Làn sóng đòi công lý và bồi thường cho những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam
Chất độc da cam/đi-ô-xin mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây tác hại nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Chính phủ Mỹ đã phải đền bù 1,52 tỷ USD/năm cho các cựu binh Mỹ bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin.
acb5x12d71xb424xff38xb7e0x12691x162d6x182ebx144bfxX7xdf24x1618bxf971xd12dx186f7xc23exX5x11885xXaxc90fx13589x14930x1057bxX3xX7x18a84xX15x10a79xX3x1738bxc2bcxXdxX3xX4x17f7axX15xX1axX3xX5xdee3xX3xf16fxX14xX3xb51fx136f3xXdxX3xXexX1x14f05x17d43xX15xX1axX3xX4xX1x17bf2xX3xX15xX1x17e56xX15xX1axX3xX15xc44fxX15xX3xX15xX1xad97xX15xX3xX4xX1x120afxXexX3xX1cx15a1cxX4xX3x13ba7xX6xX3xX4xX6x14cc1xX3x13f07xX3x13997xXdx15505xXexX3xcf25xX6xX57xX0xf229xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe535xX10xX6xX52xXaxX12xf43fxX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdx170a5xX21xX8bx15edexXdxX15xX3xX57xX14xX3x127a0x138b5xX46xX15xX3xX1cxX4fxXdxX3x162b7xd2b5xX3xX7x14e24xX3xX52x13907xX15xX1axX3xXex11690xX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdx120c9xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX1axX46x178f9xX3xXexbaa3xX4xX3xX1xX41xXdxX3xX15xX1axX1xXdx15041xX57xX3xXexXaax12ee5xX15xX1axX3xX1cx126e1xXdxX3xX28xe9aexXdxX3xX57xX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX28xX14xX3xX7xc093xX4xX3xdf52xX1x123dcxX10xX3xX4xX38xX15xX3xX15xX1axX31xX32xXdx172a8xX3xX79xX1xe4d9xX15xX1xX3xXbxX1xfacbxX3xX9exX9fxX3xX1cxad98xX3xXbxX1xd966xXdxX3xX1cx17721xX15xX3xX2bxf0f1xX3xX2xdf13xc906xb8f3xX3xXex15e3exX3x149a6x16cc7x10551xX64xX15xb8c3xX57xX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX4x1532dxX96xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX9exX9fxX3xX2bxaf64xX3xX15xX1xXdx15705xX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX105xX0xX64xXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xdb5axXdxX52xXexX1xX9xXaxX126x1023axX19cxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX5xX10x182f0xXexXaxX3xX2bxX38xXaaxX52xX10xXaaxX9xXaxX19cxXaxX12xX0xXexX2bxX38xX52xXc6xX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX64xX64xXdxX105xX2bxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX28xX15xX64xX15xX10xX194xX7xX64x12162x174afx12563xX64x13575xX125xX52xX2xX19cxX125xX2xX2xX19cxX19cxXexX1e7xX2xX19cxX5xX19cxX105xc537xXbxX1axXaxX3xX64xX12xX0xX64xXexX52xX12xX0xX64xXexXaaxX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12x17188xX1dxXdxX3xX4xX21xX15xX1axX3xX5xX26xX3xX28xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1xX31xX32xX15xX1axX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX0xX64xXexX52xX12xX0xX64xXexXaaxX12xX0xX64xXexX2bxX38xX52xXc6xX12xX0xX64xXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10751xX38xX52xXc6xXaxX12xX73xXdxX5dxX15xX3xX15xX6xXc6xX124xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX4xX18xX3x15995xX124xX1ebxX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX2bxX148xX3xXbxX1x18c33xXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX28xX14xX3xX1xX14xX15xX1axX3xXexXaaxX130xX57xX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX1xX6xX3xX1cxX4bxXexX3xX1cxX6xXdxX3xX2bxX148xX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX15xX14xXc6xX105xX3x165b8xX1xb049xXbxX3xXexX1xXb2xX3xX1axXdxXe2xXdxX3xX1cxX6xX15xX1axX3xX52xX4bxXc6xX3xX5xXd4xX15xX3xX5xX14xX15xX3xX7xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX15xX1axX3xX5xX26xX3xX28xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1xX31xX32xX15xX1axX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX4x165d5xX15xX1axX3xX15xX1xX31xX3xX1axXdxX119xXdxX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX1x11cb3xX96xX3xX95xX96xX119xX3xX5xXdxXd4xX15xX3xX95xX96xX6xX15xX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX7xXdexX3xX5xXdxX5dxX96xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX1xX14xX3xXf7xX1xX38xX6xX3xX1xXd9xX4xX3xX9exX9fxX124xX3xXex1774bxX3xX15xX130xX57xX3xX2xX1e7xX1e9xX2xX3xX1cxXb2xX15xX3xX2xX1e7xdf1exX2xX124xX3xX1cxX115xX3xX4xX18xX3xXf7xX1xX38xX119xX15xX1axX3xX1ebxX19cxX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX5xX109xXexX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX124xX3xX1e9xX2xb2e0xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX124xX3xX4xX1xXf4xX6xX3xX1e8xX1e9xX1e9xX3xXf7xX1axX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX1cxX31x114e1xX4xX3xX95xX96xX46xX15xX3xX1cxX4fxXdxX3xX9exX9fxX3xXaaxX119xXdxX3xX8exX96xXdexX15xX1axX3xX57xXdxX11dxX15xX3xX15xX6xX57xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xXcxX1xX10xX38xX3xX73xX4fxXdxX3xX60xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX4xX18xX3xX2b5xX124xX1ebxX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX2bxX148xX3xXbxX1xX2caxXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX124xX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX1cxX18xX3xX2bxX6xX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX15xX14xXc6xX105xX3xbf97xc354xX96xX3xX15xX130xX57xX3xX15xX6xXc6xX124xX3xXcxX1dxX6xX3xXc9xX15xX3xXcxXdexXdxX3xX4xX6xX38xX3xX9exX9fxX3xX1cxX115xX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xX1cxX148xX15xX1xX3xXf7xX1xX21xX15xX1axX3xX8exX10xX57xX3xX8ex15b4bxXexX3xX1cxX2caxX15xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX28xX14xX3xX9exX9fxX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX7xX119xX15xX3xX8exX96xX4bxXexX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xXdxX5dxXexX3xX4xXf9xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xXcxXaaxX31xXe2xX4xX3xX1cxX18xX124xX3xX1cxX2caxX15xX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX1cxX115xX3xX2bxX148xX3xXcxX1dxX6xX3xc61exX1x17d7exX4xX3xXexX1xd366xX57xX3xX60xXdxX96xX3x185dcxX18xX4xX3xX2bxXc9xX4xX3xX2bxXf9xX124xX3xX57xf192xX4xX3xX52xX121xX3xXexX1xX10xX38xX3xX15xX1xXdxX11dxX96xX3xX15xX1xX14xX3xXbxX1xX46xX15xX3xXexX109xX4xX1xX124xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX15xX3xX4xXf4xX96xX3xXf7xX1xX38xX6xX3xX1xXd9xX4xX3xX28xX14xX3xXexX1xX13cxX4xX3xXexXb2xX3xX1cxX11dxX96xX3xX4xX1xXf4xX15xX1axX3xX57xXdxX15xX1xX3xXaaxc762xX15xX1axX124xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX4xX18xX3xX5xXdxXd4xX15xX3xX95xX96xX6xX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xX96xX15xX1axX3xXexX1xX31xX124xX3xXexXdx15c08xX96xX3xX1cxX31xX32xX15xX1axX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX1xX458xXbxX3xXexX1xX6xXdxX3xX52xX148xX3xX52xX41xX15xX1axX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xX321xXb2xXexX3xX95xX96xX119xX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX15xX3xX4xXf4xX96xX3xX57xXe2xXdxX3xX15xX1xX4bxXexX3xX52xX38xX3xX5bxXdxX5dxX15xX3xea4bxX3xX1xXd9xX4xX3xX9exX9fxX3x11949x15fb0xX611xX9ex12657xX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX4bxXc6xX124xX3xX95xX96xX46xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX9exX9fxX3xX4xX389xX15xX1axX3xX15xX1xX31xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xXf7xX1xXc9xX4xX3xX2bxX148xX3xXbxX1xX2caxXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX28xX14xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xXdxX5dxXexX3xX4xXf9xX3xXexX31xX2caxX15xX1axX3xXexX13cxX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX4xX18xX3xX15xX1axX96xXc6xX3xX4xX2caxX3xXexX130xX15xX1axX3xX4xX6xX38xX3xX57xX323xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xX5xXdxX5dxXexX3xXaaxX96xX15xX1axX3xX730xXbxX6xX8bxXf7xXdxX15xX8bxX8exX2caxX15xX734xX3xX28xX14xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX28xX4bxX15xX3xX1cxX11dxX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX57xX3xXexXaaxXd9xX15xX1axX3xX28xX11dxX3xXexXdxX57xX105xX3xX79xXc9xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX15xX3xX4xXf4xX96xX3xX8exXc9xX4xX3xX1cxX148xX15xX1xX3xXaaxX671xX15xX1axX124xX3xX57xX61exX4xX3xX52xX121xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX1xX46xX15xX3xXexXdexX3xX15xX1xX31xX3xX1xX605xXexX3xXexX1xX96xXdexX4xX3xX5xXc9xX124xX3xXexX96x102c1xXdxX3xXexXc9xX4xX124xX3xXexXaaxXd9xX15xX1axX3xX5xX31xX458xX15xX1axX3xX4xX2caxX3xXexX1xX6c6xX105xX105xX105xX3xX4xX389xX15xX1axX3xX5xX14xX57xX3xXexX130xX15xX1axX3xX15xX1axX96xXc6xX3xX4xX2caxX3xX57xX323xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX124xX3xX7xX38xX15xX1axX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX2bxX148xX3xXbxX1xX2caxXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xXexX3f0xX3xX15xX1xXdxX11dxX96xX3xXexX1xX3a3xXbxX3xXf7xX129xX3xXexXaaxX31xXe2xX4xX3xX1cxX46xXc6xX3xX4xX18xX3xX15xX1axX96xXc6xX3xX4xX2caxX3xX57xX323xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xX4xX6xX38xX3xX15xX1xX4bxXexX105xX3xX510xXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xXbxX6xX8bxXf7xXdxX15xX8bxX8exX2caxX15xX124xX3xX7xX6xX96xX3xXf7xX1xXdxX3xX8exX10xX57xX3xX8exX548xXexX3xX2xX1e9xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXaaxb0a4xX15xX1xX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX15xX3xX4xXf4xX96xX124xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX15xX3xX4xXf4xX96xX3xX4xX389xX15xX1axX3xXf7xXb2xXexX3xX5xX96xX3a3xX15xX3xXaaxX671xX15xX1axX124xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX2bxX148xX3xXbxX1xX2caxXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX4xX18xX3xX15xX1axX96xXc6xX3xX4xX2caxX3xX57xX323xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xX15xX14xXc6xX3xX4xX6xX38xX3xX1xX2caxX15xX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xX297xX14xX3xX9exX6xX8bxX1axXdxX21xX8bxXaaxXdxX3xX79xX21xX15xX124xX3x13180xXdxXc9xX38xX3xX7xX31xX3xXcxXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX13xX96xX3a3xXexX3xXcxX1xX38xX57xX6xX7xX3x13b8dxX10xX1a9xX1a9xX10xXaaxX7xX38xX15xX3xX28xX14xX3xX79xX1xX10fxX3xXexX148xX4xX1xX3xX73xX4fxXdxX3xX13xX96xX3a3xXexX3xX1axXdxX6xX3xX9exX9fxX124xX3xX57xXe2xXdxX3xX1cxX46xXc6xX3xX1cxX115xX3xX1cxX130xX15xX1axX3xX2bxX14xXdxX3xXaxX79xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xXexXdxXb2xXbxX3xXexXa5xX4xX3xX1xX10fxXc6xX3xX1xX38xX41xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xXaxX3xXexXaaxXd4xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1axX3xX57xX41xX15xX1axX3xX4xX10fxX6xX3xX2bxXc9xX38xX3xX297xX31xX96xX3xX1cxXdxX5dxX15xX3xX73xXc9xXbxX8bxXbxX1xXdxX15xX1xX8bxXexX2caxX15xX124xX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX1cxX18xX3xX15xXd4xX96xX3xXaaxfefbx1387axX3xXaxX510xX115xX3xX1cxXb2xX15xX3xX5xX605xX4xX3xXbxX1xX119xXdxX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX5xX32xXdxX3xX1xXf4xX6xX3xX4xX10fxX6xX3xX60xX109xX4xX1xX8bxX8exX2caxX15xX3xX28xX14xX3xX7xXa2xX6xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX7xX6xXdxX3xX5xX511xX57xX3xXf7xX1xX10fxX15xX1axX3xXf7xX1xXdxXb2xXbxX3xX57xX14xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX3xX1cxX115xX3xX1axX46xXc6xX3xXaaxX6xX3xX1cxXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX52xX46xX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xXaxX105xX3xX297xX14xX3xX79xX21xX15xX124xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX1cxX18xX15xX1axX3xX28xX6xXdxX3xXexXaaxX1dxX3xXexX1xX60axX57xX3xXbxX1xXc9xX15xX3xXexX41xXdxX3xXcxX1dxX6xX3xXc9xX15xX3xX5xX31xX2caxX15xX1axX3xXexX46xX57xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX52xX46xX15xX3xX95xX96xXdexX4xX3xXexXb2xX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX52xXdxX14dxX15xX3xXaaxX6xX3xXexX41xXdxX3xXexX1xX10fxX3xX1cxX21xX3xX603xX6xX8bxXaaxXdxX124xX3xX603xX1xXc9xXbxX124xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX1xXc9xX15xX1axX3xX125xX3xX28xX3f0xX6xX3xX95xX96xX6xX124xX3xX28xXdxXb2xXexX3xXaaxX671xX15xX1axX124xX3xXexX3f0xX3xX15xX130xX57xX3xX2xX1e7xX1e9xX2xX3xX1cxXb2xX15xX3xX15xX130xX57xX3xX2xX1e7xX401xX2xX124xX3xX95xX96xX46xX15xX3xX1cxX4fxXdxX3xX9exX9fxX3xX1cxX115xX3xXaaxX119xXdxX3xX8exX96xXdexX15xX1axX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX4xX18xX3xX4xX1xXf4xX6xX3xX5xX31xX458xX15xX1axX3xX5xXe2xX15xX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX124xX3xX57xX4fxXexX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX5xX38xX41xXdxX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX1xX41xXdxX3xX15xX1xX4bxXexX3xX1cxXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX4xX38xX15xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX28xX14xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xXcxX882xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX727xX3xXexXb2xX3xXcxX1xXb2xX3xX1axXdxXe2xXdxX3xX730x174d3xX73xX611xX734xX3xX4xX21xX15xX1axX3xX15xX1xX3a3xX15xX3xX5xX14xX3xX57xX4fxXexX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1axX46xXc6xX3xX96xX15xX1axX3xXexX1xX31xX3xX28xX14xX3xX73xXd9xX4xX3xX28xXdxX5dxX15xX3xX727xX3xX4xX10fxX6xX3xX9exX9fxX3xX4xX21xX15xX1axX3xX15xX1xX3a3xX15xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1axX46xXc6xX3xX52xX148xX3xXexX3a3xXexX3xX2bxX60axX57xX3xX7xXdxX15xX1xX105xX3xX297xX14xX3xX4xX1xX38xX3xXaaxX671xX15xX1axX124xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX2bxX148xX3xXbxX1xX2caxXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX15xX14xXc6xX3xX1cxX115xX3xX28xX14xX3xX1cxX6xX15xX1axX3xX2bxX148xX3xX96xX15xX1axX3xXexX1xX31xX124xX3xXexX882xX15xX3xXexX1xX31xX2caxX15xX1axX3xX1axX6xX15xX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xX28xX11dxX3xXexXdxX57xX124xX3xX4xX1xX148xX96xX3xX52xX148xX3xXexX3a3xXexX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xXf7xX1xX119xX3xX15xX130xX15xX1axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX119xX15xX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xX28xX11dxX3xX52xX6xX3xX28xX14xX3xXexX1xX511xX15xX3xXf7xXdxX15xX1xX105xX3xXcxX1xX10xX38xX3xX2bxX14xX124xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX15xX14xXc6xX3xX1cxX11dxX96xX3xX2bxX148xX3xX1axXdxX119xX57xX3xXexX96xX882xXdxX3xXexX1xXd9xX105xX3xX60xX1xXdxX11dxX96xX3xXf7xX1xX96xX3xXaaxX3f0xX15xX1axX3xXexX41xXdxX3xX57xXdxX11dxX15xX3xX15xX6xX57xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX1cxX115xX3xX2bxX148xX3xXexX14xX15xX3xXbxX1xXc9xX3xX15xX61exX15xX1axX124xX3xXf7xX1xX18xX3xX4xX18xX3xXexX1xX6c6xX3xX1xX2cxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX14xX3xX15xXb2xX96xX3xX1cxX31xX458xX4xX124xX3xXexX1xX964xX3xX4xX389xX15xX1axX3xX57xX4bxXexX3xXexX3f0xX3xX125xX19cxX3xX15xX130xX57xX3xX1cxXb2xX15xX3xX126xX19cxX19cxX3xX15xX130xX57xX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xX79xX389xX15xX1axX3xXexX1xX10xX38xX3xX5xX96xX3a3xXexX3xX1axXdxX6xX3xX9exX9fxX3xX15xX14xXc6xX124xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX7x10131xX3xX9exX9fxX3xXexX3f0xX15xX1axX3xXbxX1xXa5xX4xX3xX28xXa5xX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX4xX389xX15xX1axX3xXbxX1xX119xXdxX3xX1axXc9xX15xX1xX3xX4xX1xX148xX96xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX5xX38xX41xXdxX3xX2bxX5dxX15xX1xX3xXexX31xX2caxX15xX1axX3xXexX13cxX105xX3xX12cxX6xX96xX3xXf7xX1xXdxX3xX1xXd9xX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX124xX3xXf7xX6c6xX3xX4xX119xX3xX79xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX12dxX38xX194xX3xX28xX14xX3xX9exX38xX15xX7xX6xX15xXexX38xX3xX5xX14xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1cxX115xX3xX7xX119xX15xX3xX8exX96xX4bxXexX3xX28xX14xX3xX2bxXc9xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX4xX1xX38xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX124xX3xX28xXa5xX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX1cxX115xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX1axXdxX119xXdxX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xX15xX1axX38xX14xXdxX3xXbxX1xXdxXd4xX15xX3xXexX1dxX6xX3xX28xXe2xXdxX3xX28xXdxX5dxX4xX3xXexXaaxX119xX3xX4xX1xX38xX3xX57xX4fxXexX3xX28xX14xXdxX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX1cxXf4xX15xX1axX3xX1cxX2caxX15xX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX28xX14xXdxX3xX15xX1axX1xX964xX15xX3xX12bxX12cxX12dxX3xX57xbf80xXdxX3xX15xX1axX31xX32xXdxX105xX3xX12cxX6xX96xX3xX1cxX18xX124xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX13cxX96xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX9exX9fxX3xX1cxX115xX3xX1axXdxX14xX15xX1xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xXexX1xX323xX15xX1axX3xX5xX458xXdxX3xXexX3f0xX3xX4xX2caxX3xX95xX96xX6xX15xX3xX5xX3a3xXbxX3xXbxX1xXc9xXbxX3xX1cxX6c6xX3xX1cxX11dxX15xX3xX2bxX121xX3xX4xX1xX38xX3xX28xXdxX5dxX4xX3xX2bxX148xX3xXbxX1xX2caxXdxX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX28xX14xX3xX1xXd9xX3xX15xX1xX3a3xX15xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX2xX124xX125xX126xX3xXexX129xX3xX12bxX12cxX12dxX3xX57xX102bxXdxX3xX15xX130xX57xX3xX52xX31xXe2xXdxX3xX52xX41xX15xX1axX3xXexXdxX11dxX15xX3xXexXaaxX458xX3xX4xX4bxXbxX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xX297xX14xX3xX79xX21xX15xX3xX15xXd4xX96xX3xXaaxX6xX3xX7xX13cxX3xXbxX1xXdxX3xX5xX26xX3xX28xX14xX3xX2bxX4bxXexX3xX4xX21xX15xX1axX3xXf7xX1xXdxX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX730xX9exX9fxX734xX3xXexX41xXdxX3xXcxX1dxX6xX3xXc9xX15xX3xX5xXdxXd4xX15xX3xX2bxX6xX15xX1axX3xX730xX9exX9fxX734xX124xX3xXexX1xX60axX57xX3xXbxX1xXc9xX15xX3xXa15xXdxX323xX4xX3xX12bxXd4xX15xX8bxX8exXexXd4xX15xX3xXexX1xX96xX4fxX4xX3xXcxX1dxX6xX3xXc9xX15xX3xX1cxX148xX6xX3xX1xX41xXexX3xX297xXaaxX38xX38xXf7xX5xXc6xX15xX3xX4xX10fxX6xX3xX9exX9fxX3xX5xX41xXdxX3xX2bxXc9xX4xX3xX2bxXf9xX3xX1cxX2caxX15xX3xXf7xXdxX5dxX15xX3xX15xX14xXc6xX105xX3xX297xX14xX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX57xX41xX15xX1xX124xX3xX1cxXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX15xX1xXdxX11dxX96xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX28xX14xX3xX4xX13cxX96xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX9exX9fxX3xX4xX121xX15xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX964xX15xX1xX3xX4xX10fxX6xX3xX1xXd9xX124xX3xX4xX96xX4fxX4xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX15xX14xXc6xX3xX28x15aefxX15xX3xXexXdxXb2xXbxX3xXexXa5xX4xX3xX1axX46xXc6xX3xXexX1xXdxX5dxXexX3xX1xX41xXdxX105xX3xX297xX14xX3xX79xX21xX15xX3xXf7xXd4xX96xX3xX1axXd9xXdxX3x10e67xX73xX3xX9exX9fxX3xXexX1xX21xX15xX1axX3xX95xX96xX6xX3xX1cxXdxX11dxX96xX3xX5xX96xX3a3xXexX3xX1cxX11dxX15xX3xX2bxX121xX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX4xX10fxX6xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX15xX1xX31xX3xX1cxX115xX3xXexX3f0xX15xX1axX3xX1cxX11dxX15xX3xX2bxX121xX3xX4xX1xX38xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX5xX14xX3xX4xX13cxX96xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX9exX9fxX3xX1cxX115xX3xXexX1xX6xX57xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexX41xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xXcxXaaxX96xX15xX1axX3xXexX96xX511xX15xX3xXexX1xXc9xX15xX1axX3xX125xX3xX28xX3f0xX6xX3xX95xX96xX6xX124xX3xXexX41xXdxX3xXexX1xX10fxX3xX1cxX21xX3xX603xX6xX8bxXaaxXdxX124xX3xX603xX1xXc9xXbxX124xX3xX1cxX115xX3xX52xXdxX14dxX15xX3xXaaxX6xX3xXcxX1dxX6xX3xXc9xX15xX3xX5xX31xX2caxX15xX1axX3xXexX46xX57xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX52xX46xX15xX3xX95xX96xXdexX4xX3xXexXb2xX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX12cxX6xX96xX3xXf7xX1xXdxX3xX15xX1axX1xXdxXd4xX15xX3xX4xXf4xX96xX3xX4xXc9xX4xX3xX2bxX671xX15xX1axX3xX4xX1xXf4xX15xX1axX3xX1cxX511xXc6xX3xXexX1xX96xXc6xXb2xXexX3xXbxX1xXa5xX4xX3xX1axX2cxX57xX3xX5xX32xXdxX3xXf7xX6c6xX3xX4xX10fxX6xX3xX126xX401xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xXf4xX15xX1axX3xX5xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX28xX14xX3xX4xX1xX96xXc6xXd4xX15xX3xX1axXdxX6xX124xX3xX28xXb2xXexX3xXexX1xX31xX2caxX15xX1axX3xX4xX10fxX6xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX2bxX148xX3xX119xX15xX1xX3xX1xX31xX59xX15xX1axX3xX2bxX59xXdxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX124xX3xX4xXc9xX4xX3xX2bxXc9xX38xX3xX4xXc9xX38xX3xXf7xX1xX38xX6xX3xX1xXd9xX4xX3xX28xX11dxX3xX1xX3a3xX96xX3xX95xX96xX119xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX1xX10fxXc6xX3xX1xX38xX41xXdxX3xX4xX38xX15xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX28xX14xX3xX57xX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX124xX3xXcxX1dxX6xX3xXf7xX1x122bfxX15xX1axX3xX1cxX148xX15xX1xX124xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX1xXd9xX4xX3xX9exX9fxX3xX26xX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5xX14xX3xX57xX4fxXexX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX4xX13cxX4xX3xXf7x16c48xX3xX15xX1axX96xXc6xX3xX1xXdxX6c6xX57xX124xX3xX1axX46xXc6xX3xXaaxX6xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX1xX3a3xX96xX3xX95xX96xX119xX3xX15xX61exX15xX1axX3xX15xX11dxX3xX28xX14xX3xX5xX46xX96xX3xX52xX14xXdxX3xXf7xX1xX21xX15xX1axX3xX4xX1x15c0exX3xX1cxXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX4xX38xX15xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX124xX3xX57xX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX57xX14xX3xX4xX119xX3xX15xX11dxX15xX3xXf7xXdxX15xX1xX3xXexXb2xX3xX4xX10fxX6xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX12dxX13cxX6xX3xXexXaaxXd4xX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX1cxXdxX11dxX96xX3xX5xX96xX3a3xXexX3xX95xX96xXdexX4xX3xXexXb2xX124xX3xXcxX1dxX6xX3xXf7xX1xX14d4xX15xX1axX3xX1cxX148xX15xX1xX124xX3xX28xXdxX5dxX4xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5xX14xX3xX57xX4fxXexX3xXexX4fxXdxX3xXc9xX4xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX4xX1xXdexX15xX1axX3xX5xX38xX14xXdxX3xX15xX1axX31xX32xXdxX105xX3xXcxX1dxX6xX3xXf7xXb2xXexX3xX5xX96xX3a3xX15xX124xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX3xX5xX14xX3xXexX1xX10fxX3xXbxX1xX41xX57xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX57xX14xX3xX1xX3a3xX96xX3xX95xX96xX119xX3xX4xX10fxX6xX3xX15xX18xX3xX1cxXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX57xX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX4xX10fxX6xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX4xX18xX3xXexX1xX6c6xX3xX4xX38xXdxX3xX5xX14xX3xXaxX52xXdxX5dxXexX3xX4xX1xX10fxX15xX1axX3xX57xX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axXaxfb3exX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX5xX14xX3xXexX1dxX15xX1axX3xXbxX1xX41xX57xX3xX4xX10fxX6xX3xX4xXc9xX4xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xX15xX14xXc6xX3xX4xX10fxX6xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX105xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4xX96xX15xX1axX3xX4xX4bxXbxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xXbxX1xX119xXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1xX31xX32xX15xX1axX3xXexX38xX14xX15xX3xX2bxX4fxX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX28xX14xX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX964xX15xX1xX3xX4xX10fxX6xX3xX1xXd9xX16b7xX3xX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xXexXaaxXd4xX15xX3xX4xX389xX15xX1axX3xXbxX1xX119xXdxX3xXexX964xX57xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX4xX119xXdxX3xXexX1xXdxX5dxX15xX3xX57xX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xX28xX14xX3xXexX60axXc6xX3xX1cxX4fxX4xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX15xX31xXe2xX4xX124xX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX1cxX4bxXexX3xX59xX3xX4xXc9xX4xX3xXf7xX1xX96xX3xX28xX13cxX4xX3xX2bxX148xX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX1cxX4fxX4xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX1cxX61exX4xX3xX2bxXdxX5dxXexX3xXexX41xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xX1cxXdxX6c6xX57xX3xX15xX18xX15xX1axX124xX3xX15xX2caxXdxX3xX4xX18xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX130xX15xX3xX4xXf4xX3xX95xX96xX46xX15xX3xX7xX13cxX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xX297xXc9xX38xX3xX60xX1axX31xX32xXdxX3xX297xX548xX4xX8bxX5xXdxX15xX124xX3xXexX32xX3xX2bxXc9xX38xX3xX4xX18xX3xX7xXdexX3xXbxX1xXc9xXexX3xX1xX14xX15xX1xX3xXf7xX1xXc9xX3xX5xXe2xX15xX3xX59xX3xX510xXf4xX4xX124xX3xX7xXdexX3xXaaxX6xX3xX57xXe2xXdxX3xX1cxX46xXc6xX3xX52xX14xX15xX1xX3xX1axX511xX15xX3xXexXaaxXd9xX15xX3xX57xX4fxXexX3xXexXaaxX6xX15xX1axX3xX1cxX130xX15xX1axX3xX2bxX14xXdxX3xXaxX12dxXdxX3xX7xX119xX15xX3xX1cxX4fxX4xX3xX1xX41xXdxXaxX3xX4xX10fxX6xX3xXexXc9xX4xX3xX1axXdxX119xX3xX79xX6xX8bxX8exXexX10xX15xX3xb111xXexX21xX57xX8bxX57xX2caxX124xX3xX28xXdxXb2xXexX3xX28xX11dxX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX2bxX148xX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX297xX14xXdxX3xX2bxXc9xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX2bxXdxXb2xXexX124xX3xXexX41xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX1cxX115xX3xX4xX1xX4bxX57xX3xX52xXf4xXexX3xX1e8xX2b5xX3xX15xX130xX57xX124xX3xX7xX38xX15xX1axX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xXaxX52xXdxX3xX7xX119xX15xXaxX3xX1cxX6c6xX3xX5xX41xXdxX3xX28xX124cxX15xX3xXexX1xX3a3xXexX3xXf7xX1xX10fxX15xX1axX3xXf7xX1xXdxXb2xXbxX124xX3xX28xXe2xXdxX3xXf7xX1xX38xX119xX15xX1axX3xX2bxX6xX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX2bxX148xX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX105xX3xXcxXc9xX4xX3xX1axXdxX119xX3xXf7xX1xX14d4xX15xX1axX3xX1cxX148xX15xX1xX124xX3xX52xX121xX3xX73xXdxX5dxXbxX3xX1cxX148xX15xX1xX3xXa15xXdxX2caxX8bxX15xX10xX8bxX28xX2caxX3xX4xX4bxX57xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX124xX3xX7xX38xX15xX1axX3xX28xXe2xXdxX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX1xX458xXbxX3xX1cxX2cxX15xX1axX3xXexXaaxX148xX3xX1axXdxXc9xX3xX15xX1xXdxX11dxX96xX3xXexXaaxXdxX5dxX96xX3xX12bxX12cxX12dxX124xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX21xX15xX1axX3xXexXc6xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX9exX9fxX3xX15xX1xX31xX3xX12dxX38xX194xX3xX79xX1xX10xX57xXdxX4xX6xX5xX7xX124xX3xX73xX10xXaaxX4xX96xX5xX10xX7xX3xX731xX15xX4xX105xX124xX3xX611xX4xX4xXdxX52xX10xX15xXexX6xX5xX3xX79xX1xX10xX57xXdxX4xX6xX5xX3xX28xX14xX3xX9exX38xX15xX7xX6xX15xXexX38xX3xX28xX124cxX15xX3xX4xX96xX15xX1axX3xX4xX4bxXbxX3xX4xX1xX38xX3xX95xX96xX46xX15xX3xX1cxX4fxXdxX3xX9exX9fxX3xX1xX14xX15xX1axX3xXexXaaxX130xX57xX3xX15xX1axX1xX964xX15xX3xXexX1xX121xX15xX1axX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4xX1xXf4xX6xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX4xX13cxX4xX3xX1cxX4fxX4xX3xX4xX18xX3xX57xX14xX96xX3xX1xX2cxX15xX1axX124xX3xX8exX6xX15xX1xX124xX3xXexXaaxX323xX15xX1axX3xX28xX14xX3xX1cxX61exX4xX3xX2bxXdxX5dxXexX3xX5xX14xX3xX57xX14xX96xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX1cxX6c6xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX510xXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX1cxX115xX3xX15xX1axX4bxX57xX3xX7xX46xX96xX3xX8exX96xXdexX15xX1axX3xX1cxX4bxXexX124xX3xX1axX46xXc6xX3xX2bxXdxXb2xX15xX3xX1cxX882xXdxX3xX1axXdxX10xX15xX3xX59xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX124xX3xXexXaaxX59xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXexXc9xX4xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX1axX46xXc6xX3xXaaxX6xX3xX4xXc9xX4xX3xX52xX41xX15xX1axX3xX96xX15xX1axX3xXexX1xX31xX3xX28xX14xX3xXf7xX1xX96xXc6xXb2xXexX3xXexX3a3xXexX3xX2bxX60axX57xX3xX7xXdxX15xX1xX124xX3xX119xX15xX1xX3xX1xX31xX59xX15xX1axX3xX1cxXb2xX15xX3xX15xX1xXdxX11dxX96xX3xXexX1xXb2xX3xX1xX5dxX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX297xX14xXdxX3xX2bxXc9xX38xX3xX2bxX14xXc6xX3xXexXf9xX3xX7xX13cxX3xX4xX119xX57xX3xXexX1xX21xX15xX1axX3xX1cxXdexXdxX3xX28xXe2xXdxX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX2bxX4bxXexX3xX1xX41xX15xX1xX124xX3xX4xX6xX3xX15xX1axX458xXdxX3xX15xXdxX11dxX57xX3xXexXdxX15xX3xX57xX115xX15xX1xX3xX5xXdxX5dxXexX3xX28xX14xX38xX3xX4xX96xX4fxX4xX3xX7xXdexX15xX1axX3xX4xX10fxX6xX3xX15xX1xX3cxX15xX1axX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xXcxXaaxX31xXe2xX4xX3xX1cxX18xX124xX3xXcxX882xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX510xX38xX14xX15xX3xXf7xXb2xXexX3xX95xX96xXdexX4xX3xXexXb2xX3xX730xX12cxX611xX12dxX731xX734xX3xX59xX3xX510xXf4xX4xX3xX1cxX115xX3xXexX882xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xXaxX60xX1axX14xXc6xX3xX95xX96xXdexX4xX3xXexXb2xX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xXaxX3xX15xX1xX671xX57xX3xXexX96xXc6xXd4xX15xX3xXexXaaxX96xXc6xX11dxX15xX124xX3xXexX1xX96xX3xXexX1xX3a3xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xXf7xX26xX3xX28xX14xX3xXf7xXd4xX96xX3xX1axXd9xXdxX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX52xX46xX15xX3xX510xXf4xX4xX3xX28xX14xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX15xX31xXe2xX4xX3xX15xX1axX38xX14xXdxX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xX4xXc9xX4xX3xX1xX38xX41xXexX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX15xX1axX3xX5xX26xX3xX28xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1xX31xX32xX15xX1axX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX2bxX148xX3xX15xX1xXdxX14dxX57xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xXcxX41xXdxX3xX60xX1axX6xX124xX3xXcxX882xX15xX1axX3xX13xX115xX15xX1xX3xX7xX13cxX3xX95xX96xXc9xX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX28xX14xX3xX4xX4fxX15xX1axX3xX1cxX2cxX15xX1axX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX59xX3xXcxX603xX3xf7c9xX8bxX4xX6xX8bxXexXd4xX8bxXaaxXdxX15xX8bxX2bxX96xX6xX3xX1cxX115xX3xXbxX1xXc9xXexX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xX1cxX458xXexX3xX95xX96xXc6xXd4xX15xX3xX1axX18xXbxX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX73xX38xX41xXexX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xXexX1xX96xX3xX1xX605xXexX3xX7xX13cxX3xXexX1xX6xX57xX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX21xX15xX1axX3xX1cxX119xX38xX3xX4xX10fxX6xX3xX2bxX14xX3xX4xX38xX15xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xXexX41xXdxX3xX1e69xX8bxX4xX6xX8bxXexXd4xX8bxXaaxXdxX15xX8bxX2bxX96xX6xX3xX28xXe2xXdxX3xXexX882xX15xX1axX3xX7xXdexX3xXexXdxX11dxX15xX3xX95xX96xXc6xXd4xX15xX3xX1axX18xXbxX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX5xXd4xX15xX3xX1cxXb2xX15xX3xX1xX14xX15xX1axX3xXexXaaxX130xX57xX3xX15xX1axX1xX964xX15xX3xXaaxX605xXbxX3xX28xX14xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX4xX1xX96xXc6xX6c6xX15xX3xXexXaaxX13cxX4xX3xXexXdxXb2xXbxX3xX28xX11dxX3xX95xX96xX9fxX3xX4xX10fxX6xX3xX73xX4fxXdxX3xX60xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX60xX1xXdxX11dxX96xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX52xX46xX15xX3xX60xX1axX6xX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX52xX46xX15xX3xXexX4fxX4xX3xXf7xX1xXc9xX4xX3xXaaxX4bxXexX3xX8exX605xX4xX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xXf7xX1xXdxX3xX4xX1xXf4xX15xX1axX3xXf7xXdxXb2xX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX1xX38xX41xXexX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xXexX96xXc6xXd4xX15xX3xXexXaaxX96xXc6xX11dxX15xX3xX28xX14xX3xX95xX96xXc6xXd4xX15xX3xX1axX18xXbxX3xX4xX10fxX6xX3xX4xX4fxX15xX1axX3xX1cxX2cxX15xX1axX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX2bxX14xXc6xX3xXexXf9xX3xX7xX13cxX3xX4xX119xX57xX3xXexX1xX21xX15xX1axX3xX7xX46xX96xX3xX7xX323xX4xX3xX28xX14xX3xX8exXdxX15xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX1cxX18xX15xX1axX3xX1axX18xXbxX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX105xX3xXcxX41xXdxX3x11059xX15xX1xX124xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX52xX148xXbxX3xX52xXdxX14dxX15xX3xXaaxX6xX3xX1xX4fxXdxX3xX4xX1xX458xX3xX57xX121xX6xX3xX73x11706xX3xXaxX79xX38xXdxX15xX3xX12cxXexXaaxX10xX10xXexX3x1004exX10xX7xXexXdxX28xX6xX5xXaxX3xX2bxXd4xX15xX3xX2bxX32xX3xX7xX21xX15xX1axX3xXcxX1xXd4xX57xX3xX59xX3xX13xX96xX46xX15xX3xX510xX21xX15xX124xX3xX73xX4fxXdxX3xX73xX3cxX96xX3xX15xX1axX1xX148xX3xX2073xX15xX1xX3xX8bxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX730xX297xX5bxX20a5xX12cxX734xX3xX1cxX115xX3xXexX882xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX2bxXc9xX15xX3xX1xX14xX15xX1axX3xX1axX46xXc6xX3xX95xX96xX9fxX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xXexXaax18d31xX3xX10xX57xX3xX5xX14xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xXexX41xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX12cxXdexX3xXexXdxX11dxX15xX3xX2bxXc9xX15xX3xX1xX14xX15xX1axX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX4xX1xX96xXc6xX6c6xX15xX3xXexXe2xXdxX3xX73xX4fxXdxX3xX79xX1xX3cxX3xXexX1xX3a3xXbxX3xX1cxXf9xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX124xX3xX1cxX6c6xX3xX1xX102bxX3xXexXaaxX458xX3xXexXaaxX2110xX3xX10xX57xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX6xX3xXbxX1xX124cxX96xX3xXexX1xX96xX3a3xXexX3xX4xX1xX1571xX15xX1xX3xX1xX964xX15xX1xX3xX1xX38xX61exX4xX3xX57xX96xX6xX3xX8exX10xX3xX5xX130xX15xX105xX3xX79xX1xX10fxX3xXexX148xX4xX1xX3xX297xX5bxX20a5xX12cxX3xX13xX105xX2073xX15xX8bxX1cxXdxX8bxX8exX2caxX3xX4xX1xX38xX3xX2bxXdxXb2xXexX124xX3xX2bxXc9xX15xX3xX1xX14xX15xX1axX3xX1axX46xXc6xX3xX95xX96xX9fxX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX5xX14xX3xX1xX38xX41xXexX3xX1cxX4fxX15xX1axX3xXexX1xX31xX32xX15xX1axX3xX8exX96xXc6xXd4xX15xX3xX4xX10fxX6xX3xX297xX5bxX20a5xX12cxX105xX3x17c57xX15xX1axX3xX15xXd4xX96xX3xXaaxXad6xX124xX3xX297xX5bxX20a5xX12cxX3xX7x126cdxX3xXexXdxXb2xXbxX3xXexXa5xX4xX3xX4xX38xX15xX3xX1cxX31xX32xX15xX1axX3xX1cxX4bxX96xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX1cxX6c6xX3xX1axXdxX14xX15xX1xX3xX5xX41xXdxX3xX4xX21xX15xX1axX3xX5xX26xX3xX4xX1xX38xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX41xX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX105xX3xX73xXdxX5dxX15xX3xX297xX5bxX20a5xX12cxX3xX1cxX115xX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xX5xX3a3xXbxX3xX57xX4fxXexX3xX1cxX2caxX15xX3xXf7xXdxXb2xX15xX3xX15xX1axX1xX148xX3xXexXaaxX13cxX4xX3xXexX96xXc6xXb2xX15xX3xX1axXa2xXdxX3xXexXe2xXdxX3xXcxX882xX15xX1axX3xXexX1xXdexX15xX1axX3xX9exX9fxX3xX297xX105xX611xX2bxX6xX57xX6xX3xX28xX14xX3xX4xXc9xX4xX3xX15xX1axX1xX148xX3xX7xXee0xX3xX9exX9fxX124xX3xXbxX1xX119xX15xX3xX1cxXdexXdxX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xX1cxX148xX15xX1xX3xX2bxX4bxXexX3xX4xX21xX15xX1axX3xX4xX10fxX6xX3xXexX1dxX6xX3xXc9xX15xX3xX15xX31xXe2xX4xX3xX15xX14xXc6xX105xX3xX510xXb2xX15xX3xX15xX6xXc6xX124xX3xX1cxX2caxX15xX3xXf7xXdxXb2xX15xX3xX15xX1axX1xX148xX3xX15xX14xXc6xX3xX1cxX115xX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX1cxX21xX15xX1axX3xX1cxX119xX38xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX28xX14xX3xX15xX1axX38xX14xXdxX3xX15xX31xXe2xX4xX3xX4xX389xX15xX1axX3xX15xX1xX31xX3xX15xX1xXdxX11dxX96xX3xX15xX1axX31xX32xXdxX3xX15xX31xXe2xX4xX3xX15xX1axX38xX14xXdxX3xXf7xX26xX3xXexXd4xX15xX3xX10fxX15xX1axX3xX1xX4fxX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX38xX52xXc6xXaxX12xXcxX41xXdxX3xX9exX9fxX124xX3xXcxXdxX6c6xX96xX3xX2bxX6xX15xX3xX4xX1xX46xX96xX3xdca5xX3xX8bxX3xXcxX1xXc9xXdxX3xX297xX964xX15xX1xX3xX12dxX31xX2caxX15xX1axX3xX28xX14xX3xX9exX21xXdxX3xXexXaaxX31xX32xX15xX1axX3xXexX38xX14xX15xX3xX4xX511xX96xX3xXexX1xX96xX4fxX4xX3xf3c3xXc6xX3xX2bxX6xX15xX3xX510xXdexXdxX3xX15xX1axX38xX41xXdxX3xX73xX41xX3xX28xXdxX5dxX15xX3xX15xX31xXe2xX4xX3xX15xX14xXc6xX3xX1cxX115xX3xXexX882xX3xX4xX1xXf4xX4xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxXd4xX15xX3xX1cxXdxX11dxX96xX3xXexXaaxX511xX15xX3xX28xX11dxX3xX28xX4bxX15xX3xX1cxX11dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xX59xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX52xX31xXe2xXdxX3xX7xX13cxX3xX4xX1xX10fxX3xXexXd9xX6xX3xX4xX10fxX6xX3xX79xX1xX10fxX3xXexX148xX4xX1xX3xXcxXdxX6c6xX96xX3xX2bxX6xX15xX124xX3xX73xX41xX3xX15xX1axX1xX148xX3xX7xXee0xX3xX1e69xX8bxX15xXdxX3xX603xX1xX6xX8bxX5xXd4xX8bxX21xX8bxX57xX6xX8bxX28xXd4xX8bxX6xX8bxX1axX6xX105xX3xX73xX41xX3xX15xX1axX1xX148xX3xX7xXee0xX3xX603xX1xX6xX8bxX5xXd4xX8bxX21xX8bxX57xX6xX8bxX28xXd4xX8bxX6xX8bxX1axX6xX3xXexX1xX3f0xX6xX3xX15xX1xX3a3xX15xX124xX3xX9exX9fxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX1axXdxX119xXdxX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xXexX1xXf9xX6xX3xX1cxXc9xX15xX1axX3xX28xX4bxX15xX3xX1cxX11dxX3xX15xX1xXf4xX4xX3xX15xX1xXdexXdxX3xX15xX14xXc6xX105xX3xX226fxX15xX1axX3xXf7xX1xX14d4xX15xX1axX3xX1cxX148xX15xX1xX124xX3xX7xXa2xX3xX52xXa5xX15xX1axX3xX4xX1xX4bxXexX3xX1cxX4fxX4xX3xX52xX6xX3xX4xX6xX57xX64xX1cxXdxX8bxX21xX8bxX8exXdxX15xX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX4xX1xXdxXb2xX15xX3xXexXaaxX6xX15xX1xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX57xX3xX5xX14xX3xX57xX4fxXexX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xX1cxX148xX15xX1xX3xXexX2cxXdxX3xXexX5dxX3xX4xX10fxX6xX3xX611xX6xX8bxX7xXdxX15xX1xX8bxXexX2caxX15xX124xX3xXexXf9xX3xX26xX3xX2bxX4bxXexX3xX2bxX964xX15xX1xX3xXexXaaxX31xXe2xX4xX3xX28xXdxX5dxX4xX3xX9exX9fxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX1axXdxX119xXdxX3xX95xX96xXc6xXb2xXexX3xX1cxX511xXc6xX3xX1cxX10fxX3xX28xX4bxX15xX3xX1cxX11dxX3xX1cxX31xX458xX4xX3xX4xX38xXdxX3xX5xX14xX3xX57xX4fxXexX3xXexXaaxX6xX15xX1axX3xX1cxX10xX15xX3xXexXdexXdxX3xXexXaaxX38xX15xX1axX3xX5xX148xX4xX1xX3xX7xXa2xX3xX15xX31xXe2xX4xX3xX9exX9fxX3xX15xX14xXc6xX3xX28xX14xX3xX15xXd4xX96xX3xXaaxXad6xXad7xX3xXaxX79xX1xX109xX15xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX9exX9fxX3xX5xX14xX57xX3xX1cxXdxX11dxX96xX3xX1axX964xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xX964xX3xXbxX1xX119xXdxX3xX4xX1xX148xX96xX3xXexXaaxXc9xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX5dxX57xX3xX28xX14xX3xX7xXa2xX6xX3xX4xX1xX3cxX6xX124xX3xX4xX1xXf4xX3xX1cxX3f0xX15xX1axX3xX4xX38xXdxX3xX15xX1xX31xX3xX4xX1xX31xX6xX3xXexX3f0xX15xX1axX3xX4xX18xX3xX4xX1xX96xXc6xX5dxX15xX3xX1axX964xX3xX8exX119xXc6xX3xXaaxX6xXaxX105xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2073xX96xXexX1xX38xXaaxXaxX12xX510xX731xfca6xX60xX3xXcx102ccxX9exX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX38xX96xXaaxX4xX10xXaxX12xX60xX1axX96xX2cxX15xXad7xX3xX297xXc9xX38xX3xX60xX1xX46xX15xX3xX52xX46xX15xX0xX64xXbxX12
ÐIỀN TÂM