Phụ nữ Hà Tĩnh “giữ trọn niềm tin theo Đảng”
(Baohatinh.vn) - Chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã ra sức thi đua bằng nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực; gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào một kỳ đại hội đổi mới, dân chủ.
55d1x8bf6xe7cbx10224xcb78xdee8xb3a3x8906x6ee5xX7xda71xe782xff56x9e30xf449xda0dxX5x655axXaxeccbxbeabxX1xf67dxX3xf35ex565fxX3xc0a6x7a1axX3xXcxc72fxX17xX1xX3xd0fbx55f5xXdxX18xX3xXex9e3exff1cxX17xX3xX17xXdxf40exd8ebxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10x9beaxX3x8a7ex9265xX17xX23xf3b8xX0xee7fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6x9a30xXaxX12xdd25xX1xX1bxX38xX3xX2fxb6efxX17xX23xX3xX3axc68axXdxX3xX1x8757xXdxX3xXexX38xX1bxX17xX3xf8c7xe1cex6445xX4xX3xX5xd17fxX17xX3xXexX1xadcaxX3x69dcxb7c7xX7axX7axX3xX4x97d8xX6xX3xX3axX3bxX17xX23x89ecxX3xX4xa196xX4xX3xX4xf358xXbxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xe7d9x9c26xX3xX28xX6xX3xX7xX77xX4xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3x108e8x110a1xX17xX23xX3xX17xX1xXdxX2exX6dxX3xXbxX1xX72xX17xX3x59f7xXdx91abxX4xX3xd998xX3xX17xX23xX1xX1exX6xX86xX3xXexX1xXdx78e1xXexX3xXexX1xa403xX4x8aafxX3xX23x8dfdxXdxX3xX23xc1b2xX2fxX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexXdxX17xX86xX3xX7xXdbxX3xb8a2x7652xX3xXc5xX29xX17xX23xX3xXc5xX1bxX38xX3xX2fxX64xXexX3xXf4xXf5xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXa3xfe68xXdxX3xX2fx10717xXdxX86xX3xX52x9e4bxX17xX3xX4xX1xX7fxc08bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5fb2xX38xX52xb20fxXaxX12x8d7dxX114xXdxX3xX4xX1xX7fxX3xXa3xX2exX3xXa3xd782x9d7cxX4xX3xX12fxX6xX17xX3xXcxX1xX141x8b85xX17xX23xX3xXc5xX15xX3xX1axX64xXdxX3x1100fxX1axX13xc3c4xX3xXexde50xX17xX1xX3xb08fxX89xX4xX3xXa3xfaa1xX17xX1xX3xX22xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xX23xXdxX18xX3xXexX28xX29xX17xX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX3bxX17xX23xX86xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xX7xXe4xX4xX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXc5xX15xX3xX17xbb1axX2fxX3x7753xf180xX1d3xX2xX3exX86xX3xX23xX72xX17xX3xX2xX11fxb8dcx588cxX1d4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX4x8d91xX3xX7xfe6exX3xXexX60xXdxX3xX2xabe8xX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xXexX1xX166xX3xXexX28xac15xX17xX3xXexX38xX1bxX17xX3xXexX15dxX17xX1xX3xXa3xXa4xX3xXf4xXcaxX3xXf4xXd6xXexX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX11fxX3xX13xX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xX4xX89xX4xX3xXa3xX1f1xX17xX3xXc5xX166xX3xXexX28xXdxf8b1xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xXb5xXb6xX17xX23xX3xX4xX89xX4xX3xX1x7080xX17xX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXbxX1xfc11xX86xX3xX28xX64xX17xX23xX3xXf4xX1xXe4xXbxX3xXexX28xX209xX17xX3xX17xX1xXdxX2exX6dxX3xX5xX1exX17xX1xX3xXc5xXdbxX4xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXax9537xXdxX52xXexX1xf2e6xX3xc3e5xX2xfb5fxXbxX161xXddxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2ccxX3x83e3xX2xX1d4xXbxX161xXddxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2ccxX40xX40xXdxX11fxXb5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXc5xX17xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1fbxX40xX2cexX1e0xX52xX1fbxX2xX2ddxX1d4xX2ddxX1fbxX1d3xXexX1fbxX1d4xX2d0xX2ddxX5xc3dbx97f0xX2xX1d3xX1d3xX52xX2xX2xX1e1xX2xX1d3xX2xX1d4xXexX1fbxX1e0xX2cexX2ddxX31axX5xX1d4xX11fx10bc0xXbxX23xXaxX3xX2c7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2cexX2xX2d0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2ddxX2xX1d4xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX12fx58fbxX3xXexX1xX141xX3xXcxX15dxX17xX1xX3xX7fxX132xX3xX1axX38xX1bxX17xX23xX3xXcxX28xX6dxX17xX23xX3x73fexf69dxX17xX23xX86xX3xX55xX1xX7fxX3xXexX166xX4xX1xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xXexX15dxX17xX1xX3xX15axX23xX6dxX132x564fxX17xX3xXcxX1xX166xX3xX135xXdxXc7xXexX3xX1axX1bxX3xXexX28xX6xX38xX3xX2fx9f01xX3xX1xX264xX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXf4xXd6xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3x7866xX1xX209xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX4xX1xX141xX1f1xX17xX23xX3xXexX28xX264xX17xX1xX3xX22xX79xX6dxX119xX17xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX3xX31bxX3xXcxXd6xXexX3xXb5xXdxX209xX17xX3xX4xX141xX1f1xX17xX23xX3exX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX55xX1xX7fxX3xXexX166xX4xX1xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX3e8xX1xX209xX3xXcxX28xX141xX1f1xX17xX23xX3xXcxX1xX166xX3xX1axXb6xX17xX23xX3xX4xX1xX38xX3xXb5xXdxXd6xXexX2ccxX3xX22xXcxX28xXdxX252xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX2exX6dxX3xXbxX1xX72xX17xX3xXc5xXdxXc7xX4xX3xX17xX1xX141xX17xX23xX3xX6xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX161xXa4xX3xX1xX64xXdxX3xX5xX1bxX3xXbxX1xX72xX17xX3xXc5xXdxXc7xX4xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xX4xX89xX4xX3xX1xX64xXdxX3xX4xX1f1xX3xX7xX1f4xX3xX1f4xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX3e8xX1xX209xX3xX4xX1xX275xX3xXexX28xX29xX17xX23xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxXc7xX17xX3xXa3xX252xX3xX4xX1xX1bxX38xX3xX2fxX5bxX17xX23xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX11fxX3xXcxX28xX38xX17xX23xX3xXa3xadccxX86xX3xXex81e7xXbxX3xXexX28xX6dxX17xX23xX3xX1xdb9axX3xXexX28xX142xX86xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX4xX89xX4xX3xX2fxX3b9xX3xX1xX264xX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXf4xXd6xXddxX3xXf4xX1xX6dxX132xXd6xX17xX3xXf4xX1xX369xX4xX1xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX77xX17xX23xX3xX52xX15xX17xX23xX3xXf4xX1xX38xX6xX3xX1xX29xX4xX3xXf4x7c12xX3xXexX1xX6dxX508xXexX3xXc5xX1bxX38xX3xX7xX3bxX17xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xXa3xX252xX3xX23xX504xXbxX3xXbxX1xX72xX17xX3xXexX1xX38xX89xXexX3xX17xX23xX1x10ef7xX38xX3xXb5xX2exX17xX3xXc5xX18xX17xX23xXaxX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX3axX141xX142xX4xX3xXb5xXdxXd6xXexX86xX3xX52xX166xXbxX3xX17xX1bxX132xX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX1f4xX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX3e8xX1xX209xX3xXa3xXa4xX3xXexX28xX6xX38xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xX2ddxX2ddxX3xX2fxX3b9xX3xX1xX264xX17xX1xX3xX4xX1xX1d0xX17xX3xX17xX6dxX3b9xXdxX3xX23xX1bxX3xX7xXe0xX3xX52xX15xX17xX23xX3xXa3xXc7xX2fxX3xX5xX504xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX29xX4xXddxX3xX1xX512xX3xXexX28xX142xX3xX2fxX64xXexX3xX7xX6exX3xX161xXa4xX3xX17xX1xX141xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX12fxX264xX17xX1xX86xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xXcxX1xX7fxX132xX86xX3xX13xX1xX275xX4xX3xX3axbb09xX17xX23xX86xX3xX1axd412xX6xX3xX1axX3bxXdxX3xX2fxX512xXdxX3xX161xXa4xX3xX1fbxX1d4xX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xXddxX3xXexX28xX6xX38xX3xX1xX29xX4xX3xXb5xX110xX17xX23xX3xX22xX383xeb2exX17xX3xX89xX17xX1xX3xXb5xX264xX17xX1xX3xX2fxXdxX17xX1xX3exX3xX4xX1xX38xX3xX2fxX64xXexX3xX7xX6exX3xX4xX38xX17xX3xX10xX2fxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX17xX23xX1xX58axX38xX3xX1xX38xf945xX4xX3xX2fxX656xX3xX4xX3b9xXdxX11fxX3xXcxX60xXdxX3xX4xX1xX141xX1f1xX17xX23xX3xXexX28xX264xX17xX1xX3xX22xX79xX6dxX119xX17xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX3xX31bxX3xXcxXd6xXexX3xXb5xXdxX209xX17xX3xX4xX141xX1f1xX17xX23xX3exX86xX3xX2ddxX3xX2fxX89xXdxX3xX8dxX2fxX3xXexX264xX17xX1xX3xXexX1xX141xX1f1xX17xX23xX86xX3xX1xX1bxX17xX23xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX7xX6dxX8dxXexX3xX6cxX6dxX1bxX86xX3xX2fxX3b9xX3xX1xX264xX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXf4xXd6xX3xXc5xX114xXdxX3xXexX110xX17xX23xX3xXexX28xX166xX3xX23xXdxX89xX3xX1xX1bxX17xX23xX3xXexX28xX1d0xX2fxX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xX3xX4xX384xX17xX23xX3xXa3xXa4xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xXexX28xX6xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX17xX23xX1xX58axX38xX11fxX11fxX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2c7xXdxX52xXexX1xX2ccxX3xX2cexX2xX2d0xXbxX161xXddxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2ccxX3xX2ddxX2ddxX2d0xXbxX161xXddxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2ccxX40xX40xXdxX11fxXb5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXc5xX17xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1fbxX40xX2xX1fbxX1e1xX52xX1fbxX1d4xX1e0xX1d3xX1d4xX2d0xX31axXexX31axX2cexX2xX2cexX1e1xX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xc8fbxX28xX9xX31axX1d3xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX2c7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2cexX2xX2d0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2ddxX2ddxX2d0xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX157xXa4xX17xX1xX3xXa3xX60xX38xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xXexX15dxX17xX1xX3xXc5xX1bxX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX55xX6xX17xX3xX157xX64xX4xX3xXexX28xX6xX38xX3xX1xX512xX3xXexX28xX142xX3xX2fxX89xXdxX3xX8dxX2fxX3xXexX264xX17xX1xX3xXexX1xX141xX1f1xX17xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX23xXdxX6xX3xXa3xX264xX17xX1xX3xX4xX1xX166xX3xX383xX141xX1f1xX17xX23xX3xXcxX1xX166xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX12fxX264xX17xX1xX3xX31bxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX55xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX3b9xX17xX3xc301xX38xX17xX23xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xd744xX161xXa4xX3xX3e8xX1xX89xX17xX1xX3xX135xX1exX17xX1xX3xedf5xX209xX17xX3xX31bxX3xX55xX6xX17xX3xX157xX64xX4xad31xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX55xX384xX17xX23xX3xX5xXdbxX6xX3xX4xX1xX29xX17xX3xXbxX1xX72xX17xX3xXc5xXdxXc7xX4xX3xXexX141xX1f1xX17xX23xX3xXexXdbxX86xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX157xX64xX4xX3xX1axX1bxX3xXa3xXa4xX3xX1xX6dxX132xX3xXa3xX64xX17xX23xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xX1fbxX2d0xX1d4xX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xX3xXa3xX252xX3xXf4xX1xX1f4xXdxX3xX4xX3b9xX17xX23xX3xX2d0xX3xX17xX1xX1bxX3xX2fxX89xXdxX3xX8dxX2fxX3xXexX264xX17xX1xX3xXexX1xX141xX1f1xX17xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX17xX23xX1xX58axX38xXddxX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX55xea14xX2fxX3xX79xX6dxX132xX209xX17xX3xXexX28xX6xX38xX3xX1xX512xX3xXexX28xX142xX3xX1fbxX3xX2fxX89xXdxX3xX8dxX2fxX3xXexX264xX17xX1xX3xXexX1xX141xX1f1xX17xX23xX3xXexX28xX166xX3xX23xXdxX89xX3xX1d3xX2ddxX1d4xX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xX86xX3xX2xX3xX2fxX3b9xX3xX1xX264xX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXf4xXd6xX3xXexX28xX166xX3xX23xXdxX89xX3xX1d3xX1d4xX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xX86xX3xX1d3xX1d4xX1d4xX3xX7xX6dxX8dxXexX3xX6cxX6dxX1bxX3xXc5xX114xXdxX3xXexX110xX17xX23xX3xXexX28xX166xX3xX23xXdxX89xX3xX2xX1d4xX1d4xX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX504xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xX4xX3bxX17xX1xX3xXa3xX6bexX4xX3xXb5xXdxXc7xXexX3xXf4xX1xX504xX3xXf4xX1xX1d0xX17xXddxX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX55xX6xX17xX3xX157xX64xX4xX3xXa3xXa4xX3xXexX28xX6xX38xX3xX2xX3xX2fxX89xXdxX3xX8dxX2fxX3xXc5xX1bxX3xX1xX1bxX17xX23xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX7xX6dxX8dxXexX3xX6cxX6dxX1bxX3xXexX28xX166xX3xX23xXdxX89xX3xX23xX72xX17xX3xX2xX1d4xX1d4xX3xXexX28xXdxXc7xX6dxX3xXa3xX656xX17xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX4xX89xX4xX3xXa3xX1f1xX17xX3xXc5xX166xX3xX4xX1f1xX3xX7xX1f4xX11fxX11fxX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX1axX141xX114xX17xX23xX3xXc5xX2exX3xX3axX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXexX38xX1bxX17xX3xX6cxX6dxX6exX4xX3xX5xX72xX17xX3xXexX1xX77xX3xX79xX7axX7axX7axX3xX4xX7fxX6xX3xX3axX3bxX17xX23xX86xX3xX4xX1xX166xX3xX10xX2fxX3xX4xX89xX4xX3xX161xXa4xX3xX2fxXdxX2exX17xX3xX17xX275xXdxX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xX5xX60xXdxX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xX6dxX132xX3xXc5xX6xXdxX3xXexX28xX65cxX3xXa3xX72xX6dxX3xXexX1bxX6dxX3xX23xX141xX1f1xX17xX23xX3xX2fxX689xX6dxX3xX4xX7fxX6xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX17xX3b9xX17xX23xX3xXexX1xX3b9xX17xX3xX2fxX114xXdxX86xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX23xXdxX6xX3xXa3xX264xX17xX1xX3xX22xX2d0xX3xXf4xX1xX3b9xX17xX23xX86xX3xXb5xX6xX3xX7xX60xX4xX1xX3exX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2c7xXdxX52xXexX1xX2ccxX3xX2cexX2xX2d0xXbxX161xXddxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2ccxX3xX2ddxX1d3xX1d3xXbxX161xXddxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2ccxX40xX40xXdxX11fxXb5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXc5xX17xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1fbxX40xX2xX1fbxX1e1xX52xX1fbxX1d4xX1e0xX1d3xX1fbxX1fbxX2d0xXexX1fbxX1e1xX1fbxX1d3xX1e0xX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xX80exX28xX9xX1e1xX2cexX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX2c7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2cexX2xX2d0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2ddxX1d3xX1d3xXaxX3xX40xX12xX1axX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX161xXa4xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xX1axX656xX17xX23xX3xX8e5xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX8dcxX1f1xX17xX901xX3xXexX369xX4xX1xX3xX4xXdbxX4xX3xX4xd825xX17xX23xX3xX4xX89xX4xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX252xX3xX28xX6xX3xX6cxX6dxX119xX17xX3xX1xX141xX1f4xX17xX23xX3xX77xX17xX23xX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX17xX3b9xX17xX23xX3xXexX1xX3b9xX17xX3xX2fxX114xXdxX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX55xX1xX141xX6xX3xXa3xX72xX132xX3xX2fxX64xXexX3xXexX1xX89xX17xX23xX3xXbxX1xX89xXexX3xXa3xX64xX17xX23xX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX86xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1f4xX3xX1axX141xX1f1xX17xX23xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xXa3xXa4xX3xXexXdxXd6xX17xX3xX1xX1bxX17xX1xX3xX28xX6xX3xX6cxX6dxX119xX17xX3xXexX110xX17xX23xX3xX5xXdbxX4xX86xX3xX5xX1bxX2fxX3xXc5xXc7xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2xX2d0xX3xXf4xX2fxX3xXexX6dxX132xXd6xX17xX3xXa3xX141xX14cxX17xX23xX3xX161xX6xX17xX1xX3xX31bxX3xX7xX60xX4xX1xX3xX31bxX3xXa3x82cexXbxX3xXc5xX1bxX3xX23xXdxX6xX38xX3xXexX1xX3b9xX17xX23xX3xX17xX3b9xX17xX23xX3xXexX1xX3b9xX17xXddxX3xX23xXdxX275xXbxX3xX17xX1xXdxX2exX6dxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX4xX1xX15dxX17xX1xX3xXexX28xX6xX17xX23xX3xXc5xX141xX14cxX17xX3xX1xX64xX86xX3xX17xX1xX1bxX3xX7xX60xX4xX1xXddxX3xXexX28xX656xX17xX23xX3xX1xX1f1xX17xX3xX2cexX1d4xX1d4xX2fxX3xX1xX1bxX17xX23xX3xX28xX1bxX38xX3xX161xX6xX17xX1xX11fxX11fxX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX55xX1xX166xX3xX157xX209xX3xXcxX1xX166xX3xX1axX6dxXd6xX3xX31bxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX55xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX3b9xX17xX3xX1e0xX3xX161xXa4xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xX1axX656xX17xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x74e2xX2ccxX3xX22xXcxX1xX6xX2fxX3xX23xXdxX6xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX17xX3b9xX17xX23xX3xXexX1xX3b9xX17xX3xX2fxX114xXdxX3xXexX1xX264xX3xX4xX1xX275xX17xX23xX3xXexX3b9xXdxX3xXc5xX689xX17xX3xX5xX1bxX2fxX3xXexX1xX141xX14cxX17xX23xX3xX161xX6dxX132xX209xX17xX3xX17xX1xX141xX17xX23xX3xXc5xX114xXdxX3xXa3xX142xXexX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX4xX1xX1bxX38xX3xX2fxX5bxX17xX23xX3xX7xXdbxX3xXf4xXdxXc7xX17xX3xXexX28xX29xX17xX23xX3xXa3xX60xXdxX3xX4xX7fxX6xX3xX3axX3bxX17xX23xX3xXexX1xX264xX3xXf4xX1xX369xX3xXexX1xXd6xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX4xX1xX166xX3xX10xX2fxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX7xX3b9xXdxX3xX17xX110xXdxX86xX3xX1xX1bxX38xX3xX1xX77xX17xX23xX3xX1xX1f1xX17xX3xX1x59daxX17xX11fxX3xX12fxX1f4xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX384xX17xX23xX3xX1xXdxX252xX6dxX3xXc5xXdxXc7xX4xX3xX5xX1bxX2fxX3xX4xX7fxX6xX3xX2fxX264xX17xX1xX3xX23xX504xXbxX3xX2fxX64xXexX3xXbxX1xX72xX17xX3xX17xX1x73aaxX3xX4xX7fxX17xX23xX3xX4xX6exX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexXdxX17xX86xX3xX23xXe0xXdxX3xX23xXe4xX2fxX3xX7xXdbxX3xXf4xXf5xX3xXc5xX29xX17xX23xX3xXc5xX1bxX38xX3xXf4xXf5xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xX17xX1bxX132xX3exX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2c7xXdxX52xXexX1xX2ccxX3xX2cexX2xX2d0xXbxX161xXddxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2ccxX3xX2d0xX1d4xX2xXbxX161xXddxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2ccxX40xX40xXdxX11fxXb5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXc5xX17xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1fbxX40xX2xX1fbxX1e1xX52xX1fbxX1d4xX1e0xX1fbxX2xX1d3xX1d4xXexX1e1xX1d3xX2xX1fbxX2xX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xX80exX28xX9xX1fbxX2cexX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX2c7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2cexX2xX2d0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2d0xX1d4xX2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX3axX141xX142xX4xX3xXf4xXd6xXexX3xX17xX60xXbxX3xXa3xX3bxX17xX23xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX52xX166xXbxX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX4xX1xX1bxX38xX3xX2fxX5bxX17xX23xX3xX3axX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXexX38xX1bxX17xX3xX6cxX6dxX6exX4xX3xX5xX72xX17xX3xXexX1xX77xX3xX79xX7axX7axX7axX3xX4xX7fxX6xX3xX3axX3bxX17xX23xX3xX5xX1bxX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXc5xXdxX17xX1xX3xX52xXdbxX86xX3xXexXdbxX3xX1xX1bxX38xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX1xX166xX3xX15axX23xX6dxX132xX3a4xX17xX3xXcxX1xX166xX3x7853xXdxX3xXcxX1xX1f1xX3xX8e5xXb5xX209xX17xX3xXbxX1xX3bxXdxX901xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX55xX65cxX17xX3xXc5xX114xXdxX3xX4xX1xX166xX3xX15axX23xX6dxX132xX3a4xX17xX3xXcxX1xX166xX3xX1109xXdxX3xXcxX1xX1f1xX3xX8e5xX8dcxX15axX3xX2xX1e0xX1e0xX1fbxX3xX31bxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXexX1xX3b9xX17xX3xX12fxXe4xX4xX3xXcxXdxXd6xX17xX3xX15axX1xX1bxX3xX15axX23xX38xX3xX31bxX3xX161xXa4xX3xX157xX141xX6dxX3xX135xX1exX17xX1xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xX31bxX3xX1xX6dxX132xXc7xX17xX3xXcxX1xX60xX4xX1xX3xX1axX1bxX901xX3xX5xX60xXdxX3xXa3xX504xX17xX3xX17xX1xX508xX17xX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXc5xX6dxXdxX3xXexX1xX10xX38xX3xX2fxX64xXexX3xX4xX89xX4xX1xX3xXf4xX1xX89xX4xX3xXf4xX1xXdxX3xX4xX1xX166xX3xXc5xXdxX17xX1xX3xX52xXdbxX3xXa3xX141xX142xX4xX3xXf4xXd6xXexX3xX17xX60xXbxX3xXa3xX3bxX17xX23xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX52xX166xXbxX3xX4xX89xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXa3xX6xX17xX23xX3xXbxX1xX89xXexX3xXa3xX64xX17xX23xX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX141xX114xX17xX23xX3xXa3xXd6xX17xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXa3xX3bxX17xX23xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX55xX1xX166xX3xXcxX1xX1f1xX3xXexXdbxX3xX1xX1bxX38xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXe8fxX2ccxX3xX22xX157xX1bxX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xXexX28xXe8fxX86xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xXa3xX77xX17xX23xX3xXc5xX1bxX38xX3xX1xX1bxX17xX23xX3xX17xX23xX384xX3xX4xX7fxX6xX3xXa3xX3bxX17xX23xX3xXa3xXa4xX3xX5xX1bxX3xX2fxX64xXexX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXc5xXdxX17xX1xX3xX52xXdbxX86xX3xXexXdbxX3xX1xX1bxX38xX11fxX3xXcxX3b9xXdxX3xX5xX60xXdxX3xXa3xX141xX142xX4xX3xXf4xXd6xXexX3xX17xX60xXbxX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX52xX166xXbxX3xXa3xX6bexX4xX3xXb5xXdxXc7xXexX3xX17xX1bxX132xX3xXexX1xX264xX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXc5xX6dxXdxX86xX3xX7xXdbxX3xXexXdbxX3xX1xX1bxX38xX3xXa3xX504xX3xX17xX1xX141xX3xXa3xX141xX142xX4xX3xX17xX1xX119xX17xX3xX5xX209xX17xX3xX23xX8dxXbxX3xXb5xX64xXdxX11fxX3xX3axX504xX3xX4xX384xX17xX23xX3xX5xX1bxX3xXa3xX64xX17xX23xX3xX5xXdbxX4xX3xXa3xX252xX3xXexX3b9xXdxX3xX28xX58axX17xX3xX5xX6dxX132xXc7xX17xX86xX3xX28xX6xX3xX7xX77xX4xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX86xX3xX161xX77xX17xX23xX3xXa3xX89xX17xX23xX3xXc5xX114xXdxX3xX7xXdbxX3xXexXdxX17xX3xXexX141xX1f4xX17xX23xX3xX4xX7fxX6xX3xXexX110xX3xX4xX1xX77xX4xX3exX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2c7xXdxX52xXexX1xX2ccxX3xX2cexX2xX2d0xXbxX161xXddxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2ccxX3xX2ddxX1d3xX2d0xXbxX161xXddxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2ccxX40xX40xXdxX11fxXb5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXc5xX17xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1fbxX40xX2xX1fbxX1e1xX52xX1fbxX1d4xX1e0xX1fbxX1d3xX1fbxX1e1xXexX2cexX2d0xX1d3xX1d3xX2ddxX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xX80exX28xX9xX2d0xX2cexX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX2c7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2cexX2xX2d0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2ddxX1d3xX2d0xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX161xXa4xX3xX157xX141xX6dxX3xX135xX1exX17xX1xX3xX8dcxX1f1xX17xX3xX8e5xXcxX1xX60xX4xX1xX3xX1axX1bxX901xX3xX5xX1bxX3xX2fxX64xXexX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX17xX1xX18xX17xX23xX3xXa3xX1f1xX17xX3xXc5xX166xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXb5xX64xX3xX7xX114xX2fxX86xX3xXexX60xX38xX3xXexXdxX2exX17xX3xXa3xX2exX3xXa3xX252xX3xXexXdxXd6xX17xX3xX1xX1bxX17xX1xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX4xX3b9xX17xX23xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xX4xX8dxXbxX3xX161xXa4xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX15axX1d0xX2fxX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX3xX5xX1bxX3xX17xX1d0xX2fxX3xX4xX504xX3xXcaxX3xX17xX23xX1xX1exX6xX3xXa3xX6bexX4xX3xXb5xXdxXc7xXexX3xXc5xX114xXdxX3xXexX110xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX1xX64xXdxX86xX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX17xX504xXdxX3xX4xX1xX6dxX17xX23xX3xXc5xX1bxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xX17xX504xXdxX3xX28xXdxX209xX17xX23xX11fxX3xX3e8xX1xX3b9xX17xX23xX3xX4xX1xX15dxX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX5xX508xXbxX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xXexX369xX4xX1xX3xX4xX1xX1bxX38xX3xX2fxX5bxX17xX23xX3xX3axX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXexX38xX1bxX17xX3xX6cxX6dxX6exX4xX3xX5xX72xX17xX3xXexX1xX77xX3xX79xX7axX7axX7axX3xX4xX7fxX6xX3xX3axX3bxX17xX23xX86xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXa3xX6xX17xX23xX3xXexX369xX4xX1xX3xX4xXdbxX4xX3xX1xX141xX114xX17xX23xX3xXa3xXd6xX17xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xXc5xX1bxX3xX3axX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX15dxX17xX1xX3xX5xX72xX17xX3xXexX1xX77xX3xX79xX135xX7axX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2c7xXdxX52xXexX1xX2ccxX3xX2cexX2xX2d0xXbxX161xXddxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2ccxX3xX2ddxX2cexX31axXbxX161xXddxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2ccxX40xX40xXdxX11fxXb5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXc5xX17xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1fbxX40xX2xX1fbxX1e1xX52xX1fbxX1d4xX1e0xX1fbxX2cexX2d0xX1e0xXexX1e0xX1d3xX1d3xX1e1xX2xX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xX80exX28xX9xX1d3xX1d4xX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX2c7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2cexX2xX2d0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2ddxX2cexX31axXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xXcxX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX5xX508xXbxX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xXexX369xX4xX1xX3xX4xX1xX1bxX38xX3xX2fxX5bxX17xX23xX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX86xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX23xX3xXf4xX1xXf4axX17xX23xX3xXa3xX166xX17xX1xX3xX6cxX6dxX132xXd6xXexX3xXexX119xX2fxX3xXc5xX1bxX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX3bxX17xX23xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX38xX52xX132xXaxX12xX0xX6xX3xX17xX6xX2fxX10xX9xXax7f7ex8430xX38xX12fxX6xX4xXf4xXaxX12xX0xX40xX6xX12xX55xX1xX7fxX3xXexX166xX4xX1xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xXexX15dxX17xX1xX3xX15axX23xX6dxX132xX3a4xX17xX3xXcxX1xX166xX3xX135xXdxXc7xXexX3xX1axX1bxX3xX4xX1xX38xX3xXb5xXdxXd6xXexX2ccxX3xXaxX15axX1xX18xX17xX23xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xXexX369xX4xX1xX3xXexX5bxX3xXbxX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX5xX1bxX3xX2fxX504xX17xX3xX6cxX6dxX1bxX3xXcaxX3xX17xX23xX1xX1exX6xX3xX52xX119xX17xX23xX3xX3axX3bxX17xX23xX86xX3xX2fxX5bxX17xX23xX3xX161xX6dxX119xX17xX11fxX3xX13xX1xX38xX17xX23xX3xXexX28xX1bxX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xXf4xX1xX3b9xX17xX23xX3xX4xX1xX15dxX3xXexX60xX38xX3xXf4xX1xX369xX3xXexX1xXd6xX3xX7xX3b9xXdxX3xX17xX110xXdxX86xX3xXf4xX1xX369xX4xX1xX3xX5xXc7xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xX6dxX132xX3xXexXdxX2exX2fxX3xX17xX1d0xX17xX23xX86xX3xX7xX77xX4xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX3xXa3xX252xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX6cxX6dxX209xX3xX1xX141xX1f1xX17xX23xX86xX3xX4xX7fxX17xX23xX3xX4xX6exX3xXexX110xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xX18xX17xX23xX3xX2fxX60xX17xX1xX86xX3xX2fxX1bxX3xX4xX65cxX17xX3xXexX1xX252xX3xX1xXdxXc7xX17xX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexXdxX17xX3xXc5xX1bxX38xX3xX7xXdbxX3xX5xXa4xX17xX1xX3xXa3xX60xX38xX3xX4xX7fxX6xX3xX3axX3bxX17xX23xX11fxX3xX3axX119xX132xX3xX7x6180xX3xX5xX1bxX3xXa3xX64xX17xX23xX3xX5xXdbxX4xX3xXa3xX252xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX1xX64xXdxX3xXf4xX1xXf4axX17xX23xX3xXa3xX166xX17xX1xX3xXc5xX6xXdxX3xXexX28xX65cxX86xX3xXc5xX166xX3xXexX1xXd6xX3xXexX38xX3xX5xX114xX17xX3xX4xX7fxX6xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xXa3xX14cxXdxX3xX7xX6exX17xX23xX3xX161xXa4xX3xX1xX64xXdxXaxX11fxX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX28xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX6dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31bxXexX1xX6dxX2fxXb5xX31bxX6xX17xX52xX31bxX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX141xX114xX4xX3xXa3xXc7xX2fxX3xXexX28xXdxX252xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXf4xXf5xX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX3xX1f4xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xXaxX3xX1xX28xX10x97b4xX9xXaxX40xX161xX6xX31bxX1xX38xXdxX40xXb5xX6dxX38xX4xX31bxX52xX10xX2fxX31bxXexX28xXdxX10xX17xX31bxXf4xX1xX6xXdxX31bxX52xX6xXdxX31bxX1xX38xXdxX31bxXbxX1xX6dxX31bxX17xX6dxX31bxX4xX6xX4xX31bxX4xX6xXbxX31bxX17xX1xXdxX10xX2fxX31bxXf4xX132xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX31bxX38xX31bxX1xX6xX31bxXexXdxX17xX1xX40xX1d3xX1d4xX2d0xX1d4xX1d3xX2ddxX11fxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX40xX2fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xX1d3xX1d4xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1d3xX40xX2cexX1e0xX52xX2xX1d3xX2xX1d4xX2xX2ddxX1d3xXexX1fbxX2xX2d0xX1e1xX2cexX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX12fxX141xX114xX4xX3xXa3xXc7xX2fxX3xXexX28xXdxX252xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXf4xXf5xX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX3xX1f4xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX28xX38xX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX141xX114xX4xX3xXa3xXc7xX2fxX3xXexX28xXdxX252xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXf4xXf5xX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX3xX1f4xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xXaxX3xX1xX28xX10xX19d8xX9xXaxX40xX161xX6xX31bxX1xX38xXdxX40xXb5xX6dxX38xX4xX31bxX52xX10xX2fxX31bxXexX28xXdxX10xX17xX31bxXf4xX1xX6xXdxX31bxX52xX6xXdxX31bxX1xX38xXdxX31bxXbxX1xX6dxX31bxX17xX6dxX31bxX4xX6xX4xX31bxX4xX6xXbxX31bxX17xX1xXdxX10xX2fxX31bxXf4xX132xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX31bxX38xX31bxX1xX6xX31bxXexXdxX17xX1xX40xX1d3xX1d4xX2d0xX1d4xX1d3xX2ddxX11fxX1xXexX2fxXaxX12xX12fxX141xX114xX4xX3xXa3xXc7xX2fxX3xXexX28xXdxX252xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXf4xXf5xX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX3xX1f4xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX28xX38xX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xXexX110xX17xX23xX3xX1xX142xXbxX3xX4xX7fxX6xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX86xX3xXa3xXd6xX17xX3xX1xXd6xXexX3xX17xX23xX1bxX132xX3xX2xX1d4xX40xX2xX86xX3xX4xX504xX3xX2xX11fxX1fbxX1d3xX2xX40xX2xX11fxX1e0xX31axX2ddxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xXexX38xX1bxX17xX3xXexX15dxX17xX1xX3xXa3xXa4xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX1xX64xXdxX3xX17xX23xX1xX166xX3xXexX110xX17xX23xX3xXf4xXd6xXexX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXf4xXf5xX3xX1d3xX1d4xX2xX2cexX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX1d4xX11fxX3xX3axX119xX132xX3xX5xX1bxX3xXb5xX141xX114xX4xX3xXa3xXc7xX2fxX3xX6cxX6dxX6xX17xX3xXexX28xX29xX17xX23xX3xXa3xX252xX3xXexX28xXdxX252xX17xX3xXf4xX1xX6xXdxX3xXa3xX60xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXf4xXf5xX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX31bxX1d3xX1d4xX1d3xX2cexX11fxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxXc5xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX2exX17xX3xXb5xX15dxX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xX1axX64xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXc5xX2exX3xXa3xX369xX4xX1xX3xX2fxX15xX4xX3xXexXdxX209xX6dxX3xX22xXf4xb960xXbxX3exXaxX3xX1xX28xX10xX19d8xX9xXaxX40xX52xX38xX6xX17xX31bxXexX1xX10xX40xXb5xX10xX17xX31bxXb5xXdxX31bxX7xX6xX17xX23xX31bxXexX6xX38xX31bxX1xX38xXdxX31bxXbxX1xX6dxX31bxX17xX6dxX31bxX1xX6xX31bxXexXdxX17xX1xX31bxXc5xX10xX31bxX52xXdxX4xX1xX31bxX2fxX6dxX4xX31bxXexXdxX10xX6dxX31bxXf4xX10xXbxX40xX1d3xX1d4xX2ddxX2d0xX1e1xX2xX11fxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX40xX2fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xX1d3xX1d4xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX2xX1d4xX1d4xX40xX2cexX1e0xX52xX2d0xX1d3xX1fbxX1d3xX2xX2d0xX2ddxXexX1d3xX2ddxX2cexX2cexX31axX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX12fxX2exX17xX3xXb5xX15dxX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xX1axX64xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXc5xX2exX3xXa3xX369xX4xX1xX3xX2fxX15xX4xX3xXexXdxX209xX6dxX3xX22xXf4xX1d29xXbxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX28xX38xX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxX2exX17xX3xXb5xX15dxX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xX1axX64xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXc5xX2exX3xXa3xX369xX4xX1xX3xX2fxX15xX4xX3xXexXdxX209xX6dxX3xX22xXf4xX1d29xXbxX3exXaxX3xX1xX28xX10xX19d8xX9xXaxX40xX52xX38xX6xX17xX31bxXexX1xX10xX40xXb5xX10xX17xX31bxXb5xXdxX31bxX7xX6xX17xX23xX31bxXexX6xX38xX31bxX1xX38xXdxX31bxXbxX1xX6dxX31bxX17xX6dxX31bxX1xX6xX31bxXexXdxX17xX1xX31bxXc5xX10xX31bxX52xXdxX4xX1xX31bxX2fxX6dxX4xX31bxXexXdxX10xX6dxX31bxXf4xX10xXbxX40xX1d3xX1d4xX2ddxX2d0xX1e1xX2xX11fxX1xXexX2fxXaxX12xX12fxX2exX17xX3xXb5xX15dxX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xX1axX64xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXc5xX2exX3xXa3xX369xX4xX1xX3xX2fxX15xX4xX3xXexXdxX209xX6dxX3xX22xXf4xX1d29xXbxX3exX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX28xX38xX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX3e8xX1xX3b9xX17xX23xX3xX4xX1xX15dxX3xXexX60xX38xX3xXa3xXdxX252xX2fxX3xXexXdbxX6xX3xXc5xX18xX17xX23xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX64xXdxX3xXc5xXdxX209xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX2fxX64xXexX3xX17xX1d0xX2fxX3xX23xXdxX6xX17xX3xXf4xX1xX504xX86xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX8dxXbxX3xX1xX64xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xX4xX65cxX17xX3xXb5xX2exX17xX3xXb5xX15dxX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX1xX38xX60xXexX3xXa3xX64xX17xX23xX3xXbxX1xX65cxX17xX23xX3xX4xX1xX6exX17xX23xX3xX52xX166xX4xX1xX3xXb5xXc7xX17xX1xX86xX3xX4xX1xX6dxX17xX23xX3xX7xX77xX4xX3xXf4xX1xXe4xX4xX3xXbxX1xX15xX4xX3xX1xX508xX6dxX3xX6cxX6dxX3bxX3xXexX1xXdxX209xX17xX3xXexX6xXdxX3xXc5xX1bxX3xX23xX504xXbxX3xXbxX1xX72xX17xX3xXa3xXe4xX4xX3xX5xXdbxX4xX3xX4xXcccxX17xX23xX3xX4xX89xX4xX3xXa3xX166xX6xX3xXbxX1xX141xX1f1xX17xX23xX3xX161xX119xX132xX3xX52xXdbxX17xX23xX3xX17xX3b9xX17xX23xX3xXexX1xX3b9xX17xX3xX2fxX114xXdxX3xX8e5xX15axXcxee89xX901xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxXc5xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xX7xXe4xX4xX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXc5xX15xX3xXaxX3xX1xX28xX10xX19d8xX9xXaxX40xX52xX38xX6xX17xX31bxXexX1xX10xX40xXbxX1xX6dxX31bxX17xX6dxX31bxX1xX6xX31bxXexXdxX17xX1xX31bxX52xX38xX6xX17xX31bxXf4xX10xXexX31bxX7xX6xX17xX23xX31bxXexX6xX38xX31bxXexX1xXdxX31bxX52xX6dxX6xX31bxX1xX38xX6xX17xX31bxXexX1xX6xX17xX1xX31bxX161xX6dxX6xXexX31bxX7xX6xX4xX31bxX17xX1xXdxX10xX2fxX31bxXc5xX6dxX31bxX17xXb5xX7xXbxX40xX1d3xX1d4xX2ddxX2ddxX1d3xX1e0xX11fxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX23xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX40xX2fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xX1d3xX1d4xX40xX17xX10xX2c7xX7xX40xX1d3xX1d4xX2d0xX1d3xX40xX2cexX1e1xX52xX1fbxX2xX2xX2xX2cexX2d0xX31axXexX1e0xX2d0xX1d4xX2cexX2d0xX5xX1d4xX11fxX330xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xX7xXe4xX4xX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXc5xX15xX3xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX28xX38xX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xX7xXe4xX4xX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXc5xX15xX3xXaxX3xX1xX28xX10xX19d8xX9xXaxX40xX52xX38xX6xX17xX31bxXexX1xX10xX40xXbxX1xX6dxX31bxX17xX6dxX31bxX1xX6xX31bxXexXdxX17xX1xX31bxX52xX38xX6xX17xX31bxXf4xX10xXexX31bxX7xX6xX17xX23xX31bxXexX6xX38xX31bxXexX1xXdxX31bxX52xX6dxX6xX31bxX1xX38xX6xX17xX31bxXexX1xX6xX17xX1xX31bxX161xX6dxX6xXexX31bxX7xX6xX4xX31bxX17xX1xXdxX10xX2fxX31bxXc5xX6dxX31bxX17xXb5xX7xXbxX40xX1d3xX1d4xX2ddxX2ddxX1d3xX1e0xX11fxX1xXexX2fxXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX86xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xX7xXe4xX4xX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXc5xX15xX3xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX28xX38xX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX22xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xX23xXdxX18xX3xXexX28xX29xX17xX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX3bxX17xX23xX86xX3xXa3xX38xX1bxX17xX3xXf4xXd6xXexX86xX3xX7xX89xX17xX23xX3xXexX60xX38xX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX1xX38xX1bxX17xX3xXexX1xX1bxX17xX1xX3xX161xX6dxX8dxXexX3xX7xXe4xX4xX3xX17xX1xXdxXc7xX2fxX3xXc5xX15xX3exX3xX5xX1bxX3xX4xX1xX7fxX3xXa3xX2exX3xXexX1xXdxX3xXa3xX6dxX6xX3xX4xX7fxX6xX3xX1axX64xXdxX3xX157xX1axX13xX15axX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX1xX3xXexX28xX38xX17xX23xX3xX17xX1d0xX2fxX3xX1d3xX1d4xX1d3xX2xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxXc5xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX6dxX5xX12xX0xX52xXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX40xX52xXdxXc5xX12xX0xX40xX52xXdxXc5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110c0xX6dxXexX1xX38xX28xXaxX12xX3e8xXdxX2exX6dxX3xX200dxXdxX17xX1xX0xX40xXbxX12
Kiều Minh