Gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử, Địa lý, GDCD
Báo Hà Tĩnh giới thiệu với bạn đọc đề thi và gợi ý đáp án THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử, Địa lý, GDCD tất cả các mã đề được giải bởi hệ thống Tuyensinh247.
c4ddx14c41x140e7x10915x14ae6x12dafx10654x1435cx1180exX7x14905x119e1xd74fxf4eaxef2ex1206dxX5xcc79xXax132aex1429dx12e7exXdxX3xdba1xX3xe2ccx11c43xXbxX3xX1ax1177dxX3xX19xc74exX3xXexX1xXdxX3xXcx100f2x13011xXcxX3x11593x14e0exdf37xX4xX3x12058xXdxX6xX3x14a18xed90xX2x11ba5xX3xe99dx11a7cxX1exX3x12a3bxecd2xX4xX1xX3xX7x13cf8xcb70xX3xead7xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xe8b4x1070axX50xX0x14ad1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xdb71xXaxX12xe16fxX1axca2cxX3xX28xdee8xX3xXcxd23fxX1exX1xX3xX31xXdxdd1cxXdxX3xXexX1xXdxd036xX2dxX3xdad7xX77xXdxX3xcefcx115ecxX1exX3xX19x1199cxX4xX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xX80xX6exX3xX31xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xX3xXexee62xXexX3xX4x11ba6xX3xX4xX1axX4xX3xX3ax138a8xX3xX19xX21xX3xX19xd84exX14xX4xX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX84x11115xXdxX3xX1xX7dxX3xXexX1xX2exX1exX31xX3xXcxX2dxd34cxX10xX1exX7xXdxX1exX1xX35x10d6cxcafex14310xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a57xX1exXexX10xceaexXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX2xX104xX3xX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX35xX36xX2xX38xX3x11489xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6bxX66xXfaxX3xXbxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXax131f9xXdxX66xXexX1xd6eaxX3x11a44xX35xX36xXbx10b01x123d7xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1a0xX3xX35xX103xX103xX35xXbxX1a6xX1a7xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX104xX84xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX104xX80xX1exX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xd95fxX54xX2xeb0dxX103xX66xX102xX2x132cexX2xX36xX35xX103xXexX102xX2xX1a2xX5xX1dbxX150xX7xX2dxX104xXbxX1exX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX1exXexX10xX118xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX35xX104xX3xX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3axX3bxX1exX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX150xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6bxX66xXfaxX3xXbxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX66xXexX1xX1a0xX3xX1a2xX35xX36xXbxX1a6xX1a7xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1a0xX3xX1e0xX36xX1a2xX1a2xXbxX1a6xX1a7xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX54xX54xXdxX104xX84xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX104xX80xX1exX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX1dbxX103xX66xX102xX2xX1d8xX35xX2xX36xX1a2xXexX1a2xX36xX36xX1e0xX5xX1d8xX150xX66xXdxX6xX104xXbxX1exX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX1exXexX10xX118xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX1dbxX104xX3xX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3axX3bxX1exX3xX13xX50xX51xX50xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX150xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6bxX66xXfaxX3xXbxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX66xXexX1xX1a0xX3xX1a2xX35xX36xXbxX1a6xX1a7xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1a0xX3xX102xX2xX1a2xX35xXbxX1a6xX1a7xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX54xX54xXdxX104xX84xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX104xX80xX1exX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX1dbxX103xX66xX102xX2xX102xX36xX35xX36xX103xXexX1e0xX1a2xX103xX1a2xX5xX1e0xX150xX31xX66xX104xXbxX1exX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6bxX66xXfaxXaxX12xX0xX10xX3axX12xXcxXdx1326exXbxX3xXex13d93xX4xX3xX4xf46bxXbxX3xX1exX1xX4d9xXexX104xX104xX104xX0xX54xX10xX3axX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX12xX0xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX2dxX3axX84xX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxX51xX10xX1exXexX10xX118xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX66xXexX1xX1a0xX3xX1e0xX2xX1d8xXbxX1a6xX1a7xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1a0xX3xX102xX2xX36xXbxX1a6xX1a7xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX54xX54xXdxX104xX84xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX104xX80xX1exX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX1dbxX103xX66xX102xX2xX36xX35xX36xX35xX2xXexX1dbxX2xX1dbxX1dbxX5xX102xX150xX1e0xX38xX66xX1dbxX2xX1d8xX102xX1dbxX1dbxX38xXexX1a2xX1d8xX38xX1d8xX1dbxX5xX36xX104x13b9cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX118xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX150xXexX1xX2dxX3axX84xX150xX6xX1exX66xX150xX7xX6xXbxX6bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xXexXdxX4d1xX1exX31xX3x1385dxX1exX1xXaxX3xX1xX118xX10x14851xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX31xX6bxXdxX150xXfaxX150xX66xX6xXbxX150xX6xX1exX150xX66xX10xX150xXexX1xXdxX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX35xX36xX2xX38xX150xX3axX6bxX1exX150xXexXdxX10xX1exX31xX150xX6xX1exX1xX54xX2xX103xX102xX1a2xX38xX103xX104xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX35xX36xX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX36xX1e0xX66xX1dbxX2xX1e0xX102xX2xX1d8xX1dbxXexX1d8xX1d8xX35xX1dbxX5xX36xX150xX1e0xX38xX66xX1dbxX2xX1d8xX102xX1dbxX1dbxX38xXexX1a2xX1d8xX38xX1d8xX1dbxX5xX36xX104xX5a9xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX80xX12xX0xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xXexXdxX4d1xX1exX31xX3xX67axX1exX1xXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX31xX6bxXdxX150xXfaxX150xX66xX6xXbxX150xX6xX1exX150xX66xX10xX150xXexX1xXdxX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX35xX36xX2xX38xX150xX3axX6bxX1exX150xXexXdxX10xX1exX31xX150xX6xX1exX1xX54xX2xX103xX102xX1a2xX38xX103xX104xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xXexXdxX4d1xX1exX31xX3xX67axX1exX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX1axX6bxX3xX28xX6exX3xXcxX71xX1exX1xX3xX31xXdxX77xXdxX3xXexX1xXdxX7dxX2dxX3xX80xX77xXdxX3xX84xX85xX1exX3xX19xX89xX4xX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xX80xX6exX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xXexXdxX4d1xX1exX31xX3xX67axX1exX1xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xX45xX3xX19xXe2xX14xX4xX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX84xXecxXdxX3xX1xX7dxX3xXexX1xX2exX1exX31xX3xXexX2dxXfaxX10xX1exX7xXdxX1exX1xX35xX102xX103xX104xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX17xX45xX3xX28x14405xX6xX45xX3x12444xXdxX1exX1xX3xX150xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX66xX6xXbxX150xX6xX1exX150xX66xX10xX150xXexX1xXdxX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX35xX36xX2xX38xX150xX3axX6bxX1exX150xX5xXfaxX150xX1xX6bxX6xX150xX7xXdxX1exX1xX150xXexX6xXexX150xX4xX6xX150xX4xX6xX4xX150xX3axX6xX150xX66xX10xX54xX2xX103xX102xX1a2xX103xX1a2xX104xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX35xX36xX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX1dbxX103xX66xX1dbxX2xX2xX36xX102xX102xX36xXexX35xX38xX1e0xX1a2xX5xX1e0xX150xX1e0xX38xX66xX35xX2xX1e0xX1d8xX103xX1dbxX1a2xXexX35xX1a2xX1dbxX1e0xX1dbxX5xX36xX104xX5a9xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX80xX12xX0xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX17xX45xX3xX28xX928xX6xX45xX3xX92cxXdxX1exX1xX3xX150xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX66xX6xXbxX150xX6xX1exX150xX66xX10xX150xXexX1xXdxX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX35xX36xX2xX38xX150xX3axX6bxX1exX150xX5xXfaxX150xX1xX6bxX6xX150xX7xXdxX1exX1xX150xXexX6xXexX150xX4xX6xX150xX4xX6xX4xX150xX3axX6xX150xX66xX10xX54xX2xX103xX102xX1a2xX103xX1a2xX104xX1xXexX3axXaxX12xX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX17xX45xX3xX28xX928xX6xX45xX3xX92cxXdxX1exX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX1axX6bxX3xX28xX6exX3xXcxX71xX1exX1xX3xX31xXdxX77xXdxX3xXexX1xXdxX7dxX2dxX3xX80xX77xXdxX3xX84xX85xX1exX3xX19xX89xX4xX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xX80xX6exX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX92cxXdxX1exX1xX3xX1xX89xX4xX45xX3xf6efxX4d9xXexX3xX5xX17xX45xX3xX28xX928xX6xX3xX1xX89xX4xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xX3xX19xXe2xX14xX4xX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX84xXecxXdxX3xX1xX7dxX3xXexX1xX2exX1exX31xX3xXcxX2dxXfaxX10xX1exX7xXdxX1exX1xX35xX102xX103xX104xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX3axX3bxX1exX3xXcxX6bxX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX150xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX66xX6xXbxX150xX6xX1exX150xX3axX6bxX1exX150xXexX6bxX6xX1exX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX35xX36xX2xX38xX150xXexX6xXexX150xX4xX6xX150xX4xX6xX4xX150xX3axX6xX150xX66xX10xX54xX2xX103xX102xX1a2xX102xX1d8xX104xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX35xX36xX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX36xX1e0xX66xX35xX2xX103xX2xX38xX2xX2xXexX1e0xX1e0xX1e0xX36xX5xX1a2xX150xX103xX36xX66xX35xX2xX1dbxX35xX38xX1d8xX1d8xXexX102xX2xX1a2xX103xX102xX5xX36xX104xX5a9xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX80xX12xX0xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX3axX3bxX1exX3xXcxX6bxX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX150xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX66xX6xXbxX150xX6xX1exX150xX3axX6bxX1exX150xXexX6bxX6xX1exX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX35xX36xX2xX38xX150xXexX6xXexX150xX4xX6xX150xX4xX6xX4xX150xX3axX6xX150xX66xX10xX54xX2xX103xX102xX1a2xX102xX1d8xX104xX1xXexX3axXaxX12xX47xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX3axX3bxX1exX3xXcxX6bxX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xXexX2dxXfaxX10xX1exX7xXdxX1exX1xX35xX102xX103xX104xX4xX6bxX3axX45xX3xX69xX1axX6bxX3xX28xX6exX3xXcxX71xX1exX1xX3xX31xXdxX77xXdxX3xXexX1xXdxX7dxX2dxX3xX80xX77xXdxX3xX84xX85xX1exX3xX19xX89xX4xX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xX80xX6exX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX3axX3bxX1exX3xXcxX6bxX1axX1exX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xXexXd1xXexX3xX4xXd5xX3xX4xX1axX4xX3xX3axXdcxX3xX19xX21xX104xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX6exXdxX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3axX3bxX1exX3xXb9ax1403bxX1exXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX84xX6xXdxX150xX31xXdxX6xXdxX150xX66xX10xX150xXexX1xXdxX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX3axX6bxX1exX150xX80xX6xX1exX54xX2xX103xX102xX1a2xX36xX103xX104xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX31xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX35xX36xX54xX1exX10xX19bxX7xX54xX2xX38xX35xX1d8xX54xX2xX36xX1e0xX66xX35xX2xX36xX102xX103xX1d8xX35xXexX1d8xX35xX103xX2xX35xX5xX36xX104xX5a9xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX45xX3xX47xX3fxX6xX3xX5xX17xX45xX3xX13xX50xX51xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX80xX12xX0xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX6exXdxX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3axX3bxX1exX3xXb9axXeafxX1exXaxX3xX1xX118xX10xX682xX9xXaxX54xX31xXdxX6xX6bxX150xX66xX2dxX4xX54xX84xX6xXdxX150xX31xXdxX6xXdxX150xX66xX10xX150xXexX1xXdxX150xXexX1xXbxXexX150xX2cxX2dxX6bxX4xX150xX31xXdxX6xX150xX3axX6bxX1exX150xX80xX6xX1exX54xX2xX103xX102xX1a2xX36xX103xX104xX1xXexX3axXaxX12xX69xX6exXdxX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3axX3bxX1exX3xXb9axXeafxX1exX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX118xX6bxX1exX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX92cxX1axX1exX31xX3xX35xX1d8xX54xX1e0xX45xX3x12753x13b74xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX2xX38xX3xX84xd701xXexX3xX19x14c88xX2dxX3xX66xXdx10a80xX1exX3xX118xX6xX45xX3xX66xXe2xX77xXdxX3xX19x13f8axXfaxX3xX5xX6exX3xX19xX21xX3xXexX1xXdxX3xX80xX6exX3xX19xX1axXbxX3xX1axX1exX3xX3axX3bxX1exX3xXb9axXeafxX1exX3xX19xXe2xX14xX4xX3xX31xXdxXd5xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4d1xXexX104xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX2dxX5xX12xX0xX66xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX118xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12xX0xX66xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX1xX6xX118xX10xcd13xXexXdxX3axX10xX3xX4xX5xX10xX6xX118xX682xXdxX1a6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92cxX6bxX2dxX118xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xXcxX2dxXfaxX10xX1exX7xXdxX1exX1xX35xX102xX103xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX80xX12