Ô tô mới tại Việt Nam phải “cõng” những chi phí gì?
Ngoài giá bán xe mà các hãng công bố và được báo cáo với cơ quan thuế, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm những chi phí gì để chiếc xe có thể lăn bánh hợp pháp trên đường? Infographics dưới đây sẽ cho cung cấp bạn nhưng thông tin về các loại thuế/phí mà một chiếc ôtô mới cần phải "gánh" trước khi lăn bánh ra đường.
f8c9x16c98x17e70x12267x1bba6x113d4x12b64x1b935x13b22xX7x199a9x123e4x1b627x12a8bx17b5bx16118xX5x1d170xXax19ea3x19ae6xX3xXex18ebbxX3x1cd53xfbedxXdxX3xXex17306xXdxX3x131adxXdxfbe3xXexX3x1ba83xX6xX18xX3xXbxX1x13ec9xXdxX3xXaxX4x1ceb8x1b2d9x17f4exXaxX3xX31xX1x1b544xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x1a989xX3xX32x14357x155e9xX0x1cc5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1623cxX10xX6x169b7xXaxX12xX25xX32x12b1dx1506bxXdxX3xX32xXdx156fcxX3x16bfaxX64xX31xX3x1266axX10xX3xX18xX5fxX3xX4xX64xX4xX3xX1x17872xX31xX32xX3xX4xX16xX31xX32xX3xX66x1be3bxX3x1bc90xX5fxX3x1a6f0x1a64cx15d92xX4xX3xX66xX64xX5exX3xX4xX64xX5exX3xX81xX19xXdxX3xX4x18aa9xX3x1a76ax1b3baxX6xX31xX3xXexX1xX99x12b29x13444xX3xX31xX32xX85x11f1exXdxX3xXexXdx120d6xX99xX3xX59x18334xX31xX32xX3xX7x19e9cxX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXex102a3xX2bxX3xXexX1xXabxX18xX3xX31xX1xX37xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xX3xX32xX44xX3xX84x1c182xX3xX4xX1xXdxXa0xX4xX3xX6axX10xX3xX4x135daxX3xXexX1xXd6xX3xX5x10136xX31xX3xX66xX64xX31xX1xX3xX1xX86xXbxX3xXbxX1xX64xXbxX3xXexXbcxXabxX31xX3xX84xX85xXa6xX31xX32xX45xX3x17ddbxX31x19c6cxX5exX32xXbcxX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX59xX85xX19xXdxX3xX84x17e87x18d16xX3xX7xXb4xX3xX4xX1xX5exX3xX4xX99xX31xX32xX3xX4x1ba01xXbxX3xX66xX1dxX31xX3xX31xX1xX85xX31xX32xX3xXexX1xX16xX31xX32xX3xXexXdxX31xX3xX81x1351bxX3xX4xX64xX4xX3xX5xX5exX1dxXdxX3xXexX1xX99xXa0xX47xXbxX1xX41xX3xX18xX5fxX3xX18x19745xXexX3xX4xX1xXdxXa0xX4xX3xX16xXexX16xX3xX18xX19xXdxX3xX4x1c50cxX31xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXaxX32xX64xX31xX1xXaxX3xXexXbcxX85xX19xX4xX3x18970xX1xXdxX3xX5xXe9xX31xX3xX66xX64xX31xX1xX3xXbcxX6xX3xX84xX85xXa6xX31xX32x1b6e5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139d2xX10xX31xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX18xX32xX3xXdxX59xX9xXaxXdxX18xX32x1a373x1c62ax12535x122fdx18fadxX1bcx1864dxXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx18679xX47xX47xXdxX195xX66xX6xX5exX1xX6xXexXdxX31xX1xX195xX81xX31xX47xX31xX10x1447dxX7xX47xX2x12c3cxX1baxX1e3xX47xX2xX1bcxX1bbxX59xX2xX1bcx101b7xX1bdxX1bax171efxX1bfxXex1ae29xX1bcxX1e3xX1f0xX5xX2xX195x177e6xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX18xX3xXbxX1xX2bxXdxX3x13bbcxX4xX30xX31xX32x157d9xX3xX31xX1xX37xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xX3xX32xX44xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6x1bc2dxX5exXbcxXdxX32xXdxX31xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cbxX47xX47xX59xX6xX31xXexXbcxXdxX4xX59xX31xX195xX4xX5exX18xX47xX1f0xX1bcxX2xX1e3xX47xX1edxX47xX2xX1f3xX47xX2xX23dxX2xX1bbxX1baxX1bfxX1bcxX1edxX1edxX2xX1edxX1edxX1edxX1edxX1baxX1bdxX1baxX1f0xX1f0xX1e3xX1e3xX1bfxX1bdxX1baxX195xX1faxXbxX32xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX5exX31xXaxX12x1d0a8x125cfxX3xX1xX5exX1dxX1cbxX3xX25xX32x1335exX4xX3x1b6bcxXdxX22xXbxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX10xX31xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX18xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX31xXexX10xXbcxX3xX59xXexX1xX99xX18xX66xX3xX59xX1xXdxX59xX10xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX1dfxXdxX59xXexX1xX1cbxX3xX1f3xX1bdxX1bcxXbxX6ax1a454xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1cbxX3xX1bdxX1f0xX1f3xXbxX6axX2fdxXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cbxX47xX47xXdxX195xX66xX6xX5exX1xX6xXexXdxX31xX1xX195xX81xX31xX47xX31xX10xX1dfxX7xX47xX2xX1e3xX1baxX1e3xX47xX2xX1bcxX1bbxX59xX2xX1bcxX1edxX2xX1bfxX2xX1f3xXexX1bdxX1bdxX1edxX1bbxX5xX2xX1bcxX23dxX2xX23dxX2xX1bbxX1baxX1bfxX1bcxX1edxX1edxX2xX1edxX1edxX1edxX1edxX1baxX1bdxX1baxX1f0xX1f0xX1e3xX195xX1faxXbxX32xX45xXbcxX9xX1f0xX1bdxX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX18xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX21fxX4xX30xX31xX32xX224xX3xX31xX1xX37xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xX3xX32xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXbcxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexXbcxX5exX31xX32xX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxXabxX31xX3xX98xX99xX6xX31xX1cbxX0xX47xX7xXexXbcxX5exX31xX32xX12xX0xX99xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX23dxXexX1xX99xX18xX66xX23dxX6xX31xX59xX23dxX7xX6xXbxX5exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX32xX85xXa6xXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX4xX1xXdxX3xX32xX16bxX31xX3xX1f3xX1bcxX3xXexXbcxXdxX22xX99xX3x12701x190eaxX2adxX3xX31xX1x18063xXbxX3xX180xX1x1b245xX99xX3xX16xXexX16xX3xXexXbcxX5exX31xX32xX3xX18xX159xXexX3xXexX99xX16bxX31xXaxX3xX1xXbcxX10xX108xX9xXaxX47xX6axX10xX47xX31xX32xX99xX5exXdxX23dxX81xXdxX10xXexX23dxX4xX1xXdxX23dxX32xX6xX31xX23dxX1f3xX1bcxX23dxXexXbcxXdxX10xX99xX23dxX99xX7xX59xX23dxX31xX1xX6xXbxX23dxX180xX1xX6xX99xX23dxX5exXexX5exX23dxXexXbcxX5exX31xX32xX23dxX18xX5exXexX23dxXexX99xX6xX31xX47xX2xX1f3xX1bcxX1bdxX1e3xX1edxX195xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX32xX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX47xX18xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX1f0xX1bcxX47xX31xX10xX1dfxX7xX47xX2xX1e3xX1baxX1f3xX47xX2xX1bcxX1bbxX59xX2xX1f0xX2xX1baxX1f3xX1baxX1e3xXexX1f3xX2xX2xX1f3xX5xX2xX195xX1faxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX18xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX21fxX4xX30xX31xX32xX224xX3xX31xX1xX37xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xX3xX32xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX81xX12xX0xX7xXexXbcxX5exX31xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX32xX85xXa6xXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX4xX1xXdxX3xX32xX16bxX31xX3xX1f3xX1bcxX3xXexXbcxXdxX22xX99xX3xX428xX429xX2adxX3xX31xX1xX42exXbxX3xX180xX1xX433xX99xX3xX16xXexX16xX3xXexXbcxX5exX31xX32xX3xX18xX159xXexX3xXexX99xX16bxX31xXaxX3xX1xXbcxX10xX108xX9xXaxX47xX6axX10xX47xX31xX32xX99xX5exXdxX23dxX81xXdxX10xXexX23dxX4xX1xXdxX23dxX32xX6xX31xX23dxX1f3xX1bcxX23dxXexXbcxXdxX10xX99xX23dxX99xX7xX59xX23dxX31xX1xX6xXbxX23dxX180xX1xX6xX99xX23dxX5exXexX5exX23dxXexXbcxX5exX31xX32xX23dxX18xX5exXexX23dxXexX99xX6xX31xX47xX2xX1f3xX1bcxX1bdxX1e3xX1edxX195xX1xXexX18xXaxX12xX25xX32xX85xXa6xXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX4xX1xXdxX3xX32xX16bxX31xX3xX1f3xX1bcxX3xXexXbcxXdxX22xX99xX3xX428xX429xX2adxX3xX31xX1xX42exXbxX3xX180xX1xX433xX99xX3xX16xXexX16xX3xXexXbcxX5exX31xX32xX3xX18xX159xXexX3xXexX99xX16bxX31xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXbcxX5exX31xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12x15ec1xX85xX86xX31xX32xX3xX6axX10xX3xX4xXe2xX3xX6axX99xX129xXexX3xX6ax17a49xX3xXex18a5cxX3xXcxX1xX64xXdxX3xX615xX6xX31xXa1xX3xX106xX31xX59xX5exX31xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xXdxXa0xX18xX3xX1edxX1bdx13913xX3xX5xX85xX86xX31xX32xX3xX16xXexX16xX3xX31xX1xX42exXbxX3xX180xX1xX433xX99xX3xX81xX141xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX18xX195xX195xX195xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX81xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14e62xX1xX41xX3xXexXbcxX85xX19xX4xX3xX66xX1dxX3xX84xX7fxXdxX3xX81xX19xXdxX3xX16xX3xXexX16xXa1xX3xX6axX10xX3xX18xX64xX11axX3xX5xX1dxXdxX3xX7x14877xXbxX3xX66xXdxXa0xX31xX3xX84xX159xX31xX32xX3xX5xX19xX31xXaxX3xX1xXbcxX10xX108xX9xXaxX47xX6axX10xX47xXbxX1xXdxX23dxXexXbcxX99xX5exX4xX23dxX66xX6xX23dxX59xX5exXdxX23dxX81xX5exXdxX23dxX5exX23dxXexX5exX23dxX6axX10xX23dxX18xX6xX11axX23dxX5xX6xXdxX23dxX7xX6xXbxX23dxX66xXdxX10xX31xX23dxX59xX5exX31xX32xX23dxX5xX5exX31xX47xX2xX1f3xX1bcxX1bdxX1f0xX1bdxX195xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX32xX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX47xX18xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX1f0xX1bcxX47xX31xX10xX1dfxX7xX47xX2xX1e3xX1baxX1bbxX47xX2xX1bcxX1bbxX59xX1bcxX1bcxX1e3xX1bdxX1e3xX1baxX1edxXexX2xX1bfxX1bdxX1f3xX5xX2xX195xX1faxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX3xX18xX19xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX18xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX21fxX4xX30xX31xX32xX224xX3xX31xX1xX37xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xX3xX32xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX81xX12xX0xX7xXexXbcxX5exX31xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX689xX1xX41xX3xXexXbcxX85xX19xX4xX3xX66xX1dxX3xX84xX7fxXdxX3xX81xX19xXdxX3xX16xX3xXexX16xXa1xX3xX6axX10xX3xX18xX64xX11axX3xX5xX1dxXdxX3xX7xX6b0xXbxX3xX66xXdxXa0xX31xX3xX84xX159xX31xX32xX3xX5xX19xX31xXaxX3xX1xXbcxX10xX108xX9xXaxX47xX6axX10xX47xXbxX1xXdxX23dxXexXbcxX99xX5exX4xX23dxX66xX6xX23dxX59xX5exXdxX23dxX81xX5exXdxX23dxX5exX23dxXexX5exX23dxX6axX10xX23dxX18xX6xX11axX23dxX5xX6xXdxX23dxX7xX6xXbxX23dxX66xXdxX10xX31xX23dxX59xX5exX31xX32xX23dxX5xX5exX31xX47xX2xX1f3xX1bcxX1bdxX1f0xX1bdxX195xX1xXexX18xXaxX12xX689xX1xX41xX3xXexXbcxX85xX19xX4xX3xX66xX1dxX3xX84xX7fxXdxX3xX81xX19xXdxX3xX16xX3xXexX16xXa1xX3xX6axX10xX3xX18xX64xX11axX3xX5xX1dxXdxX3xX7xX6b0xXbxX3xX66xXdxXa0xX31xX3xX84xX159xX31xX32xX3xX5xX19xX31xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXbcxX5exX31xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12x142eaxX159xX3xXcxX5fxXdxX3xX4xX1xX41xX31xX1xX3xX81xX62axX6xX3xX1xX5exX5fxX31xX3xXexX1xXdxX22xX31xX3xX59x14ab2xX3xXexX1xX2bxX5exX3xX31xX32xX1x100d0xX3xX84xX89exX31xX1xX3xX7x111a5xX6xX3xX84x13050xXdxXa1xX3xX66xX8aaxX3xX7xX99xX31xX32xX3xX18xX159xXexX3xX7xX7fxX3xX84xXdxX141xX99xX3xX4x141d4xX6xX3xX25xX32xX1xX89exX3xX84xX89exX31xX1xX3xX7xX7fxX3xX2xX1bdxX1bcxX3xX4xX8c3xX6xX3xX1a5xX1xX41xX31xX1xX3xXbxX1xX8c3xX3xX81xX141xX3xX5xX22xX3xXbxX1xX41xX3xXexXbcxX85xX19xX4xX3xX66xX1dxX195xX3xXcxX1xX10xX5exX3xX84xX141xX3xX6axX99xX129xXexXa1xX3xX6axX10xX3xXbxXdxX4xX180xX23dxX99xXbxXa1xX3xX6axX10xX3xXexX2bxXdxX3xX20x12240xX25xX3xXexX1xX44xX3xX18xX627xX4xX3xXexX1xX99xX3xX5xX16bxX31xX3xX84xX16bxX99xX3xX7xXb4xX3xX66x1b597xX31xX32xX3xX1f3xX1bcxX648xX3xX16xX3xXexX16xX3xX4xX5exX31xXa1xX3xX4x14329xX31xX3xX18xX627xX4xX3xX66xXdxXa0xX31xX3xX84xX159xX31xX32xX3xX32xXdxX64xX3xX4xX1xX99xX11axXd6xX31xX3xX31xX1xX85xX86xX31xX32xX3xX16xX3xXexX16xXa1xX3xX6axX10xX3xX18xX64xX11axX3xX59xX894xX3xX180xXdxXa0xX31xX3xX32xXdxX2bxX18xX3xXexX62axX3xX1f0xX1bcxX648xX3xX1xXdxX22xX31xX3xX31xX6xX11axX3xX6axX99xX7fxX31xX32xX3xX2xX1bcxX648xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX81xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX99xX5xX12xX0xX59xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbcxXaxX12xX0xX47xX59xXdxX81xX12xX0xX47xX59xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX429xX5exX99xXbcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xX2adxX119xX31xX3xXexXbcxX41xX0xX47xXbxX12