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX2b5xX3xX283xX1xXdxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX6xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX16xX17xX36xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXexX1xX124xX3xX4xX2c8xX16xX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xXfaxXc4fxX3xX4xX785xX16xX17xX3xXb7xXdxX5exX4xX3xX4xX40xX6xX3xX7c9xd964xX3xX44xX6xX16xX3xX16xX1xX9cxX2b5xX3xX1xX9cxX180xX16xX17xX3xX59xc088xX16xX3xX4xX158xX4xX3xX2dxX19xX6xX3xXbxX1xX9cxXc2xX16xX17xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXa15xX3xXexX9cxX3xXb7xX729xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX158xX4xX3xX4xXc2xX3xXbaxXacxX6xX16xX36xX3xX2dxXc2xX16xX3xXb7xX19xX3xX5xXdxXb4xX16xX3xXbaxXacxX6xX16xX3xXb1xXd16xX3xX5xX1fdxX3xX4xX158xX4xX3xXb7xX1d5xX3xXb7xXdxX5exX4xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axXa15xX3xX1xXacxX6dxX3xX2dxX81xX16xX17xX3xX4xX158xX4xX3xXbxX1xX9cxXc2xX16xX17xX3xXexXdxX5exX16xX36xX3xXexX1dxXdxX3xX7xXdexX16xX3xX2dxXdbxX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxX5exX16xX3xX4xX158xX4xX3xX1xX1dxX16xX1xX3xXb7xXdxX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX36xX3xX4xX1xX40xX3xX2dxX81xX16xX17xX3xX2dxX3axXdxX3xXbxX1xX2f2xX3xXb7xX180xXdxX3xX4xX158xX4xX3xXexX124xX16xX1xX3xX1xXacxX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX44xX729xXexX3xX16xX17xXadxXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX2fxX59xX6dxXaxX12xX283xX1xX158xX4xX3xXb7xX180xXdxX3xX16xX1xX2bfxX16xX17xX3xX1fdxX3xX3exXdxX1eexX16xX3xXexXfaxXb4xX16xX36xX3xX2dxX2exXdxX3xX44xXdxXdbxXacxX3xX27cxX17xXacxX6dxX280xX16xX3xX29xX785xX16xX17xX3xX56xXde4xX16xX17xX3xX9fbxX2dxX2fxX1dxX16xX3xX13xXde4xX16xX17xX3xX27cxX6xXdxXa14xX3xX4xX1xX2fxX3xXfaxX848xX16xX17xX36xX3xX3exX1xX785xX16xX17xX3xX16xXb4xX16xX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX7c9xXf8cxX3xX44xX6xX16xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX17xXdxX6xX3xXb7xX14xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXdfxX1dxX3xX2dxXc2xX16xX3xXb7xX19xX3xXbxX1xX158xXexX3xX1xXdxX5exX16xX36xX3xXb1xXd16xX3xX5xX1fdxX3xX1xX1dxX16xX1xX3xX2dxX81xX16xX17xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xX16xXb4xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX4xX1xX2fxX3xX7c9xXf8cxX3xX44xX6xX16xX3xXbaxXacxX3axX4xX3xX17xXdxX6xX3xXb7xX14xX3xXbxX1xX33xX16xX17xX3xX4xX1xX3axX16xX17xX3xXexX81xXdxX3xXbxX1xX2exXdfxXc4xX3xX283xX1xXdxX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX158xX4xX3xX2dxXc2xX16xX3xXb7xX19xX3xX17xXdxXdexXdxX3xXbaxXacxX6dxX1eexXexX3xX16xX1xX2bfxX16xX17xX3xXb7xX729xX16xX3xX2dxX14xX36xX3xXb7xX1d5xX3xXb7xXdxX5exX4xX3xX3exX1xX40xX16xX17xX3xX44xX3axX3xXexX1xX124xX3xX4xX2c8xX16xX3xXbxX1xXdexXdxX3xXbaxXacxX6dxX3xX2dxX19xX16xX1xX3xXfaxXc4fxX3xXexXfaxX158xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX5exXdfxX36xX3xX4xX785xX16xX17xX3xXb7xXdxX5exX4xX3xX4xX40xX6xX3xXex8e08xX16xX17xX3xX2dxXc2xX16xX3xXb7xX19xX36xX3xX44xX6xX16xX36xX3xX16xX17xX1dxX16xX1xXc4xX3xX5cxXdxX5exX4xX3xX5xX1dxXdfxX3xX16xX1dxX6dxX3xX16xX1xX848xXdfxX3xXexXfaxX158xX16xX1xX3xXexX124xX16xX1xX3xXexXfaxX2exX16xX17xX3xX4xX785xX16xX17xX3xXb7xXdxX5exX4xX3xX4xX1xXde4xX16xX17xX3xX4xX1xX838xX2fxX3xX5xXb4xX16xX3xX16xX1xX6xXacxX3xX59xXf9exX16xX3xX2dxX1eexX16xX3xX2dxX96bxX16xX3xX2dxX7bfxX6dxX3xXexXfaxX158xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX5exXdfxXc4xX47xXc4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe12xX2fxXacxXfaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXb7xX2fxXb7xXc4xXb7xX16xX0xX47xXbxX12
sydong