SUV 7 chỗ Mazda CX-8 2019 ra mắt tại Đông Nam Á
Mazda CX-8 vừa được trưng bày tại Malaysia. Xe có 4 phiên bản với 1 bản sử dụng động diesel 2,2 lít và 3 bản động cơ xăng 2,5 lít.
e337x13e73x13414x10931x14024x1972ax19c86xf228x1966cxX7x15ec6x146c0xfa06x10752x13016x18798xX5x1647exXax15447xe614xf27dx120a8xX3x15d9exX3xX4xX1x14316xX3x12564xX6x140b1x15c56xX6xX3x1a0f1x13a05x173a3xea11xX3x16aedx19f0bxX2x19da0xX3x1068dxX6xX3x13683x16067xXexX3xXex13e82xXdxX3xfb0bx15ddbx1498bx18c52xX3xf0bbxX6xX30xX3x1822exX0xea02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf28fxX10xX6xX20xXaxX12xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xfccbx1769cxX6xX3x10d65x19802x18240xX4xX3xXexX2dxX68xX3axX3bxX3x186a5xfb23xf474xX3xXexX35xXdxX3xX1dxX6xX5xX6xX74xX7xXdxX6xe890xX3xX24xX10xX3xX4x16bd3xX3x12a03xX3xXbxX1xXdx15a73xX3axX3xX72x1628exX3axX3xX63x1a007xXdxX3xX2xX3xX72xX93xX3axX3xX7x164bexX3xX20x162ebxX3axX3bxX3xX67x11736xX3axX3bxX3xX20xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX28x17f2cxX28xX3xX5x17d36xXexX3xX63xX73xX3xea2exX3xX72xX93xX3axX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4x10097xX3x142e7x18e8fxX3axX3bxX3xX28xXb5x15de9xX3xX5xXb9xXexX82xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16222x15286xX20xX74xX3xXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX3axXexX10xX2dxX3xX20xXexX1x14fe2xX30xX72xX3xX20xX1xXdxX20xX10xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXax17e1axXdxX20xXexX1x116ccxX3xX17xXd4x182bfxXbxXcdx151c7xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX125xX3xXd4xX29xX8axXbxXcdxX12cxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xX29xX29xXexX2bxX26xX2xXd4xX8axX5xX29xX82x10f81xXbxX3bx19e16xX2dxX9xX2bxX26xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1x14741xX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX2xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX28xX2xX2bxX2bxX5xX2xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX1dx1045dxX10exX3xX13xX14xX15xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX63xX64xX6xX3xXcdxX10ex13909xXexX3xX1xXdx19c59xX3axX3xXexX35xXdxX3xX1dxX6xX5xX6xX74xX7xXdxX6xX82xX3xX38x17785xX74xX3xX5xX73xX3xX30xX2eaxX10exX3xXcdxX10xX3xXexX2dxX68xX3axX3bxX3xX72xX73xX74xX3xX63xX73xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX4xX39xX3axX3bxX3xX72xf9e9xX3xX3bxXdx109e5xX3xX72xX347xX3axX3xX4xX1xXb9xX3axX1xX3xXexX1x112cdxX4xX82xX3xX38xX73xX3axX3xX6xX3axX1xX3xX4x17f15xX6xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xXd4xX3xX4xX88xX3xXex1550fxX74xX3xX4xX1x177e7xX3axX3xX129xX3xX4xX1xX1bxX3xX1xXeax115c0xX4xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX3axX3bx18c05xXdxX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX28xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexXbfxX29xXbfxX26xX5xX28xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX23xX88xX3xXex16ad6xX3axX3bxX3xX4xXa9xX3axX3bxX3xX8axX3xX72xXdx144ebxX3axX3xXexX1x19274xX3xX4xX362xX6xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX7x105faxX3xX67xX68xX69xX4xX3xX72xX347xX3axX3xX2dxX6xX3xXexX2dxXeaxX3axX3bxX3xXexX1x12967xXdxX3xX3bxXdxX6xX3axX3xXexX97xXdxX82xX3xX23xX1x11458xX3xX4xX88xX3xX30xXa9xXexX3xXbxX1xXdxX8fxX3axX3xX72xX93xX3axX3xX67xX68xX69xX4xX3xXexX2dxX6xX3axX3bxX3xX72x17020xX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4xXcbxX3xX20xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX8axX3xXcdxXdxX25xX5xX6xX3axX1xX3xX13x1316dxX74x18b31xX4xXexXdxX63xX25x116d2xX3xX28xXb5xX28xX3xX5xXb9xXexXb5xX3xXexX35xXeaxX3xX2dxX6xX3xX4xX39xX3axX3bxX3xX7xX10exX307xXexX3xX2xX26xX26xX3xX30xec8exX3xX5xf398xX4xX3xXexX35xXdxX3xX8axX82xXd4xX29xX29xX3xX63x16178xX3axX3bxX43xXbxX1xe7ebxXexX3xX63xX73xX3xX30xX39xX25xX30xX10xX3axX3xXcdxXeaxX31xX3axX3xX8axXd4xX29xX3xX3dxX30xX3xXexX35xXdxX3xX28xX82xX29xX29xX29xX3xX63xX59dxX3axX3bxX43xXbxX1xX5a3xXexX82xX3xXe9xX93xX3axX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4xXcbxX3xX20xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4x16238xX3axX3bxX3xX5xX73xX3xX4xX1xXdxX4ecxX4xX3xX20xX10exX74xX3xX3axX1xX307xXexX3xX4xX88xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xX20xX2eaxX3axX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX8axX3xX72xX347xX3axX1xX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xXbfxX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX28xXd4xX17xX2xX5xXbfxX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xXe9xX6xX3xX72xXdxX4ecxX3axX3xXexX1xX4f1xX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4xXcbxX3xXcdxXcexX3axX3bxX3xX4xX59dxX3axX3xX5xX35xXdxX3xX67x17517xX10exX3xX7xXa1xX3xX20xXa4xX3axX3bxX3xX4xX374xX3axX3bxX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4xXcbxX3xX8axX3xXcdxXdxX25xX5xX6xX3axX1xX3xX1xX5a3xXexX3xX563xX1xXb9xX3xXexX58fxX3xX3axX1xXdxX8fxX3axX3xX13xX563xX74xX565xX4xXexXdxX63xX25x17d8fxX3xX28xXb5xXd4xX3xX5xXb9xXexXb5xX3xX63xX97xXdxX3xX4xX39xX3axX3bxX3xX7xX10exX307xXexX3xX2xX2bxX28xX3xX30xX58cxX3xX5xX58fxX4xX3xXexX35xXdxX3xX129xX82xX29xX29xX29xX3xX63xX59dxX3axX3bxX43xXbxX1xX5a3xXexX3xX63xX73xX3xX30xX39xX25xX30xX10xX3axX3xXcdxXeaxX31xX3axX3xX28xXd4xX17xX3xX3dxX30xX3xXexX35xXdxX3xXbfxX82xX28xXd4xX29xX3xX63xX59dxX3axX3bxX43xXbxX1xX5a3xXexXb5xX3xX1xX30cxX3xX20xX2eaxX3axX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4x10ba6xX10exX3xXexX2dxX68xX97xX4xX82xX3xXcxX307xXexX3xX4xX93xX3xX4xX347xX4xX3xX72xXdxX4ecxX3axX3xXexX1xX4f1xX3xX67xX782xX10exX3xX7xXa1xX3xX20xXa4xX3axX3bxX3xX1xXa9xXbxX3xX7xX343xX3xXexX58fxX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX129xX3xX4xX307xXbxX3xX13xX563xX74xX565xX4xXexXdxX63xX25xX56bxX2dxXdxX63xX10xX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX8axX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX17xX28xXd4xX28xX5xX8axX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX15xX782xX3xXexX1xX39xX3axX3bxX3xX7xX343xX3xX563x18374xX3xXexX1xX10exf90cxXexXb5xX3xXexX307xXexX3xX4xX93xX3xX4xX347xX4xX3xXbxX1xXdxX8fxX3axX3xX72xX93xX3axX3xX4xX362xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX3bxX82exX3axX3xX3axX1xX68xX3xX3bxXdxX343xX3axX3bxX3xX1xX30cxXexX3xX3axX1xX6xX10exXb5xX3xX7xX58fxX3xX563xX1xX347xX4xX3xX72xXdxX30cxXexX3xX20xX10exX74xX3xX3axX1xX307xXexX3xX5xX73xX3x181f0xX3xX4xX347xX4xX1xX3xX72xX343xX3xXexX2dxXb9xX3xX4xX1xX1bxX3xX3axX3bxX38fxXdxX3xX63xX73xX3xX63xX9d7xXexX3xX5xXdxX30cxX10exX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xXd4xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX8axX129xXbfxX2xX5xXd4xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX67xX68xX69xX4xX3xXexX2dxX6xX3axX3bxX3xX72xX547xX3xX30xX31exX30xX3xXcdxX10xX3xX1xX69xXbxX3xX563xXdxX30xX3xX2xX2bxX3xXdxX3axX4xX1xX3xXexXdxX8fxX10exX3xX4xX1xX10ex10fa0xX3axXb5xX3xX67x16bbcxX3axX3xXbxX1xX6xX3x1286bx12faexX56bxX3xXexX58fxX3xX67xXa9xX3axX3bxXb5xX3xX67xXbd3xX3axX3xX7xX68xXcbxX3axX3bxX3xX30xX374xX3xX63xX73xX3xX67xXbd3xX3axX3xX1xX9d7xX10exX3xX4xX5e5xX3axX3bxX3xXa2axX3xX20xX35xX3axX3bxX3xXbdaxXbdbxX56bxX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX129xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX26xX29xXd4xX28xX5xX129xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX24xX10xX3xX4xX59dxX3axX3xX4xX88xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xX563xX1xXa2axXdxX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX72x19c61xX3axX3bxX3xX3axX5a3xXexX3xX3axX1xX307xX3axXb5xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xX67xXdxX782xX10exX3xX1xX59dxX6xX3xXbfxX3xX63xX374xX3axX3bxXb5xX3xX3bxX1xX4ecxX3xX5xX347xXdxX3xX4xX1xX528xX3axX1xX3xX67xXdxX30cxX3axX3xX2xX29xX3xX1xX68xX97xX3axX3bxX82xX3xX52xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xXexX1xX39xX3axX3bxX3xXexXdxX3axX3xX3bxXdxX93xXdxX3xXexX2dxXb9xX3xX1dx12bd1xX56bxX3xX23xXeaxX3axX3axX10xX4xXexX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX17xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX17xX2xXbfxX17xX5xX17xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xXcxX2dxX6xX3axX3bxX3xX72xX547xX3xX6xX3axX3xXexXeaxX73xX3axX3xXexX2dxX8fxX3axX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX3bxX38fxX30xX3xX4xX88xX3xX129xX3xXexX5a3xXdxX3xX563xX1xXb9xXb5xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xX4xX31exX3axX3xX72xXd76xX3axX3bxX3xX67xXdxX30cxX3axX3xXexXa1xX3xX3bxXdxX5a3xXbxX3xX4dfxX3axX3xX67xX547xX3axX1xX3xXexX1xX31exX3axX3xXcdxX10xXb5xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xXbxX1xX6xX3axX1xX3xX565xXe9xX13xXb5xX3xXbxX1xX31exX3axX3xXbxX1xX343xXdxX3xX5xX58fxX4xX3xXbxX1xX6xX3axX1xX3xX67xXdxX30cxX3axX3xXexXa1xX3xXbdbxXe9xX56bxX3xX63xX73xX3xX1xX1bxX3xXexX2dxX69xX3xXbxX1xX6xX3axX1xX3xX563xX1xXbcexX3axX3xX4xX307xXbxX82xX3xX3dxX3bxXeaxX73xXdxX3xX2dxX6xX3xXcdxX10xX3xX4xX59dxX3axX3xX4xX88xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xX563xXdxX4f1xX30xX3xX7xXeaxX347xXexX3xX5xX58fxX4xX3xX563x1a170xXeaxX3xX63xX73xX3xX1xX1bxX3xXexX2dxX69xX3xX563xX1xXa2axXdxX3xX1xX73xX3axX1xX3xX3axX3bxX6xX3axX3bxX3xX20xX343xX4xX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX26xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX26xX26xX26xX5xX26xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX52xXdxX30cxX3axX3xXexX35xXdxXb5xX3xX63xXdxX30cxX4xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX88xX3xX67xX68xX69xX4xX3xXexX2dxX6xX3axX3bxX3xX72xX547xX3xX3bxX88xXdxX3xX4xX39xX3axX3bxX3xX3axX3bxX1xX30cxX3xX6xX3axX3xXexXeaxX73xX3axX3xX4xX1xX362xX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xXdxX25xX565xX4xXexXdxX63xX7xX10xX3axX7xX10xX3xX63xX2eaxX3axX3xX4xX1xX68xX6xX3xX67xX68xX69xX4xX3xX4xX39xX3axX3bxX3xX72xX343xX82xX3xX3dxX1xX68xX3axX3bxX3xXcdxX10xX3xX63xX2eaxX3axX3xX7xX503xX3xX7xXa2axX3xX1x17402xX10exX3xX4xX39xX3axX3bxX3xX3axX3bxX1xX30cxX3xX7bexX25xX15xX10xX4xXexXeaxX2dxXdxX3axX3bxX3xX23xXeaxX3axXexX2dxXeaxX5xX3xX67xX384xX4xX3xXexX2dxX68xX3axX3bxX3xX4xX362xX6xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xXb5xX3xX4xX374xX3axX3bxX3xX63xX97xXdxX3xX67xX88xX3xX5xX73xX3xX1xX30cxX3xXexX1xX343xX3axX3bxX3xX3axX3bxX31xXexX3xX67xXa9xX3axX3bxX3xX4xXcbxX3xXexX35xX30xX3xXexX1xX519xXdxX3xXdxX25xX13xXexXeaxXbxX3xX3bxXdxX5a3xXbxX3xXexXdxX4ecxXexX3xX563xXdxX30cxX30xX3xX3axX1xXdxX8fxX3axX3xX5xXdxX30cxX10exX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX2bxX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX2xX17xXd4xX5xX2bxX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xXe9xX8fxX3axX3xXexX2dxXeaxX3axX3bxX3xX3axXa9xXdxX3xXexX1xX307xXexXb5xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX88xX3xX4xX347xX4xX3xXexX374xX74xX3xX4xX1xX379xX3axX3xX72xX343xX3xXexX2dxXb9xX3xX4xX1xX1bxX3xX3axX3bxX38fxXdxX3xX3bxX38fxX30xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX2dxX93xXdxX3xX2dxXa9xX3axX3bxX3xX4xX93xX3xXbfxX3xX72xXcexX3axX3bxX3xX3bxX1xX4ecxX3x14977xX28xX25xXbfxX25xX28x12037xX3xX63xX73xX3xX129xX3xX4xX1xX1bxX3xX1421xX28xX25xX28xX25xX28xX1427xX82xX3x17055xX1xXdxX8fxX3axX3xX72xX93xX3axX3xXexXdxX8fxX10exX3xX4xX1xX10exXbcexX3axX3xX4xX88xX3xX3bxX1xX4ecxX3xX72xX379xX4xX3xX63xX93xXdxX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX2xX29xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX8axX2bxX29xX17xX5xX2xX29xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xX52xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX8fxX3axX3xX72xX93xX3axX3xX4xX6xXeaxX3xX4xX307xXbxX3xX4xX88xX3xX3bxX1xX4ecxX3xX72xX379xX4xX3xX20xX6xXb5xX3xX67xX68xX69xX4xX3xX72xX343xX3xXexX2dxXb9xX3xXex100f7xX3xX5xX30cxX3xX28xX25xX28xX25xX28xX3xX63xX73xX3xX4xX88xX3xXexX1xX8fxX30xX3xX72xX30cxX3xXex169ecxX3xXexX6xX74xX3xX4xX1xXeaxX3xX1xX73xX3axX3bxX3xX3bxX1xX4ecxX3xX7xX343xX3xX28xX82xX3xXcxX10exX74xX3xX3axX1xXdxX8fxX3axXb5xX3xX67xX31exX74xX3xX63xX2eaxX3axX3xX4xX1xX528xX3xX5xX73xX3xX72xX93xX3axX3xXexX2dxX68xX3axX3bxX3xX72xX73xX74xX3xX3axX8fxX3axX3xX4xX347xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4ecxXexX3xX63xX2eaxX3axX3xX4xX1xX68xX6xX3xX67xX68xX69xX4xX3xX1xXeaxX73xX3axX3xXexX1xXdxX30cxX3axX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXexX6xX72xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2dxX3bxXdxX3axX125xX3xX28xXbxXcdxX3xX6xX10exXexXeaxX12cxXaxX12xX0xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX3axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX30xX3bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xX3xX1xX23exX3axX1xX3xX93xX3axX1xX3xX2xX2xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX43xX43xXdxX82xX72xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX3axX1xX82xX63xX3axX43xX3axX10xX120xX7xX43xX2xX2bxX29xX129xX43xX2xX29xX129xX20xX129xX2xX2xXd4xX29xXbfxXbfxXexX8axX28xX28xX2bxX5xX2xX2xX82xX177xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX6xX3xX30xX31xXexX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX3dxX6xX30xX3xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxXeaxX3axXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xXexX2dxX6xX3axX3bxX3xX143bxX6xX10exX5xXexX6xX3axX3xXb5xX3xX1dxX6xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2xX2bxX3xX7xX503xX3xX67xX68xX69xX4xX3xX5xX31xXbxX3xX2dxX347xXbxX3xXexX35xXdxX3xX1dxX6xX5xX6xX74xX7xXdxX6xX3xX63xX73xX3xX4xX88xX3xX563xX4ecxX3xX1xXeaxX35xX4xX1xX3xXcdxX10exX307xXexX3xX563xX1xXbcexX10exX3xX7xX6xX3axX3bxX3xX4xX347xX4xX3xXexX1xX547xX3xXexX2dxX68xX519xX3axX3bxX3xXexX2dxXeaxX3axX3bxX3xX563xX1xX10exX3xX63xX58fxX4xX82xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX20xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX72xXeaxX20xX74xX12xX0xX43xXexX6xX72xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXeaxX10exX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xXdd8xXdxX3axX3bxX82xX63xX3axX0xX43xXbxX12