Một gia đình ba thế hệ cùng đam mê bóng chuyền tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trong gia đình thể thao tiêu biểu của anh Lê Thành Chung và chị Trần Thị Đào (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), cả 3 thế thệ: ông bà, con, cháu đều là những tay chuyền, tay đập “có hạng” tại các giải bóng chuyền phong trào, là hạt nhân lan tỏa tinh thần rèn luyện TDTT ở địa phương.
a70bxd5bex10624x12614xb0e9xd061x15b57xceb7xca9fxX7xad2ax13413x11050xff3dx10693xdf21xX5x13e6dxXax11b65x14b08x11b31xXexX3x109fexXdxX6xX3x11811xfef0xff45xX1xX3xba80xX6xX3xXexX1xd342xX3xX1xd222xX3xX4x149dfxX1dxX17xX3xX1bxX6xb1a7xX3xX31x14d7exX3xX20x12099xX1dxX17xX3xX4xX1x11e7fx12493xd46exX1dxX3xXex125d9xXdxX3x113acxeed5xX3xXcxff1dxX1dxX1xX0x103ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6x11a0cxXaxX12xXcx1276dxb69fxX1dxX17xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX1x153c9xX3xXexX1xX6xX65xX3xXexXdxX34xX3dxX3xX20xXdxX74xX3dxX3xX4x13557xX6xX3xX6xX1dxX1xX3x108adxX34xX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xd1e1xX1xX3dxX1dxX17xX3xf6e7xX47xX3xX4xX1xd1cdxX3xXcxX64x1184exX1dxX3xXcxX1xXa1xX3xb87bxX47xX65xX3x140caxXbxX1x1043dx15e63xX1dxX17xX3xXacxX43xXdxX3xabddxX47xXdx118fbxX3xXcx132ecxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xc144xXbfxX3xX4x13f2exX3xdef8xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX28xb0b1xX3xfe88xX1dxX17xX3xX20xX47xXbfxX3xX4xX65xX1dxXbfxX3xX4xX1x1200dxX3dxX3xX1bxX3fxX3dxX3xX5xX47xX3xX1dxX1xccebxX1dxX17xX3xXexX6xX3exX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxXbfxX3xXexX6xX3exX3xX1bx15df8xXbxX3x15869xX4xX37xX3xX1xX43xX1dxX17x143b2xX3xXexX43xXdxX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xXbfxX3xX5xX47xX3xX1xX43xXexX3xX1dxX1xd07fxX1dxX3xX5xX6xX1dxX3xXexd2ecxX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xXa5xX1dxX3xX64x11901xX1dxX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xXcxc18cxXcxXcxX3xe720xX3xX1bxXa1xX6xX3xXbxX1xXb3x14cb4xX1dxX17x1066fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf06dxX65xX60xX3exXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX1dxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax1026axXdxX60xXexX1xXdaxX3x150bcxX2x13996xXbxcd71x13691xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXdaxX3x15a08xX2xe359xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX177xX20xX6xX65xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX177xX9cxX1dxX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4ex13002xX1e2xX1e2xX1b2xX4exX2xX1bfxX1bfxX60xX1b2xX2xdf81xX1e2xX2xX1c1x121dfxXexX1bfxX1b0xX1e2xX1c1xXd1xX5xX1c1xX177xec4fxXbxX17xc21cxX64xX9xXd1xX1b2xX1f1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX1a9xXdxX60xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX65xX1dxXaxX12x131ddxXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX6xX1dxX1xX3xX8dxX34xX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xX3xX4xX37xX3xXd1xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX1bxX3fxX3dxX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX31xXdcxX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX9cxX47xX3xXexX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX1b4xX3dxX3exX34xX1dxX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xX4xX86xX6xX3xX1bxXa1xX6xX3xXbxX1xXb3xX174xX1dxX17xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xXacxX6xX31xX3xX31xX34xXbfxX3xX17xb751xX1dxX3xX20xX37xX3xX9cxabafxXdxX3xX31xXdcxX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1bx1500dxX3xX1xX174xX1dxX3xX1e2xX1c1xX3xX1dx10c01xX31xXbfxX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX9cxX31exXdxX3xb0d0x15440xX3xX1dxX33cxX1dxX17xXbfxX3xX349xXdxX1dxX1xX3xX1dxX17xX1xXdxX28xX31xX3xX60xX47xX3exX3xX60x15cb4xX1dxXbfxX3xX6xX1dxX1xX3xX8dxX34xX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xX3xX1bxX332xX3xXexX64xX16bxX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX17xXb3xX174xX1dxX17xX3xX31xX363xXexX3xf138xX3dxX10xX1dxX3xXexX1xX3dxX14xX4xX3xX4xX86xX6xX3xX1bxX14xXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1dxX6xX31xX3xXbxX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xXacxX43xXdxX3xXbcxX47xXdxXbfxX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX1bxf7c6xX3dxX3xXexX43xXdxX3xX1dxX1xXdxX3fxX3dxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xXbfxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX60xX65xX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xXbxX1xf2e0xX3xXex10928xX3xX4xX1x1540cxX4xX177xX177xX177xX3x116cfxX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xX3xX4xX1xX65xX3xX20xXdxX25xXexXdaxX3xX10fxX96xXebxX4xX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX9cxXdxX34xX1dxX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexXdcxXdxX3xX1bxX3fxX3dxX3xX64xX3d2xXexX3xX391xX3dxX6xX1dxX3xXexX147xX31xX3xXexX31exXdxX3xX9cxXdxX28xX4xX3xX64xX15dxX1dxX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX20xX16bxXdxX3xX4xX37xX3xX7xX40fxX4xX3xX349xX1xX14fxX10xX3xX5xX47xX3xX4xX37xX3xXexX3d2xXexX3xX4xXcfxX177xX3x11d5fxXdxX34xX1dxX17xX3xX31xXdcxX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1bxX332xX3xXexX64xX16bxX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX1dxXdxX3fxX31xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX4xX1xX3dxX1dxX17xX3xX4xX86xX6xX3xX4xXcfxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX117xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX415xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xX3xX4xf672xX1dxX17xX3xX4xX1xX65xX3xX20xXdxX25xXexX3xXexX1xX34xX31xXbfxX3xX1dxXdxX3fxX31xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX1dxX37xXdxX3xX4xX1xX3dxX1dxX17xX3xX9cxX47xX3xX20xX14xX3xX31xXdcxX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1dxX37xXdxX3xX64xXdxX34xX1dxX17xX3xX4xX86xX6xX3xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xab80xX1dxX1xX3xX5xX47xX3xX1bxXb3xbd95xX4xX3xXexX64xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX4xXcfxX31xX3xX1xX40fxX1dxX17xX3xXexea10xX3xX20xX408xX3xX31x13d13xX3x105a7xX3xXdcxX1dxX17xX3xX8dxX34xX3xeda7xX33cxX1dxX3xX587xX147xX1dxX3xX9cxX47xX3xX20xX47xX3xX13xX6xXdxX3xXcxX1xXa1xX3xX8dxXb3xX562xXexX177xX3xXbcxX17xX47xX3exX3xX4xf643xX1dxX3xXexX64xc885xXbfxX3xXdcxX1dxX17xX3xX20xX47xX3xX1bxX332xX3xX64xX3d2xXexX3xX31xX34xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xXbfxX3xX1bxX363xX4xX3xX20xXdxX28xXexX3xX5xX47xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX177xX3xXcxX31exXdxX3xX1dxX6xX3exXbfxX3xX1bxX332xX3xX17xXa5xX1dxX3xX1f1xX1c1xX3xXexX3dxX40bxXdxXbfxX3xXdcxX1dxX17xX3xX587xX147xX1dxX3xX9cxX47xX3xX20xX47xX3xX8dxXb3xX562xXexX3xX1bxX3fxX3dxX3xX349xX1xX14fxX10xX3xX31xX43xX1dxX1xXbfxX3xX1xX65xX43xXexX3xX20xXebxXexXbfxX3xXexX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX1b4xX3dxX3exX34xX1dxX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xX174xXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1xX174xXdxXbfxX3xXexX1xX74xX3xX60x158b4xX4xX3xX60xXb3xf631xX1dxX17xX3xX7xXdxX1dxX1xXbfxX3xX1bxXdxX3xX20xX14x10357xX3xX9cxX47xX3xXexX559xX4xX1xX3xX4xa71axX4xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX1xX174xXdxX3xX60xX65xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX4xX6xX65xX3xXexX3dxX40bxXdxX3xXexX40bxX3xX4xX1xX40fxX4xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX1dxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX60xXexX1xXdaxX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXdaxX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX177xX20xX6xX65xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX177xX9cxX1dxX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4exX1e2xX1e2xX1e2xX1b2xX4exX2xX1bfxX1bfxX60xX1b2xX2xX1edxX1e2xX2xX1e2xX1c1xXexX1b0x11ac4xX1f1xX1b0xX732xX5xX1c1xX177xX1fbxXbxX17xX1fexX64xX9xX2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX1a9xXdxX60xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX65xX1dxXaxX12xb29dxX1dxX17xX3xX8dxX34xX3xX587xX33cxX1dxX3xX587xX147xX1dxX3xX1xXb3xX31exX1dxX17xX3xX60x14e22xX1dxX3xX349xX34axX3xXexX1xX3dxX10cxXexX3xX4xX1xX174xXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX65xX3xX4xX1xXebxX3dxX3xX17xXebxXdxX3xX8dxX34xX3xXcxX64xXa5xX1dxX3xX8dxX3exX3xXbcxX6xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX7b7xX1dxX17xX3xX20xX47xXbfxX3xX20xX408xX3xX31xX57cxX3xX1bxX3fxX3dxX3xX31xX34xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX1bxX332xX3xX4xX3dxX408xX1dxX3xX1x14148xXexX3xX4xXebxX4xX3xX4xX65xX1dxX3xX4xX86xX6xX3xX6xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xXbfxX3xX4xX1xXa1xX3xXacxX47xX65xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX1bxXebxXbfxX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX4xX1xX174xXdxX3xX4xXb4xX3xX9cxX3dxX6xXbfxX3xX6xXdxX3xX4xX4fdxX1dxX17xX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xXexX1xX43xX65xX3xX31xX14xXexX3xX31xXdcxX1dxX3xX3exX34xX3dxX3xXexX1xX559xX4xX1xX3xXexX576xX3xX349xX1xXdxX3xX4xX5a9xX1dxX3xX1dxX1xX14fxX177xX3xXacxX363xX4xX3xX20xXdxX28xXexXbfxX3xX4xX65xX1dxX3xX17xXebxXdxX3xX5xX31exX1dxX3xX5xX47xX3xX8dxX34xX3xXcxX64xXa5xX1dxX3xX8dxX3exX3xXbcxX6xX3xXb0xX2xX1edxX3xXexX3dxX40bxXdxXcbxX3xX4xX1xX174xXdxX3xX64xX3d2xXexX3xXexX408xXexX3xX16bxX3xX9cxXa1xX3xXexX64xX559xX3xX4xXdcxX1dxX17xX3xX4xX1xX559xX1dxX1xXbfxX3xXexX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX1b4xX3dxX3exX34xX1dxX3xX1bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX9cxX47xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1xX174xXdxX3xX16bxX3xX4xX3d2xXbxX3xX1b4xX332xX3xXbxX1xXb3xXb4xX1dxX17xXbfxX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xXbxX1xX408xXbfxX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xXexX64xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX1x117ccxX4xX3xX9cxX47xX3xX17xXdxX47xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX3fxX3dxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX4xX6xX65xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX1dxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX60xXexX1xXdaxX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXdaxX3xX1bfxX2xX2xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX177xX20xX6xX65xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX177xX9cxX1dxX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4exX1e2xX1e2xX1e2xX1b2xX4exX2xX1bfxX1bfxX60xX1b2xX2xX1edxX1e2xX1b0xXd1xXd1xXexX1b2xXd1xX1e2xX1e2xX1c1xX5xX1c1xX177xX1fbxXbxX17xX1fexX64xX9xX732xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX1a9xXdxX60xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX2xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX65xX1dxXaxX12xX96xX1xXa1xX3xXcxX64xXa5xX1dxX3xXcxX1xXa1xX3xXacxX47xX65xX3xX9cxX47xX3xX4xX65xX1dxX3xX17xXebxXdxX3xX8dxX3exX3xXbcxX6xX3xXexX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX1b4xX3dxX3exX34xX1dxX3xX17xX37xXbxX3xX31xX363xXexX3xXexX43xXdxX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xX4xX86xX6xX3xX1bxXa1xX6xX3xXbxX1xXb3xX174xX1dxX17xX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX10fxX13xX14xXexX3xX349x11d50xX3xX1dxXdxX28xX31xX3xX9cxX3dxXdxX3xX31xX47xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX10xX31xX3xX9cxX7cdxX1dxX3xXexX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX1dxX1xX317xX4xX3xXexX31exXdxX3xX5xX47xX3xX1dxX33cxX31xX3xX1e2xX1c1xX2xX1f1xXbfxX3xX5xX83axX4xX3xX1dxX47xX3exXbfxX3xX10xX31xX3xX2xXd1xX3xXexX3dxX40bxXdxX3xX1dxX1xXb3xX1dxX17xX3xX1bxX332xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1xX174xXdxX3xX4xX86xX6xX3xXexX40bxX3xX60xX147xX1dxX3xXbxX1xX408xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX60xX65xX3xXbxX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xXacxX43xXdxX3xXbcxX47xXdxX3xXexX40bxX3xX4xX1xX40fxX4xX177xX3xXacxX14xXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX37xX3xX1b2xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xXexX1xX1cxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX10xX31xX3xX4xX37xX3xXexX31exXdxX3xX1bfxX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX9cxXdxX34xX1dxX3xXexX64xX34xX1dxX3xX7xX147xX1dxX3xX9cxX47xX3xX349xX25xXexX3xX391xX3dxXcfxX3xX1bxX332xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX31xX97cxXdxX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX17xXdxX47xX1dxX1xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1dxX1xX3d2xXexX3xX4xX1xX3dxX1dxX17xX3xX4xX3dxX14xX4xX177xX3xX96xX4fdxX1dxX17xX3xXexX576xX3xX1bxX37xXbfxX3xX10xX31xX3xX5xX43xXdxX3xX4xX47xX1dxX17xX3xX3exX34xX3dxX3xXexX1xX559xX4xX1xXbfxX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX9cxX47xX3xX4xX1xX33cxX31xX3xX4xX1xbd5dxX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xXexX10cxXbxX3xX31xXdcxX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1dxX1xXdxX3fxX3dxX3xX1xX174xX1dxX177xX3x10c2exX31xX3xX4xX4fdxX1dxX17xX3xX1dxX1xX10cxX1dxX3xX1bxXb3xX562xX4xX3xX64xX3d2xXexX3xX1dxX1xXdxX3fxX3dxX3xX7xX67axX3xX1xXb3xX31exX1dxX17xX3xX60xX7cdxX1dxX3xXexX576xX3xX20xX408xX3xX9cxX3fxX3xX349xX34axX3xXexX1xX3dxX10cxXexXbfxX3xX349xXdxX1dxX1xX3xX1dxX17xX1xXdxX28xX31xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX1bxX74xX3xX1dxX17xX47xX3exX3xX4xX47xX1dxX17xX3xXexXdxX25xX1dxX3xX20xX14xX3xX1xX174xX1dxX117xX3xX57exX3xX8dxX3exX3xXbcxX6xX3xX4xX16bxXdxX3xX31xX16bxX3xXexX147xX31xX3xX7xX67axX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX1dxXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX60xXexX1xXdaxX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXdaxX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX177xX20xX6xX65xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX177xX9cxX1dxX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4exX1e2xX1e2xX1e2xX1b2xX4exX2xX1bfxX1bfxX60xX1b2xX2xX1edxX1e2xX1bfxX1e2xX1b2xXexX1bfxX1c1xX2xX1f1xX1e2xX5xX1c1xX177xX1fbxXbxX17xX1fexX64xX9xXd1xX732xXd1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX1a9xXdxX60xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX65xX1dxXaxX12xXcxX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX17xXdxX83axXbxX3xX17xX317xX1dxX3xX349xX25xXexX3xX4xXebxX4xX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX9cxXdxX34xX1dxX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX167xX2bxX3xX4xXdcxX1dxX17xX3xX9cxXdxX28xX4xX3xXexX1xX83axX3xX3exXbfxX3xX20xX3dxXdcxX1dxX3xX20xXebxX1dxX3xX9cxX47xX3xX1b4xX6xX3exX3xX1b4xXebxXexX3xX5xX83axX6xX3xX17xX43xX65xX3xX4xX86xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX349xX1xXebxX3xX9cxX3d2xXexX3xX9cxXcfxX3xX1dxX1xXb3xX1dxX17xX3xX31x119bbxXdxX3xX20xX3dxX40bxXdxX3xX4xX1xXdxX3fxX3dxX3xXexX408xXdxXbfxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX6xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xXbfxX3xX4xX1xXa1xX3xXacxX47xX65xX3xX5xX43xXdxX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX20xX47xX3xX4xX65xX1dxX3xXexX40bxX3xX60xX147xX1dxX3xXbxX1xX408xX3xX64xX14xX1dxX3xX64xX47xX1dxX17xX3xXexX64xX34xX1dxX3xX7xX147xX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX177xX3xX96xXebxX4xX3xX4xX65xX1dxX3xX4xX4fdxX1dxX17xX3xXexX64xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX86xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX17xXdxX6xX1dxX3xX64xXcfxX1dxX1xX3xX64xXeabxXdxX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xXexX10cxXbxXbfxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xXexX14fxX6xX3xX4xX33cxX1dxX17xX3xXexX1x12cbfxX1dxX17xX3xX7xX6xX3dxX3xX1dxX1xXf7xX1dxX17xX3xX17xXdxXb4xX3xX1bxX15dxX1dxX3xX7xXebxX4xX1xX177xX3xX10fxX13xXeabxXdxX3xX349xX1xXdxX3xX4xX37xX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX9cxXdxX34xX1dxX3xX1bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX3d2xX3dxXbfxX3xX4xXcfxX3xX1dxX1xX47xX3xX5xX43xXdxX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1dxX1xX6xX3dxX3xX10fxXexXdxX25xXbxX3xX5xda10xX6xX117xX3xX1xX25xXexX3xX31xX1cxX1dxX1xX177xX3xXcxX576xX3xX1dxXdxX3fxX31xX3xX9cxX3dxXdxX3xX4xX1xX3dxX1dxX17xX3xX1bxX37xXbfxX3xX31xX97cxXdxX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX60xX47xX1dxX1xX3xX4xX1xX65xX3xX1dxX1xX6xX3dxX3xX1dxX1xXdxX3fxX3dxX3xXexX1xXb4xXdxX3xX17xXdxX6xX1dxXbfxX3xX17xXa5xX1dxX3xX17xX4fdxXdxXbfxX3xX17xX317xX1dxX3xX349xX25xXexX3xX1xX174xX1dxXbfxX3xX60x159e9xX3xX60xX47xX1dxX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX5aexX3xX9cxX31exXdxX3xX1dxX1xX6xX3dxX3xX1dxX1xXf7xX1dxX17xX3xX1bxXdxX3fxX3dxX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xX4xX3dxX14xX4xX3xX7xX408xX1dxX17xXbfxX3xX17xX37xXbxX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX1b4xX147xX3exX3xX60xX67axX1dxX17xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1xX43xX1dxX1xX3xXbxX1xX83axX4xX117xX3xX57exX3xX4xX1xXa1xX3xXcxX64xXa5xX1dxX3xXcxX1xXa1xX3xXacxX47xX65xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX5aexX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xXexX559xX4xX1xX3xX9cxX47xX3xX1dxXdxX3fxX31xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX4xX86xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX6xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xX3xX57exX3xX4xX1xXa1xX3xXacxX47xX65xX3xX4xX4fdxX1dxX17xX3xX1bxX332xX3xX5xX6xX1dxX3xXexX14fxX6xX3xXexX31exXdxX3xX1dxX1xXf7xX1dxX17xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX1b4xX3dxX1dxX17xX3xX391xX3dxX6xX1dxX1xXbfxX3xX17xX37xXbxX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xXexX1xX83axX4xX3xX1bx1403fxX3exX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xXcxX167xXcxXcxX3xX1bxXa1xX6xX3xXbxX1xXb3xX174xX1dxX17xX3xX1dxX17xX47xX3exX3xX4xX47xX1dxX17xX3xXbxX1xXebxXexX3xXexX64xXdxX74xX1dxX177xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX65xX60xX3exXaxX12xX7b7xX1dxX17xX3xX8dxX34xX3xX587xX33cxX1dxX3xX187xX1cxX1dxX1xX3xX57exX3xXc2xX1xX37xX3xX96xX1xX86xX3xXexXa1xX4xX1xX3x11f3fxX187xXbcxX167xX3xXbxX1xXb3xXb4xX1dxX17xX3xX4xX1xX65xX3xX20xXdxX25xXexXdaxX3xX10fxX187xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xX31xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1bxX3fxX3dxX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xXbfxX3xXexX559xX4xX1xX3xX4xX67axX4xX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xXexX10cxXbxX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX5xX47xX3xX31xX14xXexX3xX1bxXdxX3fxX3dxX3xX64xX3d2xXexX3xX1bxXebxX1dxX17xX3xX391xX3dxbce0xX177xX3xX27axXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX6xX1dxX1xX3xX8dxX34xX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xX96xX1xX3dxX1dxX17xX3xX9cxX47xX3xX4xX1xXa1xX3xXcxX64xXa5xX1dxX3xXcxX1xXa1xX3xXacxX47xX65xX3xX5xX3dxXdcxX1dxX3xXexX1xX74xX3xX1xXdxX28xX1dxX3xX7xX67axX3xXexX147xX31xX3xX1xX3dxX3exX25xXexXbfxX3xXexX64xXebxX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX28xX31xX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xXexX10cxXbxX3xX4xX4fdxX1dxX17xX3xX1dxX1xXb3xX3xXexX559xX4xX1xX3xX4xX67axX4xX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX3xX4xXebxX4xX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xXbfxX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX4xX86xX6xX3xXbxX1xXb3xXb4xX1dxX17xXbfxX3xX17xX37xXbxX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX349xX1xX174xXdxX3xX60xX10cxX3exX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xXa5xX1dxX3xX64xX15dxX1dxX3xX5xX3dxX3exX28xX1dxX3xX7xX40fxX4xX3xX349xX1xX14fxX10xXbfxX3xXcxX167xXcxXcxX3xX4xX86xX6xX3xX1bxXdcxX1dxX17xX3xX1bxXcfxX65xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX60xX147xX1dxX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xXexX40bxX3xX60xX147xX1dxX3xXbxX1xX408xXbfxX3xX1bxXa1xX6xX3xX20xX47xX1dxX3xXbxX1xXb3xXb4xX1dxX17xX117xX177xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX64xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX57exXexX1xX3dxX31xX20xX57exX6xX1dxX60xX57exX7xX6xXbxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6xX3exX3xX9cxX562xXexX3xX4xX576xX3xX349xX1xXdcxXdxX3xX16bxX3xX1xX3dxX3exX28xX1dxX3xX31xXdxX3fxX1dxX3xX1dxX83axXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xX7xX6xX3exX3xX31xX34xX3xXexX64xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX5xXfadxX6xX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX177xX177xX177xXaxX3xX1xX64xX10xca56xX9xXaxX4exX1dxX3dxXdxX57exX1xX65xX1dxX17xX57exX7xX65xX1dxX17xX57exX5xX6xX4exXexX6xX3exX57exX9cxX65xXexX57exX4xX3dxX57exX349xX1xX65xXdxX57exX65xX57exX1xX3dxX3exX10xX1dxX57exX31xXdxX10xX1dxX57exX1dxX3dxXdxX57exX1xX6xX57exXexXdxX1dxX1xX57exX7xX6xX3exX57exX31xX10xX57exXexX64xX3dxX3exX10xX1dxX57exX5xX3dxX6xX57exXbxX1xX65xX1dxX17xX57exXexX64xX6xX65xX57exXexX1xX10xX57exXexX1xX6xX65xX57exXexX64xX65xX1dxX17xX57exX4xX65xX1dxX17xX57exX60xX65xX1dxX17xX4exX1e2xXd1xX1c1xX1b2xX2xX1edxX177xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX31xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1e2xX1c1xX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4exX1e2xX1e2xX2xX1b0xX4exX2xX1e2xX732xX60xX1b2xX1c1xX732xXd1xX1f1xX1c1xX1e2xXexX1edxX1bfxX1f1xX1c1xX1b2xX5xX1c1xX177xX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX9cxX12xX0xX7xXexX64xX65xX1dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6xX3exX3xX9cxX562xXexX3xX4xX576xX3xX349xX1xXdcxXdxX3xX16bxX3xX1xX3dxX3exX28xX1dxX3xX31xXdxX3fxX1dxX3xX1dxX83axXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xX7xX6xX3exX3xX31xX34xX3xXexX64xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX5xXfadxX6xX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX177xX177xX177xXaxX3xX1xX64xX10xX13a4xX9xXaxX4exX1dxX3dxXdxX57exX1xX65xX1dxX17xX57exX7xX65xX1dxX17xX57exX5xX6xX4exXexX6xX3exX57exX9cxX65xXexX57exX4xX3dxX57exX349xX1xX65xXdxX57exX65xX57exX1xX3dxX3exX10xX1dxX57exX31xXdxX10xX1dxX57exX1dxX3dxXdxX57exX1xX6xX57exXexXdxX1dxX1xX57exX7xX6xX3exX57exX31xX10xX57exXexX64xX3dxX3exX10xX1dxX57exX5xX3dxX6xX57exXbxX1xX65xX1dxX17xX57exXexX64xX6xX65xX57exXexX1xX10xX57exXexX1xX6xX65xX57exXexX64xX65xX1dxX17xX57exX4xX65xX1dxX17xX57exX60xX65xX1dxX17xX4exX1e2xXd1xX1c1xX1b2xX2xX1edxX177xX1xXexX31xXaxX12xXcxX6xX3exX3xX9cxX562xXexX3xX4xX576xX3xX349xX1xXdcxXdxX3xX16bxX3xX1xX3dxX3exX28xX1dxX3xX31xXdxX3fxX1dxX3xX1dxX83axXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xX7xX6xX3exX3xX31xX34xX3xXexX64xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX5xXfadxX6xX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xXexX1xX74xX3xXexX1xX6xX65xX3xX177xX177xX177xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX64xX65xX1dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xe831xX1xXdcxX1dxX17xX3xX4xX1xXc6bxX3xX5xX47xX3xX9cxX10cxX1dxX3xX1bxX14xX1dxX17xX3xX9cxXdxX34xX1dxX3xXb0xX587xXacxX587xXcbxX3xX1b4xX3dxX3d2xXexX3xX7xX317xX4xX3xX17xXdxX47xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX3fxX3dxX3xX1xX3dxX3exX3xX4xX1xXb3xX174xX1dxX17xX3xX16bxX3xX31xXdcxX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX20xX47xX1dxXbfxX3xX4xXa5xX3dxX3xX5xXdcxX1dxX17xXbfxX3xXdcxX1dxX17xX3xXcxX64xXb3xX174xX1dxX17xX3xfbc8xX3dxX408xX4xX3xXbcxX6xX31xX3xXb0xdb80xXbcxX3xX2xX732xX1b2xX1b2xXcbxXbfxX3xXexX64xX83axX3xXexX1xXdcxX1dxX3xX1e2xXbfxX3xX1b4xX332xX3xXacxXdxX3fxX1dxX3xX13xX34axXbfxX3xX46xXb3xX174xX1dxX17xX3xX1600xX1xX34xX3xXb0xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXcbxX3xX4xX5a9xX1dxX3xXexX64xX16bxX3xXexX1xX47xX1dxX1xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX10fxXexX64xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX5xXfadxX6xX117xX3xXexX1xX83axX4xX3xX1bxX1111xX3exX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xXcxX167xXcxXcxX3xX16bxX3xX1bxXa1xX6xX3xXbxX1xXb3xX174xX1dxX17xX177xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX9cxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX47xX1dxX1xX3xXexX64xX1cxX1dxX1xX3xX5xX97cxXexX3xX9cxX47xX65xX3xXexX3dxX3exX74xX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1666xX3dxX408xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX1xX86xX3xX4xXdcxX1dxX17xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX1xX64xX10xX13a4xX9xXaxX4exX31xX3dxX65xX1dxX57exX31xX6xX3dxX57exXexX1xX10xX57exXexX1xX6xX65xX4exX1xX6xX1dxX1xX57exXexX64xXdxX1dxX1xX57exX5xX65xXexX57exX9cxX6xX65xX57exXexX3dxX3exX10xX1dxX57exX20xX65xX1dxX17xX57exX4xX1xX3dxX3exX10xX1dxX57exX391xX3dxX65xX4xX57exX17xXdxX6xX57exX4xX3dxX6xX57exX4xX1xX3dxX57exX4xX65xX1dxX17xX57exX1dxX17xX3dxX65xXdxX57exX1xX6xX57exXexXdxX1dxX1xX4exX1e2xX1e2xX1b0xX1b2xX1edxX1c1xX177xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX31xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1e2xX1c1xX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4exX1e2xX1e2xX1c1xX1bfxX4exX1b0xX1edxX60xX1b0xX1c1xX1f1xX1e2xX1c1xXd1xX732xXexX1f1xX1b2xX1bfxX2xX1b0xX5xX1c1xX177xX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX9cxX12xX0xX7xXexX64xX65xX1dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX47xX1dxX1xX3xXexX64xX1cxX1dxX1xX3xX5xX97cxXexX3xX9cxX47xX65xX3xXexX3dxX3exX74xX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1666xX3dxX408xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX1xX86xX3xX4xXdcxX1dxX17xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX1xX64xX10xX13a4xX9xXaxX4exX31xX3dxX65xX1dxX57exX31xX6xX3dxX57exXexX1xX10xX57exXexX1xX6xX65xX4exX1xX6xX1dxX1xX57exXexX64xXdxX1dxX1xX57exX5xX65xXexX57exX9cxX6xX65xX57exXexX3dxX3exX10xX1dxX57exX20xX65xX1dxX17xX57exX4xX1xX3dxX3exX10xX1dxX57exX391xX3dxX65xX4xX57exX17xXdxX6xX57exX4xX3dxX6xX57exX4xX1xX3dxX57exX4xX65xX1dxX17xX57exX1dxX17xX3dxX65xXdxX57exX1xX6xX57exXexXdxX1dxX1xX4exX1e2xX1e2xX1b0xX1b2xX1edxX1c1xX177xX1xXexX31xXaxX12xX46xX47xX1dxX1xX3xXexX64xX1cxX1dxX1xX3xX5xX97cxXexX3xX9cxX47xX65xX3xXexX3dxX3exX74xX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1666xX3dxX408xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX1xX86xX3xX4xXdcxX1dxX17xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX64xX65xX1dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXbcxX17xXb3xXb4xXdxX3xX1xX147xX31xX3xX31xX14xX3xX16bxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xX4xX37xX3xXexX1xX34xX31xX3xX1dxXdxX3fxX31xX3xXexX67axX3xX1xX47xX65xX3xX349xX1xXdxX3xX4xXa5xX3dxX3xXexX1xX86xX3xX587xX33cxX1dxX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xX57exX3xX1bxX14xXdxX3xXexX3dxX3exX74xX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xX9cxXdxX1dxX1xX3xX60xX67axX3xX5xX47xX3xX31xX14xXexX3xXexX64xX65xX1dxX17xX3xX1dxX1xXf7xX1dxX17xX3xX31xX363xXexX3xX1b4xX3dxX3d2xXexX3xX7xX317xX4xX3xX1bxXb3xX562xX4xX3xX17xX97cxXdxX3xX9cxX47xX65xX3xX1bxX14xXdxX3xXexX3dxX3exX74xX1dxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX1666xX3dxX408xX4xX3xX17xXdxX6xX177xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX9cxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX167xX3d2xX3dxX3xX3d2xX1dxX3xX4xXa5xX3dxX3xXexX1xX86xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX1bxXebxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xX391xX3dxX34xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xXexX43xXdxX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX16bxX3xXcxX1xX86xX3xX1bxXdcxXaxX3xX1xX64xX10xX13a4xX9xXaxX4exX20xX65xX1dxX17xX57exX60xX6xX4exX60xX6xX3dxX57exX6xX1dxX57exX4xX6xX3dxX57exXexX1xX3dxX57exX20xX65xX1dxX17xX57exX60xX6xX57exXbxX1xX65xX1dxX17xX57exXexX64xX6xX65xX57exX391xX3dxX10xX57exX1xX6xX57exXexXdxX1dxX1xX57exXexX6xXdxX57exX4xX6xX4xX57exX17xXdxX6xXdxX57exX60xX6xX3dxX57exX65xX57exXexX1xX3dxX57exX60xX65xX4exX1e2xX1e2xX1bfxX1f1xX1bfxX1b0xX177xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX4exX31xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1e2xX1c1xX4exX1dxX10xX1a9xX7xX4exX1e2xX2xX1b2xX2xX4exX2xX1c1xX1b0xX60xX1b2xX1e2xX1e2xX1b2xX732xX1c1xX1b2xXexX1b2xX1c1xX1c1xX2xX1c1xX5xX1c1xX177xX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX20xX6xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX3xX4xX2bxX1dxX17xX3xX1bxX6xX31xX3xX31xX34xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX4xX1xX3dxX3exX3fxX1dxX3xXexX43xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX9cxX12xX0xX7xXexX64xX65xX1dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX167xX3d2xX3dxX3xX3d2xX1dxX3xX4xXa5xX3dxX3xXexX1xX86xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX1bxXebxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xX391xX3dxX34xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xXexX43xXdxX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX16bxX3xXcxX1xX86xX3xX1bxXdcxXaxX3xX1xX64xX10xX13a4xX9xXaxX4exX20xX65xX1dxX17xX57exX60xX6xX4exX60xX6xX3dxX57exX6xX1dxX57exX4xX6xX3dxX57exXexX1xX3dxX57exX20xX65xX1dxX17xX57exX60xX6xX57exXbxX1xX65xX1dxX17xX57exXexX64xX6xX65xX57exX391xX3dxX10xX57exX1xX6xX57exXexXdxX1dxX1xX57exXexX6xXdxX57exX4xX6xX4xX57exX17xXdxX6xXdxX57exX60xX6xX3dxX57exX65xX57exXexX1xX3dxX57exX60xX65xX4exX1e2xX1e2xX1bfxX1f1xX1bfxX1b0xX177xX1xXexX31xXaxX12xX167xX3d2xX3dxX3xX3d2xX1dxX3xX4xXa5xX3dxX3xXexX1xX86xX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX1bxXebxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xX391xX3dxX34xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xXexX43xXdxX3xX4xXebxX4xX3xX17xXdxXcfxXdxX3xX1bxX3d2xX3dxX3xX16bxX3xXcxX1xX86xX3xX1bxXdcxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX64xX65xX1dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX43xXdxX3xX7xX147xX1dxX3xX4xX1xX174xXdxX3xX20xX37xX1dxX17xX3xX1bxXebxX3xXbxX1xX65xX1dxX17xX3xXexX64xX47xX65xX3xX1xX43xX1dxX17xX3xX4xX6xX65xX3xX1dxX1xX3d2xXexX3xX46xX47xX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xX57exX3xX46xX6xX1dxX65xXdxX3xXc2xX64xX10xX31xXdxX10xX64xX3xX8dxX10xX6xX17xX3dxX10xX3xXb0xX46xXc2xX8dxXcbxXbfxX3xX60xX3d2xX3dxX3xX3d2xX1dxX3xX4xX86xX6xX3xX1dxX1xXf7xX1dxX17xX3xX4xXa5xX3dxX3xXexX1xX86xX3xX10fxXbxX1xX86xXdxX117xX3xX1dxX17xXb3xXb4xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1dxX1xX3xX1bxX6xX1dxX17xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX408xX1dxX17xXbfxX3xX1xX97cxX4xX3xXexX10cxXbxX3xX9cxX47xX3xX5xX47xX31xX3xX9cxXdxX28xX4xX3xX16bxX3xXexX1xX86xX3xX1bxXdcxX3xX1bxXb3xX562xX4xX3xXexX1xX74xX3xX1xXdxX28xX1dxX3xX64xX3d2xXexX3xX1bxX10cxX31xX3xX1dx151cexXexX177xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX9cxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX3dxX5xX12xX0xX60xXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX64xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX9cxX12xX0xX4exX60xXdxX9cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX415xX3dxXexX1xX65xX64xXaxX12xXc2xX177xX1670xX0xX4exXbxX12
P.S