Được VAR cứu, Real rộng cửa vào tứ kết Champions League
Ngay ở lần đầu tiên được áp dụng tại sân chơi Champions League, VAR đã cứu cho Real khỏi bàn thua, đồng thời mở ra chiến thắng 2-1 trên sân Ajax ở lượt đi vòng 1/8.
9e4fxaca1x12fa6x10ffdx11f4axf250xcd74x15fdexc9c2xX7xea6dx11bc6xdb72x15c92x138f1x135aexX5xdfc8xXax121fdx118b3x14ce6x14fc2xX4xX3xf3a8x132caxf70fxX3xX4xf3c8x11f50x11538xX3xX1axX10xX6xX5xX3x12bf6xec25x17339x13d0dxX3xX4xe0acxX6xX3xabccxb09bx169fcxX3xXexX1dxX3x14325xf320xXexX3x13597xX1xX6xb709xXbxXdxX31xX28xX7xX3x168fbxX10xX6xX29xX1exX10xX0x15e76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10aa1xX10xX6x157e3xXaxX12x126baxX29xX6x1573cxX3x124b9xX3xX5xb42cxX28xX3xdafcxX68xX1exX3xXexXdx141e8xX28xX3xX6bxX14xX15xX4xX3x13d61xXbxX3xX5dxe9f6xX28xX29xX3xXexdab6xXdxX3xX7x171b3xX28xX3xX4xX1x12af1xXdxX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xX1fxX3xX18xX19xX1axX3xX6bx1050cxX3xX4xX1dxX1exX3xX4xX1xX31xX3xX1axX10xX6xX5xX3xX36xX1x11ba5xXdxX3x15047xX30xX28xX3xXexX1xX1exX6xX1fxX3xX6bxfaa0xX28xX29xX3xXexX1xafcfxXdxX3xX3dxX65xX3xX26xX6xX3xX4xX1xXdxX37xX28xX3xXexX1x132f7xX28xX29xX3xbba0x13d1fxX2xX3xXexX26xX71xX28xX3xX7xX86xX28xX3xX19x142ddxX6x10afexX3xX65xX3xX5xX14xX15xXexX3xX6bxXdxX3xX2fx142a2xX28xX29xX3xX2xX4bxad96x12cc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd582xX31xX5dxX63xXaxX12x151fdxefefxX3xXb9x118caxX3xX65xX3xXexX1xX37xX3xX4xX2cxX6xX3xX5dxX14xe5a5xXdxX3xX28xX1xX14xX28xX29xX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX7x1463bxX3xXexXdxX37xXbxX3xX5xX2cxX6xX3xX4x13e82xX6xX3xX1xX30xX28xX29xX3xX4xX1xX7dxX4xX3xX28xX29xX1xba11xX28xX3xX36xX1xX79xX28xX3xX29xXdx1706dxX3xX28xX1xX30xX1fxX3xX19xXedxX6xXefxX3xX19xX3dxX7xXexX10xX26xX5dxX6xX3dxX3xX28xX1xb74axXbxX3xX4xX1exX27xX4xX3xX2fxe32axX3xX4xX11axX28xX29xX3xX1xX1dxX28xX29xX3xX36xX1xX65xXdxX1fxX3xXexX1xX178xX3dxX3xX4xX1xeb77xX3xX4xXfcxX28xX3xX5xe833xX28xX3xX5xX14xX12bxXexX3xX28xX1xX30xX3xX13x13568xX18xX13xX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xX103xX3xX3axX8bxX3xX1xX27xXdxX3xX6bxX79xX28xX29xX3xX36x10e55xX3xX6bxX68xX1exX3xXexXdxX71xX28xX3xXexX1xX1exX27xX4xX3xX2fx11424xX3xX4xX1xX146xX3xX28xX1xX30xX3xX2fxX12bxXdxX3xX4xd922xX3xX5dxX1dxXexX3xX6bxXdxX1d1xX3dxX3xX4xX1xX156xX3dxX3xX4xX1x16e83xX31xX3xX29x14efexX4xX3xX4xX146xX6xX3xX60xX31xX1exX7xX7xX6xXdxX26xX3x10ebaxX6x15f8dxX26xX6xX31xX1exXdxX3xX6bxX14xX6xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX6bxXdxX3xX4xX1xea4fxX4xX1xX3xX36xX1xX1exX28xX29xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX28xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXax14ca9xXdxX5dxXexX1x162d9xX3x13cd1x158f8xX273xXbxXefxb4d5xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX270xX3x10165xb198xXdfxXbxXefxX277xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2x11be9xf602xX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX273xX281xX102xXexX273xX272xX272xX102xX2xX5xX2abxX103xXedxXbxX29xd256xX26xX9x11156xX102xX2c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX281xX2aaxX273xX282xX5xX2xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX102xX273xXdfxX282xX5xXdfxX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX31xX28xXaxX12xXcxX156xX28xX1xX3xX1xX1ex11ddaxX28xX29xX3xX6bxX68xX1exX3xXexXdxX71xX28xX3xX4xX181xX28xX29xX3xX28xX29xX1xX22fxX3xX18xX19xX1axX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX79xXbxX3xX5dxX7dxX28xX29xX3xX65xX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12x159d6xX6xX1exX3xX36xX1xX31xX160xX28xX29xX3xX1xX8bxX28xX3xX2xX2abxX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX6bxX68xX1exX3xX6bxX1d1xX3xX5dxX430xXdxX3xXexX1xX146xX3xX5xX1a1xX28xX3xX5xX14xX12bxXexX1fxX3xX44xX31xX7xX3xX113xX5xX6xX28xX4xX31xX7xX3xX5dxX68xX28xX3xdca9xX1exX86xX28xX3xXb9xX156xX28xX1xX3xXexX1xX37xX3xXexX26xX178xX28xX3xX2fxX30xX3xX4xX208xX3xXbxX1xX6xX3xX6bxX79xX3xXexX26xX160xX103xX3x14bd8xX1xX1f2xXexX3xX2xX281xX1fxX3xX18xXdxX28xXdxX4xXdxX1exX7xX3xf91exX1exX28xXdxX31xX26xX3xX5dx14ebaxX28xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xXex11367xX3xX4xX79xX28xX1xX3xXexX26xX79xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX36xX1xX1exX3xX2fxX13axX4xX3xX2xX272xX3dxX282xX2abxX3xX4xX146xX6xX3xX19xXedxX6xXefxX1fxX3xX5xX31xX82xXdxX3xXb9xXb6xX3xX6bxX27xXdxX3xXexX26xX14xX65xX28xX29xX3xX119xX10xX3xX44xXdxX29xXexX3xX26xXc4xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX5xXfcxX28xX29xX3xX2fxX1e3xX3xX29xX208xX4xX3xXefxX6xX3xXb9xX1exX27xX4xX3xXexX1xX146xX3xX3dxX181xX28xX3xe7dbxX28xX6xX28xX6xX3xXbxX1xX160xXdxX3xXb9xX6xX63xX3xX28xX29xX14xXcaxXdxX3xX4xX160xX28xX3xXbxX1xX79xX103xX3xX60xX29xX6xX63xX3xX65xX3xX4xX1f2xX3xX6bxX79xX3xXbxX1xX82xXexX3xX29xX208xX4xX3xX7xX6xX1exX3xX6bxX208xX1fxX3xa50dxX6xX26xX10xXexX1xX3xX113xX6xX5xX10xX3xX5xX82xXdxX3xX36xX1xXdxX37xX28xX3xXexX1xX146xX3xX3dxX181xX28xX3xX6bxX27xXdxX3xX4xX1xX146xX3xX28xX1xX30xX3xXexX26xba1cxX3xXexX30xXdxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX4e4xX1xX19axX6xX3xXb9xX71xX28xX3xX36xXdxX6xX3xX4xX68xX1exX3xX3dxX181xX28xX1fxX3xX6bxX37xX28xX3xX5xX14xX15xXexX3xXexX1xX146xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX3xX5xX71xX28xX3xXexXdxX37xX28xX29xX3xX2fxX12bxXdxX3xXexX156xX28xX1xX3xX1xX1exX430xX28xX29xX3xX4xX160xX3xXbxX1xX79xX3xX4xX1xX19axX28xX1xX3xXefxX79xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5dxX1dxXexX3xX6bxXdxX1d1xX3dxX3xX4xX146xX6xX3xX5axX6xX36xXdxX3dxX3x17296xXdxX63xX10xX4xX1xX3xXexX26xX31xX28xX29xX3xXexX1xX37xX3xX6bxX430xXdxX3xX3dxe569xXexX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX2c8xX272xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xXcxX507xX3xXexX156xX28xX1xX3xX1xX1exX430xX28xX29xX3xX6bxX79xX3xXbxX1xX82xXexX3xX29xX208xX4xX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX2c8xX102xX1fxX3xX119xX10xX3xX44xXdxX29xX1xXexX3xXb9xX178xXexX3xX4xX6xX31xX3xX6bxX79xX28xX1xX3xX6bxX68xX1exX3xX28xX1xX14xX28xX29xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX6bxXdxX3xX28xX1xa925xX3xX2fxX30xX3xX6bxX1f2xX28xX29xX3xX2fxX11dxX3xXexX26xX19axX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX1fxX3xXexX1xX37xX3xX28xX1xX14xX28xX29xX3xXexX1xX146xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xX28xX30xX63xX3xX5xX82xXdxX3xX6bxX1d1xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX28x13c6bxX63xX3xX26xX6xX3xXexX26xX31xX28xX29xX3xXexX156xX28xX1xX3xX1xX1exX430xX28xX29xX3xXb9xXdbxXexX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX2fxX30xX3xXcxX6xX29xX5xXdxX6xf28dxXdxX4xX31xX3xX178xXbxX3xX2fxX30xX31xX3xX6bxX79xX28xX1xX3xX6bxX68xX1exX3xXexX1exX28xX29xX3xX5xX14xX12bxXdxX3xX1axX10xX6xX5xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX28xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX282xX2abxX2xX282xX5xX2c8xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX2c8xX282xX2xX2xX5xX281xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX2c8xX102xXdfxX282xX5xX282xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX31xX28xXaxX12xX113xX10xX28xX21axX10xX3dxX6xX3xX3dxX65xX3xXexba0bxX3xX7xX430xX3xX4xX1xX31xX3xX1axX10xX6xX5xX3xX218xX6xX5dxX26xXdxX5dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xXcxX1exX63xX3xX28xX1xXdxX71xX28xX1fxX3xX7xX6xX1exX3xX36xX1xXdxX3xX28xX1xX178xX28xX3xXexX14xX3xX2fxX1a1xX28xX3xXexX507xX3xX4xX181xX28xX29xX3xX28xX29xX1xX22fxX3xX18xX19xX1axX1fxX3xXexX26x122e7xX28xX29xX3xXexX30xXdxX3xX28xX29xX14xXcaxXdxX3xX47fxX5xX31xX2fxX10xX28xXdxX6xX3xX119xX6xX3dxXdxX26xX3xX47fxX36xX31xX3dxXdxX28xX6xX3xXefxX79xX4xX3xX6bxX11dxX28xX1xX3xXexX26xX31xX28xX29xX3xXexX156xX28xX1xX3xX1xX1exX430xX28xX29xX3xXcxX6xX29xX5xXdxX6xX754xXdxX4xX31xX3xX6bxX79xX28xX1xX3xX6bxX68xX1exX1fxX3xXcxX6xX5dxXdxX4xX3xX6bxXa5xX3xX2fxXdxX22fxXexX3xX2fxX11dxX3xX2fxX30xX3xX6bxX1dxX28xX29xX3xX65xX3xX3dxX27xXexX3xX2fxX11dxX3xXexX26xX19axX3xX29xX86xX63xX3xX3dxX1a1xXexX3xXexX178xXbxX3xXexX26xX1exX28xX29xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX146xX3xX3dxX181xX28xX3xX28xX29xX14xXcaxXdxX3xX113x154f2xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX47fxX6xX1exX3xX36xX1xX31xX160xX28xX29xX3xXexX1xXcaxXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xX28xX29xX1xXa34xX3xX29xXdxX160xXdxX3xX5xX6xX31xX1fxX3xX6bxX82xXdxX3xX5dxXdxX22fxX28xX3xX6bxX37xX28xX3xXexX507xX3xX44xX6xX3xX44xXdxX29xX6xX3xX6bxXa5xX3xXexX1xXdxX3xX6bxX1a1xX1exX3xX36xX1xX65xXdxX3xX7xXdbxX4xX3xX1xX8bxX28xX3xX1x10a4bxX28xX3xX281xX282xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX6bxX68xX1exX3xXexXdxX71xX28xX103xX3xX4e4xX1xX1f2xXexX3xX282xX2xX1fxX3xX1aexX6xX26xXdxX3dxX3xX113xX10xX28xX21axX10xX3dxX6xX3xXb9xXdbxXexX3xX2fxX31xX5xX5xX10xX63xX3xX1exX63xX3xX5xX13axX4xX3xX65xX3xX7xX79xXexX3xX2fxXfcxX28xX29xX3xX4xX1a1xX3dxX3xX28xX1xX14xX28xX29xX3xXexX1xX146xX3xX3dxX181xX28xX3xX19xX28xX5dxX26xX10xX3xX56exX28xX6xX28xX6xX3xX6bxXa5xX3xXexX208xX3dxX3xX29xX995xX28xX3xXexX26xX79xXdxX3xXb9xX208xX28xX29xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX19xXedxX6xXefxX3xXexX26xX160xX3xX5xXcaxXdxX3xXb9x1235exX28xX29xX3xXbxX1xX6xX3xX5dxX4fexX28xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xXexX430xX4xX3xX6bxX27xX3xX2fxX30xX31xX3xX2fxXfcxX28xX29xX3xX4xX1a1xX3dxX3xX6bxX11dxX6xX3xX4xX146xX6xX3xX119xX6xX2fxXdxX5dxX3xX60xX10xX26xX10xX7xX3xX28xX1xX14xX28xX29xX3xX4xX1f2xX3xX5dxX1dxXexX3xX6bxXdxX1d1xX3dxX3xX7xX6xX1exX3xX4xX11axX28xX29xX3xX36xX1xX181xX28xX29xX3xX6bxX79xX28xX1xX3xXb9xX82xXdxX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX47fxX13axX3xX2fxX11axX28xX29xX3xX5xX71xX28xX3xX3dxX82xX28xX1xX3xX3dxe262xX3xX4xX146xX6xX3xX6bxX27xXdxX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX5axX31xX30xX28xX29xX3xX29xXdxX6xX3xXcxX86xX63xX3xX113xX6xX28xX3xX60xX1xX6xX3xX29xXdxX1f2xXbxX3xX1xX995xX3xX4xX208xX3xX6bxX14xX15xX4xX3xXb9xX30xX28xX3xX3dxX65xX3xXexX939xX3xX7xX430xX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX272xX2abxX103xX3xX18xXdxX28xXdxX4xXdxX1exX7xX3xX4f6xX1exX28xXdxX31xX26xX3xXb9xX1dxXexX3xXexX430xX4xX3xXb9xX71xX28xX3xX4xX79xX28xX1xX3xXexX26xX79xXdxX3xX6bxX1d1xX3xX6bxX208xX28xX3xX6bxX14xXcaxX28xX29xX3xX4xX1xX1exX63xX1e3xX28xX3xX5dxX30xXdxX3xXexX507xX3xXbxX1xX68xX28xX3xX7xX86xX28xX3xX28xX1xX30xX3xX4xX146xX6xX3xX1axX10xX29xX1exXdxX5xX31xX28xX1fxX3xX4xX68xX1exX3xXexX1xX146xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX28x117b0xX3dxX3xXdfxX2abxX2abxX2abxX3xX5dxX4fexX28xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX2fxX30xX31xX3xX29xXdxd698xX6xX3xX2fxXfcxX28xX29xX3xX4xX1a1xX3dxX3xX19xXedxX6xXefxX3xXexX26xX14xX12bxX4xX3xX36xX1xXdxX3xX3dxX12bxX3dxX3xX4xX1xX31xX3xX113xX10xX28xX21axX10xX3dxX6xX3xX2fxX1exX28xX29xX3xX4xX1xX86xX28xX3xX5dxX1dxXexX3xX6bxXdxX1d1xX3dxX3xX26xX1a1xXexX3xX4xXc8exX28xX29xX3xX3dxX65xX3xXexX939xX3xX7xX430xX3xX4xX1xX31xX3xX6bxX27xXdxX3xX36xX1xX79xX4xX1xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXb9xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxf96dxX3dxX7xX19xX26xXexXdxX4xX5xX10xX113xX31xXefxX47fxXexX63xX5xX10xX3x13237xX3dxX6xX29xX10xX113xX31xXefxX3xXd28xX3dxX6xX29xX10xX3axX10xX28xXexX10xX26xX113xX31xXefxX3xX113xX31xX26xX5dxX10xX26xXe0xX2xX3xXdxX3dxX6xX29xX10xXaxX12xX0xXexXb9xX31xX5dxX63xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd15xX3dxX7xX19xX26xXexXdxX4xX5xX10xX113xX31xXefxX47fxXexX63xX5xX10xXe0xXd28xX3dxX6xX29xX10xX7xX3xXdxX3dxX6xX29xX10xX3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX28xXexX10xX26xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX5xXdxX5dxX10xXdfxX2abxX2xX281xX3xX4xXb9xX31xXefxb053xX5xX10xX3dxX10xX28xXexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX664xXdxX63xX10xX4xX1xX3xX29x9f37xX3xX1xXfcxX6xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX1xX146xX3xX28xX1xX30xX3xX19xXedxX6xXefxX103xXaxX3xX1xX26xX10xX754xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX270xX4bxX4bxX2fxX28xX28xXe0xXdxX3dxX29xX7xXe0xX754xX103xX2fxX29xX4xX5xX31xX1exX5dxX103xX2fxX28xX4bxXdfxX2abxX2xX2aaxX4bxX2abxXdfxX4bxX2xX281xX4bxX2abxX282xX4bxX26xX10xX6xX5xXe0xX6xXedxX6xXefxXe0xX272xX103xXedxXbxX29xXaxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX281xX2abxX2c8xX282xX5xX272xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd15xX3dxX7xX19xX26xXexXdxX4xX5xX10xX113xX31xXefxX47fxXexX63xX5xX10xXe0xX3axX31xX28xXexX10xX28xXexX3xXdxX3dxX6xX29xX10xc803xX5dxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX31xX28xXaxX12xX664xXdxX63xX10xX4xX1xX3xX29xXdcbxX3xX1xXfcxX6xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX1xX146xX3xX28xX1xX30xX3xX19xXedxX6xXefxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX26xX12xX0xX4bxXexXb9xX31xX5dxX63xX12xX0xX4bxXexX6xXb9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX60xX1xXca5xX28xX29xX3xX28xd6a9xX3xX5xX13axX4xX3xX4xX146xX6xX3xX6bxX27xXdxX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX5axX30xX3xX44xX6xX28xX3xX4xX1exX430xXdxX3xX4xX11axX28xX29xX3xX4xc99axX28xX29xX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX6bxX1e3xX28xX3xX6bxX79xXbxX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX273xX282xX103xX3xX119xX6xX2fxXdxX5dxX3xX60xX10xX26xX10xX7xX3xXexX1xX31xX79xXexX3xXefxX1exX430xX28xX29xX3xXb9xX71xX28xX3xX4xX79xX28xX1xX3xXexX26xX79xXdxX3xX26xXc4xXdxX3xX4xXc8exX28xX29xX3xX28xX29xX6xX28xX29xX3xX2fxX507xX6xX3xXexX68xX3dxX3xX4xX1xX31xX3xX664xXdxX63xX10xX4xX1xX3xXb9xX156xX28xX1xX3xXexfbbbxX28xX1xX3xX6bxX67axXexX3xX5xXfcxX28xX29xX3xX6bxX79xX28xX1xX3xXb9xX82xXdxX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX3xX65xX3xX4xX13axX3xX5xX63xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX6bxX37xX28xX3xX2xX2abxX3dxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX3axX1xXa34xX3xX19axXexX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX7xX6xX1exX3xX36xX1xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX86xX28xX1fxX3xX19xX7xX10xX28xX7xXdxX31xX3xX5xXdxX71xX28xX3xXexX7dxX4xX3xX29xX86xX63xX3xX7xX208xX28xX29xX3xX29xXdxX208xX3xX4xX1xX31xX3xX36xX1xX1exX28xX29xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xX4xX146xX6xX3xX19xXedxX6xXefxX103xX3xX13xX68xX1exX3xXexXdxX71xX28xX3xX5xX30xX3xX4xX1f2xX3xX28xXa5xX3xX6bxX82xXdxX3xXb9xX79xX4xX3xXexX507xX3xX28xX29xX31xX30xXdxX3xX2fxXfcxX28xX29xX3xX4xX1a1xX3dxX3xX6bxX14xX6xX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX6bxXdxX3xX7xX82xXexX3xX4xX27xXexX3xX5dxX995xX4xX1fxX3xX7xX6xX1exX3xX6bxX208xX3xX5xX30xX3xX28xX1xXca5xX28xX29xX3xX4xX1f2xX3xX7xX1f2xXexX3xX36xX1xXdxX37xX28xX3xX1xX178xX1exX3xX2fxX22fxX3xX4xX1xX146xX3xX28xX1xX30xX3xX2fxX1a1xXexX3xX2fxX160xX3xX28xX29xXc8exX28xX3xX4xX1xX67axX28xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xXcxX1exX63xX3xX28xX1xXdxX71xX28xX1fxX3xXexX30xXdxX3xX28xXc8exX28xX29xX3xXexX26x16273xX3xX4xX146xX6xX3xX1axX10xX6xX5xX3xX218xX6xX5dxX26xXdxX5dxX3xX4xXf7fxX28xX29xX3xX36xX1xX181xX28xX29xX3xXbxX1xX160xXdxX3xX4bfxX1exX79xX3xXexXdxX37xX4xX3xX28xX1exX430xXdxX3xX2fxX1e3xX3xX28xX1xXca5xX28xX29xX3xX4xX8bxX3xX1xX27xXdxX3xXexX26xX14xX12bxX4xX3xX6bxX208xX1fxX3xXb9xX65xXdxX3xX7xX6xX1exX3xX6bxX208xX3xX4xX1xX19axX28xX1xX3xX19xX7xX10xX28xX7xXdxX31xX3xX5xX30xX3xX28xX29xX14xXcaxXdxX3xXexX79xXdxX3xX5xX178xXbxX3xXexX1xX37xX3xX5dxX4fexX28xX3xXexX26xX14xX12bxX4xX3xX4xX1xX31xX3xX44xX31xX7xX3xX113xX5xX6xX28xX4xX31xX7xX103xX3xXcxX507xX3xXexX156xX28xX1xX3xX1xX1exX430xX28xX29xX3xXbxX1xX160xX28xX3xX4xX181xX28xX29xX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX102xX273xX1fxX3xX3axX6xX26xX2fxX6xXedxX6xX5xX3xXexX1xX31xX79xXexX3xXefxX1exX430xX28xX29xX3xXb9xX71xX28xX3xX4xX79xX28xX1xX3xXbxX1xX160xXdxX3xXexX26xX14xX12bxX4xX3xX36xX1xXdxX3xX4xXc8exX28xX29xX3xX28xX29xX6xX28xX29xX3xX28xX1xX14xX3xX5dxX995xX28xX3xX4xXf5axX3xX6bxX1d1xX3xX19xX7xX10xX28xX7xXdxX31xX3xX178xXbxX3xX2fxX30xX31xX3xX6bxX22fxX3dxX3xXb9xX208xX28xX29xX3xX4xX178xX28xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xXexX1exX28xX29xX3xX5xX14xX12bxXdxX3xX19xXedxX6xXefxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX28xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexXdfxX2abxX2abxX272xX5xX273xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX270xX4bxX4bxXdxX103xXb9xX6xX31xX1xX6xXexXdxX28xX1xX103xX2fxX28xX4bxX28xX10xX26bxX7xX4bxX2xX2aaxX2abxX272xX4bxX2xX2abxX282xX5dxX281xX2abxX282xX282xX2aaxX2abxX2c8xXexX281xX272xX2c8xXdfxX5xX102xX103xXedxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX31xX28xXaxX12xX3axX68xX1exX3xXexX1xX146xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xX6xX63xX3xX28xX29xX14xXcaxXdxX3xX19xX7xX10xX28xX7xXdxX31xX3xX29xX1xXdxX3xXb9xX30xX28xX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX102xX273xX103xX3xX218xX6xX28xX29xX3xX2fxX1e3xX3xX4xX1xXdxX37xX28xX3xXexX1xXdbxX28xX29xX3xX28xX1xX995xX4xX3xX28xX1xXb3fxX28xX3xXdfxXe0xX2xX3xX4xX1xX31xX3xX1axX10xX6xX5xX1fxX3xX4bfxX1exX6xX3xX6bxX208xX3xX3dxX65xX3xXexX31xX6xX28xX29xX3xX4xX79xX28xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX1aexX1xX31xX160xX28xX29xX3xXexX1xXcaxXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xX19axXexX3xXb6xXdxX3xX4xXfcxX28xX3xX5xX82xXdxX1fxX3xX6bxX27xXdxX3xX4xX1xX146xX3xX28xX1xX30xX3xX2fxX11axX28xX29xX3xX5xX71xX28xX3xX3dxX82xX28xX1xX3xX3dxXbd7xX3xX2fxX30xX3xX28xX37xX1exX3xX28xX1xX14xX3xX119xX31xX5xXb9xX10xX26xX29xX3xX7xXdbxX4xX3xXb9xX204xX28xX3xX1xX8bxX28xX3xXexX26xX31xX28xX29xX3xXexX156xX28xX1xX3xX1xX1exX430xX28xX29xX3xX36xX37xXexX3xXexX1xX1f2xX4xX3xX36xX1xXdxX3xXexX26xX14xX12bxX4xX3xX3dxX67axXexX3xX4xX1xXa34xX3xX4xXfcxX28xX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX3xX65xX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX2aaxX2abxee85xXdfxX3xXexX1xX156xX3xX4xX208xX3xX5xXbd7xX3xX19xXedxX6xXefxX3xX6bxXa5xX3xX4xX208xX3xX6bxX14xX15xX4xX3xXexX26xX178xX28xX3xX1xXfcxX6xX3xXdfxXe0xXdfxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX5aaxXdxX30xX28xX1xX3xX4xX1xXdxX37xX28xX3xXexX1xXdbxX28xX29xX3xXdfxXe0xX2xX3xX28xX29xX6xX63xX3xXexX26xX71xX28xX3xX7xX86xX28xX3xX19xXedxX6xXefxX3xX29xXdxX1f2xXbxX3xX28xX1xX30xX3xX13xX1aexX18xX13xX3xX3dxX65xX3xXexX31xX6xX28xX29xX3xX4xX79xX28xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX2fxXfcxX28xX29xX3xXexX1dxX3xX36xX37xXexX3xX3axX1xX6xX3dxXbxXdxX31xX28xX7xX3xX44xX10xX6xX29xX1exX10xX103xX3xX113xX65xXdxX3xX1axX10xX6xX5xX3xX218xX6xX5dxX26xXdxX5dxX3xX7xXbd7xX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX4xX1xX8bxXdxX3xXexX26xX178xX28xX3xX5xX14xX15xXexX3xX2fxX1e3xX3xXexX82xXdxX3xX113xX10xX26xX28xX6xXb9xX10xX1exX3xX7xX6xX1exX3xX6bxX86xX63xX3xX2c8xX3xXexX1exX68xX28xX1fxX3xX4xX11axX28xX29xX3xXdfxX3xXb9xX30xX28xX3xXexX1xXdbxX28xX29xX3xXexX26xX71xX28xX3xX7xX86xX28xX3xX36xX1xX79xX4xX1xX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xba5cxX3xXexX26xX178xX28xX3xX6bxX1a1xX1exX3xX5dxXdx14db4xX28xX3xX26xX6xX3xX4xX11axX28xX29xX3xX29xXdxXcaxX1fxX3xXcxX31xXexXexX10xX28xX1xX6xX3dxX3xX4xX208xX3xX4xX1xXdxX37xX28xX3xXexX1xXdbxX28xX29xX3xXexX14xX28xX29xX3xXb9xX507xX28xX29xX3xX2c8xXe0xX2abxX3xXexX26xX71xX28xX3xX7xX86xX28xX3xX28xX1xX30xX3xXexX26xX14xX12bxX4xX3xX119xX31xX26xXexX3dxX1exX28xX5dxX3xX28xX1xXcaxX3xX4xX79xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX178xXbxX3xX4xX181xX28xX29xX3xX4xX146xX6xX3xX47fxX31xX28xX3xX5axX10xX1exX28xX29xXe0xX3dxXdxX28xX3xe2f9xX282xX273xXaxf67bxX1fxX3xX18xX10xX26xXexX31xX28xX29xX1xX10xX28xX3xX1687xX102xX2c8xXaxX168bxX3xX2fxX30xX3xX44xX5xX31xX26xX10xX28xXexX10xX3xX1687xX102xX272xXaxX168bxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX113xX30xX28xX3xXexX1xXdbxX28xX29xX19xXedxX6xXefxX3xX19xX3dxX7xXexX10xX26xX5dxX6xX3dxX270xX3xX664xXdxX63xX10xX4xX1xX3xX1687xX273xX282xXaxX168bxX1axX10xX6xX5xX3xX218xX6xX5dxX26xXdxX5dxX270xX3xX113xX10xX28xX21axX10xX3dxX6xX3xX1687xX272xX2abxXaxX168bxX1fxX3xX19xX7xX10xX28xX7xXdxX31xX3xX1687xX102xX273xXaxX168bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX31xX5dxX63xXaxX12xX13xX27xXdxX3xX1xX156xX28xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6bxX1a1xX1exX3xX19xXedxX6xXefxX270xX3xX19xX28xX5dxX26xX10xX3xX56exX28xX6xX28xX6xX277xX3xX60xX31xX1exX7xX7xX6xXdxX26xX3xX218xX6xX21axX26xX6xX31xX1exXdxX1fxX3xX218xX6xXexXexX1xXdxXedxX7xX3xX5dxX10xX3xX44xXdxX29xXexX3xX1687xX4xX168bxX1fxX3xX119xX6xX5xX10xX63xX3xX113xX5xXdxX28xX5dxX1fxX3xX60xXdxX4xX31xX5xX6xX7xX3xXcxX6xX29xX5xXdxX6xX754xXdxX4xX31xX277xX3xX44xX6xX7xX7xX10xX3xX47fxX4xX1xX31xX28xX10xX3xX1687xX119xX31xX5xXb9xX10xX26xX29xX3xX273xX2c8xXaxX168bxX1fxX3xX119xX31xX28xX28xX63xX3xX2fxX6xX28xX3xX5dxX10xX3xX113xX10xX10xX36xX1fxX3xXd15xX26xX10xX28xX36xXdxX10xX3xX5dxX10xX3xX4f6xX31xX28xX29xX277xX3xX5axX6xX36xXdxX3dxX3xX664xXdxX63xX10xX4xX1xX1fxX3xX119xX1exX7xX6xX28xX3xXcxX6xX5dxXdxX4xX1fxX3xX119xX6xX2fxXdxX5dxX3xX60xX10xX26xX10xX7xX103xX1axX10xX6xX5xX3xX218xX6xX5dxX26xXdxX5dxX270xX3xXcxX1xXdxXb9xX6xX1exXexX3xX3axX31xX1exX26xXexX31xXdxX7xX277xX3xX119xX6xX28xXdxX3xX3axX6xX26xX2fxX6xXedxX6xX5xX1fxX3xX60xX6xX4xX1xX31xX1fxX3xX47fxX10xX26xX29xXdxX31xX3xX1axX6xX3dxX31xX7xX1fxX3xX47fxX10xX26xX29xXdxX31xX3xX1axX10xX29xX1exXdxX5xX31xX28xX277xX3xX44xX1exX36xX6xX3xX218xX31xX5dxX26xXdxX4xX1fxX3xX3axX6xX7xX10xX3dxXdxX26xX31xX1fxX3xXcxX31xX28xXdxX3xX1aexX26xX31xX31xX7xX277xX3xX5aaxX6xX26xX10xXexX1xX3xX113xX6xX5xX10xX3xX1687xX44xX1exX4xX6xX7xX3xX18xX6xX21axX4bfxX1exX10xX21axX3xX272xX2xXaxX168bxX1fxX3xX1aexX6xX26xXdxX3dxX3xX113xX10xX28xX21axX10xX3dxX6xX3xX1687xX218xX6xX26xX4xX31xX3xX19xX7xX10xX28xX7xXdxX31xX3xX273xX2c8xXaxX168bxX1fxX3xX18xXdxX28xXdxX4xXdxX1exX7xX3xX4f6xX1exX28xXdxX31xX26xX3xX1687xX218xX6xX26xXdxX6xX28xX31xX3xX119xXdxX6xX21axX3xX102xX2xXaxX168bxX103xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47fxX31xX1exX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX18xXdxX10xXexX28xX6xX3dxX28xX10xXexX0xX4bxXbxX12